___János Kenedi [Kenedi János]___Back

Biography

I was born on July 12, 1947 in Budapest. My father was a chemical technician and my mother a wage clerk and statistician. Their marriage broke up soon after my birth and I was raised by my father. In 1966, I took my school-leaving certificate at the Fehérvári út 10 school in Budapest XI. I gained a journalism diploma at the Journalists' Centre of the Hungarian Journalists' Union on June 30, 1969.
 From 1966 to 1968, I was a trainee, then an editor and film critic for the German-language weekly Budapester Rundschau, but after the Soviet invasion of Czechoslovakia in August 1968, I voluntarily resigned my post on the paper and took a job as a literary editor at the Magvető publishing firm. From there I was dismissed in 1970 after a police warning for "illegally" distributing manuscripts and "openly" condemning the '68 occupation. I was only able to get a regular job again in 1990. So I was under an employment and publication ban in Hungary for twenty years before the 1956 Institute was established. I supported myself by doing casual humdrum jobs (filling up sociological questionnaires, making in-depth interviews, etc.), thanks exclusively to the solidarity of like-minded friends of mine.
 I received a research grant for the 1981-2 academic year through the New York Soros Foundation, which I spent at New York University and Columbia University, at both of which I studied the Western reception of the '56 Revolution. I also learnt modern journalism in the Journalism Faculty at Columbia. During the same period, I prepared the complete works of István Bibó for publication for the European Protestant Hungarian Free University in Switzerland.
 In 1986, I travelled under a contract with the widow of Zoltán Szabó and the National Széchényi Library to Josselin in France, where I prepared and brought back the national library in Hungary a quantity of about 25,600 pages of manuscript left by Zoltán Szabó.
 I have been on the staff of the 1956 Institute since 1990.  

 

Publications
Separate books, volumes of studies
• A "tiszta forrástól " a vérpatakig. Esszé Jancsó Miklós film-formanyelvének kialakulásáról és felbomlásáról (From pure source to bloodbath. Essay on the development and breakup of Miklós Jancsó's cinematic idiom). Ms. (555 pp.). Budapest: Magyar Nemzeti Filmarchívum, 1972.
• "Tiéd az ország, magadnak építed" Budapest:AB Független Kiadó, 1978; Paris: Magyar Füzetek, 1981. = Do it yourself. Hungary's hidden economy. London: Pluto Press, 1981. Also published in French by Maspero, Paris, 1982.
• With Miklós Haraszti: A ringleader's mornings. Budapest: AB Független Kiadó, 1981.
• A magyar demokratikus ellenzék válsága (Crisis of the Hungarian democratic opposition). Lecture. Budapest: ABC Független Kiadó, 1984.
• Elhülyülésem története... és egyéb balgaságok (The story of my idiocy... and other foolishnesses). Paris: Magyar Füzetek kiadása, 1986.
• "A halál és a lányka" - Változatok '56 témájára ("Death and the Maiden". Variations on the theme of '56. Budapest: AB Független Kiadó, 1987.
• With Miklós Szabó and Bálint Magyar: Elvi nyilatkozat - az SZDSZ alapító okirata, 1988. október 24 (Statement of principle-founding document of the Alliance of Free Democrats. October 24, 1988).
• A halál és a lányka - válogatott esszék ("Death and the Maiden". Selected essays). Budapest: Századvég, 1992.
• A fogoly vallomásai az 1956-os forradalomról (The confessions about the 1956 Revolution by prisoner István Bibó. Budapest: 1956-os Intézet, 1996.
• Kis Állambiztonsági Olvasóköny I-II. (Little state security reader I-II). Budapest: Magvető, 1996.
• K. belügyi iratfelmérő jelentése a kastélyból (Royal interior-ministry document-survey report from the castle). Budapest: Magvető, 2000.
 Anthologies, text compilations (as compiler or editor), translations
• Írók a moziban (Writers at the cinema). Budapest: Magvető, 1971.
• Profil - a cenzúra által visszautasított írások gyűjteménye, I-II. (Profile-collection of writings rejected by the censors, I-II). Typed samizdat, 1976.
• Zhores Medvedev: The law guarantees secrecy of correspondence (translation into Hungarian). Typed samizdat, 1976; Budapest: ABC Független Kiadó,1985; Európa, 1989.
• A film és a többi művészet (Film and the other arts). Budapest: Gondolat, 1977.
• Film + Zene = Filmzene? (Film + music = film music?). Budapest: Zeneműkiadó, 1978.
• Bibó emlékkönyv I-II. (Bibó memorial book I-II). Typed samizdat, 1981; Budapest: Századvég/Bern: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1991.
• John Bierman: Wallenberg (translation into Hungarian). Budapest: AB Független Kiadó, 1983.
• With Gábor Havas and Gyula Kozák: Isten éltessen Pista! -  Emlékkönyv Kemény István 60. születésnapjára (Long live Pista. Festschrift for the 60th birthday of  IK). Samizdat, 1985.
• With János Gyurgyák: Válság-idők, szedelőzködő idők, ítéletidők - Válogatás Szabó Zoltán írásaiból (Times of crisis, times of faintness, times of tempest-selection from the writings of  ZSz. Századvég 1987:4-5.
• With Iván Pető,  Gábor Vági,  Sándor Kardos and  István Jávor: "Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van" (Where there's tyranny, there's tyranny). Budapest: Héttorony Kiadó, 1989.
• A forradalom hangja - Magyarországi rádióadások 1956. október 23-november 9. (Voice of revolution-Hungarian radio broadcasts, October 23-November 9, 1956). Budapest: Századvég/Nyilvánosság Klub, 1989.
• Az igazság a Nagy Imre ügyben (The truth in the case of IN). Foreword by Péter Kende. Budapest: Századvég/Nyilvánosság Klub, 1989.
• With Imre Barna, Miklós Sulyok and Szabolcs Várady: A Napló (The diary). Budapest: Minerva, 1990.
• With Mária Palasik,  Zoltán Ripp, Levente Sipos, Sipos: Krisztián Ungváry,  László Varga, Magdolna Baráth and Szilvia Köbel: Szakértői Bizottság jelentése 2007-2008 (a diktatúrában keletkezett állambiztonsági iratok jogállami utóéletéről, a 190/2007. [VII.23] számú kormányrendelet előírásai szerint (Report of the Experts' Committee 2007-8 [Subsequent history under the state of law of the state security documents issued under the dictatorship, according to the terms of Government Order 190/2007 (July 23)]).
http://www.meh.hu/misc/letoltheto/jelentes_1.pdf


Publications of life's work (preparation for press, annotations, introductions)
• Zoltán Szabó: Nyugati levelek (Western letters). Budapest: ABC Független Kiadó, 1985; Paris: I.U.S., 1986.
• Zoltán Szabó: Küszöbről (From the threshold). Paris/New Jersey, 1988.
• Collected works of Zoltán Szabó: Hazugság nélkül I-III. (Without falsehood I-III). Budapest: Héttorony Kiadó, 1990; Szellemi honvédelem I-II. (Intellectual defence of the realm I-II). Budapest: Héttorony Kiadó, 1992; 1956 - Korszakváltás (1956-change of era). Budapest: Osiris, 2006.
• Géza K. Havas: Talpra, halottak! (Arise, dead ones). Budapest: Gondolat/Nyilvánosság Klub/Századvég, 1990.
• Zoltán Gáspár: Közjogi villongások (Constitutional disputes). Budapest: Gondolat/Nyilvánosság Klub/Századvég, 1990.
• István Borsody: Európai évek (European years). Budapest: Századvég, 1991.
• Erzsébet Kádár: Ritka madár (Rare bird). Budapest: Nyilvánosság Klub/Századvég, 1993.
• István Bibó: Bieda východoeurópskych malých štátov. Bratislava: Kalligram, 1996; in Czech: Prague: Charles University Press, 1996.
• Sándor Tar: Nóra jön (Nóra is coming). Budapest: Magvető, 2000.
• Miklós Vásárhelyi: A történelemben (In history). Budapest: Élet és Irodalom kiadó, 2006.

Editing
1. Periodicals
• Kelet-Európai Figyelő 1-6. Samizdat, 1975-85.
• With founder co-editors Mihály Kornis,  Miklós Sulyok and György Krassó: Napló - heti események krónikája, 1977-82.
• Co-editor with János Kis: Máshonnan Beszélő, Nos 1-7. Samizdat, 1984-9.
• East-European Reporter. Editorial committee member, 1985-92.
• Holmi. Editorial committee member, 1989-91.

2. Book series
• Co-editor with Sándor András and  János Gyurgyák: Szabó Zoltán Összegyűjtött Munkái I-IV (Collected works of ZSz I-IV).
• Co-editor with János Gyurgyák and  Gábor Murányi: Ars scribendi 1-11. Budapest: Nyilvánosság Klub/Gondolat/ Századvég/Osiris.
• Co-author with  Gábor Fencsik: Modern újságírás (Modern journalism) I-IV. Budapest: Nyilvánosság Klub/Osiris.


Studies, reviews and articles
• Review of  István Nemeskürty: A magyar film története (History of Hungarian film). Valóság, May 1966.
• Review of Pudovkin: A filmrendező és a filmszínész művészete (Pudovkin: the art of film direction and film acting). Valóság, November 1966.
• Nemiség is ideológia (Gender is also ideology). ÉS 18:1967.
• A filmtörténetírás magyar klasszikusa - Hevesy Iván (The Hungarian classic of film history-IH). Filmkultúra 3:1967.
• Változatok hegedűre (Variations for violin). Tiszatáj October 1967.
• Töprengések a filmátvétel gyakorlatáról és filmműveltségünkről (Thoughts on the practice of taking on films and our level of film culture). Filmkultúra 5:1968.
• A magyar filmkritika kezdeteiről - Gró Lajos (Beginnings of Hungarian film criticism-LG). Filmkultúra 1:1969.
• A hippik békés lázadása (The hippies' peaceful protest). Új Írás, January 1969.
• Interjú Bors Ferenccel, a MOKÉP igazgatójával (Interview with FB, director of film distribution enterprise). ÉS 3:1969.
• Jancsó's Confrontation-The Critics Confrontation. New Hungarian Quarterly, Autumn 1969.
• Vasárnapi demokrácia (Sunday democracy). ÉS 11:1969.
• Szemelvények egy negyedszázad filmtörténeti dokumentumaiból. 1948-53 (Extracts from the documents of a quarter-century's film history, 1948-53). Filmkultúra 2:1970.
• Ernyedt extázis (Spent ecstacy). Kritika, 1970.
• A "hangfüggöny" két oldala (Two sides of the "sound curtain"). Kritika, September 1970.
• "Filmigazság" - filmhíradó? ("Film truth"-film newsreels?). Új Symposion, September 1971.
• Bibó István publikált műveinek bibliográfiája (Bibliography of the published works of IB). Samizdat, 1972; in: Bibó emlékkönyv II. (Bibó memorial book II) Typed samizdat, 1981; Budapest: Századvég Kiadó/Bern: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1991.
• "Inkább csak az ész..." - magyarázó jegyzetek Gazdag Gyula Sípoló macskakő c. filmjéhez ("More just the intellect"-explanatory notes on GyG's film Whistling Cobbles. In: Profil. Typed samizdat, 1976.
• Mi az ördöt fogunk csinálni? (What the hell shall we do?). Magyar Füzetek 2 (Paris), 1978.
• Bibó István sírjánál - sírbeszéd (At the grave of IB-graveside address). Typed samizdat, May 1979.
• Bibó István közéleti biográfiája (Public biography of IB). In: Bibó emlékkönyv II....
• A hajthatatlan és a megalkuvó - Bibó István In: Bibó emlékkönyv II....
• Political Breviary-István Bibó. Cross Currents-A Yearbook of Central European Culture. Ann Arbor, 1984.
• Szabó Zoltán a Magyar Nemzetnél (ZSz at Magyar Nemzet). Beszélő 11:1984.
• Why is the Gypsy the scapegoat and not the Jew? East European Reporter (London), Spring 1986.
• Szabó Zoltán közéleti biográfiája (Public biography of ZSz). Századvég 4-5:1987.
• With János Gyurgyák: Válság-idők, szedelőzködő idők, ítéletidők - Válogatás Szabó Zoltán írásaiból (Times of crisis, faintness, tempest-selection from the writings of Zoltán Szabó. Századvég 1987:4-5.
• Nem ugyanakkor, nem ugyanúgy és nem ugyanazért - Három dokumentum arról, hogyan mondott le Szabó Zoltán diplomáciai állásáról (Not at the same time, not in the same way, and not for the same reason. Three documents on how ZSz resigned from his diplomatic post). Beszélő 26, 1:1989.
• Miért a cigány és nem a zsidó a bűnbak? 1-2 (Why are the Gypsies scapegoats, not the Jews? 1-2). Magyar Hírlap, June 3 and 10, 1989; originally published in East European Reporter 1987.
• A harmincötödik aláíró - Bibó István (35th to sign-IB). SZDSZ tájékoztatója 1-2:1989.
• Jön a Ceausescu szindróma (The Ceauşescu syndrome is coming). 168 Óra June 16, 1990.
• Az "emelkedő nemzet" (Rising nation). HVG November 3, 1990.
• Donáth Ferenc azt üzente...(Ferenc Donáth sent a message...). HVG October 13, 1990.
• Állj! (Halt!). HVG July 20, 1991.
• Pályázati közlemény (Report on an application). HVG February 8, 1992.
• Hungaria Incognita - Válogatás Sárközi Márta és Szabó Zoltán levelezéséből (Selection from correspondence of MS and ZSz). Holmi 1:1991.
• Kis füles - esszé Réz Ádámról (Little donkey-essay on ÁR). ÉS 49:1991.
• Vadászjelenetek Alsó-Balkánországból (Hunting scenes from Lower Balkania). Magyar Hírlap, January 14, 1992.
• Az elárult Bibó - Hogyan szelidíthető a jelen (Bibó betrayed-how to tame the present). Radio talk, February 11, 1992.
• Mit csinál a kicsi csürhe? (What the little herd of pigs does). Radio talk with Gyula Schöpflin and Béla Szász, March 31, 1992.
• Tíz deka (10 dkg of ham). Magyar Hírlap, May 11, 1992.
• A médiumháború füstje és lángja (The smoke and flame of media war). Magyar Hírlap, June 12, 1992.
• Bibó szocializmusfelfogása kihallgatótisztjei előtt (Bibó's concept of socialism before his interrogation officers). Magyar Hírlap, October 22, 1992.
• 56: szocialista forradalom? - Párbeszéd egy kéziratról ('56: socialist revolution?-dialogue on a manuscript. Radio talk, October 27, 1992.
• Vijjogó telefonjára ne várj! - Szerb Antalné halálára (Don't wait for your screaming phone-on the death of Mrs ASz. Népszabadság, December 5, 1992.
•  ÉS-a riport ([weekly paper]: the report). Élet és Irodalom Janaury 13, 1992.
Pályázati közlemény (Report on an application). HVG February 8, 1992.
• A forradalom alatt - Bibó szocializmusfelfogása a kihallgatótisztjei előtt (During the revolution-Bibó's concept of socialism before his interrogation officers). Kritika 1:1993.
• A kis Zachesra várva - Alkotmányos demokrácia helyett rendeleti kormányzás? (Waiting for little Zaches-government by decree instead of constitutional democracy? Magyar Hírlap, January 23, 1993.
• Húsz év "underground" (20 years underground). Radio interview, April 27, 1993.
• Lengyel László balladája (Ballad of LL). Magyar Hírlap, August 7, 1993.
• A demokratikus emigráció parlamentje - Dokumentumok Kővágó József irataiból (Parliament of democratic émigrés-documents from the writings of JK). Magyar Hírlap, November 4, 1993.
• Pietro Nenni a forradalomról (PN on revolution). Világosság 9:1993.
• Nem telefontéma! (Not a phone subject). Népszabadság, January 29, 1994.
• Elhunyt Nagy Imre "külügyminisztere" Heltai György (GyH, IN's "foreign minister", dies). Magyar Hírlap, July 16, 1994.
• Egy régi vezércikk... (An old editorial...) Magyar Narancs, August 4, 1994.
• Legelő a Manhattan havasán - Beszélgetés Kenedi Jánossal (Grazing on the snows of Manhattan-conversation with JK). Kritika 9:94.
• Bibó magatartásáról, "kebelbeli" iratai kapcsán (on Bibó's behaviour-in relation to his "in-house" writings. Kritika 10:1994.
• Október huszonharmadika vagy november negyedike (October 23 or November 4). Népszabadság, November 4, 1994.
• Egy politikai per 1949-ben, ahogy Bibó István látta (A political trial in 1949 as IB saw it). Kritika 12:1994.
• Tus és retus (Ink and retouching). Magyar Hírlap, December 31, 1994.
• Der umgekehrte Berlusconi-Effekt. Tages-Anzeigers-Das Magazin (Zürich), May 28, 1994.
• Levél Nádas Péter író-embernek (Letter to Péter Nádas, the writer). In: Nádas Péter: Bibliográfia (Bibliography) 1961-1994. Jelenkor 1994, 429. Notes thereto: 413-28.
• Egy régi vezércikk (An old editorial). Magyar Narancs August 4, 1994.
• Szig. biz. márc. 15. (Strictly confidential March 15). Népszabadság, March 15, 1995.
• Ezek csak pofáznak a gyülekezési szabadságról... - Március 15-ei spontán tüntetések az állampárt idején (These just blab about freedom of expression... Spontaneous March 15 protests in the state-party period). Kritika 4:95.
• A másik Donáth - In memoriam Forgács Pál (The other Donáth-in memory of PF). Magyar Hírlap, March 25, 1996.
• Ügynök, ügynök, über alles (Agent, agent, über alles). HVG February 24, 1996.
• Az egyik hír él, a másik hír hal (One news item lives, another dies). Magyar Narancs, November 28, 1996.
• Stasi-operett Magyarországon (Stasi operetta in Hungary). ÉS, 42:1997.
• Miért nem szeretem a Népszabadságot? (Why don't I like Népszabadság?) Népszabadság, February 3, 1998.
• A (Történeti) Hivatal áldozatai (Victims of the [Historical] Bureau). ÉS 24:1998.
• Salamoni ítélet (Solomon's judgement). ÉS 27:1998.
• "Figyeltessen mindenkit, kivéve engem" (Warn everyone except me). ÉS 44:1998.
• As editor with Gábor Halmai and Mária Vásárhelyi: A nyilvánosság rendszerváltása (Change of publicity system). Budapest: Új mandátum, 1998.
• Hogyan építsünk Horthy-rendszert a Kádár-rendszer módszereivel? (How to build a Horthyite system by Kádárite methods). ÉS 35:1999.
• Levélváltás besúgó és besúgott között - Válasz Tar Sándornak (Exchange of letters between informer and informee-reply to ST). ÉS 45:1999.
• Mitrohin-akták - KGB-manőverezés a francia sajtóban és politikai életben (Mitrokhin files-KGB manouvres in the French press and politics). ÉS 47:1999.
• "Jutkát akarunk!" - Simó Jutka halálára ("We want Jutka!"-on JS's death). ÉS 2:2000.
• A diktatúrák folytonossága helyreáll (Continuity of dictatorships restored). ÉS 12:2001.
• With Gábor Fencsik: A szavahihetőség és Lovas István I-IV (Credibility of IL I-IV). ÉS 19, 20, 24 and 25:2001.
• With Mária Vásárhelyi: Jelentés a Pannon rádióról I-II. (Report on Pannon Radio I-II). ÉS 14-15:2002.
• Ahol nincs szak, szakértőt se keress! (Where's there's no specialization, don't look for a specialist). ÉS 30:2002.
• A "főraktáros" - dr. Szente Péter halálára (The "chief warehouseman"-on the death of Dr PSz). ÉS 37:2002.
• Komparatív spionisztika (Comparative spy studies). ÉS 44:2002.
• "A legszívélyesebb remete" - Bikich Gábor halálára ("The heartiest hermit"-on the death of GB). ÉS 6:2003.
• A második paragrafus (The second paragraph). ÉS 8:2003; longer version: Fundamentum 1:2003.
• A svindler Kohlhaas Mihály (MK the swindler). ÉS 15:2003.
• With László Karsai and László Varga: "Tollal és (titkos) fegyverrel" (With pen and [secret] weapon). ÉS 21:2003.
• Az Alkotmánybíróság packázásai (Constitutional Court's slights). ÉS 48:2003.
• Tévedtem - Utóirat a besúgott és a besúgó közti levélváltáshoz (I was wrong-postscript to the exchange of letters between informer and informee). ÉS 6:2004.
• 8 és 1/2 (8 and a 1/2). ÉS 13:2004.
• Másodszor Bibó István sírjánál (At IB's graveside a second time). ÉS 20:2004.
• G. A. úr X-ben - Dokumentumok beszélgetnek Gálszécsy Andrással (Mr GA in X-documents have a talk with AG). ÉS 22:2004.
• Egy kiállítás hiányzó képei 1-2 (Pictures missing from an exhibition). ÉS 41-2:2004.
• Sajtó-paraziták - "Szél"-jegyzet a Népszava Sutka-leveléhez (Press parasites-marginal note on  Népszava's Sutka letter). ÉS 49:2004.
• A Bibó-szobor előtt és mögött (Before and behind the Bibó statue). ÉS 20:2005.
• Az ágytál (The bedpan). ÉS 31:2005.
• Demokratának lenni igen, de miért?-korreferátum Szabó Miklós előadásához a Monori Tanácskozáson, 1985 június 14-én (Being a democrat, but why? comment on the lecture of Miklós Szabó at the Monor Meeting, June 14, 1985). Szamizdat publication September 1985. Reprinted: Budapest: 1956-os Intézet, 2005.
• A megismerés mint büntetési tétel (Confession as a criminal charge). ÉS 12:2006.
• Hézagos kataszter (Incomplete inventory). ÉS 50:2006.
• Csendélet kék egyenruhásokkal - Rendőrségi életképek a kora Kádár-korból (Still life with blue uniforms-police genre pictures of the early Kádár period. ÉS 23:2007.
• Tőke a tőkések elleni harchoz - Adalékok a közép Kádár-kori rendőrségi gazdálkodás történetéhez (Capital for the anti-capitalist struggle-contributions to the economic history of the police in the mid-Kádár period). ÉS 24:2007.
• "Elnök" = elnök? - személyes krédó ("President" = president?-personal creed). ÉS 30:2007.
• "Nem szivárogtatunk sem neveket, sem információkat" (Varró Szilvia interjúja Varga Lászlóval és Kenedi Jánossal) ("We don't cause names or information to leek." SzV's interview with LV and JK). Magyar Narancs, August 2, 2007.
• Hazugságok helyett (Hazafi Zsolt interjúja) (Instead of lying. Interview with ZsH). Hetek, August 3, 2007.
• A "magyar kérdés" az ENSZ süllyesztőjében - Nagy András tényfeltárása (The "Hungarian question" in the quagmire of the UN-AN's enquiry). In: Ötvenhat az ötvenediken, Kritikai szemle a forradalom félévszázados évfordulójára ('56 at 50. Critical review on the 50th anniversary of the revolution).
•Jó embert keresünk-Román József  1913-2008 (Good man wanted- József Román 1913-2008). Élet és Irodalom September 19, 2008.
• Lábjegyzetekben él tovább-Kemény István emlékére (Survival in footnotes-in memory of István Kemény). Élet és Irodalom April 25, 2008.
•Az olvasó (The reader). In: Az olvasó. Budapest: Osiris, 2009, pp. 19-45.
•Szem a láncban (Link in the chain). Élet és Irodalom, September 25, 2009.
•György Heltai: Nagy Imre külügyminiszterhelyettese (Imre Nagy's deputy foreign minister). Élet és Irodalom, November 6, 2009.
Expanded version:  /portal/page/portal/rev/tanulmanyok/kadarrendszer/kenedi_heltai
• Miért nem szeretem a Népszabadságot? (2) (Why don't I like Népszabadság? 2). Élet és Irodalom January 9, 2009.

Collective works with the spokesmen of the Publicity Club: www.nyilvanossagklub.hu

Report on the Documentary Investigation Committee operating in the Interior Ministry in 1995: http://www.nyilvanossagklub.hu/kozjogi/kozjogi19950630.shtml


Prizes
Bibó Prize (Harvard Circle, Boston MA, 1981).
Pulitzer Memorial Prize (works of press history, 1991).
Tolerance Prize (1999).
Gold Medal of the President of the Republic (Árpád Göncz, 2000).


Please send comments or suggestions.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Last updated:  Friday, 27-May-2011

Search website