Főoldal  


Kitöltőre vonatkozó adatok  
Intézmény Bocskai István Múzeum
Rögzítő
Utolsó módosító
Utolsó módosító 2011.02.24 19:26
Létezik-e az intézményükben elkülönített fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár szervezeti egység?  
Létezik fotógyűjtemény
a) Ha létezik fotógyűjtemény, a helyi elnevezés szerint kérjük megjelölni
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Kezelő név
Kezelő telefon
Kezelő e-mail
Milyen munkakörben foglalkozik a fotógyűjteménnyel?
Munkaidejének hány %-ban foglalkozik a fotóanyaggal?
c) Ha nem létezik elkülönített fotótár, milyen gyűjtemények részeként találhatók
Egyéb gyűjtemény Adattár (papír pozitívok)
Tárgyleltár (keretezett fotók)
Negatívtár
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Megközelítőleg hány %-a van nyilvántartásban?
Milyen feltáró eszközökkel?
Egyéb feltáró eszköz
A fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár nagysága  
a) Pontos adat (ha van) 3727
b) Ha nincs, becsléssel
c) Megoszlása technika szerint:
Fotó 100 %
Negatív
Dia
d) Becsülje meg, hány %-a tartozik a következő korszakokba:
1880 előtt
1880 és az I. Világháború között 10 %
A két világháború között 30 %
1950 után 60 %
e) Foglalkoznak-e eredeti digitális fényképekkel?
Megítélése szerint mi/melyek a gyűjtemény legfőbb értéke(i)?  
a) Gyűjtemény értékei Helytörténeti fotóanyag
b) Mely fotók/fotócsoportok a legfőbb értékei a gyűjteménynek?
Használják-e kutatók a gyűjteményt?  
Használják
Mire használják? Helytörténeti kutatás
A fotógyűjtemény egységei, kiemelhető csoportja  
Fotográfus hagyaték
Fotográfus hagyaték gyűjtemények
Családi hagyaték
Csaladi hagyaték gyűjtemények
Helytörténeti hagyaték
Helytörténeti fotóanyag gyűjtemények A Hajdúszoboszló című újság fotóanyaga
Fotográfusok szerinti gyűjtemények Czeglédy Sándor szoboszlói műtermes fotós
Huszthy Mátyás szoboszlói műtermes fotós
Petrányi Pál szoboszlói műtermes fotós
Tematikus gyűjtemények Úttörőmozgalom képei
Készült-e publikáció/kiállítás a fotógyűjtemény anyagából?  
Publikációk Nagy Ibolya: Fényképhasználat a hajdúszoboszlói parasztság körében. Déri Múzeum Évkönyve, 1995-96, Debrecen, 1998. 287-308.
Kiállítások
A településen, ahol dolgozik, ismer-e más hasonló fényképgyűjteményt?  
Lappangó gyűjtemények

 Copyright © 2009 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány