___Somlai Katalin___Vissza

Személyi adatok
Név: Somlai Katalin
Született: Budapest, 1968. június 30.

Munkahelyek:
1990-1991 - Leöwey Klára Gimnázium, Pécs; Janus Pannonius Tudományegyetem nyelvi lektorátusa
1991-1992 - Janus Pannonius Tudományegyetem Olasz Tanszéke
1992-1993 - Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, óraadó
1993 - ELTE TFK Olasz Tanszék
1993 óta - 1956-os Intézet

Tanulmányok:
1982-1986: A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségiztem olasz nyelv szakos osztályban.
1986-1991: A Janus Pannonius Tudományegyetem olasz-történelem szakán szereztem diplomát. Diplomamunkám: Az 1943-as olasz kettőshatalom és Magyarország diplomácia kapcsolataival foglalkozott.
1995-1996: Central European University, Budapest, történelem szakán szereztem MA fokozatot. Diplomamunkám: The Trianon question in the Kádár regime.

1997: A Lincolnshire and Humberside University Master of Business Administration képzésének hallgatója.

Nyelvismeret:
olasz, angol, francia, német

Külföldi ösztöndíjak:
1987, Udine: a Milánói Katolikus Egyetem Nemzetközi kommunikációs és drámatechnikai kurzusa
1988, Sienai Nyári Egyetem
1992, Firenzei Egyetem Politikatudományi Kara
1994, Soros Alapítvány kutatási ösztöndíja: Róma

Tanulmányok:
Olasz kisokos. (társszerző) Animus Kiadó, Budapest, 1993

Quattro passi in Italiano. Olasz nyelvkönyv a középiskolák számára(társszerzo) Ponte Alapívány, Budapest, 1994.

Éva Haraszty-Taylor: The Hungarian Revolution of 1956. A collection of documents from the British Foreign Office. Könyvkritika. In: Évkönyv 1995. 1956-os Intézet, 1995.

La diplomazia italiana e il 56 ungherese. In: Ungheria 1956. La cultura si interroga. Szerk.: Roberto Ruspanti. Rubbettino Editore, 1996. 95-103. pp.

Csen Csien: Peking és az 1956-os magyar válság. In: Rubicon. 1996. 10. szám

1956 Kézikönyve. I. Kronológia. (társszerzo - nemzetközi kronológia) 1956-os Intézet, Budapest, 1996

Trianon a marxista történetírásban. Limes 2002/2. 51-63. pp.

Békés megye az 1956-os forradalomban. Bárka 2001/4. 34-47. pp.

Békés megye. In. A vidék forradalma, 1956. Szerkesztette: Szakolczai Attila és Á. Varga László. 1956-os Intézet-Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2003.

A vidék forradalmasodása 1956 őszén. In. Tények és üzenetek. Szerkesztette: Erdész Ádám. Gyula, 2007

Magyarország és a nyugat. Olaszország. In. Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Szerkesztette: Békés Csaba. 1956-os Intézet-Gondolat, Budapest, 2007

Bulvármozaik. Adrian Bingham: Gender, Modernity, and the Popular Press in Inter-War Britain. Múltunk, 2008. 2. szám

A román posztsztáliniszta szocializmus a legújabb történetírásban. In. Évkönyv XV. 1956-os Intézet, Budapest, 2008

Az elszántság gyümölcsei. Ronald Reagan: Reagan Diaries. Múltunk, 2008. 4. szám

Ösztöndíjjal Nyugatra a hatvanas években. Az Országos Ösztöndíj Tanács felállítása. In. Évkönyv XVI. 1956-os Intézet, Budapest, 2009, 273–314. o.

„Ez egy állandó játék volt”. Az állásvesztés következményei az ellenzékiek körében
(XVI. International Oral History Conference. Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning)
Prága, 2010. július

„Kiutazása érdekünkben áll”. A Nyugatra utazó ösztöndíjasok és a hírszerzés kapcsolatai a Kádár-korszakban. In Évkönyv XVII. Kádárizmus. Átereszek. 1956-os Intézet, 2011. 241-262. o.

Nacionalistaként korszakokon át. Mester Miklós (1906-1989). In Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok – A feltárás. Budapest, 2012, OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány, 105-165.o.

Békés megye, 1956 – Kitekintéssel a Nemzetőrségre. In. „A néppel tűzön-vízen át!” Nemzetőrjelvény. Tudományos konferencia a Nemzetőrségről. Szerk. Bokodi-Oláh Gergely, Budapest, Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, 2013, 34-53. o.

Önrendelkezési illúziók. Önkormányzatiság Békés megye kistelepülésein a kommunista restauráció első heteiben. In. Események és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Budapest, Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 53–64. o.


Szerkesztések:
The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc Countries: Reactions and Repercussions. (szerkesztő) 1956-os Intézet-ÁBTL, Budapest, 2007

Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Évkönyv XIV. (szerkesztő) 1956-os Intézet, Budapest, 2007

A per. Nagy Imre és társai 1958, 1989. (szerkesztő) 1956-os Intézet-Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2008


Honlapszerkesztések:
www.visszaemlekezesek.hu portál főszerkesztője, életútinterjúk készítése, minden esetben szöveggondozása, fotókkal, dokumentumokkal való kiegészítése, 1956-os Intézet Alapítvány, 2015

www.memoryofnations.eu valamint a www.memoryofnationsaward.eu cseh Paměť národa által létrehozott, a közép-kelet-európai kommunista korszak tanúit felvonultató portálra két életútinterjú készítése, szöveggondozása, fotókkal, dokumentumokkal való kiegészítése, 2014

www.ironcurtainstories.eu mobilalkalmazás számára interjúk készítése, adaptálása, 2014

www.mistapametinaroda.cz mobilalkalmazás számára interjúk adaptalása, történeteik megírása, és az interjúalanyok illegális határátlépésének helyszíneiről készült leírások, 2014


Fordítások:
Békés Csaba: Az 1956-os forradalom a világpolitikában. Tanulmányok és válogatott dokumentumok. 2. rész: Dokumentumok. 1956-os Intézet, Budapest, 1996

Federigo Argentieri: A revizionizmus fáziskülönbségei. In: Világosság. 1996. 10. szám

Évkönyv 1996. 1956-os Intézet, Budapest, 1997

Budapestről jelentjük... Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban. Szerkesztette: Tischler János. 1956-os Intézet, Budapest, 2006

Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Évkönyv XIV. 1956-os Intézet, Budapest, 2007

A Nagy Imre-per nemzetközi visszhangja. In. A per. Nagy Imre és társai 1958, 1989. (szerkesztő) 1956-os Intézet-Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2008

Pocket Guide. Olasz városkalauz. iPoint Kft., Budapest, 2008


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. április 6. hétfő

Keresés a honlapon