___2/1. Az 1956-os forradalomról___Vissza
2. BIBLIOGRÁFIÁK
Összeállította: Győri László


2/1. FEJEZET

AZ 1956-OS FORRADALOMRÓL ÉS A SZABADSÁGHARCRÓL SZÓLÓ MŰVEK BIBLIOGRÁFIÁI

BARLAY, STEPHEN [BOKOR ISTVÁN]: Bibliography of the revolution. = Ten years after. A commemoration of the tenth anniversary of the Hungarian revolution. Ed. by Tamás Aczél. London, MacGibbon–Kee, 1966. 209–232. p.

BIBLIOGRÁFIA. Szerk. Litván György. Összeáll. Litván György, Buda Attila, Sárközy Réka, Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Közrem. Győri László. = 1956 kézikönyve. Főszerk. Hegedűs B. András. A főszerk. munkatársai Beck Tibor, Germuska Pál. Bp. 1956-os Intézet, 1996. 2. köt. 309 p.

A BIBLIOGRAPHY of the Hungarian revolution 1956. Compiled by I. L. Halasz de Beky. Forew. Robert H. Blackburn. Intr. John W. Holmes. Toronto, University Press, 1963. XIV, 179 p.

CSICSKÓ MÁRIA: Ajánló bibliográfia 1956 történetének tanulmányozásához. = Az 1956-os forradalom. Reform, felkelés, szabadságharc, megtorlás. Történelmi olvasókönyv középiskolásoknak. Írta Bak M. János, Kozák Gyula, Litván György, Rainer M. János. Ajánló bibliográfia Csicskó Mária. Fénykép- és dokumentumanyag, térkép Jenei Károly. Annotált névjegyzék Kőrösi Zsuzsanna. Szerk. Litván György. Bp. Tankönyvkiadó, 1991. 223 p. 

CSICSKÓ MÁRIA: Annotált bibliográfia 1956 történetének tanulmányozásához. = 1956. A forradalom kronológiája és bibliográfiája. A kronológiát írta, összeáll. Hegedűs B. András, Kozák Gyula, Litván György, Pető Iván. Szerk. Varga László. Bp. Századvég–Atlanti Kutató és Kiadó Társulat–1956-os Kutatóintézet, 1990. 111-169. p.

LITVÁN GYÖRGY: Az 1956-os magyar forradalom hagyománya és irodalma. Bp. MTA Történettudományi Intézet, 1992. 32 p. (Előadások a Történettudományi Intézetben 19.)

LOMAX, BILL: A magyar forradalom irodalma. = Magyar Füzetek. 9–10. Szerk. és kiad. Kende Péter. Malakoff, Dialogues Européens, 1981. 217–241. p.

LOMAX, BILL: A magyar forradalom történetének tematikus bibliográfiája. = ~: Magyarország, 1956. Ford. és kieg. Krassó György. Bp. Aura, 1989. 263–282. p.

MOLNÁR BASA, ENIKŐ: Selected books and articles on the Hungarian revolution of 1956. = The first war between socialist states. The Hungarian revolution of 1956 and its impact. Eds. Király, Béla–Lotze, Barbara–Dreisziger, Nándor F. Highland Lakes, Columbia University Press, 1984. 551–593. p.

SZTARAY, ZOLTAN: Books on the Hungarian revolution. A bibliography. Brussels, Imre Nagy Institute for Political Research, 1960. 14 p. (Les Carnets de l’Institut 2.)

VISSI GYÖRGY: A magyar forradalom irodalmának mérlege. = Szemle. 4. évf. 1962. 2–3. sz. 98–128. p.

 

2/2. FEJEZET

AZ 1956-OS MAGYARFORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE ÉVKÖNYVEINEK BIBLIOGRÁFIÁI

Bibliográfia, 1991. május–1992. május 31. Összeáll. Csicskó Mária. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 325–347. p.

Válogatott bibliográfia, 1992. nyár–1993. tavasz. = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 337–354. p.

Válogatott bibliográfia, 1993. nyár–1994. tavasz. Összeáll. Pótó János. = Évkönyv. 3. 1994. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 355–366. p.

Válogatott bibliográfia, 1994–1995. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 415–427. p.

Válogatott bibliográfia, 1995–1997. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 5. 1996–1997. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Kozák Gyula, Litván György, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 364–392. p.

Válogatott bibliográfia, 1997–1998. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 6. 1998. Szerk. Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1998. 389–416. p.

Válogatott bibliográfia, 1998–1999. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 7. 1999. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 426–439. p.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 1999–2000. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 448–461. p.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2000–2001. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 9. 2001. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2001. 281–297. p.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2001. július 1–2002. június 30. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 494–509. p.

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2002. július 1–2003. június 30. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 11. 2003. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2003. 275–291. p.

Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2003. július 1–2004. június 30. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 12. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2004. 343–356. p.

Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2004. július 1–2005. június 30. Összeáll. Győri László. = Évkönyv. 12. 2005. 1945 – A demokrácia reménye. Bp. 1956-os Intézet, 2005. 254–262. p.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon