Főoldal  


Kitöltőre vonatkozó adatok  
Intézmény Déri Múzeum Tárai
Rögzítő
Utolsó módosító
Utolsó módosító 2011.02.20 16:42
Létezik-e az intézményükben elkülönített fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár szervezeti egység?  
Létezik fotógyűjtemény
a) Ha létezik fotógyűjtemény, a helyi elnevezés szerint kérjük megjelölni
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Kezelő név
Kezelő telefon
Kezelő e-mail
Milyen munkakörben foglalkozik a fotógyűjteménnyel?
Munkaidejének hány %-ban foglalkozik a fotóanyaggal?
c) Ha nem létezik elkülönített fotótár, milyen gyűjtemények részeként találhatók
Egyéb gyűjtemény Helytörténeti Tár (Néprajzi és Történeti osztály)
Művészeti Tár (Képző- és Iparművészeti osztály, Déri gyűjtemény)
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Megközelítőleg hány %-a van nyilvántartásban?
Milyen feltáró eszközökkel?
Egyéb feltáró eszköz
A fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár nagysága  
a) Pontos adat (ha van)
b) Ha nincs, becsléssel 50000
c) Megoszlása technika szerint:
Fotó 100 %
Negatív
Dia
d) Becsülje meg, hány %-a tartozik a következő korszakokba:
1880 előtt 30 %
1880 és az I. Világháború között 30 %
A két világháború között 20 %
1950 után 20 %
e) Foglalkoznak-e eredeti digitális fényképekkel?
Megítélése szerint mi/melyek a gyűjtemény legfőbb értéke(i)?  
a) Gyűjtemény értékei
b) Mely fotók/fotócsoportok a legfőbb értékei a gyűjteménynek? Debreceni fényképészműtermekből származó papírképek (portrék, tablók, csoportképek, városképek) az 1860-as évektől kezdve
Gondy és Egey fotóműterem teljes működése alatt készült portrék gyűjteménye utánrendelő-könyvekben (1865-1909)
Hortobágy-ábrázolások az 1860-as évektől kezdve
Családi albumok, díszalbumok
Thaly Kálmán Debrecenben, Déri Frigyes Debrecenben, lord Harmsworth Debrecenben, stb.
Használják-e kutatók a gyűjteményt?  
Használják
Mire használják? Helytörténeti kutatások és publikációk, néprajzi elemzések, viselettörténeti kutatások, családfa-kutatások, kiállítások, képes albumok, fotótörténeti kiadványok, stb
A fotógyűjtemény egységei, kiemelhető csoportja  
Fotográfus hagyaték
Fotográfus hagyaték gyűjtemények
Családi hagyaték
Csaladi hagyaték gyűjtemények
Helytörténeti hagyaték
Helytörténeti fotóanyag gyűjtemények
Fotográfusok szerinti gyűjtemények
Tematikus gyűjtemények
Készült-e publikáció/kiállítás a fotógyűjtemény anyagából?  
Publikációk Sz. Kürti Katalin: Adatok a debreceni fényképezés történetéhez 1863-1918. In: Régi debreceni családi képek. A HBm-i Múzeumok Közleményei 48., Debrecen, 1987.
Sz. Kürti Katalin: Debreceni fényképek 1900-1944. Fotótörténeti kiállítás a KLTE Könyvtárában. Debrecen, 1988.
Sz. Kürti Katalin: Színháztörténet-fotótörténet. Déri Múzeum Évkönyve, 1991. Debrecen, 1993.
Sz. Kürti Katalin: Fotótörténeti értékek és kutatások a debreceni Déri Múzeumban. In: Érték a fotóban. Országos fotótörténeti konferencia, 1993. Tata, 1994.
Szabó Anna Viola: Gondy Károly fényképész Debrecenben. Déri Múzeum Évkönyve, 2004. Debrecen, 2005.
Szabó Anna Viola: Gondy és Egey fényképészeti műintézete Debrecenben - retusált fénykép. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét-Déri Múzeum, Debrecen, 2008.
Gyurgyák János (szerk.): Magyarország története képekben. Budapest, 2008. (válogatás országos és vidéki múzeumok képanyagából)
Kiállítások
A településen, ahol dolgozik, ismer-e más hasonló fényképgyűjteményt?  
Lappangó gyűjtemények

 Copyright © 2009 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány