Főoldal  


Kitöltőre vonatkozó adatok  
Intézmény Bihari Múzeum
Rögzítő
Utolsó módosító
Utolsó módosító 2011.02.24 19:09
Létezik-e az intézményükben elkülönített fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár szervezeti egység?  
Létezik fotógyűjtemény
a) Ha létezik fotógyűjtemény, a helyi elnevezés szerint kérjük megjelölni
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Kezelő név
Kezelő telefon
Kezelő e-mail
Milyen munkakörben foglalkozik a fotógyűjteménnyel?
Munkaidejének hány %-ban foglalkozik a fotóanyaggal?
c) Ha nem létezik elkülönített fotótár, milyen gyűjtemények részeként találhatók
Egyéb gyűjtemény Negatívtár (saját készítésű eseményfotók)
Adattár (gyűjtések, ásatások, rendezvények)
Általános Történeti Dokumentumok Tára (történeti papírképek, albumok)
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Megközelítőleg hány %-a van nyilvántartásban?
Milyen feltáró eszközökkel?
Egyéb feltáró eszköz
A fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár nagysága  
a) Pontos adat (ha van)
b) Ha nincs, becsléssel 6500
c) Megoszlása technika szerint:
Fotó 30 %
Negatív 65 %
Dia 5 %
d) Becsülje meg, hány %-a tartozik a következő korszakokba:
1880 előtt 2 %
1880 és az I. Világháború között 2 %
A két világháború között 3 %
1950 után 93 %
e) Foglalkoznak-e eredeti digitális fényképekkel?
Megítélése szerint mi/melyek a gyűjtemény legfőbb értéke(i)?  
a) Gyűjtemény értékei
b) Mely fotók/fotócsoportok a legfőbb értékei a gyűjteménynek? Vincze József (1883-1958) csökmői fényképészmester hagyatéka: 600 db üvegnegatív a falu lakosságáról 1930-1958 között
Vass Józsefné komádi fényképészmester hagyatéka: kb.5000 db papírkép és negatívkocka, műtermi felvételek 1960-1980 között
Id. Barcsay László (1897-?) berettyóújfalui járásbíró, amatőr fényképész hagyatéka, kb.650 db 1905-1935 között készült negatív: családi életképek, helyi és debreceni események (pl. őszirózsás forradalom), a városkép változásának dokumentálása, néprajzi felvételek, viseletek, emlékhelyek, stb.
Használják-e kutatók a gyűjteményt?  
Használják
Mire használják? Helytörténeti kutatások
A fotógyűjtemény egységei, kiemelhető csoportja  
Fotográfus hagyaték
Fotográfus hagyaték gyűjtemények
Családi hagyaték
Csaladi hagyaték gyűjtemények
Helytörténeti hagyaték
Helytörténeti fotóanyag gyűjtemények A berettyóújfalui kórház 1938-ban
Fotográfusok szerinti gyűjtemények
Tematikus gyűjtemények Cserkész-világtalálkozó, 1929, Anglia
Polgári leányiskola tornaversenyei
Úttörőalbumok
Készült-e publikáció/kiállítás a fotógyűjtemény anyagából?  
Publikációk Sándor Mária - Török Péter: Egy magángyűjtemény margójára - A Barcsay-fotóarchívum a Bihari Múzeum gyűjteményében. Rálátás (Zsáka), 2007/1.
Kiállítások
A településen, ahol dolgozik, ismer-e más hasonló fényképgyűjteményt?  
Lappangó gyűjtemények

 Copyright © 2009 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány