___A RENDSZERVÁLTOZÁS BIBLIOGRÁFIÁJA 1989___Vissza

I. RÉSZ: FORRÁSOK
1. KÖNYVEK

Antall József: Modell és valóság. Budapest, Athenaeum Nyomda és Kiadó Rt., 1993. 1. köt. 492 p., 2. köt. 653 p.

Antall József országgyűlési beszédei, 1990-1993. Szerk. Pázmány Béla. Budapest, Athenaeum Nyomda és Kiadó Rt., 1994. 351 p.

Balra, ki a zűrzavarból. A Magyar Szocialista Párt népi demokratikus platformjának ars poeticája. Összeáll. Szigeti Péter. Budapest, Magyar Szocialista Párt Információs és Dokumentációs Központ, 1990. 173 p.
Tanulmányok, cikkek, riportok.

Beke Kata: Jézusmária, győztünk! Budapest, Belvárosi Könyvkiadó, 1993. 125 p. (CET könyvek. 1.)

Berecz János: Az én rendszerváltásom. Budapest, Okina Bt., 2005. 399 p.

Berend T. Iván: A történelem - ahogyan megéltem. Budapest, Kulturtrade, 1997. 341 p.

Bihari Mihály-Bíró Zoltán-Király Zoltán-Lengyel László: Kizárt a Párt. [Riporter] Ács Zoltán. Budapest, Primo, 1988. 255 p.
A Szobolits Béla által rendezett dokumentumfilm szerkesztett könyvváltozata.

Bogdán Tibor: Pártok és választások. A pártokról és a választásokról szóló törvények magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. 217 p. (Sarkalatos törvények.)
Az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról; az 1989. évi XXXII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról; az 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról; az 1989. évi XXXV. törvény a köztársasági elnök választásáról.

Boross Imre: Visszaemlékezés a változó világra. Szerk. és a jegyzeteket kész. Szécsi Árpád. Budapest, Gondolat, 2007. 360 p. (Pártok és politika)

Bossányi Katalin: Szólampróba. Beszélgetések az alternatív mozgalmakról. Budapest, Láng, 1989. 321 p.

Bulányi György: Napló, 2001-2002. Budapest, Püski, 2003. 344 p.

Csengey Dénes: Mezítlábas szabadság. Esszék, beszédek, 1984-1989. Budapest, Püski, 1990. 203 p.

Csizmadia Ervin: "Elképzeltünk magunknak egy miniszterelnököt". Interjú Medgyessy Péterrel. Budapest, Századvég, 2004. 111 p.

Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék, 1968-1988. Budapest, T-Twins, 1995. 1. köt. Monográfia. 550 p., 2. köt. Dokumentumok. 511 p., 3. köt. Interjúk. 380 p.

Csurka István: Keserű hátország. Tanulmányok. Budapest, Magyar Fórum, 1993. 220 p. (Magyar Fórum Könyvek.)
Cikkek, beszédek 1991. december 14. és 1993. október 7. között.

Csurka István: Néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendeje és az MDF új programja kapcsán. Budapest, Magyar Fórum, 1992. 23 p.
Ua.: Csurka István: Keserű hátország. Tanulmányok. Budapest, Magyar Fórum, 1993. 18-42. p. (Magyar Fórum Könyvek.)

Debreczeni József: A miniszterelnök Antall József és a rendszerváltás. Budapest, Osiris, 1998. 383 p.

A demokrácia alternatívái hazánkban. Az MSZMP és a Magyar Demokrata Fórum képviselőinek vitafóruma a Politikai Főiskolán, 1989. január 20-án. Budapest, Kossuth, 1989. 133 p.

Ellenségből ellenzék. FIDESZ, 1988-1994. Mozaikok egy rendszerváltó párt életéből. Szerk. és vál. Modor Ádám. Budapest, Kairosz, 2008. 447 p.

Földindulás Kelet-Európában, 1988-1990. Szerk. Molnár Éva, Nagy Zoltán, Vladár Tamás. Budapest, MTI Sajtóadatbank, 1990-1991. 1. köt. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, NDK. 114 p., 2. köt. Magyarország, Románia, Szovjetunió. 101 p., 3. köt. Kiegészítő kötet. 271 p.

Fricz Tamás: A rendszerváltás szótára. Budapest, Móra, 1992. 199 p.

Frigyesy Ágnes: Közép-Európa mozgásban. Beszélgetések a rendszerváltozásról. Az interjúkat kész. Frigyesy Ágnes. Szerk., sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Agócs Sándor. Budapest, Antológia, 1990. 184. p.

A gazdasági reformbizottság programjavaslata, 1990-1992. Szerk. Berend T. Iván. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. 166. p. (Átalakítás, piacgazdaság, stabilizáció.)

Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból, 1985-1991. Szerk. Baráth Magdolna, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 365 p.

Grósz Károly: Kiállni a politikáért, tenni az országért! Grósz Károly beszéde a budapesti pártaktíván, 1988. november 29. Budapest, Kossuth, 1988. 33 p.

Grósz Károly: Nemzeti összefogással a reformok sikeréért! Beszéd a Csongrád megyei pártértekezleten, 1988. december 16, beszéd az MTESZ jubileumi ülésén, 1988. december 16. Budapest, Kossuth, 1989. 57 p.

Gubcsi Lajos: 4 nap, amely megrengette az országot. 1989. október 5-9. MSZMP - MSZP. Eger, Agria, 1989. 221 p. (Vészfék)
Angol kiadása: Four days that shook Hungary. Budapest 5-9 October 1989. A split between Hungarian communists and socialists? Budapest, Szerző, 1990. 249 p. (Emergency break.)
A Magyar Szocialista Munkáspárt XIV. kongresszusa.

Győri Szabó Róbert: Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon a Nemzeti és Etnikai kisebbségi Kollégium és Titkárság történetének tükrében, 1989-1990. Budapest, Osiris, 1998. 468 p.

Hordót a sajtónak! Rendszerváltás a hírközlés tükrében. Szerk. Bognár József. Közrem. Kisasszondy Éva, Szabó Erzsébet. Budapest, Hunnia, 1992. 195 p.

Horn Gyula: Cölöpök. Budapest, Móra, 1991. 279 p. (Zenit Könyvek.)

Horváth Béla: Levettük a vörös csillagot... Rendszerváltás "belülnézetből". Budapest, Papirusz Book, 2008. 179 p.

Jezsó Ákos: Voksok és keresztek. A KDNP kálváriája, avagy a rendszerváltás dokumentumregénye. Budapest, Válasz Könyvkiadó, 2002. 301 p.

Kádár János: Végakarat. Az interjút kész. és a dokumentumokat vál. Kanyó András. A kötetet szerk. Veres Mária. Budapest, Hírlapkiadó, 1989. 277 p. (Tabu.)

Kasza László: Metamorphosis Hungariae, 1989-1994. Kasza László interjúi. Budapest, Századvég, 1994. 371 p.

A kelet-európai diktatúrák bukása, 1985-1990. Kronológia, dokumentumok, bibliográfia. Függelék, 1991-1992. Összeáll. Pándi Lajos. 2. jav. kiad. Szeged, Szerző, 1993. 680 p.

A kelet-európai diktatúrák bukása. Dokumentumgyűjtemény, 1985-1995. Összeáll. Pándi Lajos. Szeged, Mozaik Oktatási Stúdió, 1996. 303 p.

Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasókönyv. Október 23. - március 15. - június 16. a Kádár-korszakban. Budapest, Magvető, 1996. 1. köt. 510 p., 2. köt. 443 p.

Kónya Imre: Győzelemre születtünk... Kónya Imre az Ellenzéki Kerekasztalról. [Riporter] Bálint B. András. Budapest, Progresszió, 1990. 111 p.

Kulin Ferenc: A tét. Interjúk, esszék a nemzetről és a rendszerváltozásról. Szerk. Mohai V. Lajos. Budapest, Bagolyvár, 1994. 330 p.

Lakitelek, 1987. A magyarság esélyei. A tanácskozás hiteles jegyzőkönyve. Szerk. Agócs Sándor, Medvigy Endre. Lakitelek-Budapest, Antológia-Püski, 1991. 228 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei. A bevezető tanulmányt írta Soós László, T. Varga György. Szerk. és jegyzetekkel ell. S. Kosztricz Anna, Lakos János, Némethné Vágyi Karola, Soós László, T. Varga György. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1993. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok. 24.)

Magyarország politikai évkönyve, 1988. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Budapest, R-Forma-Reform, 1989. 840 p.

Magyarország politikai évkönyve, 1990. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Budapest, Aula-OMIKK, 1990. 650 p.

Magyarország politikai évkönyve, 1991. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Budapest, Ökomonia Alapítvány-Economix, 1991. 804 p.

Magyarország politikai évkönyve, 1992. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyarországi Központja Alapítvány-Economix, 1992. 804 p.

A népi politizálás esélyei napjainkban. Számadás, '92. Kisújszállás, 1993. február 27-28. Budapest, Püski, 1993. 235 p.

Nyers Rezső: Útkeresés, reformok. Budapest, Magvető, 1988. 497 p.

Nyilvánosság és sajtópolitika. Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a politikai nyilvánosságról és a tájékoztatási törvény politikai irányelveiről. A Központi Bizottság állásfoglalása a pártsajtó politikájának elveiről és a pártsajtó fejlesztéséről. Budapest, Kossuth, 1989. 41 p.
Az 1989. március 29-i KB-ülés anyaga Berecz János szóbeli előterjesztésével és vita-összefoglalójával.

Parlamenti képviselőválasztások, 1920-1990. Tanulmányok. Szerk. Földes György, Hubai László, Budapest, Politikatörténeti Alapítvány, 1994. 339 p.

Parlamenti választások, 1990. Politikai szociológiai körkép. Szerk. Szoboszlai György. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézet, 1990. 623, [139] p.

Polgár Gyula: A rendszerváltás jegyzőkönyvei. Budapest, Magyar a Magyarért Alapítvány, 2000. 137 p.

Pozsgay Imre: 1989. Politikus-pálya a pártállamban és a rendszerváltásban. Budapest, Püski, 1993. 252 p.

Pozsgay Imre-Polgár Tibor: A rendszerváltás (k)ára. Nyílt párbeszéd a sorsfordító évtizedről. Budapest, Kossuth, 2003. 239 p.

Pozsgay Imre: Egy év után, választás előtt. Bíró Zoltán második beszélgetése Pozsgay Imrével. Budapest, Püski, 1990. 57 p.

Pozsgay Imre: Koronatanú és tettestárs. Budapest, Korona, 1998. 327 p.

Pozsgay Imre: Októberi kérdések. Pozsgay Imrével beszélget Bíró Zoltán. Budapest, Eötvös-Püski, 1988. 83 p.

Reformműhely. Kecskemét, 1989. április 15. Szerk. Vass László. Budapest, Kossuth, 1989. 132 p.
Előadások, hozzászólások. Pozsgay Imre és Nyers Rezső előadásával. Rendezte a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottsága.

A rendszerváltás programja. Elfogadta a Szabad Demokraták Szövetségének közgyűlése, 1989. március 19., április 16. Szerk. Andor Mihály et al. Budapest, Szabad Demokraták Szövetsége, 1989. 159 p.

A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. Dokumentumok.
Főszerk. Bozóki András.
1. köt. 1988. november 2.-1989. június 10. Szerk. Bozóki András, Ripp Zoltán. A jegyzeteket kész. Ripp Zoltán. Az anyagot gyűjtötte, a szerkesztésben és a jegyzetírásban közrem. Bozóki András et al. Budapest, Magvető, 1999. 608 p.
2. köt. 1989. június 13.-július 27. Szerk. Bozóki András, Ripp Zoltán. A jegyzeteket kész. Ripp Zoltán. Az anyagot gyűjtötte, a szerkesztésben és a jegyzetírásban közrem. Bozóki András et al. Budapest, Magvető, 1999. 659 p.
3. köt. 1989. augusztus 3.-augusztus 29. Szerk. Bozóki András, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán. A jegyzeteket kész. Kalmár Melinda. Az anyagot gyűjtötte, a jegyzetírásban közrem. Elbert Márta, Révész Béla. Budapest, Magvető, 1999. 653 p.
4. köt. 1989. augusztus 30.-szeptember 18. Szerk. Bozóki András, Kalmár Melinda, Ripp Zoltán. A jegyzeteket kész. Kalmár Melinda. Az anyagot gyűjtötte, a jegyzetírásban közrem. Elbert Márta, Révész Béla. Budapest, Magvető, 1999. 557 p.
5. köt. Az 1989. szeptember 18-i megállapodástól a szabad választásokig. Szerk., a jegyzeteket és a tárgymutatót kész. Ripp Zoltán. A szöveggondozást végezte és a kronológiát összeáll. Ripp Erzsébet. Budapest, Új Mandátum, 2000.738 p.
6. köt. A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások politikai munkabizottságainak jegyzőkönyvei. Szerk., a jegyzeteket és a bevezetőket kész. Kalmár Melinda, Révész Béla. Budapest, Új Mandátum. 2000. 760 p.
7. köt. Alkotmányos forradalom. Tanulmányok. Szerk. Bozóki András. A szerkesztésben közrem. Karácsony Gergely és Masát Ádám. Budapest, Új Mandátum, 2000. 825 p.
8. köt. Portrék és életrajzok. Kész. Elbert Márta és Bozóki András.Az életrajzok készítésében közrem. Dudás Rita et al. Budapest, Új Mandátum, 1999. 332 p.

Richter Anna: Ellenzéki Kerekasztal. Portrévázlatok. Budapest, Ötlet, 1990. 322 p.

The roundtable talks of 1989. The genesis of Hungarian democracy. Analysis and documents. Ed. András Bozóki. Budapest, Central European University Press, 2002. XXXIV, 431 p.

Szamizdat, '81-89. Válogatás a Hírmondó című folyóiratból. Bev. Konrád György. A könyvet terv., szerk. Gyarmathy Katalin, Lévay Jenő. Közrem. Somogyi Erzsi et al. Utóirat Demszky Gábor. Budapest, AB-= Beszélő, 1990. 527 p.

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) története dokumentumok alapján 1989. novemberétől napjainkig. Szerk. Sztankovánszki Tibor. Budapest, Alternance Kft., 2007. 219 p.

Tiszta lappal. A FIDESZ a magyar politikában, 1988-1991. Szerk. Bozóki András. Budapest, FIDESZ, 1992. 830 p.

Volt egyszer egy Magyar Nemzet? Murányi Gábor sajtótörténeti krónikája, 1989-1991. Budapest, Héttorony, 1992. 318 p.

2. CIKKEK, TANULMÁNYOK
(FORRÁSOK)


Kiss József-Kovács Éva: A magyarországi politikai rendszerváltás alapdokumentumai. = A többpártrendszer kialakulása Magyarországon. 1985-1991. Tanulmánykötet. Szerk. Bihari Mihály. Budapest, Kossuth, 1992. 251-301 p.

Pozsgay Imre: A rendszerváltás közelről. Hitel. 19. évf. 2006. 2. sz. 4-10. p.

Schmidt-Schweizer, Andreas: A rendszerváltás első "forgatókönyve". Magyarország, 1989-február. = História. 31. évf. 2009. 1. sz. 28-31. p.
 Dokumentumközlés.
Fejti György: Gondolatok a politikai rendszer reformjáról, a hatalomgyakorlás megosztásáról. 1989. január 19.
Magyar Országos Levéltár, M-KS 2888. f. 62. cs. 1. ő.

Schmidt-Schweizer, Andreas: "Bár a többpártrendszerű politikai berendezkedés nyilvánvalóan egy sor hátránnyal jár [...]" A rendszerváltás első "forgatókönyve". Történelmi Szemle. 51. évf. 2009. 1. sz. 145-153. p.
Dokumentumközlés.
Fejti György: Gondolatok a politikai rendszer reformjáról, a hatalomgyakorlás megosztásáról. 1989. január 19.
Magyar Országos Levéltár, M-KS 2888. f. 62. cs. 1. ő.

Schmidt-Schweizer, Andreas: Magyar határnyitás, 1989. szeptember 11. Interjú Oplatka Andrással. = História. 31. évf. 2009. 2. sz. 27-29. p.

Seres László-Varró Szilvia: "A rendszerváltás még nem zárult le". Beszélgetés Kövér Lászlóval. = Beszélő. 6. évf. 2001. 5. sz. 12. p.

II. RÉSZ
FELDOLGOZÁSOK

1. KÖNYVEK

Az 1985. évi országgyűlési választások politikai tapasztalatai. Politikai szociológiai elemzés. Szerk. Szoboszlai György. Budapest, Magyar Szocialista Munkáspárt KB Társadalomtudományi Intézet, 1988. 243 p.

Ágh Attila: Demokratizálás és európaizálás. A korai konszolidáció keservei Magyarországon. Budapest, Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, 2002. 340 p. (Villányi úti könyvek. 25.) (Politikatudományi sorozat. 21.)

Andersen, Frode Overland: Fragile democracies. A study of institutional consolidation in six Eastern and Central European democracies, 1989-1997. Trondheim, Norwegian University of Science and Technology, 2000. VIII, 173 p. (Trondheim studies on East European cultures and societies. 4.)

Andor László-Galló Béla-Hegyi Gyula: Tíz év után. Három írás a rendszerváltásról s annak szükséges korrekciójáról. Budapest, Napvilág, 2000. 191 p.

Angelusz Róbert-Tardos Róbert: Pártok között szabadon. Választók és társadalmi környezet a 90-es évek Magyarországán. Budapest, Osiris, 2000. 236 p.

Arató, Andrew: Civil társadalom, forradalom és alkotmány - Civil society, revolution and constitucion. Vál. Örkény Antal. Budapest, Új Mandátum, 1999. 355 p. (Nagyítás. Szociológiai könyvek. 19.)

Bába Iván: Békés átmenet. Adalékok a kialkudott rendszerváltoztatáshoz. Budapest, Demokratikus Átalakulásért Intézet, 2007. 270 p.

Bakács András et al.: Rendszerváltás a gazdaságban. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ-Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, 2006. 221 p.

Bálint Éva, V.: Rendiség a romokon. Vélekedések a rendszerváltás éveiből. Budapest, Pesti Szalon, 1994. 286 p.

Balogh István: Határharcok. A politika és a tudományos értelmiség kapcsolatai a rendszerváltás előtti években. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete, 2000. 261 p.

Balogh László-Benkes Mihály: Az európai fejlődés politikai dimenziói. Budapest, Maecenas, 1997. 271 p.

Barakonyi Károly: Rendszerváltás a felsőoktatásban. Bologna-folyamat, modernizáció. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. 349 p.

Barany, Zoltan: A kelet-európai cigányság. Rendszerváltás, marginalitás és nemzetiségi politika. Budapest, Athenaeum, 2000. 384 p.

Baranyai József: A rendszerváltás titkos forgatókönyve. Egy modell Magyarországnak. Budapest, Bartax, 2006. 307 p.

Batt, Judy: Economic reform and political change in Eastern Europe. A comparison of the Czechoslovak and Hungarian experiences. Basingstoke-London-Birmingham, Macmillan-University of Birmingham-Centre for Russian and East European Studies, 1988. X, 353 p. (Studies in Soviet history and society.)

Bársony, Jenő et al.: Reformen in Osteuropa. Wien, Jugend und Volk, 1990. 74 p.

Bayer József: Fordul a világ. Válogatott esszék, publicisztikai írások, 1989-1993. Budapest, T-Twins, 1994. 394 p.

Béládi László: Mit kezdjünk vele? Továbbélő történelmünk. A "kádárizmus". Bevezető egy konferenciához. Budapest, XX. Század Intézet, 2007. 32 p.

Bélyácz Iván: Privatizáció. Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993. 215 p. (Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából.)

Bélyácz Iván: Tulajdon és gazdaság. Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1994. 225 p. (Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából.)

Bélyácz Iván: Tulajdonreform. Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1991 [!1992]. 158 p. (Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából.)

Benkő Péter: A Független Kisgazdapárt, 1988-2000. Budapest, Villányi Úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, 2000. 198 p. (Villányi úti könyvek. Politikatudományi sorozat.)

Berend T. Iván: Új növekedési pálya. Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1996. 218 p. (Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából.)

Berend, Iván T.: The Hungarian economic reforms, 1953-1988. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. X, 347 p.

Berglund, Sten et al.: Challenges to democracy. Eastern Europe ten years after the collapse of communism. Cheltenham, Edward Elgar, 2001. XVI, 189 p.

Berki Erzsébet: Sztrájk! Sztrájkok és más direkt akciók Magyarországon a rendszerváltás után. Budapest, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaügyi Kutatások Szakmai Műhelye, 2000. 323 p.

Bihari Mihály: Demokratikus út a szabadsághoz. Tanulmányok. Budapest, Gondolat, 1990. 220 p.

Bihari Mihály: Magyar politika, 1944-2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Budapest, Osiris, 2005. 485 p.

Bihari Mihály: Magyar politika, 1945-1995. A magyar politikai rendszer történetének főbb szakaszai a második világháború után. Budapest, Korona, 1996. 172 p.

Bihari Mihály: Reform és demokrácia. Válság és kibontakozás. Budapest, Eötvös, 1990. 252 p.

Bíró Zoltán: Elhervadt forradalom. Szerk. Szigeti Tóth János. Budapest, Püski, 1993. 168 p.

Bischof, Henrik: Analyse der ersten freien Wahlen in Osteuropa. Ungarn, Tschechoslowakei, Rumänien, Bulgarien. Bonn, Forschungsinstitut Friedrich-Ebert-Stiftung, 1990. 71 p. (Studie / Abteilung Aussenpolitikforschung im Forschungsinstitut der Friedrich-Eber-Stiftung.)
Az első szabad választások elemzése Kelet-Európában. Magyarország. Csehszlovákia, Románia, Bulgária.

A bizalmat érdemlő állam építése a posztszocialista átmenet időszakában. Szerk. Kornai János, Susan Rose-Ackerman. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 256 p.

Bogár László: Magyarország felszámolása. Budapest, Kairosz, 2008. 228 p. (... és mégis élünk. 5.)

Bokor Attila-Radácsi László: Aranykalitkában. Fiatal vállalatvezetők a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest, Alinea, 2006. 279 p.

Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország. Nyugati magyarok a változás éveiben, 1985-1995. Bev. Szöllősy Pál. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1996. 459 p.

Bori István-Masát Ádám: A mai magyar társadalom. Budapest, L'Harmattan-Balassi Intézet, 2008. 216 p.

Bozóki András: Konfrontáció és konszenzus. A demokratizálás stratégiái. Szombathely, Savaria University Press, 1995. 337 p. (Átiratok. 12)

Bozóki András: Magyar panoptikum. Budapest, Kávé Kiadó, 1996. 330 p.

Bozóki András: Politikai pluralizmus Magyarországon, 1987-2002. Budapest, Századvég, 2003. 633 p.

Brown, J. F.: Hopes and shadows. Eastern Europe after communism. Durham, Duke University Press, 1994. XII, 562 p.

Brunner, Georg: Politischer Systemwandel und Verfassungsreform in Osteuropa. Bergisch Gladbach-Köln, Eul, 1990. 43 p. (Schriftenreihe / Kölner Juristische Gesellschaft. 12.)
Politikai rendszerváltozás és alkotmányreform Kelet-Európában.

Bruszt László: A centralizáció csapdája. Szombathely, Savaria University Press, 1995. IX, 293 p. (Átiratok. 11.)

Bruszt László és Simon János: A lecsendesített többség. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézet, 1990. 133 p. (Műhelytanulmányok.)
Négy tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete és a Társadalomtudományi Intézet kutatási alapján.

Crisis and reform in Eastern Europe. Ed. Ferenc Fehér and Andrew Arato. New Brunswick, Transaction Publishers, 1991. IX, 531 p.
Válság és reform Kelet-Európában.

Csaba László: A közép-európai rendszerváltás és stabilizáció - vannak-e már tanulságok? Budapest, Koping-DATORG, 1991. 29 p.

Csaba László: Az összeomlás forgatókönyvei. A rendszer-átalakítás alkalmazott közgazdaságtana. Budapest, Figyelő, 1994. 287 p.

Csanádi Mária: Honnan tovább? A pártállam és az átalakulás. Budapest, T-Twins, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet, 1995. 284 p.

Csanádi, Mária: Party states and their legacies in post-communist transformation. Cheltenham, Edward Elgar, 1997. XVII, 386 p.

Csendes? Forradalom? Volt? Az ELTE Jogszociológiai Tanszék, az ELTE Szociológiai Intézet és a Bibó István Szakkollégium 1991. június 5-6-i konferenciájának előadásai és vitája. Összeáll. Bozóki András. Sajtó alá rend. Csapody Tamás. Budapest, T-Twins, 1991. 217 p. (Twins konferencia-füzetek. 3.)

Csizmadia Ervin: A Medgyessy-talány. A nemzeti középtől (a) végig. Budapest, Századvég, 2004. 263 p.
 Medgyessy Péter miniszterelnök.

Csizmadia Ervin: Politikai változáselmélet. Miért változnak pártok, kormányok, politikusok? Budapest, L'Harmattan, 2007. 199 p.

Csorba József-Fricz Tamás-Szentpály-Juhász Miklós: Társutasok az őszödi úton. Kormányzás és kommunikáció Magyarországon, 2002-2006. Budapest, Kairosz, 2008. 424 p.

Czibere Károly et al.: Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon, 1990-2006. Budapest, Rejtjel, 2006. 428 p. (Rejtjel politológiai könyvek. 26.)

Debreczeni József: A győzelem ára. Budapest, Osiris, 2000. 247 p.

Debreczeni József: A miniszterelnök. Antall József és a rendszerváltozás. Budapest, Osiris, 2003. 389 p.

Debreczeni József: Orbán Viktor. Budapest, Osiris, 2002. 570 p.

Debreczeni József: Az új miniszterelnök. Budapest, Osiris, 2006. 460 p.
 Gyurcsány Ferenc.

A demokrácia 10 éve. V. Országos Politológus Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 1999. Összeáll. Rozgonyi Ibolya. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Politológiai és Szociológiai Tanszék, 2000. 287 p.

A demokrácia intézményrendszere Magyarországon. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1997. 187 p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. I. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika.)

Democracy and political transformation. Theories and East-Central European realities. Ed. György Szoboszlai. Budapest, Hungarian Political Science Association, 1991. 350 p.

Democratic changes in Hungary. Basic legislations on a peaceful transition from bolshewism to democracy. Ed. Vanda Lamm. Budapest, Law Research Center of the Hungarian Academy of Sciences, 1990. 131 p. (Studies on Hungarian state and law. 3.)

Democratic legitimacy in post-communist societes. Ed. András Bozóki. Budapest, T-Twins, 1994. 292 p.

Demokratischer Umbruch in Osteuropa. Hrsg. Von Rainer Deppe, Helmut Dubiel und Ulrich rödel. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991. 352 p. (Edition Suhrkamp. 1636. N. F. 636.)
Demokratikus áttörés Kelet-Európában.

Democratization and Europeanization in Hungary. The first parliament, 1990-1994. Ed. Attila Ágh, Sándor Kurtán. Budapest, Hungarian Centre of Democracy Studies Found., 1995. 335 p.

Dombrádi Krisztián: Rendszer és politika. A rendszerváltás utáni politikai nyilvánosság szociológiaelméletéről. Budapest, Századvég, 2004. 124 p.

Egyház és társadalom a visegrádi országokban a rendszerváltozás után. Szerk. Illés Pál Attila, Halász Iván. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004. 117 p. (Pons Strigoniensis. Visegrádi füzetek. 1.)

Az első határnyitás. Sopron, 1989. augusztus 19. Szerk. Kurucz Gyula. Budapest, Kortárs, 2000. 232 p.
A Páneurópai Piknik '89 Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége Anyaországi Régiójának rendezésében 1999. aug. 18-19-én tartott konferencia szerkesztett anyaga.

The emergence of East Central European Parliaments. The first steps. Ed. Attila Ágh. Intr. David Judge. Budapest, Hungarian Centre for Democracy Studies, 1994. 306 p.

The end of the cold war in Europe, 1989. "New thinking" and new evidence. A critical oral history conference, Mugrove, May 1-3, 1998. Organized by the National Security Archive. 1998. ism. lsz.

The end of the outer empire. Soviet-East European relations in transition, 1985-1990. Ed. Alex Pravda. London, The Royal Institute of Internation Affairs, 1992. X, 238 p.

Fehér Ferenc: A bestiárium antropológiája. Politikai filozófiai tanulmányok. Budapest, Gond-Cura Alapítvány, 2007. 299 p. (Fehér Ferenc művei. 4.)

Fehér Ferenc-Heller Ágnes: Kelet-Európa "dicsőséges forradalmai". Budapest, T-Twins, 1992. 202 p.

Fejtő, François: La fin des démocraties populaires. Les chemins du post-communisme. Avec la collab. de Ewa Kulesza-Mietkowski. Paris, Seuil, 1992. 560 p. (XXe siecle.)
A népi demokráciák vége? A poszt-kommunizmus útjai.

La fine del blocco sovietico. A cura di Federigo Argentieri. Firenze, Ponte Alle Grazie, 1991. 254 p.

Fóti Péter: A rendszerváltás élménye. A szöveget gond. Gángoly Attila. Budapest, Jószöveg Műhely, 2008. 232 p.

Fricz Tamás: Az árok két oldalán. A magyar demokrácia természetrajza. Szerk. Körmendy Zsuzsanna. Budapest, XXI. Század Intézet, 2006. 333 p.

Fricz Tamás: A magyarországi pártrendszer, 1987-1995. Kialakulástörténet és jellemzők. Politológiai elemzés. Budapest, Cserépfalvi, 1996. 215 p.

Fricz Tamás: Pártrendszerek. Nyugat-Európa, Közép-Európa, Magyarország. Budapest, Századvég, 2001. 383 p. (Tanítani.)

From transition to globalization. New challenges for politics, the media and society. Ed. József Bayer and Jody Jensen. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete, 2007. 277 p.

Garton Ash, Timothy: A balsors édes hasznai. Vál. Kenedi János. Szerk. Barna Imre. Budapest, Európa-Századvég, 1991. 308 p.

Garton Ash, Timothy: A birodalom hanyatlása. Létezik-e Közép-Európa? Esszék. Budapest, AB Független Kiadó, 1989. 105 p.
Eredeti kiadása: The empire in decay. The opposition. Reform or revolution. Does Central Europe exist?

Garton Ash, Timothy: The magic lantern. The revolution of '89 witnessed in Warsaw. Budapest, Berlin and Prague. New York, Random House, 1990. 156 p.

Gati, Charles: Füstbe ment tömb. Budapest, Századvég-Atlantic Research and Publications, 1991. 237 p.
Eredeti kiadása: The bloc that failed. Soviet-East European relations in transition. London, Tauris, 1990. XIV, 226 p.

Gazdag László: Magyarország úttévesztése avagy a rendszerváltás közgazdaságtana. Budapest, Mundus, 2009. 247 p.

A gazdaság és a társadalom főbb kapcsolatai. Helyzetkép a rendszerváltás küszöbén. Tanulmánykötet. Szerk. Nyitrai Ferencné. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézet, 1990. 250 p.

Gazdasági-társadalmi rendszerváltás folyamata és tendenciái. Tudományos konferencia, Veszprém, 1993. április 15. Szerk. Beszteri Béla. Veszprém, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság, 1993. 274 p.

Gazsó Ferenc-Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004, 216 p.

Gecse Gusztáv: Állam és nemzet a rendszerváltás után. A Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay Klubban tartott "Határok nélkül" vitaestek szerkesztett változata. Szentendre, Kairosz, 2002. 407 p.

Gergely András, A.: A pártállam varázstalanítása. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete, 1991. 218 p.

Gombár Csaba: Államoskönyv. A kormányokról és az állam kérdéseiről. Budapest, Helikon, 1998, 205 p.

Gonzalez, Carmen Enriques: Crisis y cambio en Europe del Este. La transicion hungara a la democracia. Madrid, Centro de Investigaciones Sociologicas, 1993.

Góralczyk, Bogdan J.: Magyar törésvonalak. Budapest, Helikon, 2002. 265 p.

Granasztói György: Mi történik itt? Budapest, Magyar Szemle Alapítvány, 2003. 259 p.

Granasztói György-Kodolányi Gyula: Magyarország ma és holnap. Esszék országunkról és a táguló világról. Előszó Mádl Gyula. Budapest, Magyar Szemle Alapítvány, 2007. 367 p. (Magyar Szemle Könyvek)

La grande secousse. Europe de l'Est, 1989-1990. Sous la dir. Pierre Kende et Aleksander Smolar. Paris, Presse du CNRS, 1990. 235 p. (Collection sociétés en mouvement.)
A nagy megrázkódtatás. Kelet-Európa, 1989-1990.

György Péter: Néma hagyomány. Kollektív felejtés és a kései múltértelmezés. 1956 1989-ben. A régmúlttól az örökségig. Budapest, Magvető, 2000. 347 p.

The handbook of political change in Eastern Europe. Ed. Sten Berglund, Joakim Ekman, Frank H. Aarebrot. 2. ed. Cheltenham, Edward Elgar, 2003. XVII, 626 p.

Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. 407 p. (Fehéren feketén.)
Ua. angolul: East European alternatives. Oxford, Clarendon, 1990. XIV, 319 p.

Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. Szociológiai tanulmányok. Szerk. Kovách Imre. Budapest, Napvilág, 2002. 382 p.

Hegedűs András: Oknyomozás válságügyben. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. 150 p. (Fehéren feketén.)

Hegyi Gyula: Left side story. Tanulmányok, esszék, publicisztikák. Budapest, Gondolat, 1995. 196 p.

Horkay Hörcher Ferenc: Konzervativizmus, természetjog, rendszerváltás. Politika- és jogfilozófiai tanulmányok. Budapest, L'Harmattan, 2008. 385 p. (Politikai filozófia.)

Hungary. The politics of transition. Ed. Terry Cox, Andy Furlong. London-Portland, Frank Cass, 1995. 191 p.
A special issue of The Journal of Communist Studies and Transition Politics.

Hungary in flux. Society, politics and transformation. Ed. Zsolt Spéder. Hamburg, Krämer-Reinhold, 1999. 254 p.

Janus-arcú rendszerváltozás. Tanulmányok. Összeáll. Schmidt Mária és Tóth Gy. László. Budapest, Kairosz, 1998. 445 p.

Jelentés a gazdasági átalakulás 1990-1993 közötti folyamatairól. Szerk. Petsching Mária Zita. Budapest, Pénzügykutató Rt., 1994. 226 p. (Jelentések az alagútból.)

Jobbközéparányok. Janus-arcú rendszerváltozás. 2. Szerk. Körmendy Zsuzsanna. Összeáll. Tóth Gy. László. Szentendre, Kairosz, 2002. 319 p.

A jóléti rendszerváltás csődje. A Gyurcsány-kormány első éve. Szerk. Gazsó Tibor, Stumpf István. Budapest, Századvég, 2005. 745 p.

Juhász József: Két korszak határán. Tanulmányok Kelet-Európa jelenkortörténetéből. Budapest, L'Harmattan-ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, 2007. 338 p.

Kardos József: Iskola a politika sodrásában, 1945-1993. Budapest, Gondolat, 2007. 200 p.

Kelet-Közép-Európa. Honnan hová? Szerk. Ehrlich Éva, Révész Gábor, Tamási Péter. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 570 p.

Kemény László: Folytatásos jövő. Szerk. Koncz István. Budapest, Professzorok az Európai Magyarországért-Urbis, 2007. 295 p. (Valóság térkép tanulmányok. 5.) (PEM tanulmányok. 5.)

Kende Péter: Az én Magyarországom. Budapest, Osiris, 1997. 287 p.

Kende Péter: A köztársaság törékeny rendje. Államiság a kommunizmus után. Budapest, Osiris, 2000. 358 p.

Kende Péter: A párizsi toronyból. Válogatott politikai írások, 1957-1989. Előszó Litván György. Budapest, Cserépfalvi, 1991. 344 p.

Kende Péter: Eltékozolt forradalom. Budapest, Új Mandátum, 2006. 237 p.

Kende Péter: Még egyszer a párizsi toronyból. Kortörténeti és politikaelméleti eszmék, 1973-2003. Budapest, Új Mandátum, 2003. 388 p.

Kéri László: 24 évszak. Budapest, Intera, 1995. 585 p.

Kéri László: Összeomlás után. Budapest, Kossuth, 1991. 158 p.

Kolosi Tamás: A rendszerváltás társadalmi hatásai. Budapest, Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés, 1991. 35 p. (Gyorsjelentések. 5.)

Kis János: A politika mint erkölcsi probléma. Budapest, Élet és Irodalom Kft., 2004. 365 p.

Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. Közrem. Sági Matild és Róbert Péter. Budapest, Osiris, 2000. 238 p.

Kopátsy Sándor: Levél a magyar reformerekhez. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. 111 p. (Fehéren feketén.)

Kormány a mérlegen, 1990-1994. szerk. Gombár Csaba. Budapest, Kossuth, 1994. 385 p. (Korridor kötetek.)

Kornai, János: From socialism to capitalism. Eigh essais. Budapest, Central European University Press, 2008. XVI, 240 p.

Kornai János: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. Budapest, HVG, 1989. 128 p.

Kornai János: Régi és új ellentmondások és dilemmák. Budapest, Magvető, 1989. 459 p. (Gyorsuló idő)

Kornai János: Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Nyolc tanulmány. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. 207 p.

Kornai János-Eggleston, Karen: Egyéni választás és szolidaritás. Az egészségügy mechanizmusának reformja Kelet-Európában. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 243 p.

Kováts Flórián: A mi rendszerünk. Írások a rendszerváltás kulturális életéről. Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2006. 135 p.

Körmendy Zsuzsanna: Ilyennek képzeltük a rendet? Budapest, Kairosz, 2006. 317 p.

Körösényi András: A magyar politikai rendszer. 2. kiad. Budapest, Osiris, 2002. 391 p.

Körösényi, András: Government and politics in Hungary. Budapest,-New York, Central European University Press-Osiris, 1999. 330 p.

Körösényi András-Tóth Csaba-Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Budapest, Osiris, 2003. 641 p.

Köztársaság a modern kori történelem fényében. Tanulmányok. Szerk. Feitl István. Budapest, Napvilág, 2007. 412 p.
A 2006. febr. 1-2-án Budapesten tartott konferencia szerkesztett anyaga.

Közép-európai változások. Társadalmi folyamatok és stratégiák. Szerk. Miszlivetz Ferenc. Előszó Vitányi Iván. Budapest-Szombathely, Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet-Savaria University Press, 1998. 282 p.

Krasznai Zoltán: A birodalom romjain. Publicisztikai írások. Előszó Kemény István. Budapest, Új Mandátum, 1996. 223 p.

Krausz Tamás: Megélt rendszerváltás. Publicisztikai írások, 1989-1994. Budapest, Cégér, 1994, 319 p.

Kray István: Rendszerváltás bekötött szemmel. Földindulás a világpolitikában. Budapest, Belvárosi Könyvkiadó, 1993. 216 p.

Kritikus leltár. A rendszerváltás másfél évtizede. Tanulmányok. Szerk. Bayer József, Kovách Imre. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete, 2005. 299 p. (Mátraházi előadások. 4.)

Kulcsár Kálmán: Két világ között. Rendszerváltozás Magyarországon, 1988-1990. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 361 p.

Kulcsár Kálmán: Kontinuitás és átmenet. Töprengések az utóbbi évek magyar politikai gyakorlatáról. Szombathely, Savaria University Press, 1994. 153 p. (Átiratok. 6.)

Kulcsár Kálmán: Az új politikai rendszer és a magyar valóság. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, 2006. 195 p. (Rendszerváltásban.)

Kultúra és társadalom egy új korszakban. Szerk. Miszlivetz Ferenc. Budapest-Szombathely, Pesti Szalon-Savaria University Press, 1993. VIII, 226 p. (Átiratok. 1.)

Laki Mihály-Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán. Budapest, Osiris, 2004. 271 p.

Lányi András: Valahol megint utat vesztettünk. Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 1996. 243 p. (Liget Könyvek.)

Lányi Gusztáv: Rendszerváltozás és politikai pszichológia. Politikai pszichológiai tanulmányok. Budapest, Rejtjel, 2001. 324 p. (Rejtjel politológia könyvek.)

Lawful revolution in Hungary, 1984-94. Ed. Béla K. Király, András Bozóki. Boulder- Highlands Lakes, Social Science Monographs-Atlantic Research and Publications, 1995. XV, 519 p. (Atlantic studies on society in change. 84.)

Lendvai, Paul: Das eigenwillige Ungarn. Von Kádár zu Grósz. 2. erw. Aufl. Zürich- Osnabrück, Ed. Interfrom-Fromm, 1988. 193 p. (Texte + Thesen. 195.)
A dacos Magyarország. Kádártól Grószig.

Lendvai, Paul: Honnan - hová? Gondolatok a közép- és kelet-európai változásokról. Bev. Göncz Árpád. Budapest, Pesti Szalon, 1994. 266 p.
Eredeti kiadása: Zwischen Hoffnung und Ernüchterung. Reflexionen über den Wandel in Osteuropa. Wien, Jugend und Volk, 1994. 428 p.

Lengyel György: A gazdasági elit átalakulása. Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1997. 149 p. (Kutatási beszámolók.)

Lengyel László: A halál kilovagolt Magyarországról. Budapest, Corvina, 2008. 319 p.

Lengyel László: A rendszerváltó elit tündöklése és bukása. Budapest, Helikon, 1996. 260 p.

Lengyel László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris, 2006. 297 p.

Lengyel László: Micsoda év! Budapest, Szépirod. Könyvkiadó, 1991. 241 p. (Magyarország felfedezése.)

Lengyel László: Pártházból palotába. Budapest, Helikon, 1998. 438 p. (Helikon universitas.)

Lengyel László: Útfélen. Budapest, 200-ért Alapítvány-Századvég, 1992. VII, 9-196. p. (2000 könyvek.)

Lengyel László: Végkifejlet. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. 317 p. (Fehéren feketén.)

Lévesque, Jacques: 1989 - egy birodalom végjátéka. A Szovjetunió és Kelet-Európa felszabadulása. Budapest, Aula, 2001. 262 p.

Lipovecz Iván: Puharendszerváltás, 1987-2005. Válogatás 18 év HVG-s írásaiból. Budapest, Globális Tudás Alapítvány, 2006. 352 p.

Litván György: Maradjunk a tényeknél. Történeti-politikai írások. Vál. és szerk. Gál Éva, Kende Péter. Budapest, 1956-os Intézet, 2008. 404 p.

Losonczi Ágnes: Sorsba fordult történelem. Budapest, Holnap, 2005. 329 p.

Magyar gazdaság. Szerk. Andor László. Budapest, Pannonia, 2008. 463 p. (21. századi enciklopédia)

Magyarország évtizedkönyve, 1988-1998. A rendszerváltás. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter és Vass László. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1998. 1. köt. 620 p., 2. köt. [621]-1023 p.

Mellár Tamás: Stabilizáció, privatizáció, egyensúly. Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1994. 300 p. (Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából.)

Mérleg és számvetés tizenhárom év után. A magyarságpolitikai rendszerváltás kezdetei. Szerk. Tabajdi Csaba. Budapest, Codex Print, 2001. 381 p.
Szokai Imre-Tabajdi Csaba Mai politikánk és a nemzetiségi kérdés (Magyar Nemzet, 1988. február 13.) című tanulmánya, korabeli visszhangja és hatása.

Merre tovább, Magyarország? Reformkérdések - kérdéses reformok. Budapest, Új Palatinus Könyvesház, 2008. 472 p.
Schlett István, Hankiss Elemér, Gombár Csaba, Lengyel László, Szilágyi Ákos, Bozóki András, Vásárhelyi Mária, Romsics Ignác esszéi.

Mi a politika? Szerk. Gyurgyák János. 2. átd. kiad. Budapest, Osiris, 2004. 435 p.

Mi a magyar most? Tanulmányok a magyar jelen legfontosabb kérdéseiről. Budapest- Békéscsaba, Cserépfalvi-Tevan, 1990. 214 p. (Magyarságismeret.)

Mihályi Péter: A magyar privatizáció krónikája, 1989-1997. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998. 457 p.

Minya Károly: Rendszerváltás - normaváltás. A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig. Budapest, Tinta, 2005. 146 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához.)

Miszlivetz Ferenc: A lehetséges határainak újrafogalmazása. Nacionalizmus és civil társadalom Kelet-Közép-Európában 1989 előtt és után. Előszó Vitányi Iván. Szerk. Virrasztó Zsolt. Budapest-Szombathely, Pesti Szalon-Savaria University Press, 1993. 230 p. (Átiratok. 2.)

Miszlivetz Ferenc: Közép-Európa a kapuk előtt. Szombathely, Savaria University Press, 2001. 216 p.

Miszlivetz Ferenc: Mi lett veled, Magyarország? Szombathely-Kőszeg, Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Intézete, 2007. 46 p. (ISES füzetek. 4.)

Miszlivetz Ferenc: Vadkelet-party. Szerk. Czetter Ibolya. Szombathely, Savaria University Press, 1995. XI, 260 p. (Átiratok. 9.)

A modellváltás anatómiája. Összeáll. Simon János, Szabó János. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézete, 1989. 267 p. (Műhelytanulmányok.)
Az 1988. október 19-21. között Tihanyban és az 1989. március 29-31 között Veszprémben tartott tudományos kerekasztal-konferencia előadásai és hozzászólásai.

Molnár Miklós: Civil társadalom és akiknek nem kell. Budapest, Educatio, 1996. 259 p.
Eredeti kiadása: La démocratie se leve a l'Est. Société civile et communisme en Europe de l'Est. Pologne et Hongrie. Paris, PUF, 1990. X. 387 p. (Publications de l'Institut de hautes études internationales, Geneve)

Muraközy László: Már megint egy rendszerváltás. Történelmi tanulságok és tanulatlanságok. Debrecen, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2004. 158 p. (Competitio könyvek. 2.)

Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum, 2006. 238 p.

Müller György: Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon. Antalltól Gyurcsányig. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008. 390 p.

Nagy Pongrác: A gazdasági rendszerváltás a kispadról. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. 168 p. (Rendszerváltás.)

Nagy Pongrác: Mindenkinek. A rendszerváltás gazdaságpolitikája. 2. bőv. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. XXV, 382 p. (Rendszerváltás.)

The new democracies in Eastern Europe. Party systems and political cleavages. Ed. Sten Berglund and Jan Ake Dellenbrant. Aldershot-Brookfield, Edward Elgar, 1991. XII. 237 p. (Studies of communism in transition.)
Új demokráciák Kelet-Európában. Pártrendszerek és politikai szakadások.

Novák Zoltán: Az MSZMP Budapesti Reformköre - a reformköri mozgalom szerepe a magyarországi rendszerváltásban. Budapest, Szerző, 2002. 338 p.

A nők és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon. Szerk. Palasik Mária. Budapest, Napvilág, 2007. 537 p.

Nyelv és társadalom a rendszerváltás kori Magyarországon. Szerk. Kontra Miklós. Budapest, Osiris, 2002. 371 p. (Osiris tankönyvek.)

A nyilvánosság rendszerváltása. Szerk. Vásárhelyi Mária, Halmai Gábor. Budapest, Új Mandátum, 1998. 352 p.

Oplatka, Andreas: Der Eiserne Vorhang reisst. Ungarn als Wegbereiter. Zürich, Neue Zürcher Zeitung, 1990. 175 p.
Elszakad a vasfüggöny. Magyarország mint úttörő.

Oplatka András: Egy döntés története. A magyar haárnyitás - 1989. szeptember 11. nulla óra. Budapest, Helikon-Századvég, 2008. 339 p.

Orosz István: Dokumentumtörténet. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány-Új Mandátum, 2004. 207 p.

Paradoxes of transition. Ed. Jody Jensen, Ferenc Miszlivetz. Szombathely, Savaria University Press, 1993. 199 p. (Studies on European transition.)

Pataki Ferenc: Rendszerváltás után. Társadalomlélektani terepszemle. Budapest, Scientia Humana, 1993. 222 p. (Scientia Humana. Pszichológia.)

Pataki Ferenc: Rendszerváltók és bűnbakok. Társadalom-lélektani metszetek. Budapest, Osiris, 2000. 190 p. (Osiris zsebkönyvtár.)

Pető Andrea: Napasszonyok és holdkisasszonyok. A mai magyar konzervatív női politizálás alaktana. Budapest, Balassi, 2003. 292 p.

Pogátsa Zoltán: Éltanuló a világban. Állam és piac a rendszerváltás utáni Magyarországon. Hankiss Elemér előszavával. Budapest, Sanoma Budapest, 2007. 216 p.

Pokol Béla: Politikai reform és modernizáció. Budapest, Magvető, 1989. 437 p. (Gyorsuló idő.)

A polgári engedetlenség helye az alkotmányos demokráciában. A Bibó István Szakkollégium 1991. március 9-10-i konferenciájának előadásai és vitája. Összeáll. Csapody Tamás. Budapest, T-Twins, 1991. 195 p.

Post-Communism and the Media in Eastern Europe. Ed. Patrick H. O'Neil. Washington, University of Puget Sound, 1997. 152 p.
A speciale issue of The Journal of Communist Studies and Transition Politics.

Pozsgai, Joseph: A rendszerváltás haszonélvezői. A fordulat ára. Budapest, Kairosz, 2006. 312 p.

Privatizáció Kelet-Európában. Alternatívák, érdekek, törvények. Összeáll. Mizsei Kálmán. Budapest, Atlantisz, 1991. 1989 p. (East-European-non-fiction.)

Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba, 1989-1992. Rendszerváltások Európában és a nagyvilágban. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, 2004. 287 p. (Rendszerváltásban.)

A puha diktatúrától a kemény demokráciáig. Szerk. Bodzabán István, Szalay Antal. Budapest, Pelikán, 1994. 195 p.

Rainer M. János: Rendszerváltás és a közelmúlt. Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. A kötet tanulságai [!tanulmányai] előadásként elhangzottak az I. Országos Jelenkortörténeti Konferencián. Debrecen, 1994. szeptember 1-3. Szerk. Valuch Tibor. Közrem. Püski Levente. Budapest, Osiris-1956-os Intézet, 1995. 338-347. p.

Reform, rendszerváltás, modernizáció. Tanulmányok Csikós-Nagy Béla akadémikus 80. születésnapja tiszteletére. Szerk. Halm Tamás. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995. 337 p.

Reform und Wandel in Südosteuropa. Hrsg. von Roland Schönfeld. München, Oldenbourg Südost-Institut, 1985. 313 p. (Untersuchungen zur Gegenwartskunde Südosteuropas. Bd. 26.)
Reform és változás Délkelet-Európában.

Rendőrség és társadalom. A rendszerváltás magyar rendőrsége. Szerk. Dénes Valér. Közrem. Balogh Sándor. Budapest, BM Kiadó, 1993. 121 p. (A társadalom és a rendészeti szervek.)

A rendszerváltás a Magyar Szemlében. Válogatás, 1992-2002. Szerk. Gróh Gáspár és Kodolányi Gyula. Budapest, Válasz, 2003. 539 p. (Magyar Szemle könyvek.)

A rendszerváltás élménye. Szerk. Fóti Péter. Budapest, Jószöveg Műhely, 2008. 232 p.

A rendszerváltás és az újságírók. Szerk. Bajomi-Lázár Péter és Monori Áron. Az interjúkat kész. Rádai Eszter. Budapest, PrintXBudavár, 2007. 392 p.

Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk. Majtényi György és Szabó Csaba. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára-Kossuth, 2008. 582 p. (Távolodás és közelítések.)
A kötet a 2005. október 24-26. között tartott IV. Országos Jelenkor-történeti Konferencia szerkesztett anyaga.

Rendszerváltás és stabilizáció. A piacgazdasági átmenet első évei. Összeáll. Mellár Tamás. Budapest, Magyar Trendkutató Központ, 1995. 213 p. (Az átmenet trendjei. 1.)

Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből. Szerk. Krausz Tamás. Budapest, Napvilág, 1998. 316 p.

A rendszerváltás kihatása a természeti környezetre. Összeáll. Bedő Zoltán. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, 2005. 136 p. (Rendszerváltás Magyarországon. Műhelytanulmányok.)

A rendszerváltás társadalma képekben. Politikatörténeti Intézet, 2000. május 23-június 30. A katalógust szerk. Szalay Zoltán. Budapest, Napvilág, 2000. 47 p.

Rendszerváltás történész szemmel. Szerk. Kende János. Budapest, Politikatörténeti Alapítvány, 1992. 290 p.

A rendszerváltozás dokumentumfilmjei. Szerk. Varga Tamás. Budapest, Magyar Dokumentumfilmrendezők Egyesülete, 2003. 119 p.

Rendszerváltozás és ifjúság. Szerk. Gazsó Ferenc, Stumpf István. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete, 1992. 160 p.

Révész Béla: A "Duna-gate" ügy jelentősége a rendszerváltás történelmében. Politológiai értelmezési lehetőségek. Révész Béla. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2006. 131 p.

Révész, Gábor: Perestroika in Eastern Europe. Hungary's economic transformation, 1945-1988. With a forew. Paul Marer. Boulder-San Francisco-London, Westview, 1990. XV, 182 p. (Westview special studies on the Soviet Union and Eastern Europe.) Peresztrojka Kelet-Európában. Magyarország gazdasági átalakulása, 1945-1988.

Révész Sándor: Antall József távolról, 1932-1993. Budapest, Sík, 1995. 224 p.

Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon,1987-1990. Budapest, Napvilág, 2006. XII, 587 p.

Ripp Zoltán: Szabad Demokraták. Történeti vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról, 1988-1994. Budapest, Politikatörténeti Alapítvány, 1995. 201 p.

Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. Budapest, = Rubicon-könyvek, 2003. 328 p.

Salamon Konrád: Rendszerváltoztató újratemetés, 1989. június 16. Budapest, Kairosz, 2003. 125 p.

Sas Judit, H.: Közelmúlt. Rendszerváltások, családtörténetek. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2003. 328 p.

Saxonberg, Steven: The fall. A comparative study of the end of communism in Czechoslovakia, East Germany, Hungary and Poland. With a forew. by Seymore Martin Lipset. Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2001. XVII, 434 p. (International studies in global change. 11.)

Schlett István: Az opportunizmus dicsérete. Budapest, Magvető, 1990. 303 p.

Schlett István: Színjáték vagy háború? A magyar politika négy évéről. Budapest, Cserépfalvi, 1995. 337 p.

Schmidt-Schwizer, Andreas: Politische Geschichte Ungarns von 1985 bis 2002. Von der liberaliesierten Einparteinherrschaft zur Demokratie in der Konsilidierungsphase. München, Oldenbourg, 2007. 484 p. (Südosteuropäische Arbeiten. 132.)

Schreiber, Thomas: Hongrie. La transition pacifique. Paris, Le Monde, 1991. 151 p. (Collection actualité.)
A békés átalakulás Magyarországon.

The small transformation. Society, economy and politics in Hungary and the new European architecture. Ed. György Lengyel and Zsolt Rostoványi. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2001. 672 p.

Sipos József: Pártállambomlás, Csongrád megyei reformszocialisták, 1988-1989. Szeged, Bába, 2009. 131 p.

Soros, George: A lehetetlen megkísértése. A kelet-európai forradalmak és a Soros Alapítvány. Budapest, 2000 Irodalmi és Társadalmi Egyesület, 1991. 250 p. (2000 könyvek. 2.)

Szabó János: Haderőváltás Magyarországon. A rendszerváltás konfliktusai, kezelésük története és perspektívái a védelmi szektorban, 1989-2001. Budapest, PolgART, 2003. 411 p.

Szabó Máté: Alternatív mozgalmak Magyarországon. Budapest, Gondolat, 1993. 169 p.

Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Budapest, Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, 1998. 236 p. (Politikatudományi sorozat. Villányi úti könyvek, 13.)

Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Történeti és összehasonlító perspektívában. Budapest, Rejtjel, 2001. 298 p. (Rejtjel politológia könyvek. 5.)

Szabó Tibor: A csend vége. Korszerűtlen gondolatok, 1988-1991. Szeged, Szerző, 1991. 109 p.

Szalai Erzsébet: A civil társadalomtól a politikai társadalom felé. Munkástanácsok, 1989-1993. Budapest, T-Twins, 1994. 168 p.

Szalai Erzsébet: Ezredváltó dilemmák Magyarországon. Budapest, Új Mandátum, 2000. 238 p. (Nagyítás.)

Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Budapest, Aula, 2001. 310 p.

Szalai Erzsébet: Szereppróba. Válogatott tanulmányok, publicisztikai írások és interjúk, 1982-1993. Budapest, Századvég, 2000. 339 p. (Tanítani)

Szalai Erzsébet: Útelágazás. Hatalom és értelmiség az államszocializmus után. Budapest-Szombathely, Pesti Szalon-Savaria University Press, 1994. 274 p. (Átiratok. 5.)

Szalai Júlia: Nincs két ország...? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest, Osiris, 2007. 229 p.

Szamuely László-Csaba László: Rendszerváltozás a közgazdaságtanban - közgazdaságtan a rendszerváltozásban. Budapest, = Közgazdasági Szemle Alapítvány, 1998. 185 p.

A század- és rendszerváltás társadalma. Szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2000. 204 p. (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok.)

Székelyhidi Ágoston: Nemzet és rendszerváltozás. Lakitelek, Antológia, 2007. 264 p.

Szelényi Iván: A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Inézete, 1992. 178 p. (Polgárosodás.)

Szentes Tamás: A kelet-európai átalakulás és a világgazdaság. Budapest, Aula-Kossuth, 1990. 160 p.

Sztálinizmus és desztalinizáció Magyarországon. Felszámoltuk-e a szovjet rendszert? Politikai tanulmányok. Bev. Balla Bálint. Szerk. Balla Bálint. Társszerk. Kende Péter. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1990. 204 p.

Tamás Gáspár Miklós: Másvilág. Politikai esszék. Budapest, Új Mandátum, 1994. 610 p.

Társadalmi riport, 1996. Szerk. Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György, Budapest, Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés-Századvég, 1996. 616 p.

Tamasi Mihály: A rendszerváltozás társadalmi mérlege. Szeged, Bába, 2008. 213 p.

Tar Pál: In memoriam Antall József. Tanú és szereplő. Budapest, Kairosz, 2003. 339 p.

Tellér Gyula: Cikkek, esszék, elemzések. 1. köt. A rendszerváltás rendszere. 2. köt. A történelem főutcáján.Szentendre-Budapest, Kairosz-Kölcsey Intézet, 2005. 272 p., 279 p.

Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. Szerk. Csatári Bálint, Timár Judit. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2002. 235 p. (Magyarország az ezredfordulón. IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása.)

Településszerkezet, társadalomszerkezet. Rendszerváltás és helyi társadalom. Tanulmányok. Szerk. Schadt Mária. Pécs, University Press, 2000. 118 p.

Thoma László: A rendszerváltás és a szakszervezetek, 1988-1992. Szociológiai-politológiai vázlatok. Budapest, Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, 1998. 160 p. (Politikatudományi sorozat. Villányi úti könyvek. 10)

Tóth Antal: Érdekviszonyok a magyar társadalomban a rendszerváltás után. Budapest, Napvilág, 1998. 92 p. (Politikatörténeti Füzetek. 11.)

Tóth Antal: Revolúció. A kelet-európai átalakulás politikai és gazdasági ismérvei. A magyar példa. Budapest, Új Mandátum, 2003. 259 p.

Tóth István György: Jövedelemeloszlás. A gazdasági rendszerváltástól az uniós csatlakozásig. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság-Századvég, 2005. 334 p.

A többpártrendszer kialakulása Magyarországon, 1985-1991. Tanulmánykötet. Szerk. Bihari Mihály. Budapest, Kossuth, 1992. 319 p.

Tőkés L. Rudolf: A kialkudott forradalom. Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai hatalomutódlás, 1957-1990. Budapest, Kossuth, 1998. 471 p.
Eredeti kiadása: Hungary's negotiated revolution. Economic reform, social change and political succession, 1957-1990. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. XXIII, 544 p. (Cambridge Russian, Soviet and post-Soviet studies. 101)

Tőkés L. Rudolf: A posztkommunizmusból a demokráciába. Politika, pártok és parlamenti választások Magyarországon 1990-ben. Budapest, Konrad Adenauer Alapítvány, 1991. 80 p. (Alapítványi kiadványok. 1.)
Eredeti kiadása: Vom Post-Kommunismus zur Demokratie. Politik, Parteien u. d. Wahlen 1990 in Ungarn. Sankt Augustin, Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, 1990. 88 p. (Internationale Studien. 18.)

Tölgyessy Péter: Elégedetlenségek egyensúlya. Válogatott írások. Budapest, Helikon, 1999. 336 p. (Helikon universitas. Politológia.)

Törésvonalak és értékválasztások. Politikatudományi vizsgálatok a mai Magyarországról. Szerk. Balogh István. Budapest, Magyar Tudományos AkadémiaPolitikai Tudományok Intézete, 1994. 582 p.

Túl az idők jelein. A magyar gazdaság útja a rendszerváltástól napjainkig. Szerk. Lengyel Klára. Budapest, Éghajlat, 2008. 286 p. (Manréza-füzetek. 6.)
Járai Zsigmond, Fodor István, Parragh László tanulmányai.

Tulajdon, átalakulás, privatizáció. Összeáll. Gadó Gábor, Makai Katalin, Tamáné Nagy Erzsébet. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 499 p.

Uncertain futures. Eastern Europe and democracy. Ed. Peter Volten. Boulder, Westview, 1990. II, 81 p. (Occasional papers / Institute for East-West Security Studies. 16.) Bizonytalan jövők. Kelet-Európa és demokrácia.

Ungarn und Rumanien - innere Entwicklung, 1987-1990. Zsgest. und bearb. von Werner Zürrer. Sankt Augustin, Siegler, 1990. 208 p.
Magyarország és Románia - belső fejlődés, 1987-1990.

Ügynökök és akták. Nemzetközi konferencia az átvilágításról és az állambiztonsági iratok sorsáról. Szerk. Halmai Gábor. Budapest, Soros Alapítvány, 2003. 326 p.
A Soros Alapítvány által 2002. szeptember 6-án azonos címmel rendezett nemzetközi tanácskozás szerkesztett változata.

Vajda Mihály: A történelem vége? Közép-Európa, 1989. Budapest, Századvég, 1992. 205 p. (Politika.)

Vallás és egyház a rendszerváltozás után Magyarországon. Budapest, Ökumenikus Tanulmányok Központja, 1994. 63 p. (Ökomenikus tanulmányi füzetek. 6.)

A váltás rendszere. Tanulmányok a kormány politikájáról. Szerk. Gyekiczki András. Budapest, Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány, 1992. 198 p.

Varga Csaba: Jogállami? Átmenetünk? Pomáz, Kráter, 2007. 240 p. (PoLíSz sorozat. 6.)
Angol nyelvű kiadása: Transition? To rule of law. Constitutionalism and transitional justice challenged in Central and Eastern Europe. Pomáz, Kráter, 2008. 292 p. (PoLíSz series)

Vásárhelyi Mária: Csalódások kora. Rendszerváltás alulnézetben. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, 2005. 95 p.

Vásárhelyi Mária: Csalóka emlékezet. A 20. század története a magyar közgondolkodásban. Pozsony, Kalligram, 2007. 195 p.

Vásárhelyi Mária. Rendszerváltás alulnézetben. Domináns véleményáramlatok, közkeletű ideológiák a rendszerváltás néhány sarkalatos társadalmi-gazdasági kérdéséről. 1994 novemberéig folytatott vizsgálatok. Budapest, Pesti Szalon, 1995. 206 p.

Vígvári András: Rendszerváltás és privatizáció. Budapest, Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete, 1992. 158 p. (GT füzetek.)

Vitányi Iván: Rendszerváltástól kormányváltásig. Szombathely, Savaria University Press, 1995. XXXII, 368 p. (Átiratok. 10)

Vuics Tibor: Magyar agrárgazdaság, rendszerváltozás, társadalom. Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1995. 180 p.

Wandel durch Repräsentation im Wandel. Entstehung und Ausformung der parlamentarischen Demokratie in Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei und der ehemaligen DDR. Hrsg. Uwe Thaysen, Hans Michael Kloth. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1992. 221 p.

Wieser, Margot: Csendes lázadás. Nők a rendszerváltásról. Budapest, Balassi, 2004. 234 p. (Feminizmus és történelem.)

2. CIKKEK, TANULMÁNYOK
(FELDOLGOZÁSOK)

Ágh Attila: A fejlesztő állam feladatai és a rendszerváltás kiteljesítése. = Pénzügyi Szemle. 52. évf. 2007. 3-4. sz. 464-476. p.

Ágh Attila: A rendszerváltás tragikus befejezetlensége. = Egyenlítő. 2. évf. 2004. 1. sz. 18-29. p.

Ágh Attila: A társadalmi rendszerváltás perspektívái Magyarországon, avagy lehetséges-e
 szervezett baloldali tömegmozgalom? = Mozgó Világ. 34. évf. 2008. 9. sz. 91-105. p.

Albert József: A magyar társadalom változása a rendszerváltástól napjainkig a társadalmi
 jelzőszámok tükrében. = Comitatus. 13. évf. 2003. 4. sz. 11-20. p.

Angi János: Van-e még álom a rendszerváltásról. Tíz illúzió. = Debreceni Disputa. 3. évf. 2005. 4. sz. 8-15. p.

Bandi Zsuzsa: A nők a helyi politikában a rendszerváltás után. = A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon. Szerk. Palasik Mária. Budapest, Napvilág, 2007. 345-394. p.

Bayer József: 1956 emlékének szerepe a rendszerváltásban. = Múltunk. 51. évf. 2006. 4. sz. 1-14. p.

Bayer József: A rendszerváltás néhány tanulsága. = Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk. Majtényi György és Szabó Csaba. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára-Kossuth, 2008. 15-22 p. (Távolodás és közelítések.)

Benedek Lóránt: Igazságosság és rendszerváltás. = Valóság. 43. évf. 2000. 1. sz. 67-81. p.

Bezsenyi Mihály: Gazdasági bűnözés a rendszerváltás után. = Belügyi Szemle. 48. évf. 2000. 6. sz. 71-79. p.

Bihari Mihály: Az átmenet magyar útja. A magyarországi rendszerváltás. Összefoglaló értékelés. = Rubicon. 15. évf. 2004. 5-6. sz. 4-13. p.

Bíró Zoltán: Itthon érlelt rendszerváltás. = História. 24. évf. 2002. 2. sz. 16-17. p.

Bódig Mátyás: Rendszerváltás, politikai moralitás, legalitás. = Fundamentum. 7. évf. 2003. 2. sz. 87-94. p.

Bogár László: "Mint oldott kéve..." A rendszerváltozás bukása és ennek nemzetstratégiai következményei. = Hitel. 19. évf. 2006. 2. sz. 153-156. p.

Bolgár Dániel: Melyik a rendszerváltó nemzedék? A "Gazdálkodj okosan!" és a '80-as évek gyermekei. = Holmi. 20. évf. 2008. 6. sz. 789-803. p.

Bordás Sándor: A rendszerváltás társadalmi következményei. = Fórum. 4. évf. 2002. 2. sz. 87-94. p.

Bozóki András: A rendszerváltás tartalma és a demokrácia feladatai. = Mozgó Világ. 29. évf. 2003. 1. sz. 40-47. p.

Bozóki András: Az alkotmányos forradalom éve: 1989. = Rubicon. 15. évf. 2004. 5-6. sz. 57-63. p.

Csaba László: A rendszerváltás második szakasza. = Valóság. 43. évf. 2000. 1. sz. 13-28. p.

Csaba László: A rendszerváltozás elmélete és/vagy a közgazdaságtan kudarca? = Közgazdasági Szemle. 46. évf. 1999. 1. sz. 1-19. p.

Csaba László: A rendszerváltozás vége - új bizonytalanságok kezdete. = Beszélő. 10. évf. 2005. 10. sz. 32-34. p.

Csaba László: A szovjet modell összeomlása és a rendszerváltozás első szakasza. = Valóság. 42. évf. 1999. 11. sz. 24-43. p.

Csaba László: Közgazdaságtan és rendszerváltozás. Új felismerések és kihívások. = História. 30. évf. 2008. 4-5. sz. 54-56. p.

Csanády Márton Tamás-Kmetty Zoltán-Kucsera Tamás Gergely-Személyi László-Tarján Gergely: A magyar képzett migráció a rendszerváltás óta. = = Magyar Tudomány. 169. évf. 2008. 5. sz. 603-616. p.

Csath Magdolna: Mi történt velünk, avagy miért futott vakvágányra a rendszerváltás vonata? = Hitel. 19. évf. 2006. 2. sz. 139-148. p.

Csehi Zoltán: Átalakulás és nem rendszerváltás? = Magyar Tudomány. 169. évf. 2008. 2. sz. 249-252. p.

Cseke Hajnalka: Gazdaságpolitika - rendszerváltás és Kádár-korszak. Távolodás és közelítés. = Figyelő. 52. évf. 2008. 42. sz. 40-41. p.

Csepeli György: A selejt bosszúja. A mentális rendszerváltás mérlege. = Mozgó Világ. 35. évf. 2009. 1. sz. 49-56. p.

Cseres-Gergely Zsombor-Molnár György: Háztartási fogyasztói magatartás és jólét Magyarországon a rendszerváltás után. = Közgazdasági Szemle. 55. évf. 2008. 2. sz. 107-135. p.

Csizmadia Ervin: Pártok és eszmék a rendszerváltó Magyarországon. = Rubicon. 13. évf. 2002. 4-5. sz. 33-40. p.

Csurgó Bernadett-Kristóf Luca: Kulturális elit a rendszerváltás után. Változások az irodalmi életben és a közéleti értelmiség körében. = Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk. Majtényi György és Szabó Csaba. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára-Kossuth, 2008. 541-555. p. (Távolodás és közelítések.)

Debreczeni József: Az MDF útja a hatalomhoz. = Rubicon. 15. évf. 2004. 5-6. sz. 96-100. p.

Debreczeni József: Kormányváltás - rezsimváltás - rendszerváltás. = Mozgó Világ. 34. évf. 2008. 7. sz. 3-16. p.

Egedy Tamás: A lakótelepek társadalmi környezetének átalakulása a rendszerváltozás után. = Földrajzi Értesítő. 50. évf. 2001. 1-4. füz., 271-284. p.

Elek István: A politikai erkölcs rendszerváltója. A politikus Antall József - az európai úton. = Magyar Szemle. 16. évf. 2007. 3-4. sz. 145-157. p.

Enyedi György: Határok, társadalmi nemek, rendszerváltás. = Magyar Tudomány. 167. évf. 2007. 4. sz. 528-529. p.

Eperjesi Zoltán: A tudásalapú gazdaság és társadalom az átalakulásban. = Kultúra és Közösség. 3. f. 10. évf. 2006. 2. sz. 73-76. p.

Farkas István: Rendszerváltás és közhangulat. = Comitatus. 9. évf. 1999. 4. sz. 55-59. p.

Farkas János: Társadalomtudományok és a rendszerváltás Magyarországon. = Társadalomkutatás. 18. köt. 2000. 1-2. sz. 22-30. p.

Fáy Zoltán: A katolikus sajtó és a rendszerváltás. = Magyar Szemle. 16. évf. 2007. 11-12. sz. 177-180. p.

Fehér M. István: Forradalom és rendszerváltás. = Valóság. 43. évf. 2000. 7. sz. 15-30. p.

Fekete Gyula: A rendszerváltás felelőssége és nyomorúsága. = Hitel. 19. évf. 2006. 2. sz. 34-41. p.

Fényes Hajnalka: Ifjúság és rendszerváltás. = Szociológiai Szemle. 16. évf. 2005. 3. sz. 95. p.

Fodor Gábor: Az emberi jogok kérdése és a rendszerváltás. A természetjogi felfogás szerepe a pártállami rendszer felbomlásában. = Rubicon. 15. évf. 2004. 5-6. sz. 39-41. p.

Fogarassy Edit: Visszamenőleges igazságtétel Közép-Kelet-Európában, a rendszerváltás után. = Jogtudományi Közlöny. 56. évf. 2001. 9. sz. 381-387. p.

Fonda Ferenc: Rendszerváltás és pénzügypolitika. = Valóság. 49. évf. 2006. 8. sz. 106-110. p.

Földi László: Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok Magyarországon a rendszerváltás óta. = Új Ifjúsági Szemle. 2. évf. 2004. 2. sz. 35-43. p.

Fritz Tamás: Kormányváltás vagy rendszerváltás? = Új államalapítás. Hatvan nemzeti elkötelezettségű értelmiségi gondolatai egy nemzeti leltárhoz és az új nemzeti stratégiához. Szerk. Mészáros László és Szőcs Géza. Kecskemét, Kecskeméti Lapok, 2009. 167-174. p.

Galló Béla-Mohai V. Lajos: "Tükörbe kell néznünk, abba a tükörbe, amelyet a rendszerváltozás vesztesei tartanak elénk". Egyenlítő-beszélgetés Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével. = Egyenlítő. 5. évf. 2007. 3. sz. 7-11. p.

Garadnai Zoltán-Schreiber, Thomas: A magyarországi rendszerváltás a Quai d'Orsay szemével. = Külügyi Szemle. 7. évf. 2008. 2. sz. 129-149. p.

Garai László: A XXI. vagy a XIX. század felé? Különvélemény a rendszerváltásról. = Kritika. 37. évf. 2008. 3. sz. 6-8. p.

Gáspár G. János: A rendszerváltók alkonya? = Magyar Szemle. 14. évf. 2005. 7-8. sz. 200-206. p.

Gáspár G. János: A tudat rendszerváltása. = Magyar Szemle. 9. évf. 2000. 5-6. sz. 203-213. p.

Gáspár Lujza: A rendszerváltás területi vonatkozásai Magyarországon. = Comitatus. 13. évf. 2003. 11-12. sz. 90-104. p.

Gergely András, A.: Dúl l'amour az utakon. Társadalmi tempó és rendszerváltás. = Café Bábel. 15. évf. 2006. 52. sz. 117-129. p.

Glatz Ferenc: "Rendszerváltás", "átalakulás" Magyarországon. = História. 23. évf. 2001. 9-10. sz. 3-4. p.

Glatz Ferenc: Rendszerváltásról, konszolidációról, állami-nemzeti szimbólumokról. = História. 24. évf. 2002. 9-10. sz. 3-5. p.

Glózer Rita: A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltás utáni évtizedben. = Jel-kép. 2006. 1. sz. 3-19. p.

Golnhofer Erzsébet: Rendszerváltozások és egyéni élettörténetek. = Educatio. 15. évf. 2006. 3. sz. 539-552. p.

Görömbölyi László: Vidéki sajtó - avagy a rendszerváltozás karikatúrája. = Debreceni Disputa. 3. évf. 2005. 4. sz. 24-29. p.

Gyáni Gábor: A rendszerváltástól a jövő "várható hatásáig". = Magyar Tudomány. 49. (111.) köt. 2004. 11. sz. 1193-1200. p.

Halmai Gábor: Alkotmányos rendszerváltás. Remények és csalódások. = Mozgó Világ. 35. évf. 2009. 1. sz. 60-64. p.

Halmai, Gábor: Facing with the legacy of human rights violations. Post-communist approaches to transitional justice. = International protection of human rights. Achievements and challenges. Ed. F. Gómez Isa, K. de Feyter.Bilbao, University of Deusto, 2006. 639-656. p.

Halmai Gábor: Rendszerváltás és a Kádár-korszak emlékezete. = Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk. Majtényi György, Szabó Csaba. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára-Kossuth, 2008. 39-59. p. (Távolodás és közelítések.)

Halmos Csaba: Foglalkoztatáspolitika - rendszerváltás. = Munkaügyi Szemle. 50. évf. 2006. 7-8. sz. 31-37. p.

Hamberger Judit: Rendszerváltás és az állam felbomlása. = História. 23. évf. 2001. 9-10. sz. 38-41. p.

Haraszti György: Megszabadulástól rendszerváltásig, 1945-2000. A magyarországi zsidóság történetének vázlata a második világháború végétől napjainkig. = Kultúra és Közösség. 6. évf. 2002. 2001/4-2002/1. sz. 73-81. p.

Harmathy Attila: Rendszerváltás a jog segítségével. = Magyar Tudomány. 44. évf. 1999. 2. sz. 241-244. p.

Horkay Hörcher Ferenc: Az értékhiányos rendszerváltás. Jogelméleti és politikafilozófiai megfontolások. =Fundamentum. 7. évf. 2003. 1. sz. 62-72. p.

Horváth Zsolt, K.: Az intellektuális vákuumtól a felemás professzionalizációig. A "tudósszerepek" alakulása a rendszerváltás után. = Világosság. 44. évf. 2003. 1-2. sz. 41-56. p.

Inotai András: Rendszerváltás és gazdaság. Személyes gondolatok - Magyarország, 1990-2008. = História. 30. évf. 2008. 3. sz. 23-27. p.

Isépy Tamás: Jogrend és jogalkotás a rendszerváltozás tükrében. = Magyar Szemle. 10. évf. 2001. 7-8. sz. 26-44. p.

Janics Kálmán: Elbeszélt történelem. A rendszerváltás évei. = Fórum. 3. évf. 2001. 1. sz. 167-176. p.

Jász Attila: Elhallgatott költők avagy a szabadság ára. A rendszerváltás és környéke hívószavakban. Vázlat. = Súlyok és hangsúlyok. Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról, 1989-2009. Szerk. Szondi György, Vincze Ferenc. Budapest, Napkút, 2009. 178-186. p.

Jávor Kata: Egy mezőgazdasági vállalkozócsalád sikeres gazdálkodási stratégiája a rendszerváltás utáni Zsombón. = Tabula. 10. évf. 2007. 1. sz. 3-58. p.

Kádár Béla: Gazdasági fejlődésünk a rendszerváltozás óta. = Európai Tükör. 12. évf. 2007. 5. sz. 17-26. p.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika a rendszerváltás előtt és után. = Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk. Majtényi György és Szabó Csaba. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára-Kossuth, 2008. 183-196. p. (Távolodás és közelítések.)

Kapronczay Katalin: A nagy válságtól a rendszerváltozásig. = Valóság. 44. évf. 2001. 5. sz. 111-112. p.

Kertesi Gábor: Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. A rendszerváltás maradandó sokkja. = Szociológiai Szemle. 15. évf. 2005. 2. sz. 57-87. p.

Kis János: 1989: a víg esztendő. = Beszélő. 3. f. 4. évf. 1999. 10. sz. 22-46. p.

Kis János: A demokratikus ellenzék hagyatéka. = Beszélő. 3. f. 5. évf. 2000. 3. sz. 26-36. p.

Kiss Viktor: Az elhagyott rendszerváltás. A politikai kibontakozás esélyei és kulturális ellentmondásaink jövője. = Beszélő. 12. évf. 2007. 4. sz. 24-34. p.

Kiss Viktor: Szerep és szocializmus. A hazai szocialista értelmiség válsága a rendszerváltás után és a kilábalás esélye. = Beszélő. 11. évf. 2006. 1. sz. 64. p.

Kodolányi Gyula: A hosszú forradalom. Rendszerváltás. Rendszerváltozás. Rendszerváltoztatás. = Hitel. 19. évf. 2006. 2. sz. 11-23. p.

Kolosi, Tamás-Sági Matild: Change of system - change of elite. = Hungary in flux. Ed. Zsolt Spéder. Hamburg, Krämer, 1999. 35-55. p.

Kolosi Tamás-Tóth István György: A rendszerváltás nyertesei és vesztesei - generációs oldalnézetből. Tíz állítás a gazdasági átalakulás társadalmi hatásairól. = Társadalmi riport, 2008. Szerk. Kolosi Tamás, Tóth István, György. Budapest, Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés, 2008. 15-45. p.

Kornai János: Mit jelent a "rendszerváltás"? Kísérlet a fogalom tisztázására. = Közgazdasági Szemle. 54. évf. 2007. 4. sz. 303-317. p.

Korsós Antal: A rendszerváltozás igazságügy-minisztere. Beszélgetés Kulcsár Kálmánnal. = Mozgó Világ. 27. évf. 2001. 12. sz. 46-55. p.

Kotosz Balázs: Megszorítások és lazítások - a rendszerváltás fiskális politikájának szerkezetéről. = Közgazdasági Szemle. 53. évf. 2006. 2. sz. 158-174. p.

Kovács Éva: "Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit". Etűd a rendszerváltó mítoszokról. = Világosság. 41. évf. 2000. 6-7. sz. 28-37. p.

Kovács Éva: A terek és a szobrok emlékezete, 1988-1990. Etűd a magyar rendszerváltó mítoszról. = Regio. 12. évf. 2001. 1. sz. 68-88. p.

Köllő János: Meddig tart a rendszerváltás? Esettanulmány egy szövöde átalakulásáról, 1988-1996. = Közgazdasági Szemle. 50. évf. 2003. 5. sz. 406-427. p.

Köllő János: Tudás-avulás és '-öregedés' a rendszerváltozás utáni Magyarországon. = Magyar Tudomány. 47. (108.) évf. 2002. 4. sz. 440-446. p.

Kőszeg Ferenc: Tölgyessy és a rendszerváltó pártok alkonya. = Beszélő. 5. évf. 2000. 4. sz. 22. p.

Kulcsár Kálmán: Modernizáció és/vagy rendszerváltozás? = Társadalomkutatás. 26. köt. 2008. 4. sz. 403-434. p.

Laki László: Fiatalok a rendszerváltás után. = Egyenlítő. 2. évf. 2004. 4. sz. 12-19. p.

Laki László: Ismét tévúton, avagy mérlegen a magyar rendszerváltás. 1-2. = Egyenlítő. 4. évf. 2006. 5. sz. 8-13. p., 6. sz. 7-11. p.

Laki László: Megélhetés vidéken a rendszerváltás után. = Eszmélet. 16. évf. 2004. 63. sz. 141-158. p.

Laki László: Modernizáció és rendszerváltás. = Társadalomkutatás. 25. évf. 2007. 2. sz. 161-180. p.

Laki László: Rendszerváltás, világgazdasági korszakváltás és a magyar politikai osztály. = Egyenlítő. 6. évf. 2008. 1. sz. 14-20. p., 2. sz. 9-16. p.

Laki Mihály: Az ellenzéki pártok gazdasági elképzelései 1989-ben. = Közgazdasági Szemle. 47. évf. 2000. 3. sz. 230-249. p.

László Ferenc: Matrózkocsma. Bárdolatlanság, sértegetés és nyelvi agresszió a rendszerváltás utáni magyar közéletben. = Mozgó Világ. 33. évf. 2007. 4. sz. 29-34. p.

Lévai Katalin: 1989. Nők a rendszerváltás éveiben. = Rubicon. 12. évf. 2001. 6. sz. 40-41. p.

Ligeti Miklós: Gondolatok a rendszerváltozás utáni magyar rendőrségről. = Rendészeti Szemle. 56. évf. 2008. 7-8. sz. 132-152. p.

Liska Márton: Forradalom és rendszerváltás. Ahogyan a magyar zsidók megélték. = Századvég. 12. évf. 2007. 46. sz. 71-107. p.

Litván György: 1956 emlékének szerepe a rendszerváltásban. = Beszélő. 12. évf. 2007. 1. sz. 46-50. p.

Magyar Bálint: A rendszerváltás programja és valósága. = Rubicon. 15. évf. 2004. 5-6. sz. 80-85. p.

Magyari Zoltán: A rendszerváltás perspektívája. = Kapu. 21. évf. 2008. 3. sz. 13-16. p.

Magyarország a rendszerváltozást követő évtizedben. = Mérlegen a XX. századi magyar történelem - értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. Budapest,-Debrecen, 1956-os Intézet-Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2002. 389-536. p. (Jelenkortörténeti műhely. 3.)

Majtényi György: Az elit és a vadászat - újjáépítés és rendszerváltás között. = Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk. Majtényi György és Szabó Csaba. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára-Kossuth, 2008. 489-508. p. (Távolodás és közelítések.)

Mező Ferenc: Egy rendszerváltás képei. = Mozgó Világ. 26. évf. 2000. 7. sz. 16-24. p.

Mihancsik Zsófia: Kiürült agóra. Beszélgetés a rendszerváltás filmjeiről György Péterrel, Hirsch Tiborral és Révész Sándorral. = Filmvilág. 45. évf. 2002. 1. sz. 16-21. p.

Miklósi Zoltán: A rendszerváltás kulcsfogalmai. Civil társadalom, nemzet. = Világosság. 41. évf. 2000. 6-7. sz. 44-49. p.

Miklósi Zoltán: A rendszerváltás útvesztőiben. Tölgyessy Péter politikai gondolkodásáról. = Beszélő. 5. évf. 2000. 2. sz. 26. p.

Miklóssy Endre: Budapest, Budapest. Tíz év a rendszerváltásból. = Magyar Szemle. 9. évf. 2000. 5-6. sz. 6-32. p.

Molnár Adrienne: "88 egy furcsa év volt". 1988 emlékezete az OHA interjúiban. = Évkönyv. 14. 2008. Közelítések a kádárizmushoz. Szerk. Germuska Pál, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2008. 239-278. p.

Molnár Emilia: A tankönyvpiac átalakulása a rendszerváltástól napjainkig. = Szociológiai Szemle. 18. évf. 2008. 3. sz. 61-91. p.

Móré Sándor: Magyarország rendszerváltás utáni alkotmányfejlődésének néhány jellemzője. = 20. századi magyar gazdaság és társadalom. Konferenciakötet. Győr, 2007. november 8. Szerk. Honvári János. Győr, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 2008. 172-193. p.

Muszatov, Valerij: Gorbacsov politikájának metamorfózis és a szocialista országok. = Történelmi Szemle. 51. évf. 2009. 1. sz. 127-143. p.

Nagy Gáspár: Lírai lábjegyzet a "rendszerváltás regényéhez". = Hitel. 19. évf. 2006. 2. sz. 97-105. p.

Nagy Péter Tibor: Egyház és oktatás a rendszerváltás évtizedében. = Educatio. 11. évf. 2002. 1. sz. 73-95. p.

Németh Renáta: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon a rendszerváltás folyamán. = Szociológiai Szemle. 17. évf. 2006. 4. sz. 19-35. p.

Netyéné Bajzán Viola: Méhkerék lakosságának szociális helyzete a rendszerváltás óta. = Merre tart a magyar vidék? A vidék szociális problémái és felemelkedésének lehetőségei. Szerk. Szretykó György. Pécs, Comenius, 2008. 272-326. p.

Pál József, N.: "Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?" A rendszerváltozás értelméről, másfél évtized után. = Hitel. 19. évf. 2006. 2. sz. 125-134. p.

Pesti Sándor: Sikeres volt -e a rendszerváltás? = Századvég. Ú. f. 2008. 4. sz. 153-167. p.

Pető Iván: A rendszerváltás naplója. = Budapesti Könyvszemle (BUKSZ). 14. évf. 2002. 2. sz. 114-125. p.

Pikó András: "Ragaszkodni kell a rendszerváltás alapértékeihez". Beszélgetés Fodor Gáborral. = Mozgó Világ. 32. évf. 2006. 7. sz. 79-89. p.

Pikó Bettina: Tudós szerepek és megnyilvánulások a rendszerváltozás után. Korlátok és lehetőségek. = Világosság. 44. évf. 2003. 9-10. sz. 169-175. p.

Pogonyi Lajos: A rendszerváltás megbukott. Beszélgetés Tamás Gáspár Miklóssal. = Kritika. 30. évf. 2001. 4. sz. 7-9. p.

Pók Attila: Bűnbakkeresés és holokauszt a rendszerváltás utáni Magyarországon. = Rubicon. 15. évf. 2004. 4. sz. 38-41. p.

Pomogáts Béla: Irodalom a rendszerváltásban, rendszerváltás az irodalomban. Küzdelem az irodalom autonómiájáért. = Rubicon. 15. évf. 2004. 5-6. sz. 114-120. p.

Rácz Gábor: Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok a rendszerváltás hajnalán. = Új Ifjúsági Szemle. 2. évf. 2004. 2. sz. 44-50. p.

Rainer M. János: "Az újratemetés felmutatta az ősbűnt". [Riporter] Seres László. = Élet és Irodalom. 44. évf. 2000. 42. sz. okt. 20. 7. p.

Rajk László: A provirikus építészet. Nagy Imre-temetés - a történelem pillanatfelvétele. = Rubicon. 15. évf. 2004. 5-6. sz. 64-73. p.

Rappai Gábor: Rendszerváltás versus rendszerváltozás? = Educatio. 13. évf. 2004. 1. sz. 185-186. p.

Révész Béla: Dunagate II. A rendszerváltás forgatókönyvei és az állambiztonság. = Beszélő. 10. évf. 2005. 1. sz. 40. p.

Ripp Zoltán: Az MSZMP útja a többbpártrendszerhez, 1987. június-1989. február. = Rubicon. 15. évf. 2004. 5-6. sz. 46-56. p.

Ripp Zoltán: Rendszerváltás - rendszerbomlás. = Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk. Majtényi György és Szabó Csaba. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára-Kossuth, 2008. 23-37. p. (Távolodás és közelítések.)

Ripp Zoltán: Rendszerváltók változásai. = Mozgó Világ. 35. évf. 2009. 1. sz. 22-36. p.

Ripp Zoltán: Szociáldemokrácia a rendszerváltás után. Tézisek tizenhárom év történetéről. = Mozgó Világ. 29. évf. 2003. 7. sz. 46-56. p.

Róbert Péter: Társadalmi mobilitás és rendszerváltás. = Századvég. 4. évf. 1999. 15. sz. 73. p.

Romsics Ignác: Rendszerváltás és az elitek. = Rubicon. 15. évf. 2004. 5-6. sz. 101-105. p.

Romsics Ignác: Rendszerváltás Magyarországon. = Múltunk. 51. évf. 2006. 2. sz. 302. p.

Rosta Gergely: Szekularizáció vagy privatizáció? A vallásosság változása Magyarországon a rendszerváltás utáni másfél évtizedben. = Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Szerk. Császár Melinda, Rosta Gergely. Budapest-Piliscsaba, Loisir-Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Intézet, 2008. 441-452. p.

Sági Matild: A lakossági elégedettség alakulása. = Feketén-fehéren. TÁRKI monitor jelentések. Szerk. Szívós Péter, Tóth István György. Budapest, Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés, 2006. 149-162. p.

Sólyom Péter: "A rendszerváltozás előtt Magyarország nem volt jogállam". Vitaindító. = Fundamentum. 7. évf. 2003. 1. sz. 59-61. p.

Stark Antal: Államháztartás a rendszerváltás során. = História. 29. évf. 2007. 7. sz. 28-31. p.

Stark Antal: Nemzetgazdaságunk a rendszerváltás után. = Competitio. 6. évf. 2007. 1. sz. 55-84. p.

Stark Antal: Nemzetgazdaságunk a rendszerváltás után. Hanyatlás, emelkedés, hanyatlás, 1990-2006. = História. 29. évf. 2007. 3. sz. 3-7. p.

Szabó A. Ferenc: A rendszerváltó exodus. = Valóság. 46. évf. 2003. 11. sz. 47-53. p.

Szabó Ildikó: Rendszerváltás és nemzeti tematika. = Politikatudományi Szemle. 14. évf. 2005. 2. sz. 89. p.

Szabó János: Védelmi rendszerváltás. A haderőreform "nehéz menetelése" Magyarországon, 1989-2000. = Valóság. 44. évf. 2001. 10. sz. 45-62. p.

Szakolczai György: A rendszerváltás és a politikai váltógazdaság demográfiai hatásai. = Demográfia. 48. évf. 2005. 2-3. sz. 254-279. p.

Szalai Erzsébet: A kelet-európai átalakulás nagy kérdései és az értelmiség. Vitaindító. = Politikatudományi Szemle. 17. évf. 2008. 3. sz. 111-126. p.

Szalai Erzsébet: Globalizáció, rendszerváltás, szegénység - és az értelmiség felelőssége. = Szociológiai Szemle. 12. évf. 2002. 4. sz. 203-207. p.

Szalai Erzsébet: Rendszerváltás és a hatalom konvertálása. = ~: Vadkeleti metszetek.
Budapest, Osiris, 1998. 41-64. p.

Szalai Erzsébet: Rendszerváltás és az értelmiség útja... Merre is? = Politikatudományi Szemle. 17. évf. 2008. 3. sz. 161-172. p.

Szalma József: Állam és nemzet a rendszerváltás után. = Regio. 14. évf. 2003. 3. sz. 291-294. p.

Szántó Tamás: Eladósodás és elitcsoportok - a kései Kádár-korszaktól a rendszerváltozásig. = 20. századi magyar gazdaság és társadalom. Konferenciakötet. Győr, 2007. november 8. Szerk. Honvári János. Győr, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 2008. 172-193. p.

Szarka László: Számadás a kisebbségpolitika rendszerváltásáról. = Kisebbségkutatás. 8. évf. 1999. 4. sz. 533-535. p.

Szarka László: Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben, 1989-1991. = Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. Budapest, Gondolat-Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet, 2008. 320-329. p.

Szép Attila: Elbeszélt történelem. A rendszerváltás évei. = Fórum. 3. évf. 2001.2. sz. 117-132. p.

Szoboszlai György: A rendszerváltás modelljének kudarca és az elitek felelőssége. Hozzászólás Szalai Erzsébet A kelet-európai átalakulás nagy kérdései és az értelmiség c. dolgozatához. = Politikatudományi Szemle. 17. évf. 2008. 3. sz. 147-154. p.

Tamás Pál: Mikor ér véget a rendszerváltás? Beszélgetés Tamás Pál szociológussal. = Európai Tükör. 11. évf. 2006. 12 sz. 3-12. p.

Tauber István: Rendszerváltás - bűnözés. A hátrányos társadalmi helyzetű bűnelkövetők. = Belügyi Szemle. 51. évf. 2003. 7-8. sz. 80-97. p.

Tőkéczki László: A rendszerváltozás valósága. = Hitel. 19. évf. 2006. 2. sz. 149-152. p.

Tölgyessy Péter: Értelmiség és rendszerváltás. Hozzászólás Szalai Erzsébet A kelet-európai átalakulás nagy kérdései és az értelmiség c. dolgozatához. = Politikatudományi Szemle. 17. évf. 2008. 3. sz. 155-160. p.

Tölgyessy Péter: Túlterhelt demokrácia. = Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Budapest, Vigilia, 2008. 120-136. p. (Sapientia füzetek. 11.)
 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2006. május 18-19-én tartott tudományos konferencia előadásainak szerkesztett anyaga.

Treier, Volker-Wenzel, Heinz-Dieter: Az állam szerepe a rendszerváltásban. = Köz-gazdaság. Tudományos Füzetek. 1. évf. 2006. 2. sz. 47-65. p.

Váradi Júlia: Hijnyepédia. Szócikkek a rendszerváltás kulturális enciklopédiájából, avagy amit nem hittünk volna. = Mozgó Világ. 35. évf. 2009. 1. sz. 72-78. p.

Várdy Béla: A rendszerváltás és az amerikai magyarság. = História. 23. évf. 2001. 4. sz. 15-17. p.

Várdy Béla: Rendszerváltás - nyolcéves késéssel. = Valóság. 42. évf. 1999. 5. sz. 60-75. p.

Varga Csaba: Rendszerváltoztatásunk - nemzetközi erőtérben. = Hitel. 21. évf. 2008. 8. sz. 11-25. p.

Varga Zoltán: A magyar nyugdíjrendszer átalakulása a rendszerváltás után. = Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica. 24. évf. 2006. 527-544. p.

Varga Zsuzsanna: Földtulajdon és földhasználat Magyarországon a rendszerváltás után. = 20. századi magyar gazdaság és társadalom. Konferenciakötet. Győr, 2007. november 8. Szerk. Honvári János. Győr, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 2008. 224-241. p.

Várhegyi Éva: Illúziók és csalódások a gazdasági rendszerváltásban. = Mozgó Világ. 35. évf. 2009. 1. sz. 37-45. p.

Várhegyi Éva: Rendszerváltás a gazdaságban. = Mozgó Világ. 30. évf. 2004. 1. sz. 43-50. p.

Vásárhelyi Júlia: Válság és depresszió. Halálos rendszerváltás. = Heti Világgazdaság. 31. évf. 2009. 7. sz. 18-19. p.

Veres András: Rendszerváltás az irodalmi életben. = Alföld. 52. évf. 2001. 2. sz. 32. p.

Vigvári András: Reform és rendszerváltás Magyarországon. = Rubicon. 19. évf. 2008. 2-3. sz. 66-70. p.

Wiener György: Osztályhelyzet és választói magatartás a rendszerváltás után, 1989-2006. = Eszmélet. 20. évf. 2008. 79. sz. 22-63. p.

Zétényi András: Alkotmánykoncepciók Magyarországon a rendszerváltozás után. = Comitatus. 17. évf. 2007. 3. sz. 41-49. p.

Összeállította Győri László


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2009. szeptember 16. szerda

Keresés a honlapon