Levél az interjúadóknak és az interjúkészítőknek, 2019. június 4.

Tisztelt Kollégáink, Barátaink, Interjúadók és Interjúkészítők!
 
Az 1970-es évek vége és 2019 között a Hegedüs B. András és Kozák Gyula kezdeményezésére létrejött Oral History Archívum sok száz életútinterjút készített a 20. századi magyar történelem szereplőivel, köztük az 1956-os forradalom megannyi résztvevőjével. Ez a gyűjtemény, amely több mint 1100 tételt számlál, képezte az 1989-ben létrejött 1956-os Intézet alapját. Az interjúkról minden interjúadó nyilatkozatot tett, amelyben szabályozta a betekintés, a történeti kutatás, a felhasználás feltételeit.
 
2012. január 1-jén az önálló 1956-os Intézet Közalapítvány megszűnt, feladatait és az Oral History Archívumot az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet és Oral History Archívum Osztálya vette át, az intézet és az archívum akkori munkatársaival együtt. A nemzeti könyvtár a korábbi Intézet és az Archívum szabályainak megfelelő működést biztosította.
 
2019. június 15-i hatállyal egy kormányrendelet az OSZK 1956-os Intézet és Oral History Archívum Osztályát beolvadásos kiválással a VERITAS Történetkutató Intézetbe helyezte. Bár a szerzői jogok érintetlenek (azokat az interjúadó vagy örököse, illetve az interjú készítője birtokolja), azonban az őrzés, nyilvántartás és a felhasználás feltételeiben várhatóan (de legalábbis feltételezhetően) alapvető változás következik be.
 
Az életútinterjú készítése mély és hosszú távú bizalmi viszony az interjút adó, az interjút készítő és az interjút őrző intézmény között. Ez a bizalmi viszony most megsérül – amit mi nagyon sajnálunk, megértjük az ezzel kapcsolatos aggodalmakat, de ami ellen sajnos semmit sem tehetünk.
 
A nekünk interjút adóknak ebben a helyzetben lehetőségük van arra, hogy akár korábbi rendelkezésüket megváltoztatva korlátozzák, illetve zárják ki az interjúikba való betekintést, amennyiben a helyzetet hasonlóan látják. (A javasolt nyilatkozat szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza).
 
Bár mindenki csak saját adatai kezeléséről, felhasználásáról nyilatkozhat, az interjúadók közvetlen hozzátartozói hasonló tartalmú nyilatkozatot tehetnek, bízva az új őrzők és nyilvántartók belátásában és jó erkölcsi érzékében. (A javasolt nyilatkozat szövegét az 2. sz. melléklet tartalmazza).
 
A nyilatkozatokat személyesen vagy elektronikusan tudják eljuttatni hozzánk. Kérjük, hogy az elektronikusan küldött nyilatkozatot is aláírásukkal hitelesítsék, és szkennelve küldjék. E-mail címünk: 1956intezet@gmail.com
 
Az interjúk sorsát, felhasználását szerény eszközeinkhez mérten igyekszünk majd figyelemmel kísérni a jövőben is. 
 
Budapest, 2019. június 4.
 
 
1956-os Intézet Oral History Archívuma
Rainer M. János s. k.