Főoldal  


Kitöltőre vonatkozó adatok  
Intézmény Balassa Bálint Múzeum
Rögzítő
Utolsó módosító
Utolsó módosító 2010.07.21 21:13
Létezik-e az intézményükben elkülönített fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár szervezeti egység?  
Létezik fotógyűjtemény
a) Ha létezik fotógyűjtemény, a helyi elnevezés szerint kérjük megjelölni Fotótár (a Helytörténeti Gyűjtemény része)
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Kezelő név
Kezelő telefon
Kezelő e-mail
Milyen munkakörben foglalkozik a fotógyűjteménnyel?
Munkaidejének hány %-ban foglalkozik a fotóanyaggal?
c) Ha nem létezik elkülönített fotótár, milyen gyűjtemények részeként találhatók
Egyéb gyűjtemény
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Megközelítőleg hány %-a van nyilvántartásban? 100 %
Milyen feltáró eszközökkel?
Egyéb feltáró eszköz - leíró kartonok (fénykép nélkül)
A fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár nagysága  
a) Pontos adat (ha van) 947
b) Ha nincs, becsléssel
c) Megoszlása technika szerint:
Fotó 100 %
Negatív
Dia
d) Becsülje meg, hány %-a tartozik a következő korszakokba:
1880 előtt 20 %
1880 és az I. Világháború között 40 %
A két világháború között 30 %
1950 után 10 %
e) Foglalkoznak-e eredeti digitális fényképekkel?
Megítélése szerint mi/melyek a gyűjtemény legfőbb értéke(i)?  
a) Gyűjtemény értékei Adalékokkal szolgál az esztergomi fényképészet indulásához és történetéhez. Ezen túl főként a város történetével, arculatának kialakításával foglalkozó kutatóknak, tervezőknek ad dokumentációs anyagot. Segíti az esztergomi polgárcsaládok történetének megismerését is.
b) Mely fotók/fotócsoportok a legfőbb értékei a gyűjteménynek?
Használják-e kutatók a gyűjteményt?  
Használják
Mire használják?
A fotógyűjtemény egységei, kiemelhető csoportja  
Fotográfus hagyaték
Fotográfus hagyaték gyűjtemények Dangelmajer Lipót amatőr fényképgyűjteménye
Róna Henrik üvegnegatív tára
Családi hagyaték
Csaladi hagyaték gyűjtemények Kecskeméti (Kitzinger) család
Turányi Család
Helytörténeti hagyaték
Helytörténeti fotóanyag gyűjtemények
Fotográfusok szerinti gyűjtemények Beszédes Sándor
Kádas Károly
Klomann Nándor
Petrás István
Tyroler Béla
Tematikus gyűjtemények
Készült-e publikáció/kiállítás a fotógyűjtemény anyagából?  
Publikációk
Kiállítások
A településen, ahol dolgozik, ismer-e más hasonló fényképgyűjteményt?  
Lappangó gyűjtemények Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára (Esztergom)
Prímási Levéltár (Esztergom)

 Copyright © 2009 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány