Főoldal  


Kitöltőre vonatkozó adatok  
Intézmény Báthori István Múzeum
Rögzítő
Utolsó módosító
Utolsó módosító 2011.02.24 18:34
Létezik-e az intézményükben elkülönített fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár szervezeti egység?  
Létezik fotógyűjtemény
a) Ha létezik fotógyűjtemény, a helyi elnevezés szerint kérjük megjelölni fotógyűjtemény
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Kezelő név
Kezelő telefon
Kezelő e-mail
Milyen munkakörben foglalkozik a fotógyűjteménnyel?
Munkaidejének hány %-ban foglalkozik a fotóanyaggal?
c) Ha nem létezik elkülönített fotótár, milyen gyűjtemények részeként találhatók
Egyéb gyűjtemény
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Megközelítőleg hány %-a van nyilvántartásban? 90 %
Milyen feltáró eszközökkel?
Egyéb feltáró eszköz
A fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár nagysága  
a) Pontos adat (ha van) 24796
b) Ha nincs, becsléssel
c) Megoszlása technika szerint:
Fotó
Negatív 95 %
Dia 5 %
d) Becsülje meg, hány %-a tartozik a következő korszakokba:
1880 előtt
1880 és az I. Világháború között
A két világháború között 5 %
1950 után 95 %
e) Foglalkoznak-e eredeti digitális fényképekkel?
Megítélése szerint mi/melyek a gyűjtemény legfőbb értéke(i)?  
a) Gyűjtemény értékei
b) Mely fotók/fotócsoportok a legfőbb értékei a gyűjteménynek? 1100 darab üvegnegatív, amely nagy valószínűséggel az I. világháború alatt, ill. a két világháború között készült Nyírbátorban a helyi lakosokról
Értékesek a helytörténeti vonatkozású fotók, amelyek a régi házakról, mesterségekről készültek
Használják-e kutatók a gyűjteményt?  
Használják
Mire használják?
A fotógyűjtemény egységei, kiemelhető csoportja  
Fotográfus hagyaték
Fotográfus hagyaték gyűjtemények
Családi hagyaték
Csaladi hagyaték gyűjtemények
Helytörténeti hagyaték
Helytörténeti fotóanyag gyűjtemények
Fotográfusok szerinti gyűjtemények
Tematikus gyűjtemények
Készült-e publikáció/kiállítás a fotógyűjtemény anyagából?  
Publikációk Szabó Sarolta: Üvegnegatívok a Báthori István Múzeum fotógyűjteményében. In: Jósa András Múzeum Évkönyve L. Nyíregyháza 2008. 409-420.
Ratkó Lujza: A nyírbátori cigányság viselete a XX. sz. első évtizedeiben. Szabolcs-Szatmár Bereg Megye népviseletei. Viselettörténeti sorozat I. In: Jósa András Múzeum Évkönyve L. Nyíregyháza 2008. 421-444.
Kiállítások
A településen, ahol dolgozik, ismer-e más hasonló fényképgyűjteményt?  
Lappangó gyűjtemények

 Copyright © 2009 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány