___Lénárt András___Vissza

Személyi adatok:

Születési hely, idő: Budapest, 1975. október 3.

E-mail: lenart.andras@ella.hu

Iskolai tanulmányok:

2002– PhD tanulmányok az ELTE Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszékén

2002 Diplomamunkák megvédése: 1. Spanyolország csatlakozása az Európai Unióhoz (ELTE BTK Spanyol nyelv és irodalom szak), 2. Reklám Magyarországon az 1960-as években (ELTE BTK Történelem szak)

1997–2002 ELTE Szociológiai Intézet, szociológia szak, médiaszociológia szakirány

1995–2002 ELTE Bölcsészettudományi Kar – történelem és spanyol nyelv szak

1990–95 Középiskolai tanulmányok a Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnázium két tannyelvű tagozata

Nyelvismeret:

Spanyol nyelv: felsőfok

Angol, német nyelv: középfok

Külföldi ösztöndíjak:

2001. tavaszi szemeszter ERASMUS-ösztöndíj a berlini Humboldt Egyetem Europäische Ethnologie tanszékén

2005. május Klebersberg Kunó kutatói ösztöndíj, Bécs, Collegium Hungaricum

2005. szeptember A bécsi Collegium Hungaricum kutatói ösztöndíja

2009. Collegium Hungaricum és Ernst Mach ösztöndíjak Bécs

Tudományos munka:

2003-tól Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Történetének Dokumentációs– és Kutatóintézetének tudományos munkatársa

Publikációk:

Tanulmányok:

Az életművész. (Oral History tanulmány) In: Az 1956-os Intézet Évkönyve 2000., Budapest, 2000., 179–192. p.

Stíluskérdés? Az elbeszélt források néhány ismérvéről és publikálásukról In: Az 1956-os Intézet Évkönyve 2004, Budapest, 211–231. p.

A Magántörténelem 1956 és a Kádár-korszak projekt keretében szerkesztett interjúk (Dr. Forintos György, Gömöri György, Karátson Gábor, Pákh Tibor, Pelcz József)

„Az én huszadik századom” Recenzió Losonczi Ágnes: Sorsba fordult történelem (2005, Holnap kiadó) c. könyvéről. Múltunk, 2005 I/4. 201–206. p.

„Nevet nem szabad kérdezni!” Közvélemény-kutatás Magyarországon 1945 és 1949 között. In: A demokrácia reménye Magyarország, 1945. Évkönyv XIII. 2005, 1956-os Intézet. Budapest, 2005, 146–175. p.

Fluchtgeschichten von 1956er Jugendlichen. In Die ungarische Revolution und Österreich 1956. Hrsg. Murber, Ibolya und Fónagy, Zoltán.Wien, Czernin Verlag, 2006. pp. 465–495. p.

Nyugdíjas diákok visszaemlékezései az ausztriai magyar gimnáziumokról, 2005 – 1956. Educatio, 2006/3. 623–630. p.

Magyar diákok Ausztriában 1956–57. Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések II.
Főszerkesztő: Topits Judit, szerkesztő: Lénárt András, Budapest, 1956-os Intézet, 2006

„Történetgyűjtés” – Oral history archívumok Magyarországon, Aetas, 21. évf, 2007/2, 5-30. p.

Deutschland-Varianten in den Erzählungen der 1956er Emigranten. In: Der Ungarnaufstand. Das Jahr 1956 in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Kende, Péter und Wolgast, Eike Budapest, 2007. 73-82. p.

Recenzió: Stefano Bottoni (főszerk., bev.): Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956–1959), Múltunk, 2007/4 110–118. p.

Újra „otthon”. Hazalátogató ötvenhatos emigránsok. Évkönyv XVI. 2008, 1956-os Intézet. Budapest, 2008.

„Druzsba Express”. Utazás az Express Ifjúsági és Diák Utazási Irodával az 1970-es években. Regio (2008. december)

„Druzsba Express”. Utazás az Express Ifjúsági és Diák Utazási Irodával az 1970-es években. (Német nyelvű, tanulmánykötetben, 2008. december)


Ismerős ízek? Magyarországra látogató emigránsok a Kádár-korszakról. Múltunk 2009/4. 122-151. p.


Az elbeszélt források használata a jelenkortörténet-írásban. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series tom. XXXVI. Sectio Scientiarum Medialium. Az interjú mint sajtóműfaj és módszer c. konferencia írásban megjelent előadásai. (Szerk. Martin József) Eger, 2009, Eszterházy Károly Főiskola, Médiatudományi tanszék. 57-65. p.

A párt a földeken. Agrárkérdések Szombathelyen, 1945–1961. In: Fejezetek Szombathely legújabb kori történetéből. Acta Savariensa 21. 111-134. p.

A Kádár-korszak egkisebb és egyben legnagyobb téesze. A szombathelyi Kertész MGTSZ története. In: Fejezetek Szombathely legújabb kori történetéből. Acta Savariensa 21. 156-179. p.

Budapest 100. Budapest, 2011/1. (Tamási Miklóssal közösen)

Egy sorozatról: a Társadalomtudományi Könyvtár. In: Kádárizmus. Átereszek. Az 1956-os Intézet Évkönyve 2010. Szerk: Kozák Gyula. Budapest, 2011, 1956-os Intézet 154-184. p.

1956 emigráns vesztesége. Az 1956-os magyarországi elvándorlásról. Rubicon, 2011/9-10. 103-107. p.

A magyar holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményei. BUKSZ 2011/4. 336- 351. p. (Kovács Évával és Szász Anna Lujzával közösen)

„A szocializmus útjain.” Idegenvezetők visszaemlékezései a szervezett utazásokra. Múltunk 58. évf. 2012/1. sz.  122-139. p.

Budapest 100 – 2012 Kisebb-nagyobb közösségek, http://socio.hu/2012_1.html

„Egyes igazgató elvtársak fétisizaljak a régi tanerőket”– A jobboldali hagyomany a Rákóczi Ferenc Gimnaziumban. In Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok – A feltárás. Budapest, 2012, OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány, 208-266. p.

A Köztársaság téri kommunista pártház ostroma a tudósítások kereszttüzében. In: Esemény és narratíva. történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke — Rainer M. János. Budapest, 2013, Bibliotheca Nationalis Hungariae  – Gondolat, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 82-106. p.

„Kisnyilasok” a Belügyminisztérium aktáiban. In: A jobboldal és az állambiztonság 1945 - 1989. Szerk. Ungváry Krisztián. Budapest, Jaffa, 2013, 319-352. p. (Paksa Rudolffal közösen)

A megtalált ellenség. Egy nyilasok ellen folytatott nyomozás a hatvanas években. In: A jobboldal és az állambiztonság 1945 - 1989. Szerk. Ungváry Krisztián. Budapest, Jaffa, 2013, 353-399. p.

„Kiszabadulva” – 56-os diákok nyugati kalandozásai az ötvenes-hatvanas évek fordulóján. = Forrás, 2013. május, 31-51. p.

Elfeledett szembenézés. Holokauszt és emlékezés Fábri Zoltán Utószezon c. filmjében.= Buksz, 2013. ősz, 245-256. p. (Szász Anna Lujzával és Zombory Mátéval közösen)

Derült égből. Páger Antal hazatérésének körülményei. = 2000, 2013. / 11. sz., 59-76. p.

Perek. A holokauszt tematizálásának példái a hatvanas évek magyarországi nyilvánosságában. In: A forradalom ígérete? Történelmi és nyelvi események kereszteződései. Szerk. Bónus Tibor – Lőrincz Csongor – Szirák Péter. Budapest, 2014, Ráció kiadó. 511-537. p.

Lénárt András: Tömeggyilkosok civilben. A fegyveres pártszolgálatosok élete. In: Búvópatakok. Mélyfúrások. Magyar jobboldal – 1945 után. Évkönyv XX. 2014. Szerk. Rainer M. János. Budapest, OSZK - 1956-os Intézet Alapítvány – Gondolat Kiadó, 2014, 208-267. p.


Elektronikus megjelenés:

Lénárt András (OSZK 1956-os Intézet): Tömeggyilkosok civilben – a zuglói nyilas pártszolgálatosokról
/portal/page/portal/rev/rendezvenyek/20131211_konf_lenart

„Oral history Collections on the Holocaust in Hungary” S: i. M. O. N. E-Journal of Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust Studien (VWI) 14 October 2014. http://simon.vwi.ac.at/index.php/working-papers/43-kovacs-eva-lenart-andras-szasz-anna-lujza (Kovács Évával és Szász Anna Lujzával)


Konferencia előadások:

Közvélemény-kutatás Magyarországon 1945 és 1949 között. A demokrácia reménye. Magyarország 1945 című konferencián. 2005. június

Bizalmasan jelentjük. Magyarország-kép a Szabad Európa Rádió háttéranyagaiban. Fogalomváltozatok: Társadalmi egyenlőtlenség, ügynökkérdés, nemzeti és politikai közösség Közép-Európában című konferencián. Teleki László Intézet, 2006. szeptember 28–29.

Deutschland-Varianten in den Erzählungen der 1956er Emigranten c. előadás az1956-os Magyar Forradalom emlékére rendezett konferencián. Szervezők: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet, 2006. október 12, Heidelberg

Fluchtgeschichten von 1956er Jugendlichen. Die ungarische Revolution und Österreich 1956 című konferencián. Szervezők: a bécsi Collegium Hungaricum, az Universität Wien és az Österreichisches Staatsarchiv, 2006. november 7–8, Bécs

Daniel takes a Train. (Film by Pál Sándor, 1984). Introduction. Angol nyelvű előadás a Cinemagrophy of the Holocaust c. konferencián, Budapest, 2007. március 8-10.

Az interjú a történetírásban. Elhangzott: Az interjú mint sajtóműfaj és módszer című konferencián. Eszterházy Károly Főiskola, Médiatudományi tanszék. Eger, 2008. május 16. (Várható megjelenés: 2009 tavasz)

„Drushba Travels”. Hungarian foreign tourism in the 1970s. Lecture in the Final Conference of the Project „Hidden Past”: State Socialism and „transnational interspaces” 1956-1989. European University Institute, Florence, 18-21. September 2008.

A feleség közbeszól. Határtalan viszonyok: nők és férfiak. A társadalmi nem kutatásának legújabb eredményei Magyarországon című konferencián. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2009. január 29-30.

A druzsba vége? Idegenvezetők és a rendszerváltás. Rendszerváltás(ok) Magyarországon című konferencián, Budapest Főváros Levéltára, 2009. szeptember 10.

Határmezsgyén. 1956-os magyar emigránsokkal készített interjúk módszertani kérdései. A Magyar Szociológiai Társaság 2009. évi konferenciája, kvalitatív szekció, Debrecen, 2009. november 13-14.

A szocialista időszak színre vitt helyei és a turizmus gyakorlata az idegenvezetők emlékezetében. Színre vitt helyek című konferencián. PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke és Néprajzi Múzeum, Pécs, 2009. november 20-21.

„Trauma itt, trauma ott, trauma mindenütt” c. előadás Az identitás korlátai c. konferencián (PPKE BTK Szociológia Intézet, 2010. május 14-15.)

„Az 1956-os Köztársaság téri események a nyilvánosságban” című előadás a Trauma – esemény – szimptóma című konferencián, 2011. november 17-18., ELTE, BTK, Irodalomtudományi Intézet

2012. március 6., OSA, A soá után születtek - zsidó élettörténetek 1945 után c. műhelybeszélgetés, előadás.

2012. május 19., Szimbiózis kulturális antropológiai fesztivál, Budapest100 c. kerekasztal-beszélgetés, előadás.

2012. augusztus 21., Mire jók a bűnök? Köztársaság tér, 1956 c. előadás, Zánka, Bűnbakok az európai és magyar történelemben c. konferencián (A dél-dunántúli történészek 21. nyári konferenciája)

2012. november 27-én Az erőszak tere c. előadás az OSZK tudományos ülésszakán.

S. Nagy Katalin lakáskultúráról szóló kutatása c. előadás a Társadalom -> Történet című műhelybeszélgetésen. 2013. március 20., 20. század hangja Archívum és Kutatóműhely, Nyílt Társadalom Archívum (OSA),  MSZT Kvalitatív Szekciója

Nyilasper zsidók nélkül. Nyilas fegyveres pártszolgálatosok ellen folytatott per a nyilvánosságban c. előadás a Forradalom – performativitás – struktúra című konferencián, 2013. május 9-10. Debrecen, ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

Testi erőszak mint elterelő művelet. A zuglói nyilasperben ábrázolt erőszakos cselekedetek című előadás a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi konferenciája, Sümeg, 2013. augusztus 22–24.

Challenges of secondary socio-historical analysis on sociological interviews című előadás a Opening up Social History Repositories: New Technologies and New Methods c. konferencián, 2013. szeptember 25-27., CEU és International Association of Labour History Institutions (IALHI)

Csillagos házak Budapesten, 1944 – 2014. c. előadás, A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar Holokauszt 70 év távlatából.  Szegedi Tudományegyetem – Jad Vashem - Szeged, 2014. május 14 -15.

Yellow-star houses Budapest - public memory and documentation project. c. előadás, Names of Shoah Victims, from Scattered Sources to Individual Personal Stories. Memorial to the Murdered Jews of Europe within the Framework of the European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), supported by the European Commission. Berlin 2014. október 20-21.
 
Yellow-Star Houses. Landmarks of Public Memory Using New Media. c. előadás. USC Shoah foundation Momory, Media, and Technology: Exploring the Trajectories of Schindler’s List. Los Angeles, 2014. november 16-18.


Fordítások:

X. Alfonz Miként húzott gyűrűt a csuhás Szent Mária ujjára, s miként hajlította be a szobor a gyűrűvel az ujját című cantigájának fordítása. Megjelent: Németh György: Szobrok szerelme. Café Bábel, 20, 1996/2, 117–131., illetve: Németh György: A zsarnokok utópiája. Atlantisz, Budapest, 1996. 345–347.

Péteri György: Tisztogatás és patronálás: Kádár ellenforradalma és a közgazdaságtudományi kutatások Magyarországon, 1957–1958, Aetas, 21. évf, 2006/1, 186–210. o.

Egyéb empirikus kutató munka:

1997 Interjúk a Nemzeti Kerekasztal tárgyalássorozat 13 egykori résztvevőjével (Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszék, kutatásvezető Bozóki András)

1999 Interjúkészítés ( Mai magyarországi zsidó identitás ELTE Szociológiai Kisebbségkutató Intézet, kutatásvezető: Kovács András)

1999 Önéletrajzelemzés (Mindennapi életutak, 1956-os Intézet Oral History Archívum számára, kutatásvezető: Rainer M. János)

1999–2000 Interjúk (Az elitek innovációs képessége és jövőképe, MTA Politikai Tudományok Intézete, kutatásvezető: Guba László)

2002 Munkás-életutak. Interjúkészítés, (kutatásvezető: Szalai Erzsébet)

Szegénységkutatás. Interjúkészítés és kérdőívezés (BKE, Kutatásvezető: Lengyel György)

Interjúk a Kopint–Datorg Rt. külső munkatársaként, Az elektronikus aláírás-használat hazai monitoring vizsgálatában

Kérdőívezés, interjúkészítés a Szonett Marketing-tanácsadó és Piackutató Társaság külső munkatársaként

Enable Age Project – Időskorúak autonómiájának és társadalmi részvételének európai összehasonlító vizsgálata. Interjúkészítés (MTA Szociológiai Intézet, kutatásvezető: Széman Zsuzsa)

Ismeretterjesztő projektek:

Ez a divat! Öltözködés, életmód a hatvanas évek Magyarországán
Az 1956-os Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása a Sziget Fesztiválon, 2005, projektvezető

56. utca. A forradalom gyerekszemmel. Az 1956-os Intézet és a Káva Kulturális Műhely kiállítása a Sziget Fesztiválon, 2006, projektvezető


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. április 6. hétfő

Keresés a honlapon