Főoldal  


Kitöltőre vonatkozó adatok  
Intézmény Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely
Rögzítő
Utolsó módosító
Utolsó módosító 2011.02.27 22:33
Létezik-e az intézményükben elkülönített fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár szervezeti egység?  
Létezik fotógyűjtemény
a) Ha létezik fotógyűjtemény, a helyi elnevezés szerint kérjük megjelölni Adattár, Történeti dokumentum
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Kezelő név
Kezelő telefon
Kezelő e-mail
Milyen munkakörben foglalkozik a fotógyűjteménnyel?
Munkaidejének hány %-ban foglalkozik a fotóanyaggal?
c) Ha nem létezik elkülönített fotótár, milyen gyűjtemények részeként találhatók
Egyéb gyűjtemény
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Megközelítőleg hány %-a van nyilvántartásban? 90 %
Milyen feltáró eszközökkel?
Egyéb feltáró eszköz
A fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár nagysága  
a) Pontos adat (ha van) 3286
b) Ha nincs, becsléssel
c) Megoszlása technika szerint:
Fotó 100 %
Negatív
Dia
d) Becsülje meg, hány %-a tartozik a következő korszakokba:
1880 előtt 5 %
1880 és az I. Világháború között 10 %
A két világháború között 15 %
1950 után 70 %
e) Foglalkoznak-e eredeti digitális fényképekkel?
Megítélése szerint mi/melyek a gyűjtemény legfőbb értéke(i)?  
a) Gyűjtemény értékei
b) Mely fotók/fotócsoportok a legfőbb értékei a gyűjteménynek?
Használják-e kutatók a gyűjteményt?  
Használják
Mire használják? évente 2-3 kutató érdeklődő
A fotógyűjtemény egységei, kiemelhető csoportja  
Fotográfus hagyaték
Fotográfus hagyaték gyűjtemények
Családi hagyaték
Csaladi hagyaték gyűjtemények
Helytörténeti hagyaték
Helytörténeti fotóanyag gyűjtemények
Fotográfusok szerinti gyűjtemények id. Járdány Gyula
Tematikus gyűjtemények
Készült-e publikáció/kiállítás a fotógyűjtemény anyagából?  
Publikációk Györe Pál (2004.): Az Abonyi Lajos Falumúzeum története. In: Farkas Rozália: Múzeumtörténeti és régészeti tanulmányok - Studia Comitatensia 28. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 73-78. o.
Kiállítások Abonyi Lajos (zsarolyáni Márton Ferenc) születése 170. évfordulója emlékére, 2003
Az 1950-es évek hétköznapjai – XXXV. Abonyi Őszi Tárlat, 2006
Emlékkiállítás: Dr. Márton Lajos születésének 130. és Dr. Méri István halálának 30. évfordulójának emlékére, 2006
Kiállítás az 50 éves abonyi Bihari János Zeneiskola életéből, 2002
„Régi arcok, öreg képek” – XXXIII. Abonyi Őszi Tárlat, 2003
50 esztendő – Az Abonyi Lajos Falumúzeum múltja és jövője, 2009
A településen, ahol dolgozik, ismer-e más hasonló fényképgyűjteményt?  
Lappangó gyűjtemények

 Copyright © 2009 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány