Főoldal  


Kitöltőre vonatkozó adatok  
Intézmény Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
Rögzítő
Utolsó módosító
Utolsó módosító 2011.08.23 20:52
Létezik-e az intézményükben elkülönített fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár szervezeti egység?  
Létezik fotógyűjtemény
a) Ha létezik fotógyűjtemény, a helyi elnevezés szerint kérjük megjelölni
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Kezelő név
Kezelő telefon
Kezelő e-mail
Milyen munkakörben foglalkozik a fotógyűjteménnyel?
Munkaidejének hány %-ban foglalkozik a fotóanyaggal?
c) Ha nem létezik elkülönített fotótár, milyen gyűjtemények részeként találhatók
Egyéb gyűjtemény Elkülönített gyűjteményként nem létezik, de a levéltári fondokon belül külön egységekről van szó. Jelzetük és megnevezésük:
XV. 31. Fotógyűjtemény, 1880-1980
XV. 32. Diagyűjtemény, 1930-as évek

Az adatbeviteli rendszer korlátai miatt itt közöljük, hogy a
gyűjteménnyel közelebbről meg nem határozott részmunkaidővel Varga Szilvia levéltári kezelő foglalkozik. Továbbá, hogy az anyag kb. 95 % feltárt, darabszintű raktári jegyzékkel.
b) Ha létezik fotógyűjtemény, van-e kezelője?
Megközelítőleg hány %-a van nyilvántartásban?
Milyen feltáró eszközökkel?
Egyéb feltáró eszköz
A fotógyűjtemény/fotótár/negatívtár nagysága  
a) Pontos adat (ha van)
b) Ha nincs, becsléssel 10000
c) Megoszlása technika szerint:
Fotó 13 %
Negatív 62 %
Dia 25 %
d) Becsülje meg, hány %-a tartozik a következő korszakokba:
1880 előtt 0 %
1880 és az I. Világháború között 30 %
A két világháború között 40 %
1950 után 30 %
e) Foglalkoznak-e eredeti digitális fényképekkel?
Megítélése szerint mi/melyek a gyűjtemény legfőbb értéke(i)?  
a) Gyűjtemény értékei Helytörténeti, építészeti vonatkozások.
b) Mely fotók/fotócsoportok a legfőbb értékei a gyűjteménynek?
Használják-e kutatók a gyűjteményt?  
Használják
Mire használják? A kutatók döntően Sopron és környékének történelmi eseményeire vonatkozó fotók mellett a város építészeti, táj- és kertépítészeti múltjával kapcsolatos fényképeket keresik.
A fotógyűjtemény egységei, kiemelhető csoportja  
Fotográfus hagyaték
Fotográfus hagyaték gyűjtemények
Családi hagyaték
Csaladi hagyaték gyűjtemények Becht Rezső író
Házi Jenő egykori soproni főlevéltáros személyes hagyatéka
Soproni Thurner Mihály egykori soproni polgármester hagyatéka
Töpler Kálmán egykori soproni polgármester személyes fényképei
Helytörténeti hagyaték
Helytörténeti fotóanyag gyűjtemények Soproni Városszépítő Egyesület felvételei
Fotográfusok szerinti gyűjtemények Kürti Dezső
Lobenwein Harald
Lobenwein Tamás
Tematikus gyűjtemények Soproni népszavazás
Készült-e publikáció/kiállítás a fotógyűjtemény anyagából?  
Publikációk
Kiállítások
A településen, ahol dolgozik, ismer-e más hasonló fényképgyűjteményt?  
Lappangó gyűjtemények

 Copyright © 2009 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány