KOSÁR - üres

 
  FŐLAPRA     |     KERESÉS:     MŰVÉSZEKRE     /     FOTÓKRA     /     INTERJÚKRA    
    impresszum     |     beállítások


Fotográfus életmûvek feldolgozása - Bevezető

A Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma, Bán András kezdeményezésére 2005-ben egy fotóművészeti tudományos programot hívott életre, melynek célja a magyar fotográfia meghatározó életműveinek gondozása, élő, de életművük jelentős részét már megalkotó fotográfusok munkáinak számbavétele az alkotók aktív részvételével. Az egyes életműveket feldolgozó kutatók és az alkotók közös munkája, a fotográfusokkal készített életútinterjúk és a közösen – de meghatározóan a szerzők döntése alapján – válogatott fényképekhez kapcsolódó történetek, képértelmezések rögzítése egyrészt lehetőséget nyújt egy adott életmű komplex megismerésére és árnyalt értékelésére, másrészt eddig ismeretlen részletekkel gazdagítja a II. világháborút követő időszak magyar fotográfiatörténetét. A fotográfia, művészi értékei mellett, szervesen kapcsolódik az azt létrehozó társadalomhoz és korhoz. Az oral history módszerére támaszkodó kutatások különösen alkalmasak ezen társadalomtudományi, kultúrtörténeti aspektusok feltárására. A programban kiemelt jelentősséggel bír a fotográfus életművek fontos darabjainak digitalizálása, a fényképek vizuális elemeinek konzerválása.

A program első körében hat kutatás indult Almásy László (Kresalek Gábor, Budapesti Corvinus Egyetem), Balla Demeter (Kincses Károly, Magyar Fotográfiai Múzeum), Féner Tamás (Baki Péter, Magyar Fotográfiai Múzeum), Gadányi György (Bogdán Melinda és Munkácsy Gyula, Magyar Fotóművészek Szövetsége), Nádor Ilona (Danó Orsolya, 1956-os Intézet) és Tarczai Béla (Nagy Károly Zsolt, Miskolci Galéria) életművének feldolgozására.
Az 1956-os Intézet egy évtizedes társadalomtudományi adatbázis-fejlesztő tevékenysége megfelelő szakmai hátteret jelent a fotográfusok életműveinek adatbázisban való feldolgozásához. A fotográfiai életműveket feldolgozó kutatásokhoz hasonlóan a fényképek leírásának szempontrendszere is a pályázaton nyertes kutatók közös munkájának eredménye. A különféle forrásokon alapuló kutatások szövegalapú és vizuális elemeinek részletes tartalomelemzése, az egyes tartalmi elemek közötti kapcsolódási pontok létrehozása, illetve az adatbázis Interneten való közzététele egyrészt a fotográfia iránt érdeklődők szabad kutatásának lehetőségét kívánja megteremteni, másrészt a világháló nyilvánosságát kínálja a fotográfusoknak műveik megjelenítéséhez.
A megjelenített életműveket két, egymással szoros összefüggésben álló tartalmi egység alkotja: az oral history módszereivel feltárt és dokumentált életút bemutatása, az életútinterjúk hanganyagából válogatott hangzó dokumentumok és az interjúk – a könnyebb olvashatóság érdekében szerkesztett, de lehetőség szerint nem rövidített, – írott változata, valamint az alkotói életművet reprezentáló fényképek és azok adatlapjai.

A honlapon hozzáférhető fotográfus életművek szabad kutathatósága természetesen nem jelenti a fényképekhez való szabad hozzájutás lehetőségét. A honlapon megjelenő képek mindegyike a szerzői jog szabályai szerint technikai és jogi védelemben részesül.

A honlapon szereplő adatok az egyes kutatások eredményei, azok tartalmáért a kutatók vállalnak felelősséget.
   
 
 
Sült halak
Férfi portré
Sándor Iván
Nagy család/Gólyafészek
Gótika I.
Szentágotai János
Copyright © 2007 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány