___8. Utóélet, örökség, kutatás___Vissza
8. UTÓÉLET, ÖRÖKSÉG, KUTATÁS
Összeállította: Győri László


1956. A forradalom kronológiája és bibliográfiája. A kronológiát írta, összeáll. Hegedűs B. András, Kozák Gyula, Litván György, Pető Iván. A bibliográfiát összeáll. Csicskó Mária. Szerk. Varga László. Bp. Századvég–Atlanti Kutató és Kiadó Társulat–1956-os Kutatóintézet, 1990. 182 p.
A magyar forradalom előzményeinek, lefolyásának és vérbe fojtásának eseményei. (1953. március–1963. március). Annotált, válogatott bibliográfia az 1956-tal foglalkozó magyar és idegen nyelvű történeti irodalomról.

1956 a vásárhelyi sajtóban. Összeáll. Borus Gábor. Hódmezővásárhely, Németh László Városi Könyvtár, 1995. 40 p.

1956 Budapest. Arcok és sorsok. – Faces and stories. A fotókat és az interjúkat kész., a kronológiát és a jegyzeteket összeáll. Csete Örs. Bp. 1999, Magyar Napló. 205 p.

1956 negyedszázad múltán. = Katolikus Szemle. 33. évf. 1981. 3. sz. 193–288. p.
A Külföldi Magyar Katolikus Akció Rómában kiadott folyóiratának tematikus számában tizenhét emigráns szerző fogalmazza meg a forradalom tanulságait, hatását a XX. század történetére: Ölvedi János, Balla Bálint, Brunner György, Büky Barna, Cs. Szabó László, Fejtő Ferenc, Feketekuty László, Gosztonyi Péter, Halász Péter, Hanák Tibor, Horváth Árpád, Kende Péter, Méray Tibor, Mihályi Géza, Révész László, Tóth János, Töttösy Ernő.

1956 október-novembere a Szolnok megyei sajtó és aprónyomtatványok tükrében. Összeáll. Rékasy Ildikó. Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1989. 100 t.

1956/301. Pályázat az 1956-os forradalom vértanúinak emlékművére a 301-es parcellában. Szerk. Kernács Gabriella, Ungváry Rudolf. Grafika Schmal Károly. Bp. Történelmi Igazságtétel Bizottság, 1989. 48 p.
A Budapest Galériában rendezett kiállítás katalógusa közli a kilencvenöt pályamű fényképét, Angyal István börtönben írt végrendeletét, a Történelmi Igazságtétel Bizottság 1988. májusi felhívását a magyar társadalomhoz, a Történelmi Igazságtétel Bizottság megalakulásának tényét, Ungváry Rudolf és Konrád György írását a pályázatról, a beérkezett szobortervekről.

1956-os budapesti Panteon. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottai és áldozatai a főváros temetőiben, 1956–57. Szerk. Jenei Károly, Bp. 1956 Alapítvány 1993. 111 p. (Dokumentumok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéhez, 1.)
A jegyzék a temetők nyilvántartásai alapján közli a forradalom idején elesettek nevét (azok kivételével, akik az előző rendszerben díszsírhelyet kaptak), a temetés dátumát, az elhunytak foglalkozását, családi állapotát, korát, lakhelyét, illetve a halál okát. A könyv az 1956-ot követő megtorlás áldozatainak a nevét nem tartalmazza.

1956-ról a rendszerváltás küszöbén. A Széchenyi István Szakkollégium szervezésében 1988. december 3–4-én a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen rendezett 1956-os konferencia kivonatos jegyzőkönyve. Szerk. és sajtó alá rend. Hegedűs B. András és Baló Péter. Bp. Széchenyi István Szakkollégium–1956-os Intézet, 1996. 168 p. (Széchenyi füzetek 9.)

1956-os röplapok a Hadtörténelmi Levéltár kisnyomtatvány-gyűjteményében. 1–4. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Rákóczy Rozália. = Hadtörténelmi Közlemények. 109. évf. 1996. 3. sz. 79–114. p., 113. évf. 2000. 1. sz. 185–220. p., 4. sz. 1004–1038., 114. évf. 2001. 1. sz. 216–222. p.

301. Szerk. Kapitány Éva. Bp. Aura, 1989. 108 p.
Emlékalbum 1956 mártírjairól, amelyben részletek találhatók az elmúlt évek 1956-tal, főképp pedig az azt követő megtorlással kapcsolatos szamizdat írásaiból. A kötetben beszámoló olvasható a demokratikus ellenzék ötvenhat rehabilitálása érdekében folytatott küzdelméről, az 1988. június 16-i budapesti és párizsi megemlékezésről, valamint Nagy Imre és társai az 1989-es újratemetéséről.

ALBERT FRUZSINA–DÁVID BEÁTA–KŐRÖSI ZSUZSANNA: Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 323–337. p.

ANTALL JÓZSEF ünnepi beszéde 1956 nemzeti és világtörténeti jelentőségéről. = Antall József országgyűlési beszédei, 1990–1993. Bp. Athenaeum ny., 1994. 112–116. p.
Elhangzott az Országgyűlés 1990. évi őszi ülésszakának ünnepi ülésnapján, 1990. október 23-án.

ARGENTIERI, FEDERIGO: Diceria del Cinquantasei. In margine a un anniversario. = Il Mulino. Anno 46. 1997. No. 369. 31–36. p.

ARGENTIERI, FEDERIGO: Nagy Imre politikai örökségéről. = Múltunk. 37. évf. 1992. 4. sz. 59–65. p.
1956 programjának évtizedekkel későbbi tükrözéseit elemezve taglalja a reformkommunizmus szerepét az 1989–90-es esztendőkben.

ARGENTIERI, FEDERIGO: La transizione democratica in Ungheria. = La fine del blocco sovietico. Firenze, Ponte Alle Grazia, 1991. 203–225. p.
Az 1989–90-es magyarországi politikai változásokat mutatja be az olasz olvasóközönség számára. A szerző hangsúlyosan szól a fordulat történelmi előképeiről, amelyek közül ötvenhatot tartja a legfontosabbnak.

AUFSTAND der Freiheit. Dokumente zur Erhebung des ungarischen Volkes. Die Redaktion und Gestaltung besorgten Edwin Arnet, Hans Kasser et al. Zürich, [1957]. 120 p.

BACHMAN GÁBOR–RAJK LÁSZLÓ–PETERNÁK MIKLÓS: Ravatal. – Catafalque. Bp. Meta Kft–NA-NE Galériája, 1990. 73 p.
Album Nagy Imre és mártírtársainak Bachman Gábor és Rajk László által tervezett, a Műcsarnok előtt 1989. június 16-án felállított ravataláról. Peternák Miklós bevezető tanulmánya a nyilvános ceremónia tárgyi kellékeit, a kellékek művészi vonatkozásait, történelmi előzményeit, valamint a helyszín és az idő lehetséges értelmezését tárgyalja.

BÁLINT LÁSZLÓ: Ki kicsoda 1956-ban Szegeden és Csongrád megyében. Szerk. és utószó Péter László. Szeged, Somogyi Könyvtár, 1999. 117 p.

BARTUS LÁSZLÓ: Az “ötvenhatos” nyilasok. = ~: Jobb magyarok. A szélsőjobb útja a hatalomhoz, 1990–2000. Bp. Szerző, 2001. 72–93. p.

BEKE LÁSZLÓ: Polisz és nekropolisz. Szempontok Jovánovics György 1956-os emlékművének megítéléséhez. = Magyar Építőművészet. 85. évf. 1994. 6. sz. 24–27. p.

BÉKÉS CSABA: Győzhetett volna a magyar forradalom 1956-ban?= Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Szerk. Romsics Ignác. Bp. Osiris, 2002. 339–360. p. (Osiris könyvtár. Történelem)

BÉKÉS CSABA: New findings on the 1956 Hungarian revolution. = Cold War International History Project Bulletin. Fall 1–3. 1992. 1–2. p.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM hősi halottai az 1956-os ellenforradalom elleni küzdelemben. Összeáll. Tóth Judit. Előszó Kotvász István. Bp. BM Könyvkiadó, 1986. 220 p.
Borítékcím: Neved ismerjük, tetted nem felejtjük.

BLASKOVITS JÁNOS–KISS GYÖRGY: Gondolatok az első negyedszázadról, 1944–1969. Bp. Gondolat, 1970. 415 p.

BOKOR IMRE: Ötvenhat és az ötvenhatosok. = ~: Vörös vírus. Bp. Bánkuty E. Géza, 1996. 151–154. p.

BORHI LÁSZLÓ: 1956 helye a nemzetközi szakirodalomban. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 225–232. p.

BOROS GÉZA: 143 golyó és 13 kereszt. = ~: Emlék/mű. Művészet, köztér, vizualitás a rendszerváltozástól a milleniumig. Bp. Enciklopédia, 2001. 127–130. p.
Callmeyer Ferenc A Kossuth téri sortűz áldozatainak emlékműve c. alkotásáról.

BOROS GÉZA: 1956 emlékművei. = Rubicon. 9. évf. 1998. 4–5. sz. 58–66. p.

BOROS GÉZA: Emlékmű és szimbólum, 1948–1956. = Café Bábel. 8. évf. 1998. 1. sz. 63–71. p.

BOROS GÉZA: Emlékművek ’56-nak. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 286 p.

BOROS GÉZA: „Igazi” emlékművek. = ~: Emlék/mű. Művészet, köztér, vizualitás a rendszerváltozástól a milleniumig. Bp. Enciklopédia, 2001. 53–55. p.

BOROS GÉZA: "Népek Krisztusa, Magyarország". = Új Művészet. 7. évf. 1996. 10. sz. 16–21., 71–74. p.

BOROS GÉZA: Őrizetlen pénz. Jövőkötvény. = ~: Emlék/mű. Művészet, köztér, vizualitás a rendszerváltozástól a milleniumig. Bp. Enciklopédia, 2001. 47–51. p.

BOROS GYÖRGYI: 1956 a hazai és a külföldi sajtó tükrében. = Pályázatok, 2004. Szerk. Bognár Róbert. Bp. Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, 2004. 39–72. p.

BORSODY ISTVÁN: Harminc év után. A demokratikus politikai emigráció évfordulója. = Párbeszéd Magyarországgal. Nyugat-európai és tengerentúli magyar tanulmányok. Vál., szerk. Pomogáts Béla. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 323–334. p.

BRAGYOVA ANDRÁS: A Legfelsőbb Bíróság tévedése. = Fundamentum. 2000. 1. sz. 103–110. p.

BRUNNER, GEORG: Die ungarische Revolution – 25 Jahre danach. = Aus Politik und Zeitgeschichte. 1981. No. 44. 3–10. p.

BUDAPEST 30 ans plus tard. Entretiens avec les animateurs de l’opposition démocratique hongroise. Concus et realisés par Hans Henning Paetzke. Paris, Joseph Clims, 1986. 262 p. (Témoignages)

BUDAPESTI Oral History Archivum – Oral History Archive, Budapest. 1981–1996. Írta és szerk. Kozák Gyula, Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Bp. 1956-os Intézet, 1996. 154 p.
Az 1956-os Kutatóintézet Oral History Archivumában készült interjúk teljes annotált jegyzéke.

CASTORIADIS, CORNELIUS: La Source hongroise. = Libre. Politique, antropologie, philosophie. 1977. No. 1. 51–85. p.

CSEH GERGŐ BENDEGÚZ: Állambiztonsági helyzetjelentés az 1956-os forradalom tizedik évfordulóján. = Trezor. 2. A Történeti Hivatal Évkönyve. 2000–2001. Szerk. Gyarmati György. Bp. Történeti Hivatal, 2002. 279–301. p.

CSOÓRI SÁNDOR: Az ötvenhatos forradalom és a magyar áfium. = ~: Tenger és diólevél. Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek, 1961–1994. Vál. és szerk. Szakolczay Lajos. Bp. Püski, 1994. 2. köt. 1224–1232. p.

EGY hónap múltán. A kormány, gazdasági vezetők és a munkástanácsok képviselőinek értekezlete, 1956. november 25. Közli Varga László. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. Bp. 1956-os Intézet 1992. 199–218. p.
A Parlament épületében tartott tanácskozásról elhangzott rádióbeszámoló és a Nagy-budapesti Központi Munkástanács rákövetkező ülésének jegyzőkönyve tükrözi a Kádár-kormány taktikázását és a Központi Munkástanács kiállását a forradalom programja mellett.

EMLÉKKÖNYV a szabadságharc 45. évfordulójára. Szerk. Bányay László. Sydney, Független Magyar Szabadságharcos Szövetség, 2001. 234 p.

EÖRSI LÁSZLÓ: 1996–1997 történelmi dokumentumfilmjeiből. Válogatás. = Évkönyv. 6. 1998. Szerk. Litván György Bp. 1956-os Intézet, 1998. 303–313. p.

EÖRSI ISTVÁN: Halottak napján. A főügyész és az akták. Megszólal a bűnös. = ~: Az ötlábú bárány. Publicisztikai írások. A szöveget gond. Eörsi János. Bp. Pesti Szalon, 1996. 280–291. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Hiedelmek, tévhitek, hazugságok a történelemben. Hamis legendagyártás. Riporter Váradi Júlia. = Mozgó Világ. 30. évf. 2005. 2. sz. 47–52. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Széna tériek a rendszerváltás óta. = Beszélő. 3. f. 9. évf. 2004. 9. sz. 64–67. p.

EÖRSI LÁSZLÓ: Válogatás 1998 történelmi dokumentumfilmjeiből. Ki volt Tóth Ilona? "Magasabbak az egek a földnél." Rendező Ordódy György. Szerkesztő-riporter Benedikty Tamás. Unio Civilis-Hunnia, 1998. – Pulzusszáma '56. Portréfilm Naszlady Attila orvosprofesszorról. Rendező Nagy György. Video-Plan Studió, 1998. – Halál a hálaadás napján. A "Bang-Jensen-ügy." Nagy András kutatásai és forgatókönyve (1992–98) alapján. Rendező Dömölky János. Magyar Televízió Rt. és az Országos Széchényi Könyvtár Videotára, 1998. = Évkönyv. 7. 1999. Magyarország a jelenkorban. Bp. 1956-os Intézet, 1999. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 363–374. p.

ÉRTELMISÉG – közélet – hatalom, 1955–1995. Közéleti és tudományos konferencia a Kossuth Klubban a Petőfi Kör 40. születésnapján 1995. március 25–26-án. Szerk. Bánki Erika. Bp. TIT, 1995. 153 p.
Három kerekasztal-beszélgetés: 1. Desztalinizáció, forradalom és megtorlás. 2. Értelmiségi magatartásformák a Kádár-rendszerben. 3. Rendszerváltás és értelmiség.

FALUDY, GYÖRGY–TATÁR, MÁRIA–PÁLÓCZI-HORVÁTH, GYÖRGY: Tragödie eines Volkes. Ungarns Freiheitskampf durch die Jahrhunderte. Wien, Europa, 1957. 166 p.

FARAGÓ BÉLA: Magyarország: mi legyen 1956 októberével?= Valóság. 40. évf. 1997. 10. sz. 118–122. p.

FEITL ISTVÁN: A bukott Rákosi. Rákosi Mátyás 1956–1971 között. Tanulmány. Bp. Politikatörténeti Alapítvány, 1993. 88 p. (Politikatörténeti füzetek 4.)

FEKETE SÁNDOR: A Hungaricus-história. = Tekintet. 2. évf. 1989. 3. sz. 85–108. p.

FEKETEKUTY, LÁSZLÓ: Die Lehren der ungarischen Revolution. Köln, Széchenyi Kreis, 1961. 42 p. (Széchenyi-Kreis. Schriftenreihe 4.)

 

FERTŐ KÁLMÁN–MOHÁCSI KÁLMÁN: A politikai kárpótlás folyamata és következményei. = Európai Fórum. 6. évf. 1996. 2. sz. 85–106. p.

FILEP TIBOR: 1956 és a Kádár-korszak. = Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. Budapest–Debrecen, 1956-os Intézet–Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2002. 343–344. p. (Jelenkortörténeti műhely 3.)

FISCHER, HOLGER: Ungarn 1956 in der Geschichtswissenschaft der Bundesrepublik Deutschland. = Revolutionen in Ostmitteleuropa, 1789–1989. Schwerpunkt Ungarn. Hrsg. Karlheinz Mack. Wien–München, Verlag für Geschichte und Politik–Oldenbourg, 1995. 151–158. p.

FORINTOS GYÖRGY: Modell és valóság. Észrevételek Kozák Gyula "Szent csőcselék" című esszéjéhez. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 338–368. p.

FORINTOS GYÖRGY: Nézz vissza, angyal... = Valóság. 35. évf. 1992. 7. sz. 1–24. p.
A Történelmi Igazságtétel Bizottság válságáról.

A FORRADALOM lángja. Készült az 1956-os forradalom és szabadságharc negyvenedik évfordulója tiszteletére 1996 októberében "Közadakozásból – összefogással." [Bev.] Göncz Árpád. Közread. az Ötvenhatos Emlékbizottság. 1997. 28 p.

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ: Thanatoplasztika. Séta a 301-es parcellában. = ~: A tágranyílt szem. Esszék, 1990–1994. Pécs, Jelenkor, 1995. 237–258. p. (Ars Longa)
A Jovánovics György alkotta emlékműről.

GÁBOR LÁSZLÓ–SZALAI JÚLIA: Az én ötvenhatom, a te ötvenhatod, az ő ötvenhatjuk. Tizenévesek a forradalomról. = 2000. 6. évf. 1994. 1. sz. 11–20. p.
Egy szociológiai vizsgálat eredményei.

GÁLL ERNŐ: Az erdélyi magyar értelmiség 1956 után. Tánczos Gáborra emlékezve. = Valóság. 36. évf. 1992. 12. sz. 65–80. p.

GÁSPÁR G. JÁNOS: Ünnep vagy politika? = Magyar Szemle. Ú. f. 8. évf. 1999. 9–10. sz. 191–204. p.

GELLÉR BALÁZS JÓZSEF: A legfőbb bírói fórum három végzésének margójára. = Fundamentum. 2000. 1. sz. 111–119. p.

GLATZ FERENC: „Forradalom után.” Kérdések, kérdőjelek. = História. 17. évf. 1995. 9–10. 2., 64–66. p.

GOSZTONYI PÉTER: Die langfristigen Auswirkungen des ungarischen Volksaufstandes und aktuelle Reflexionen darüber. = Das internationale Krisenjahr, 1956. Polen, Ungarn, Suez. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Winfried Heinemann und Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 501–513. p. (Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 48.)

GÖMÖRI GYÖRGY: Forradalom és irodalom. = Szivárvány. 17. évf. 1996. 3. sz. 54–66. p.

GÖMÖRI GYÖRGY: Ötvenhat hiteles krónikása. Gömöri György beszélgetése Wiktor Woroszylskivel. = Európai Utas. 5. évf. 1995. 3. sz. 10–12. p.

GÖNCZ ÁRPÁD: Az eszmék felezési ideje hosszú, de a történelemmel perelni hasztalan. = Mozgó Világ. 22. évf. 1996. 12. sz. 3–6. p.

GÖNCZ ÁRPÁD: "Ez az én legbelsőbb, személyes ügyem." Beszélő-beszélgetés Göncz Árpáddal 1989-ről. = Beszélő. 3. f. 4. évf. 1999. 10. sz. 8–14. p.

GYÁNI GÁBOR: Emlékezés, narrativitás és a múlt. = ~: Történészdiskurzusok. Bp. L’Harmattan, 2002. 296–301. p.

GYARMATI GYÖRGY: Pillanatképek a Kádár-korszak márciusairól. = Társadalmi Szemle. 53. évf. 1998. 3. sz. 33–48. p.
Részlet a szerző Március hatalma – a hatalom márciusa c. könyvéből.

GYŐRFFY MIKLÓS: Akkor is hazafiak. Emigráns interjúk. Bp. Új Idő Lap- és Könyvkiadó, 1990. 213 p. (Új Idő könyvek)
Király Béla, Méray Tibor, Nagy Ernő, Schöpflin Gyula, Szász Béla, Tardos Tibor, Kende Péter, Balla Bálint, Bárczay Gyula, Borbándi Gyula, Czigány Lóránt.

GYÖRGY PÉTER: A 301-es parcella. A forradalom emlékezetének megalapítása. = Beszélő. 3. f. 5. évf. 2000. 9–10. sz. 5–10. p.

GYÖRGY PÉTER: Néma hagyomány. Kollektív felejtés és a kései múltértelmezés. 1956 1989-ben. A régmúlttól az örökségig. Bp. Magvető, 2000. 347 p.

GYURKÓ László: Szükséges féligazságok. Szabó Stein Imre beszélgetése Gyurkó Lászlóval. = Tekintet. 8. évf. 1995. 1–2. sz. 155–171. p.
A Kádár-korszakról, a Kádár-életrajzról, Nagy Imréről, a magyar forradalomról.

HALÁSZ LÁSZLÓ: Az üldöző és az üldözött. Komplex műelemzés. = Világosság. 39. évf. 1998. 1. sz. 9–20. p.

HALOTTAINK, 1956. Szerk. Balassa János, Gehér József stb. Bp. Katalizátor Iroda, 1989.
1. köt. 211 p.
2. köt. 54 p.

HARMINC év, 1956–1986. Szerk. Balla Bálint, Bárczay Gyula stb. Előszó Bárczay Gyula. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1986. 621 p.
A tanulmánygyűjtemény bemutatja, miként hatott ötvenhat az azóta eltelt három évtizedben a magyarság életére. A kötet öt tanulmánya kapcsolható szorosan is ötvenhat történetéhez: Molnár Miklós: 1956: a demokratikus szocializmus és a területi önigazgatás néhány kérdéséről. 15–26. p. – Kende Péter: A pártállam és a nemzeti sorskérdések. 34–75. p. – András Imre: A római katolikus egyház helyzete Magyarországon a háború után. 305–327. p. – Bárczay Gyula: Megújulás – megdermedés – megmozdulás. A Magyarországi Református Egyház harminc éve. 328–363. p. – Terray László: A reformmozgalomtól a hierokráciáig. A Magyarországi Evangélikus Egyház harminc éve. 364–388. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: 1956 öröksége és örökösei. = Kritika. 21. évf. 1992. 11. 38–39. p.
A forradalom „igazi” örököseiről napjainkban folytatott szenvedélyes vitákra reagálva a szerző aláhúzza, hogy 1956-ot egyetlen csoport sem sajátíthatja ki. Ezen belül elemzi Nagy Imre és hívei meghatározó szerepét.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Az 1956-os forradalom kutatásának kérdései. Bevezető előadás Nyíregyházán, 1994. november 11–12-én a Jósa András Múzeumban Az 1956-os forradalom és Szabolcs–Szatmár megye c. tudományos konferencián. = Szabolcs–Szatmár–Beregi Szemle. 30. évf. 1995. 3. sz. 371–379. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc reneszánsza és a rendszerváltás. Visszatekintés 1988-ra. = Évkönyv. 6. 1998. Szerk. Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1998. 287–295. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: Frühlingsmorgen auf Parzelle 301. = Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. 1. 1990. 1. 117–120. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: „Sose hittem volna, hogy a közvélemény fő funerátornak fog elkönyvelni.” Részlet Hegedűs B. András interjújából. Kész. és bev. Murányi Gábor. = Évkönyv. 9. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2001. 179–193. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS–KOZÁK GYULA: Oral history in Hungary. A political and sociology history approach. = BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung un Oral History. Special Issue. 1990. 31–41. p.

HEGYI GYULA: 1956: a közvetlen demokrácia álma. = Kritika. 21. évf. 1992. 8. sz. 30–32. p.
Gondolatok a közvetlen demokráciáról, illetve annak lehetőségéről közelmúltunk fordulóin.

HONGRIE, 1956–1976. L’insurrection hongroise de 1956 devant l’histoire. Sous la direction de Ernest Töttösy, Francis Dessart. Namur, Claude-M. Dejaie, 1976. 196 p.

HORVÁTH SÁNDOR: 1956 történetírása a rendszerváltás óta. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 215–224. p.

IN memoriam Mosonmagyaróvár, 1956. október 26. Mosonmagyaróvár, Városi Művelődési Központ–MDF helyi szervezete, 1989. 79 p.
Az 1989. június 8-án Mosonmagyaróvárott és az 1989. június 26-án Kiskunhalason megtartott vitaest jegyzőkönyve, ahol harminchárom év után először adódott alkalom az 1956. október 26-án Mosonmagyaróvárott, a határőr-laktanya előtt eldördült sortűz körülményeinek nyilvános megvitatására.

IRODALMI Újság. Az Irodalmi Újság reprint kiadása. Bp. Bethlen Gábor–Akadémiai Kiadó, 1991–1993.
1. köt. 1957–1959.
2. köt. 1960–1962.
3. köt. 1963–1965.
4. köt. 1966–1968.
5. köt. 1969–1973.
6. köt. 1974–1979.
7. köt. 1980–1985.
8. köt. 1986–1989. Az Irodalmi Újság név- és tárgymutatója 1957–1989. Kész. Sárközi Mátyás.
A Faludy György, illetve Méray Tibor és Enczi Endre által Angliában, majd Franciaországban szerkesztett Irodalmi Újság elévülhetetlen érdemeket szerzett 1956 eszméinek ébrentartásában, emlékének ápolásában, valamint a forradalom történetének feltárásában. Az emigráció demokratikus erőinek legtágabb fórumává vált lap minden száma közölt ötvenhatos vonatkozású írást, amelyekben Kéthly Annától Király Bélán át Fejtő Ferencig a forradalom résztvevői és elemzői szólaltak meg.

JAKOVITS JÓZSEF: Forradalmi sorozat, 1956–1989. Bp. 1990. 10 t.
A művész tíz egyedi rézkarcának albuma, amely ötven példányban jelent meg.

JELCIN, BORISZ: Vüsztuplenyije prezigyenta Roszszii Borisza Jelcina v goszudarsztvennom szobranyiji Vengrii, 11 nojabrja 1992 goda. = Zvezda. 1996. No. 10. 155–158. p.
Felszólalás a magyar Parlament 1992. november 11-i ülésén.

JOBBÁGYI GÁBOR: '56 vérontó sortüzei. Megfontolt brutalitás a békés lakosság ellen(?!). = ~: Az élet és igazság védelmében. Bp. Püski, 1998. 143–146. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: '56-ban itt háború volt. = ~: Az élet és igazság védelmében. Bp. Püski, 1998. 125–131. p.

JOBBÁGYI GÁBOR: Az igazságtétel és a valóság. = ~: Az élet és igazság védelmében. Bp. Püski, 1998. 132–137. p.

KÁDÁR JÁNOS beszéde az MSZMP KB 1989. április 12-i ülésén. = Az MSZMP KB 1989. évi jegyzőkönyvei. Szerk., jegyz. S. Kosztricz Anna, Lakos János, Némethné Vágyi Karola, Soós László, T. Varga György. Bp. Magyar Országos Levéltár, 1993. 1. köt. 758–767. p.

KAHLER FRIGYES: Bűn és kiengesztelődés. Gondolatok az igazságtételről. 1–3. = Magyar Szemle. 2. évf. 1993. 7. sz. 730–738. p., 8. sz. 834–843. p., 9. sz. 921–928. p.

KAHLER FRIGYES: A történelem kriminalizálódása, avagy joghalál Magyarországon. Kérdez Gyarmati László. = Kortárs. 39. évf. 1995. 10. sz. 118–128. p.
A riport a Kahler-bizottság tényfeltáró munkájáról és az 1956-os sortüzekről faggatja a bizottság vezetőjét.

KAJÁRI ERZSÉBET: Az ÁVH felszámolása, 1953–1957. = História. 24. évf. 2002. 7. sz. 13–16. p.

KARÁTSON GÁBOR: Évfordulón. = ~: Az együgyű Isten. Bp. Filum, 1997. 120–127. p.

KARÁTSON GÁBOR: A test megtalálása, avagy a rakodópart alsó kövén... [Az interjút kész.] Gyarmati László. = Kortárs. 39. évf. 1995. 2. sz. 118–128. p.

KARD és könny. Rehabilitáltak emlékkönyve. Szerk. és az összekötő szöveget írta Máté János. Bp. Zrínyi, 1995. 279 p.

KECSKÉS, GUSZTÁV: La Mémoire de la révolution de 1956 en Hongrie un héritage brisé? 1956–1997. 1–2. = Hermes. 1998. Nr. 3. 30–36. p., Nr. 4. 29–34. p.

KEMENES GÉFIN LÁSZLÓ: Emelkedő nép? Avagy a véres keresztvíz leszedése. = Szivárvány. 17. évf. 1996. 3. sz. 67–79. p.

KENDE PÉTER: 1956 historiográfiája az emigrációban, 1956–1989. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 201–204. p.

KENDE PÉTER: Elkerülhetetlen volt-e a forradalom 1956-ban?= ~: Még egyszer a párizsi toronyból. Kortörténeti és politikaelméleti esszék, 1973–2003. Bp. Új Mandátum, 2003. 279–283. p.

KENDE PÉTER: Lehet-e 1956-ból nemzeti hagyomány? = ~: Az én Magyarországom. Bp. Osiris, 1997. 124–132. p.

KENDE PÉTER: A magyar forradalom jelentősége négy évtizedes távlatból. = ~: Még egyszer a párizsi toronyból. Kortörténeti és politikaelméleti esszék, 1973–2003. Bp. Új Mandátum, 2003. 294–304. p.

KENDE PÉTER: Megmarad-e 1956 nemzeti hagyománynak? = Évkönyv. 2. 1993. Szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 3–14 p.

KENDE PÉTER: Mi történt a magyar társadalommal 1956 után?= Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. Bp.–Debrecen, 1956-os Intézet–Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2002. 223–227. p. (Jelenkortörténeti műhely 3.)

KENDE PÉTER: Politikai közösség és nemzet. = Magyar Tudomány. 101. köt. Ú. f. 39. köt. 1994. 4. sz. 443–454. p.

KENDE PÉTER: Van-e még 1956-nak időszerűsége. = ~: A párizsi toronyból. Bp. Cserépfalvi, 1991. 72–76. p.
A római Katolikus Szemle körkérdésére adott válasz 1981-ben.

KENEDI JÁNOS: A halál és a leányka. Válogatott esszék. Bp. Századvég, 1992. 407 p.
Az 1987-ben Változatok 56 témájára alcímmel szamizdatként megjelent kötetnek Kenedi újabb tanulmányaival, előadásaival és személyes vallomásaival bővített kiadása. A címadó írás témája a szerző értékrendjét alapvetően meghatározó Bibó István.

KERNÁCS GABRIELLA: Fényjelenségek Melocco Miklós szobrán harangszótól harangszóig. = Árgus. 8. évf. 1997. 6. sz. 74–79. p.
A szegedi Rerrich Béla téren 1997. november 11-én avatták fel Melocco Miklós 1956-os emlékművét.

KIRÁLY BÉLA: Az első háború szocialista országok között. Személyes visszaemlékezések az 1956-os magyar forradalomra. New Brunswick, Magyar Öregdiák Szövetség–Bessenyei György Kör, 1981. 88 p. (Tanúk – korukról)

KIS JÁNOS: Töprengés az időről – sortűzperek előtt. = Kritika. 23. évf. 1994. 5. sz. 5–9. p.

KISFOGHÁZ emlékhely. 2001. november 4. Szerk. Rédey Sarolta Dóra. Készült az Igazságügyi Minisztérium megbízásából. Bp. Tercia Print Kft., 2002. 141 p.

KNABE, HUBERTUS: Eine Revolution in Anführungszeichen? Zur neueren Rezeption des Volksaufstandes in Ungarn 1956. = Osteuropa. 37. 1987. 339–349. p.

KOPJAFÁK és vallomások. Levelek 1956-ról. Szeged, Csapó és Társai Információs Kft., 1989. 226 p.
1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének napján az INCONNU Független Művészeti Csoport a 301-es parcella mindaddig jeltelen sírjaira kopjafákat állított a kivégzettek tiszteletére. Az emlékoszlopok költségeit adományokból fedezték. A kötetben az adományozók – az INCONNU felkérésére írásba foglalt – személyes emlékeit (levelek, dokumentumok) teszik közzé, amelyekben 1956-ról, akkori kötődéseikről vallanak.

KOVÁCS ANDOR: ’56 és a Szabadegyetem. = Életünk. 31. évf. 1993. 11–12. sz. 981–985. p.
A svájci székhelyű Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem tevékenységéről.

KOZÁK, GYULA: A chance to trace loopholes in the recent history. Interview with Gyula Kozák the founder and head of the Oral History Archives of Budapest. = Liberal Voice Hungary. Vol. 6. 1997. No. 3. 16–19. p.

KOZÁK GYULA: A TIB 1988-ban. = Beszélő. 3. f. 4. évf. 1999. 9. sz. 89–93. p.
Történelmi Igazságtétel Bizottság.

KOZÁK GYULA: Ünneprontás. = Beszélő. 3. f. 1. évf. 1996. 7. sz. 70–76. p.

KŐRÖSI ZSUZSANNA: Hallgatás és titok. Az 1956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben. = Politikai pszichológiai tanulmányok. Szerk. Lányi Gusztáv. Bp. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 1999. 29–62. p.

KŐRÖSI ZSUZSANNA: „Titokkal a lelkemben éltem...” Az 1956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben. = Café Babel. 6. évf. 1996. 1. sz. 75–87. p.

KŐRÖSI ZSUZSANNA–MOLNÁR ADRIENNE: Titokkal a lelkemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek sorsa. Előszó Gyáni Gábor. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 269 p.

Angolul: Carrying a secret in my heart... Children of the victims of the reprisal after the Hungarian revolution in 1956. An Oral History. Budapest–New York, Central European University Press, 2003. 195 p.

KŐSZEG FERENC: 1956: a magunk képére formált forradalom. = Beszélő. 3. f. 2. évf. 1997. 7. sz. 32–39. p.
Elhangzott 1997. április 11-én a berlini Magyar Házban rendezett Die Macht der Geschichte – Ungarn 1848/1956/1989. Geschichte als Politikum in Diktatur und Systemwechsel (A történelem hatalma – Magyarország – 1848/1956/1989. A történelem mint politikum a diktatúrában és a rendszerváltáskor) c. konferencián. Az előadás kiegészített, megszerkesztett szövege.

KŐSZEG FERENC: Bűnös bűnbakok. A Fővárosi Bíróság öt-öt évi fegyházra ítélte az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűz két résztvevőjét. „Gyorsan és kegyetlenül.” A katonai tanács 1956. december 4-i ülésének rövidített jegyzőkönyve. = Beszélő. Ú. f. 6. évf. 1995. 7. sz. 26–29. p.

KŐSZEG FERENC: Forradalmi évforduló – “forradalmi” forduló. = ~: Lehetőségek kényszere. Publicisztikai írások, cikkek. Bp. Új Mandátum, 2000. 216–222. p.

KŐSZEG FERENC: Huszonöt év után. = ~: Lehetőségek kényszere. Publicisztikai írások, cikkek. Bp. Új Mandátum, 2000. 209–213. p.

KŐVÁGÓ JÓZSEF: 1956 hagyatéka. = Szivárvány. 1986. október. 86–97. p.

KÖVÉR ISTVÁN: Hősi halottaink. Az 1956. november 4-i szovjet orvtámadás során Szombathelyen elesettek jelenleg ismert névsora. = Vasi Szemle. 50. évf. 1996. 4. sz. 567–570. p.

Részlet a szerző Forradalom és megtorlás Vas megyében, 1956–1960 c. munkájából.

KÖVÉR LÁSZLÓ–MEDGYESSY PÉTER: 1956 megítélése – ma. Interjú Kövér Lászlóval és Medgyessy Péterrel. = Gecse Géza: Állam és nemzet a rendszerváltás után. Bp. Kairosz, 2002. 126–133. p.

KUNSZABÓ FERENC: 1956. = Hunnia. 10. évf. 1998. 12. sz. 23–27. p.

LÁNYI ANDRÁS: Változatok a változásra. = Kritika. 25. évf. 1996. 7. sz. 3–7. p.
Mélyinterjúk alapján készített kutatás összegezése "többek között arról, hogy milyen traumákat okozott 1956 a családok életében".

LEFORT, CLAUDE: Une autre révolution. = ~ : L’Invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire. Paris, Fayard, 1981. 234–259. p.

The LEGACY of the 1956 Hungarian revolution. Five participants forty years later: Andrew P. Fodor, János Horváth, Béla K. Király, Károly Nagy, László Papp. Ed. Károly Nagy and Peter Pastor. New Brunswick, Magyar Öregdiák Szövetség : Bessenyei György Kör–Hungarian Alumni Association, 1996. 46 p.

A LENINI úton. A Népszabadság cikksorozata az MSZMP politikájáról, 1956–1981. Szerk. Földes István. Bp. Népszabadság–Kossuth, 1981. 104 p.

LITVÁN GYÖRGY: 1956-os kutatások és viták a mai Magyarországon. = Rubicon. 7. évf. 1996. 8–9. sz. 53–55. p.
Az 1996. szeptember 26–29. között tartott Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában c. konferencia nyitó előadása.

LITVÁN GYÖRGY: Az 1956-os magyar forradalom hagyománya és irodalma. Bp. MTA Történettudományi Intézet, 1992. 32 p. (Előadások a Történettudományi Intézetben 19.)
Ua.: Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Budapest, 1956-os Intézet, 1992. 7–16. p.
A forradalmi folyamatban, valamint 1956 hagyományaiban és irodalmában is négy irányzatot különböztet meg (reformszocialista, nemzeti demokrata, konzervatív és szélsőjobb). Ajánló bibliográfia a témában és az előadást követő vita: Hajdu Tibor, Hegedűs B. András, Jenei Károly, Nagy Endre, Reiner M. János, Szabó Miklós, Szász Zoltán, Tőkéczki László, Veres Péter, Vida István hozzászólása.

LITVÁN GYÖRGY: Interjú Litván Györggyel az 1956-os Magyar Forradalom Története Dokumentációs és Kutató Intézetének igazgatójával. Kész. Csáky Marianne. = Budapesti Könyvszemle. 5. évf. 1993. 4. sz. 478–487. p.
Az 1956-tal kapcsolatos kutatások helyzete és problémái.

LITVÁN GYÖRGY: Das Jahr 1956 in der heutigen politisch-wissenschaftlichen Diskussion in Ungarn. = Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa. Hrsg. von Hahn Henning und Heinrich Olschowsky. Vorwort Heinrich Olschowsky. Berlin, Akademie Verlag, 1996. 188–191. p.

LITVÁN GYÖRGY: Mítoszok és legendák 1956-ról. = Évkönyv. 8. 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 205–218. p.

LITVÁN GYÖRGY: Október. = Világosság. 35. évf. 1994. 10. sz. 3–6. p.
1956 emlékének és örökségének történelmi viszontagságai.

LITVÁN GYÖRGY: Politikai beszéd 1956-ról – 1989 után. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 258–263. p.

LITVÁN GYÖRGY: Research and discussions on 1956 in present-day Hungary. = Hungary, 1956. Eds. Paula Hihnala and Olli Vehviläinen. Tampere, Jäljennepalvelu, 1995. 5–12. p.

LITVÁN GYÖRGY: Die ungarische Revolution von 1956 aus heutiger Sicht. = Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 1999. Heft 2. 257–269. p.

LOMAX, BILL: 1956 öröksége. = Világosság. 33. évf. 1992. 10. sz. 724–742. p.
A szerző az 1956-os irodalomban képviselt legjellegzetesebb forradalomfelfogásokat veti össze egymással, részben a 18-19. századi általános forradalomelméleti koncepciókkal és ebben a kontextusban vizsgálja a magyar forradalom jellegét, történelmi jelentőségét és örökségét.

LOSSONCZY TAMÁS: 1956. Utószó Sümegi György. Bp. Új Művészet, 1995. 20 t.

LOVAS REZSŐ: 1956 forradalmának emléke. = Debreceni Szemle. 4. évf. 1996. 4. sz. 523–529. p.

LUKA LÁSZLÓ: Erkölcsi modellek találkozása '56 októberében. = Új Horizont. 25. évf. 1997. 1. sz. 33–35. p.

MACHOS, CSILLA: Wem gehört "1956"? Die Auseinandersetzung der Parteien im postsozialistischen Ungarn um Erbe und Erben der Revolution. = Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich. Hrsg. von Petra Bock und Edgar Wolfrum. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999. 114–142. p.

A MAGYAR Értelmiség Forradalmi Bizottságának dokumentumaiból. Közzéteszi , bev. Bill Lomax. = Holmi. 3. évf. 1991. 10. sz. 1332–1345. p.
Tizennégy dokumentum: nyilatkozatok, emlékeztetők, intézményi és elnökségi névsorok, Kádár Jánoshoz és Nehru indiai miniszterelnökhöz intézett levelek a forradalom, majd a szellemi ellenállás legfontosabb értelmiségi szervezetének összetételét mutatják be, valamint a november 4-e után a politikai kibontakozás érdekében folytatott tevékenységét tárják fel. A testület pontos neve A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa volt.

A MAGYAR forradalom irodalma. Összeáll. Bill Lomax. = Magyar Füzetek. 9–10. Szerk. és kiad. Kende Péter. Malakoff, Dialogues Européens, 1981. 217–241. p.

MAGYAR változások, 1948–1978. Hrsg. Deák Ernő. Bécs, ÖH-Offset, 1979. 150 p. (Integratio 13.)
Két 1956-tal kapcsolatos írást tartalmaz: Révész László: “Forradalmi törvényesség” Magyarországon, 1957–1958. Jogtörténeti tanulmány, Méray Tibor: Miért kellett meghalniuk. Jegyzet a Nagy Imre-perhez.

MANAI, DOMINIQUE: Discours juridique sovietique. Interventions en Hongrie et en Tchecoslovaquie. Genève, Droz, 1980. 283 p. (Travaux de droit, d’économie, de sociologie et de sciences politique 124.)

Menekültek vallomásai.

MÁSHONNAN Beszélő. Szerk. Kenedi János, Kis János. 1986. 6. 121 p
A szamizdat Donáth Ferenc emlékének szentelt kitűnő összeállítása azoknak a kelet- és nyugat-európai személyiségeknek az elemzéseiből, visszaemlékezéseiből nyújt válogatást, akik vagy tevőlegesen hozzájárultak a felkelés eltiprásához, vagy a forradalom leverése után felemelték a szavukat a bebörtönzöttek érdekében, illetve eredeti szemléletű írásaikkal megvilágították a magyar 1956 lényegét. Hannah Arendt, Albert Camus, Gabriel García Márquez, Simone Signoret írásai mellett részletek Hruscsov emlékiratából (Khrushchev: Remembers. London, André Deutsch, 1971), Claude Lefort (A magyar fölkelés), Salvador de Madariaga könyvéből (Évek távolából), Veljko Mićunović moszkvai naplójából (Moscow diary, 1956–1958. London, Chatto-Windus, 1980).

MÁTÉS KÁROLY: 1956 tegnap, ma és holnap. ~: A magyar nemzeti állameszme. A magyar újjászületés eszközei. Bp. HOGYF Editio, 1994. 7–21. p.

MÉCS IMRE: 56 – 90. = Magyarország politikai évkönyve. 1991. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Bp. Ökonómia Alapítvány–Economix Rt., 1991. 286–294. p.
1956 politikai megítéléséről.

MÉCS Imre: A múlt nincs önmagától... = Világosság. 33. évf. 1992. 10. sz. 721–723. p.
A folyóirat tematikus számának (Októberről, a forradalomról) bevezetőjében a szerző a múlt , s benne az 1956-os forradalommal való őszinte, tárgyilagos szembenézés és számvetés szükségességét, az ötvenhattal kapcsolatos vitákra reagálva pedig azt hangsúlyozza, hogy a forradalom különböző szakaszaiban más-más társadalmi csoportok játszottak vezető szerepet, ám ezek együtt valósították meg ötvenhatot.

A MEZŐKÖVESDI ’56-os emlékmű dokumentumai. Fel. szerk. Pataki József. Mezőkövesd, Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékműve Alapítvány, 1995. 91 p.

MÉCS IMRE: Összejárók. = Beszélő. 3. f. 4. évf. 1999. 3. sz. 72–77. p.
A III/III-as ügyosztály "Összejárók" fedőnévvel titkos nyomozást folytatott az 1963-as amnesztia után kiszabadult 1956-osok – Annus István, Rácz Sándor, Bali Sándor, Bibó István, Göncz Árpád, Hegedűs László, Mécs Imre, Rácz Sándor és mások – ellen.

MIKES TAMÁS: A lényeg, hogy magad vagy. Mikes Tamás, 1940–1999. [Az interjút kész.] Udvarhelyi András. = Tekintet. 14. évf. 2001. 2–3. sz. 19–44. p.

MINK ANDRÁS: David Irving kalandja 1956-tal. = Beszélő. 3. f. 5. évf. 2000. 7–8. sz. 101–114. p.

MINK, ANDRÁS: David Irving and the 1956 revolution. = The Hungarian Quarterly. Vol. 41. 2000. No. 160. 117–128. p.

MOLNÁR ADRIENNE: Az ötvenhatosok második nemzedéke. = Évkönyv. 4. 1995. Szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 271–286. p.

MOLNÁR BASA, ENIKŐ: Selected books and articles on the Hungarian revolution of 1956. = The first war between socialist states. The Hungarian revolution of 1956 and its impact. Eds. Király, Béla–Lotze, Barbara–Dreisziger, Nándor F. Highland Lakes, Columbia University Press, 1984. 551–593. p.

MOLNÁR MIKLÓS: Negyven év múltán. = Kritika. 27. évf. 1998. 1. sz. 31–36. p.

MÓROCZ ZSOLT: "Hej, forradalmak, forradalmak!" = Életünk. 34. évf. 1996. 11–12. sz. 1027–1037. p.

MUSZATOV, V[ALERIJ] L[EONYIDOVICS]: Moszkva és 1956. Viták 1989–90 között a Szovjetunióban. = História. 19. évf. 1997. 8. sz. 10–12. p.

NAGY BALÁZS: A brüsszeli Nagy Imre Intézet. = Nagy Imre és kora. Tanulmányok és források. 1. Szerk. Sipos József, Sipos Levente. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2002. 395–423. p.

NAGY Imre, 1956 és az utókor. Kerekasztal-vita. = Múltunk. 37. évf. 1992. 4. sz. 65–76. p.
A Politikatörténeti Intézetben 1992. október 28-án rendezett emlékülés második része. Litván György bevezetője, Jenei Károly, Urbán Károly, Tőkés Ottó, Eörsi István, Szalai Pál, Baja Ferenc, Spira György, Horváth Miklós, Tőkéczky László, Kemény Csaba, Erdődy János, Laurenszky Ernő, Papp Gábor, Feitl István hozzászólásai, Földes György zárszava.

NAGY KÁROLY: Az 1956-os magyar forradalom öröksége. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999. Szerk. Király Béla, Lee W. Congdon. Előszó Király Béla. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 91–94. p.

NÉMETH G. BÉLA: Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. = Alföld. 51. évf. 2000. 9. sz. 71–75. p.

NENNI, PIETRO a forradalomról. Heltai György és Pietro Nenni levélváltása, 1961–1962. Közread. Kenedi János. = Világosság. 34. évf. 1993. 10. sz. 62–66. p.
Nenni válaszai a brüsszeli Nagy Imre Intézet körkérdésére (Sztálinizmus és desztalinizáció).

OBERSOVSZKY GYULA: Tíz éve. Bp. 1999, Codex Print, 1999. 32 p.
A szerző 1989. október 23-án elmondott ünnepi beszéde.

ÓLMOSI ZOLTÁN: Történettudomány és igazságtétel, 1994. február. 11. = Múltunk. 39. évf. 1994. 1–2. sz. 288–296. p.
A Politikatörténeti Alapítvány Demokrácia Klubjának kerekasztala a Tényfeltáró Bizottságról. Balogh Sándor, M. Kiss Sándor, Rainer M. János, Svéd László, Kende János, Zinner Tibor, Gyarmati György, Hegedűs B. András felszólalásai.

OLY sok viszály után. A forradalom 33. évfordulóján. Szerk. Benke László. Amstelveen-Szentendre, Forum Kiadó, 1989. 440 p. (Forum 7.)

ORBÁN VIKTOR: '56 és a mai fiatalok. = Magyar Szemle. Ú. f. 5. évf. 1996. 12. sz. 1168–1174. p.
A Batthány Lajos Alapítvány 1996. október 20-i ünnepségén elhangzott beszéd szerkesztett változata.

ORBÁN VIKTOR: Mi ezen az úton maradunk. = Mi ezen az úton maradunk. Szerk. Dózsa Tamás. Bp. Art-Gras-Fon Bt., 2002. 5–13. p.
Elhangzott 2002. október 23-án a budapesti Erzsébet téri nagygyűlésen.

ORBÁN VIKTOR: Orbán 89-es beszéde a Hősök terén Nagy Imre és mártírtársai temetésén. = Napi Magyarország. 2. évf. 1998. jún. 16. 4. p.

PAJCSICS JÓZSEF: Nagy Imre és mártírtársai sírhelyének felkutatása, 1988–1989. = Rendészeti Szemle. 31. évf. 1993. 9. sz. 89–106. p.
A feladattal megbízott rendőrtiszt részletes beszámolója.

PÁLYÁZATOK. Szerk. Mészáros Gábor. Bp. Múzeum 1956 emlékére Közhasznú Alapítvány, 2002. 216 p.
A könyv az alapítvány által középiskolások számára kiírt pályázat díjnyertes dolgozatait tartalmazza.

PARCZ FERENC: 1956 emlékei – Itáliában. = Hitel. 7. évf. 1994. 10. sz. 42–45. p.

PETŐ IVÁN: Ami a korábbi forrásközlésekből kimaradt. = Levéltár és nyilvánosság. Szerk. Kresalek Gábor. Bev. Varga László. Bp. Budapest Főváros Levéltára, 1993. 19–27. p.

PETRI GYÖRGY: “Csak mondom bele a pofájukba.” Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. = ~: A szabadság hagyománya. A magyar politikai költészet klasszikusai. Petri Györggyel beszélget Kisbali László és Mink András. Bp. Beszélő, 2001. 125–148. p.

PIROS a vér a pesti utcán. Az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai. Összeáll. és szerk. Győri László. Bp. Írott Szó Alapítvány–1956-os Intézet–Magyar Napló. 2001. 315 p.

2. jav., bőv. kiad. 2002.

A POFOSZ egy évtizede, 1989–1999. Összeáll. Fónay Jenő, Vasvári Vilmos. Szerk. Fejér Dénes. Bp. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 1999. 261 p.

POMOGÁTS Béla: 1956 a magyar irodalomban. Bevezetés egy antológiához. = Új Horizont. 24. évf. 1996. 4–5–6. sz. 48–50. p.
A forradalom negyvenedik évfordulójára kiadandó antológia (Hulló levelek vére. Történetek 1956-ról. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 237 p.) bevezetője.

POMOGÁTS BÉLA: 1956 az irodalom emlékezetében. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 264–276. p.

POMOGÁTS Béla: Egy diadal veresége? A magyar ötvenhat emlékezete és öröksége. = Forrás. 27. évf. 1995. 11. sz. 66–76. p.

POMOGÁTS BÉLA: „Mikor a rózsák nyílni kezdtek.” 1956 az irodalom emlékezetében. = Forrás. 34. évf. 2002. 4. sz. 92–104. p.

POMOGÁTS BÉLA: Negyven esztendő múltán. A magyar forradalom évfordulójára. = Nyelvünk és Kultúránk. 1996. 96. sz. 5–9. p.

POMOGÁTS BÉLA: Ötvenhat öröksége. = Tekintet. 11. évf. 1998. 6. sz. 58–71. p.

POMOGÁTS Béla: Ötvenhatos kötődések. = ~: A negyedik esztendő. Bp. Balassi, 1994. 89–100. p.

POZSGAY IMRE: Ellenforradalom vagy népfelkelés. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 115–132. p.

POZSGAY IMRE: A „magyar kártya” 1956-ban és 1968-ban. Interjú Pozsgay Imrével. = Gecse Géza: Állam és nemzet a rendszerváltás után. Bp. Kairosz, 2002. 124–126. p.

RAINER M. JÁNOS: A múlt feldolgozása és az "ötvenhatos hagyomány". = Világosság. 40. évf. 1999. 3. sz. 61–65. p.
Elhangzott 1999. február 12-én az MTA Történettudományi Intézete és az 1956-os Intézet által a Litván György 70. születésnapja tiszteletére Magyar gondolat – szabad gondolat címmel rendezett konferencián.

RAINER M. JÁNOS: Nagy Imre és a szovjet kommunizmus. = Beszélő. 3. f. 1. évf. 1996. 4. sz. 4–8. p.

RAINER M. JÁNOS: Nagy Imre újratemetése – a magyar demokratikus átalakulás szimbolikus aktusa. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999. Szerk. Király Béla, Lee W. Congdon. Előszó Király Béla. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 240–258. p.

RAINER M. JÁNOS: Nagy Imre utolsó szavai. = História. 26. évf. 2004. 10. sz. 25–31. p.

RAINER M. JÁNOS: Rendszerváltás és a közelmúlt. Nagy Imre, 1956 és a demokratikus átalakulás. = Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. A kötet tanulmányai előadásként elhangzottak az 1. Országos Jelenkortörténeti Konferencián, Debrecen, 1994. szeptember 1–3. Szerk. Valuch Tibor. Közrem. Püski Levente. Bp. Osiris–1956-os Intézet, 1995. 338–347. p.

RAINER M. JÁNOS: A rendszerváltozás és az ötvenhatos hagyomány. = A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. 7. köt. Alkotmányos forradalom. Tanulmányok. Szerk. Bozóki András. Bp. Új Mandátum, 2000. 651–658. p.

RAINER M. JÁNOS: "Az újratemetés felmutatta az ősbűnt." Az 1956-os Intézet főigazgatójával Seres László készített interjút. = Élet és Irodalom. 44. évf. 2000. 42. sz. okt. 20. 7. p.

RAJK LÁSZLÓ–JOVÁNOVICS GYÖRGY: Nagy Imre temetése és az 56-os emlékmű születése. Mihancsik Zsófia interjúja Rajk Lászlóval és Jovánovics Györggyel. = Budapesti Negyed. 2. évf. 1994. 1. sz. 187–218. p.

REMEMBER Hungary, 1956. Ed. by Francis Laping. Kalb Pike, Alpha, 1975. 381 p.
A magyar származású szerkesztő könyvével emléket kívánt állítani a forradalom mártírjainak és áldozatainak, valamint hozzá kívánt járulni a forradalom valós történetének megismeréséhez. A rádió- és újságközleményekből építkező eseménytörténeti összeállítás valamint dokumentumok mellett Paul Kecskeméti, Salvador de Madariaga és Bibó István egy-egy tanulmányát is közli. Az emlékalbum külön értékei közé számítanak Szalay Lajos grafikái és az a nagy mennyiségű fotó, amelyek eredetileg a Paris Match, a Stern, a Life és egyéb magazinok lapjain jelentek meg.

REMÉNY, bizonytalanság, megtorlás. Visszaemlékezések. Összeáll. Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. = Rubicon. 9. évf. 1998. 4–5. sz. Mell. I–XIII. p.
Interjúrészletek az 1956-os Intézet Oral History Archívumának gyűjteményéből. A visszaemlékezők (Nezvál Ferenc, Donáth Ferencné Bozóky Éva, Újhelyi Szilárd, Gyenes Antal, Regéczy-Nagy László, Maléter Pálné Gyenes Judith, Mikes Tamás, Emanuel Planer, Adam Willman) a Nagy Imre-csoport romániai deportálását, Nagy Imre és mártírtársai perét, kivégzését, a kivégzés visszhangját idézik fel.

RÉNYI ANDRÁS: A dekonstruált kegyelet. Jovánovics György 1956-os emlék/műve és a posztmodern szobrászat. = Holmi. 7. évf. 1995. 10. sz. 1405–1431. p.

RÉZ ANDRÁS: La rivoluzione in nitrato d'argento. = Panorama Ungherese. Anno 9. 1997. No. 4–5. 12–15. p.

RIPP ZOLTÁN: 1956 emlékezete és az MSZMP. = Múltunk. 47. évf. 2002. 1. sz. 146–171. p.

ROMVÁRY FERENC: A pécsi '56-os mártíremlék. Bp. Új Művészet, 1997. 76 p.

ROOKE, MARGARET: The Hungarian revolt of 1956. Janos Kadar: traitor or saviour? York, Longman Resources Unit, 1986. 54 p. (Longman case studies in history)

SÁNDOR IVÁN: Semmi nem múlik el, csak a történelem. A magyar forradalom és az európai tudat mai szövevényei. = ~: A másik arc. A regény és a történelem. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2001. 238–250. p. (Tiszatáj könyvek)

SEEWANN, GERHARD–SITZLER, KATHRIN: Ungarn: Volksaufstand – Konterrevolution – nationale Tragödie. Offizielle Retrospective nach 25 Jahren. = Südosteuropa. 31. 1982. 1–18. p.

SPIRA GYÖRGY: A forradalom két felvonása között. = Holmi. 5. évf. 1993. 10. sz. 1395–1402. p.
A történész szerző 1956 decemberében született helyzetértékelése.

SULYOK LÁSZLÓ: A véres szombat emlékműve. = Palócföld. 47. évf. 2001. Különszám. 727–746. p.

SÜMEGI GYÖRGY: 1956-os rajzokról – vázlatosan. = Magyar Szemle. Ú. f. 4. évf. 1995. 9. sz. 1082–1087. p.
A magyar forradalom a képzőművészetben.

SÜMEGI GYÖRGY: A forradalom vizuális emlékezete. = Évkönyv. 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 277–283. p.

SÜMEGI GYÖRGY: Kép – szó. Képzőművészek ’56-ról. Bp. PolgART, 2004. 227 p.

SÜMEGI GYÖRGY: A rajzolt 1956. = Új Művészet. 7. évf. 1996. 10. sz. 5–13. p.

SÜMEGI GYÖRGY: Szalay Lajos 1956-ról. = Új Holnap. 41. évf. 1996. 11. sz. 75–80. p.

A SZABADSÁG kapujában. A Szabad Európa Rádió emlékműsora a magyar forradalom és szabadságharc 30. évfordulóján. Részletek. Giromagny, Szikra, 1988. 384 p.
A SZER Magyar Osztályán készült rádiósorozat bemutatta a forradalom előzményeit, alakulását és utóvédharcait a korabeli rádióadások, a sajtó, valamint a forradalom egykori résztvevőivel készített interjúk alapján, az ENSZ szerepét is részletesen taglalva.

SZABÓ A. FERENC: 56-os Akadémia Vas megyében. A gyilkosokat néven kell nevezni. = Vasi Szemle. 56. évf. 2002. 5. sz. 665–676. p.

SZABÓ MIKLÓS: Múmiák öröksége. Politikai és történeti esszék. Vál., szerk. Némethy Szabolcs, Somogyi Zoltán. Bp. Új Mandátum, 1995. 351 p.
A kötet 1956-tal foglalkozó írásai a 122–136. oldalon: Demokratikus forradalom vagy dicsőséges antikommunista forradalom. – Ma ismét rosszul áll 1956 ügye. – A kínos forradalom. – Ötvenhat „igazi” előkészítői. – A forradalmi etűd.

SZALAI JÚLIA–GÁBOR LÁSZLÓ: My fifty-six, your fifty-six, their fifty-six. Teenagers on the revolution. = Hungary 1956. Forty Years On. Ed. by Terry Cox. London–Portland, Frank Cass, 1997. 26–50. p.

SZALAY LAJOS: A magyar dráma. – El drama de Hungría. Szalay Lajos rajzaival. Szerk. és az utószót írta Sümegi György. Vác, Nalors Grafika, 1996. 65 p.

SZAMIZDAT ’81–89. Válogatás a Hírmondó című folyóiratból. Előszó Konrád György: Visszatekintés a szamizdatra (1990 januárjában). Szerk., terv. Gyarmathy Katalin, Lévai Jenő. Közrem. Somogyi Erzsi, Máté Tóth Zsuzsanna, Paski Ildi, Vágner Nusi, Varga Katalin. Utószó Demszky Gábor. Bp. AB-Beszélő, 1990. 527 p.

SZÁNTÓ LÁSZLÓ: Az 1956-os forradalom somogyi eseményeinek történeti forrásai. = Somogy megye múltjából. 24. köt. Kaposvár, Somogy Megyei Múzeum, 1993. 365–390. p.

SZÉKELYHIDI ÁGOSTON: 1956 hullámgyűrűi. = ~: Nemzet és demokrácia. Tanulmányok, cikkek, jegyzetek. Lakitelek, Antológia, 1998. 121–148. p.

SZILÁGYI SÁNDOR: Az ’56-os hagyomány a szamizdat Beszélőben. = Beszélő. 3. f. 6. évf. 2001. 12. sz. 57–61. p.

SZILÁGYI SÁNDOR: Adalékok a Nagy Imre-újratemetés történetéhez. = Beszélő. 3. f. 2. évf. 1999. 10. sz. 130–135. p.

SZILÁGYI SÁNDOR: Legyünk az emberi jogok őskeresztényei!= ~: Ostinato. Publicisztikai dolgozatok, Bibó-tanulmányok és irodalmi stúdiumok. Bp. Új Mandátum, 1999. 38–44. p.
Elhangzott 1986. október 23-án egy magánlakásban tartott megemlékezésen.

SZILVÁSI DIÁNA: A forradalom, amely létében rendítette meg a szocializmust, megdöntenie azonban nem sikerült. 1956. október 23. és december 31. között megjelent hazai és külföldi sajtótermékek alapján összeállított pályamunka. = Pályázatok, 2004. Szerk. Bognár Róbert. Bp. Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, 2004. 117–142. p

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: Forradalom fű alatt. Az 1956-os forradalom irodalmi jelenlétéről Szörényi László irodalomtörténésszel Antal István beszélget. = Irodalomismeret. 1999. 3–4. sz. 74–83. p.

Tájékoztató a Nagy Imre és társai elleni büntetőeljárás felülvizsgálatáról az MSZMP KB 1989. május 8-i ülésén. Előterjesztő Fejti György. = Az MSZMP KB 1989. évi jegyzőkönyvei. Szerk., jegyz. S. Kosztricz Anna, Lakos János, Némethné Vágyi Karola, Soós László, T. Varga György. Bp. Magyar Országos Levéltár, 1993. 1. köt. 872–873.p.

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS: A Nagy Imre-ügy. = Beszélő. 3. f. 1. évf. 1996. 5. sz. 4–6. p.
A Nagy Imre-törvényről.

TAXNER-TÓTH ERNŐ: "S a sírt, hol nemzet..."= Magyar Szemle. Ú. f. 5. évf. 1996. 7–8. sz. 692–701. p.

TETEMREHÍVÁS, 1958–1988. Összeáll. Rainer M. János. 2. kiad. Bp. Bibliotéka, 1989. 174 p.
A könyv első kiadása 1988-ban jelent meg a párizsi Irodalmi Újság kiadásában. A kötet a Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulóján 1988. június 16-án a párizsi Père Lachaise temetőben emlékmű-avatás és Budapesten megtartott ellenzéki tüntetés előkészületeinek, lefolyásának és nemzetközi visszhangjának dokumentumait gyűjti egybe.

Die UNGARISCHE Revolution, 1956. Österreichisch-ungarische Konferenz im Collegium Hungaricum. Wien, 6. April 1995. Hrsg. Béla Balázs. Wien, Collegium Hungaricum, 1995. 73 p. (Publikationen des Collegium Hungaricum. Neue Serie 6.)
Az 1956-os Kutatóintézet bécsi bemutatkozása. Litván György, Hegedűs B. András, Békés Csaba, Standeisky Éva, Valuch Tibor és Deák Ernő előadásai.

UNGARN zehn Jahre danach 1956–1966. Ein Wissenschaftliches Sammelwerk. Hrsg. Werner Frauendienst. Mainz, Hase-Koehler, 1966. 357 p.
Tanulmányok a tizedik évfordulóra.

UNGVÁRY RUDOLF: A rendszerváltás holtterében. Ahogy a rákoskeresztúri köztemető 1956-os emlékművét megéltem. = Kritika. 24. évf. 1995. 3. sz. 38–42. p.

VALUCH TIBOR: Egy konfliktus és következményei. 56-osok életútvizsgálatának kérdései. = Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. A kötet tanulmányai előadásként elhangzottak az 1. Országos Jelenkortörténeti Konferencián, Debrecen, 1994. szeptember 1–3. Szerk. Valuch Tibor. Közrem. Püski Levente. Bp. Osiris–1956-os Intézet, 1995. 492–500. p.

VALUCH TIBOR: "Szabad sajtó, szabad nép, hozzák vissza Nagy Imrét!" Politikai küzdelmek Hajdú-Biharban 1956. november 4-e után. = Hitel. 8. évf. 1995. 10. sz. 9–27. p.

VÁSÁRHELYI MÁRIA: Ezt mondtuk mi... = Beszélő. 3. f. 3. évf. 1998. 12. sz. 109–110. p.
A Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1980-as közvéleménykutatása fiatal munkások között az 1956-os forradalomról.

VÉSZINÉ NAGY ERZSÉBET: Egy szál virágot!= Írások nehéz időkből. Válogatás a MÚOSZ örökös tagjainak cikkeiből. Szerk. Boross Imre, Barabás Tamás, Kende Péter. Bp. Omni Media, 1999. 333–339. p.

WITTNER MÁRIA: Ellenőrizve. Bp. Magyar Ház, 2002. 169 p.

ZACHAR József: „A magyar felkelés, az 1956-os válság és Ausztria.” Nemzetközi biztonságpolitikai szimpózium. Bécs, 2001. október 8–10. = Hadtörténelmi Közlemények. 114. évf. 2001. 4. sz. 751–753. p.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon