___KÁDÁR JÁNOS NYUGDÍJBA MEGY___Vissza
 KÁDÁR JÁNOS NYUGDÍJBA MEGY
dokumentumfilm

„A megfelelő párthatározatok alapján most már több, mint 15 éve töltöm be a Központi Bizottság első titkárának tisztségét. Ez az időszak a párt életében is mérhető, az egyén életében pedig jóval több: ebben a hónapban mind a szolgálati idő, mind életkor tekintetében elérem a törvényeinkben megállapított nyugdíj korhatárt. Ezek alapján tisztelettel kérem a Központi Bizottságot, hozzon döntést az első titkári tisztség alóli felmentésem, és nyugállományba helyezésem ügyében.”
A levél, amelyből ezt a részletet kiemeltük, 1972. május 10-én született. A címzett: a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága. Aki a levelet írta: a Magyar Szocialista Munkáspárt akkori első titkára, Kádár János. Mint abban az időben a Központi Bizottság minden iratát, ezt a levelet is szigorúan bizalmasként kezelték. Kádár János nyugdíjkérelmének híre hamarosan kiszivárgott, de a levél csak halála után került nyilvánosságra.

Ennek a levélnek a kapcsán számos kérdés merülhetett és merülhet fel az akkori és a mai olvasóban. Kinek is szólt ez a levél valójában? Leonyid Brezsnyevnek? A Szovjetuniónak? Esetleg Kádár belső, magyarországi ellenzékének? És ki írta ezt a levelet? A munkába, háborúba, forradalomba, közszereplésbe belefáradt hatvan éves öregember? Vagy egy jó taktikai érzékkel rendelkező, ravasz politikus? Mi volt Kádár célja ezzel a levéllel? A keleti blokkban merőben szokatlan módon valóban nyugdíjba akart volna menni? Vagy esetleg az volt a cél, hogy miután mind külső mind belső ellenfeleitől hűségnyilatkozatot csikart ki, egész hátralévő életére bebetonozza magát a hatalomba...? Filmünkben a fellelhető iratok felhasználásával, a szemtanúk és szakértők segítségével ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Kádár János nyugdíjkérelmét a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága – természetesen – nem fogadta el. Részlet a levélre adott válaszból: „(A Központi Bizottság) tudomásul veszi Kádár János elvtárs levelét és elfogadja a Politikai Bizottság javaslatát, mely szerint Kádár János elvtárs mint a Központi Bizottság első titkára dolgozzon tovább, mert munkájára a pártnak, a munkásosztálynak, a dolgozó népnek, az országnak szüksége van. E határozattal a Központi Bizottság a kérdés felett napirendre tér.”

Elgondolkozhatunk persze azon, hogy a Központi Bizottság egyhangú döntése valóban annyira egyhangú volt-e. Vagy esetleg voltak olyanok, akik igenis eljátszottak Kádár János nyugdíjba vonulásának gondolatával? Lehet. Talán. Egy biztos: maga Kádár soha többé nem foglalkozott ezzel a kérdéssel.

Rendező: Méry Zsuzsa
Operatőr: Góczán Flórián H.S.C.
Történész szakértő: Rainer M. János
Vágó:Szabó Éva
Producer: Sárközy Réka
Szereplők: Huszár Tibor, Valerij Muszatov, Nyers Rezső, Rainer M. János
Hossz: 45 perc
A film a Magyar Történelmi Film Alapítvány támogatásával készült.
Gyártó: 1956-os KHT

recenzió a filmről
Szigeti András: És a szekrényben a Nagy Csontváz című cikke a korszakról , amely a film megállapításaira is épít

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. május 2. szerda

Keresés a honlapon