___Printed Publications [Nyomtatott kiadványok]___Back

New Publications - 2010

Pál Germuska: Red arsenal
Hungary's part in international arms-industry cooperation within COMECON
Budapest: L'Harmattan-1956-os Intézet, 2010, 210 p., 3200 Ft

Márkus Keller: The teacher's place.
Professionalization of middle-school teaching in the second half of the 19th century—a Hungarian–Prussian comparison
Budapest: L'Harmattan-1956-os Intézet, 2010, 288 p., 2700 Ft
 

Yearbook XVI. 2009 Kádárism: Deep Drillings
Edited by János Tischler
Budapest: 1956-os Intézet, 2009, 494 p., 3500 Ft
 

1990 - 2009

Adrienne Molnár:'89 and '56-fifty-sixers on the change of system
A selection of life interviews from the Oral History Archive with photographs of 1988-9 by Piroska Nagy
Budapest: 1956-os Intézet, 2009, 286 p., 3000 Ft
 

Let's dress the country! Fashion and dress under socialism
Edited by Ildikó Simonovics and Tibor Valuch
Budapest: Argumentum/1956-os Intézet, 2009, 291 p., 3500 Ft

Yearbook XV. 2008 – Közelítések a Kádárizmushoz [Approaches to the Kadar regime]
Edited by Pál Germuska, János Rainer M., Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 2008, 398 p., 3000 Ft

János Rainer M.: In a web of reports—József Antall and the shattered mirrors of state security men, 1957–1989

Budapest, 1956-os Intézet, 2008, 295 p., 3500 Ft

Shattered mirrors—Kádár periods in personal recollection
Editor: Kovács Éva, Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézet – 1956-os Intézet, 2008, 348 p., 2900 Ft

The Trial—Imre Nagy and his Associates, 1958, 1989
Editor: Alajos Dornbach, Péter Kende, János Rainer M., Katalin Somlai, Budapest, 1956-os Intézet – Nagy Imre Alapítvány, 2008, 430 p., 4500 Ft 

Gábor Tabajdi - Krisztián Ungváry: Silenced past. The party state and the Interior Ministry. The operation of the political police in Hungary in 1956–1990
Budapest, Corvina Kiadó – 1956-os Intézet, 2008, 515 p., 3990 Ft  

György Litván: Let's Stick to the Facts. Historico-Political Writings
Edited by Éva Gál, Péter Kende                   
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution , 2008, 404 p., 3600 Ft

1990 - 2007

The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc Countries: Reactions and Repercussions
Edited by János M. Rainer, Katalin Somlai                   
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, Historical Archives  of  the Hungarian State Security , 2007, 152 p., 2500 Ft

Yearbook XIV. 2006–2007 – Az 1956-os forradalom a szovjet tömb országaiban [The Response to the '56 Revolution in the Soviet Bloc Countries]
Edited by János Rainer M., Katalin Somlai, Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 2007, 455 p., 3000 Ft

Ezerkilenszázötvenhat az újabb történeti irodalomban [Nineteen-Fifty-Six in Recent Historical Writing. Studies]
Edited by Gábor Gyáni, János Rainer M.
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution–Gondolat Kiadó, 2007, 418 p., 5990 Ft

Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban [Evolution and Revolution. Hungary and an International Politics in 1956]
Edited by Csaba Békés 
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 2007, 404 p., 3950 Ft

Hans Olink: Harcban az igazsággal, 1956 . Az amszterdami hideg polgárháború [Battling for the truth. The Amsterdam cold civil war](Hungarian)
Book and cover designed by István Molnár Iscsu, Budapest, 1956-os     Intézet, 2006, 391 pp. HUF 5990. In Hungarian.

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában [The 1956 Hungarian Revolution in World Politics]

Book and cover designed by István Molnár Iscsu, Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 157 pp. HUF 1790. In Hungarian.
Eörsi László: Köztársaság tér 1956 [Köztársaság tér 1956] (Hungarian)
Book and cover designed by István Molnár Iscsu
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 224 pp. HUF 2990. In Hungarian.
A forradalom emlékezete Személyes történelem [Recollection of the Revolution Personal history] (Hungarian)
Compiled on the basis of interviews in the Oral History Archive by Adrienne Molnár, Zsuzsanna Kőrösi and Márkus Keller, Book and cover designed by István Molnár Iscsu
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 395 pp. HUF 5990. In Hungarian.
Budapestről jelentjük... Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban, válogatás [Reporting from Budapest... The 1956 Revolution in the international press of the time. A selection.](Hungarian)
Edited by János Tischler, Book and cover designs by István Molnár Iscsu
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 395 pp. HUF 5990. In Hungarian.
Budapest - 1956 a forradalom Erich Lessing fotográfiái [The Revolution in the Photographs of Erich Lessing]
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 249 pp. HUF 9900. In Hungarian.
Gyula Csics: Magyar forradalom 1956. Napló [Hungarian Revolution, 1956. A Diary]
Book design and cover by István Molnár Iscsu.
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 222 pp. HUF 4500. In Hungarian.

A vidék forradalma, 1956. II. kötet [Revolution inthe Provinces, 1956. Volume II]
Book design and cover by István Molnár Iscsu. Edited by Attila Szakolczai
Published by the 1956 Institute, Budapest Capital City Archives 2006, 469 pages, 3900 Ft

Tibor Valuch: Metszetek. Válogatott tanulmányok [Cross-sections. Selected studies]
Budapest, Argumentum – 1956-os Intézet, 2006, 270 pp. HUF 3500. In Hungarian.

Évkönyv – 2005 [Yearbook 2005 – Hopes of democracy. Hungary, 1945]
Edited by János Rainer M., Éva Standeisky, Gyöngyvér Török
Budapest, Published by the 1956 Institute, 2005, 277 pages, 2800 Ft

A jugoszláv kapcsolat [The Yugoslav Connection], documentary
Directed by Flórián Góczán,Edited by Zsuzsa Méry, Cameraman: Flórián Góczán, Produced by Réka Sárközy
Budapest, 1956-os Intézet, 2005, 45 min., 3000 Ft

A NÉKOSZ-legenda [The NÉKOSZ Legend], documentary
Directed by Éva Pataki,Edited by Kata Juhász, Cameraman: Ferenc Pap, Gábor Halász, Produced by Réka Sárközy
Budapest, 1956-os Intézet, 2005, 68 min., 3000 Ft

Éva Standeisky: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom [Tethered. The Cultural Elite and Power]
Book design and cover by István Molnár Iscsu.
Budapest: 1956-os Intézet – Historical Library of the State Security Services, 2005, 450 pp. HUF 4500. In Hungarian.
Vademecum – Jelenkortörténet Magyarország / Vademecum – Contemporary History Hungary. Vezérfonal az archívumokhoz, kutatási intézményekhez, könyvtárakhoz, egyesületekhez, múzeumokhoz és emlékhelyekhez / A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial
Edited by János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert / Szerk. Rainer M. János, M. Topits Judit, Ulrich Mählert
Berlin – Budapest, 2005, A Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur megbízásából az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány / on behalf of the Foundation for Exploration of the Socialist Unity Party of Germany’s Dictatorship and the Foundation for the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution , 108 p. 1500 Ft

A monori tanácskozás 1985. június 14–16. [The Monor Meeting, June 14–16, 1985]
Edited with an introduction by János M. Rainer. Book design and cover by István Molnár Iscsu.
Budapest: 1956-os Intézet, 1995, 289 pp. HUF 3900. In Hungarian.

Muddling Through in the Long 1960s. Ideas and Everyday Life in High Politics and the Lower Classes of Communist Hungary. Trondheim Studies on East European Cultures & Societes No. 16
Edited by János M. Rainer and György Péteri
Published by the 1956 Institute – Program on East European Cultures and Societes, Trondheim, 2005, 225 p. 4900 Ft
Recensions

A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt [Hungary's Quisling government. Döme Sztójay and his associates before the People's Tribunal]
Edited, introduced, prepared for the press and indexed by László Karsai and Judit Molnár
Budapest: 1956-os Kht., 2005, 964 pp. Retail price: HUF 5200. Price through the 1956 Institute: HUF 4200. In Hungarian
Beyond the list—the state security files of the 1956 Institute. An attempt at a historical examination. Internet content development.
Edited by János M. Rainer and Judit M. Topits. Budapest: 1956-os Intézet, 2005.

Évkönyv – 2004 [Yearbook 2004] – Hungary in modern times
Edited by János Rainer M., Éva Standeisky, Gyöngyvér Török
Budapest, Published by the 1956 Institute, 2004, 369 pages, 3000 Ft

Pál Germuska: Indusztria bűvöletében [Under the Spell of Industry]
Published by the 1956 Institute, 2004, 237 pages, 3500 Ft

Tibor Valuch: A lódentől a miniszoknyáig—fejezetek a XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténetéből [From loden coats to miniskirts—chapters from the history of dress in Hungary in the second half of the 20th century]
Published by the 1956 Institute – Corvina Kiadó, 2004, 198 pages, 2600 Ft

Magántörténelem – 1956 és a Kádár-korszak, Private history 1956 and the Kádár period , website content (Hungarian and English)
Head of project: Zoltán Lux and Adrienne Molnár
Budapest, 1956-os Intézet, 2004

László Eörsi: Széna tériek 1956 [The Széna tér people, 1956] (Publications in Hungarian)
Published by the 1956 Institute – Historical Archives of the Hungarian State Security, 2004, 369 pages, 3500 Ft

„Hatvanas évek” Magyarországon Tanulmányok. [The Nineteen Sixties in Hungary. Studies]
Edited by János M. Rainer
Published by the 1956 Institute, 2004, 509 pages, 5000 Ft

Üzemi baleset. Történetek a Kádár-korszak tájékoztatáspolitikájáról [Industrial accident. Publicity stories in the Kádár period], documentary
Directed by Judit M. Topits, Edited by Péter Sass, Cameraman: Gábor Ágoston, Gábor Halász, Produced by Réka Sárközy
Budapest, 1956-os Intézet, 2003-2004, 3000 Ft

A „hatvanas évek” emlékezete. Az Oral History Archívum Gyűjteményéből [Memories of the Sixties From the collections of the Oral History Archive]
Selected and compiled by Adrienne Molnár
Published by the 1956 Institute, 2004, 234 pages, 2500 Ft

A vidék forradalma, 1956. I. kötet [Revoulution inthe Provinces, 1956. Volume I]
Edited by Attila Szakolczai and László Á. Varga
Published by the 1956 Institute, Budapest Capital City Archives 2003, 426 pages, 3500 Ft

Rózsa utca [Rózsa utca], documentary
Directed by Éva Pataki,Edited by Kata Juhász, Cameraman: Gábor Halász, Produced by Réka Sárközy
Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 3000 Ft

Hungary 1944–1953, Internet history book
Edited by János Rainer M., Zoltán Lux
Published by the 1956 Institute, Budapest, 2003

Évkönyv - 2002 [Yearbook 2002] - Hungary in modern times
Edited by János Rainer M., Éva Standeisky, Gyöngyvér Török
Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 310 pages, 2500 Ft

Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról [Everyday events in the last century. Studies of the formative period of the Kadar system]
Edited by János Rainer M.
Published by the 1956 Institute, 2003, 385 pages, 3800 Ft

Kiutazása közérdeket sért [Travel against the public interest ], documentary
Directed by Éva Pataki, Music by Alton Watson, Tibor Szemző, Edited by Kata Juhász, Gábor Halász, Produced by Eric Michel, Réka Sárközy
Budapest, 1956-os Intézet, 2002, 3000 Ft

Évkönyv - 2002 [Yearbook 2002] - Hungary in modern times
Edited by János Rainer M., Éva Standeisky, Gyöngyvér Török
Budapest, 1956-os Intézet, 2002, 525 pages, 3800 Ft

Mérlegen a XX. századi magyar történelem - értelmezések és értékelések [Twentieth-Century Hungarian History on the Scales—Interpretations and Assessments]
Edited by Levente Püski and Tibor Valuch
Published by the History Institute of the Debrecen University Faculty of Arts and the 1956 Institute, 2002, 538 pages

Yearbook XV. 2008 – Közelítések a Kádárizmushoz [Approaches to the Kadar regime]
Edited by Pál Germuska, János Rainer M., Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 2008, 398 p., 3000 Ft

János Rainer M.: In a web of reports—József Antall and the shattered mirrors of state security men, 1957–1989

Budapest, 1956-os Intézet, 2008, 295 p., 3500 Ft

Shattered mirrors—Kádár periods in personal recollection
Editor: Kovács Éva, Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézet – 1956-os Intézet, 2008, 348 p., 2900 Ft

The Trial—Imre Nagy and his Associates, 1958, 1989
Editor: Alajos Dornbach, Péter Kende, János Rainer M., Katalin Somlai, Budapest, 1956-os Intézet – Nagy Imre Alapítvány, 2008, 430 p., 4500 Ft 

Gábor Tabajdi - Krisztián Ungváry: Silenced past. The party state and the Interior Ministry. The operation of the political police in Hungary in 1956–1990
Budapest, Corvina Kiadó – 1956-os Intézet, 2008, 515 p., 3990 Ft  

György Litván: Let's Stick to the Facts. Historico-Political Writings
Edited by Éva Gál, Péter Kende                   
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution , 2008, 404 p., 3600 Ft

1990 - 2007

The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc Countries: Reactions and Repercussions
Edited by János M. Rainer, Katalin Somlai                   
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, Historical Archives  of  the Hungarian State Security , 2007, 152 p., 2500 Ft

Yearbook XIV. 2006–2007 – Az 1956-os forradalom a szovjet tömb országaiban [The Response to the '56 Revolution in the Soviet Bloc Countries]
Edited by János Rainer M., Katalin Somlai, Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 2007, 455 p., 3000 Ft

Ezerkilenszázötvenhat az újabb történeti irodalomban [Nineteen-Fifty-Six in Recent Historical Writing. Studies]
Edited by Gábor Gyáni, János Rainer M.
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution–Gondolat Kiadó, 2007, 418 p., 5990 Ft

Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban [Evolution and Revolution. Hungary and an International Politics in 1956]
Edited by Csaba Békés 
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 2007, 404 p., 3950 Ft

Hans Olink: Harcban az igazsággal, 1956 . Az amszterdami hideg polgárháború [Battling for the truth. The Amsterdam cold civil war](Hungarian)
Book and cover designed by István Molnár Iscsu, Budapest, 1956-os     Intézet, 2006, 391 pp. HUF 5990. In Hungarian.

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában [The 1956 Hungarian Revolution in World Politics]

Book and cover designed by István Molnár Iscsu, Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 157 pp. HUF 1790. In Hungarian.
Eörsi László: Köztársaság tér 1956 [Köztársaság tér 1956] (Hungarian)
Book and cover designed by István Molnár Iscsu
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 224 pp. HUF 2990. In Hungarian.
A forradalom emlékezete Személyes történelem [Recollection of the Revolution Personal history] (Hungarian)
Compiled on the basis of interviews in the Oral History Archive by Adrienne Molnár, Zsuzsanna Kőrösi and Márkus Keller, Book and cover designed by István Molnár Iscsu
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 395 pp. HUF 5990. In Hungarian.
Budapestről jelentjük... Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban, válogatás [Reporting from Budapest... The 1956 Revolution in the international press of the time. A selection.](Hungarian)
Edited by János Tischler, Book and cover designs by István Molnár Iscsu
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 395 pp. HUF 5990. In Hungarian.
Budapest - 1956 a forradalom Erich Lessing fotográfiái [The Revolution in the Photographs of Erich Lessing]
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 249 pp. HUF 9900. In Hungarian.
Gyula Csics: Magyar forradalom 1956. Napló [Hungarian Revolution, 1956. A Diary]
Book design and cover by István Molnár Iscsu.
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 222 pp. HUF 4500. In Hungarian.

A vidék forradalma, 1956. II. kötet [Revolution inthe Provinces, 1956. Volume II]
Book design and cover by István Molnár Iscsu. Edited by Attila Szakolczai
Published by the 1956 Institute, Budapest Capital City Archives 2006, 469 pages, 3900 Ft

Tibor Valuch: Metszetek. Válogatott tanulmányok [Cross-sections. Selected studies]
Budapest, Argumentum – 1956-os Intézet, 2006, 270 pp. HUF 3500. In Hungarian.

Évkönyv – 2005 [Yearbook 2005 – Hopes of democracy. Hungary, 1945]
Edited by János Rainer M., Éva Standeisky, Gyöngyvér Török
Budapest, Published by the 1956 Institute, 2005, 277 pages, 2800 Ft

A jugoszláv kapcsolat [The Yugoslav Connection], documentary
Directed by Flórián Góczán,Edited by Zsuzsa Méry, Cameraman: Flórián Góczán, Produced by Réka Sárközy
Budapest, 1956-os Intézet, 2005, 45 min., 3000 Ft

A NÉKOSZ-legenda [The NÉKOSZ Legend], documentary
Directed by Éva Pataki,Edited by Kata Juhász, Cameraman: Ferenc Pap, Gábor Halász, Produced by Réka Sárközy
Budapest, 1956-os Intézet, 2005, 68 min., 3000 Ft

Éva Standeisky: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom [Tethered. The Cultural Elite and Power]
Book design and cover by István Molnár Iscsu.
Budapest: 1956-os Intézet – Historical Library of the State Security Services, 2005, 450 pp. HUF 4500. In Hungarian.
Vademecum – Jelenkortörténet Magyarország / Vademecum – Contemporary History Hungary. Vezérfonal az archívumokhoz, kutatási intézményekhez, könyvtárakhoz, egyesületekhez, múzeumokhoz és emlékhelyekhez / A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial
Edited by János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert / Szerk. Rainer M. János, M. Topits Judit, Ulrich Mählert
Berlin – Budapest, 2005, A Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur megbízásából az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány / on behalf of the Foundation for Exploration of the Socialist Unity Party of Germany's Dictatorship and the Foundation for the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution , 108 o., 1500 Ft
Rainer M. János bevezetője a kötethez
A kiadvány itt letölthető!

A monori tanácskozás 1985. június 14–16.
Szerkesztette, a bevezető tanulmány írta: Rainer M. János. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 2005, 1956-os Intézet, 289 o., 3900 Ft
Bemutatta: Rainer M. János
Recenziók

Muddling Through in the Long 1960s. Ideas and Everyday Life in High Politics and the Lower Classes of Communist Hungary. Trondheim Studies on East European Cultures & Societes No. 16
Edited by János M. Rainer and György Péteri
The Institute of the 1956 Hungarian Revolution – Program on East European Cultures and Societes, Trondheim, 2005, 225 o. 4900 Ft
Rainer M. János bevezetője a kötethez
Recenziók, ismertetések


A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt.
Szerkesztette, a bevezető tanulmány írta, sajtó alá rendezte és a mutatókat készítette: Karsai László, Molnár Judit
Budapest, 2005, 1956-os KHT., 964 o. Bolti ára: 5200 forint, az 1956-os Intézetben megvásárolva: 4200 forint
Recenziók

Germuska Pál: Indusztia bűvöletében
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 237 o., 3500 Ft
Bemutatta: Enyedi György, professzor
Recenziók, interjúk

Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig – fejezetek a XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténetéből
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet – Corvina Kiadó, 2004, 198 o., 2600 Ft
Bemutatta: F. Dózsa Katalin, művészettörténész
Recenziók, ismertetések

Évkönyv XII. - 2004. Magyarország a jelenkorban
Szerkesztő: Standeisky Éva, Rainer M. János; Felelős szerkesztő: Török Gyöngyvér; Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 369 o., 3000 Ft
Bemutatta: Gyáni Gábor, történész

Eörsi László: Széna tériek 1956
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára , 2004, 369 o., 3500 Ft
Bemutatta: Vágvölgyi B. András, újságíró
Recenziók, interjúk

„Hatvanas évek” Magyarországon
Tanulmányok.
Szerkesztette: Rainer M. János. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 509 o., 5000 Ft
Bemutatta: Gyáni Gábor, történész, egyetemi tanár
Recenziók a könyvrőlA „hatvanas évek” emlékezete
Az Oral History Archívum Gyűjteményéből
Összeállította: Molnár Adrienne. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 234 o., 2500 Ft
Bemutatta: Kukorelly Endre, író
Recenziók a könyvről


A vidék forradalma, 1956. I. kötet

Főszerkesztő: Szakolczai Attila, Á. Varga László. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 426 o., 3500 Ft
Hungary 1944–1953, angol nyelvű inernetes tananyagfejlesztés
Főszerkesztő: Rainer M. János, Lux Zoltán.
Budapest, 1956-os Intézet, 2003

Évkönyv XI. - 2003. Magyarország a jelenkorban
Szerkesztő: Standeisky Éva, Rainer M. János; Felelős szerkesztő: Török Gyöngyvér. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 310 o., 2500 Ft
Rainer M. János: Ötvenhat után
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 426 o., 3500 Ft
Recenziók a könyvről

Tischler János: „Hogy megcsendüljön minden gyáva fül”. Lengyel-magyar közelmúlt
Jelenkor Kiadó – 1956-os Intézet, Pécs – Budapest, 2003, 264 o., ,Ára: 2400 forint
Recenziók a könyvről

Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról
Szerkesztő: Rainer M. János. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István

Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 385 o., 3800 Ft
Recenziók a kiadványról

Évkönyv X - 2002. Magyarország a jelenkorban
Szerkesztő: Standeisky Éva, Rainer M. János; Felelős szerkesztő: Török Gyöngyvér. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2002, 525 o., 3800 Ft
recenzió

Kiutazása közérdeket sért, dokumentumfilm
Zeneszerző: Alton Watson, Szemző Tibor, Vágó: Juhász Kata. Operatőr: Halász Gábor. Rendező: Pataki Éva. Producer: Eric Michel, Sárközy Réka.
Budapest, 1956-os Intézet, 2002, 3000 Ft, 55 perc
recenzió

Mérlegen a XX. századi magyar történelem - értelmezések és értékelések
Szerkesztette: Püski Levente és Valuch Tibor
Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Törénelmi Intézete és az 1956-os Intézet, 2002, 538 o., elfogyott
recenzió
Évkönyv - 2001 [Yearbook 2001] - Hungary in modern times
Edited by Zsuzsanna Kőrösi, Éva Standeisky, János Rainer M.
Budapest, 1956-os Intézet, 2001, 310 pages, 2100 Ft
Kádár János nyugdíjba megy [János Kádár goes into retirement]
A documentary film
Directed by Zsuzsa Méry. Cameraman: Góczán Flórián H.S.C. Historian: Rainer M. János. Producer: Sárközy Réka
Budapest, 1956-os Intézet, 2001, 45 min.

Attila Szakolczai: Az 1956-os forradalom és szabadságharc [The 1956 Revolution and Struggle for Independence]
Budapest, 1956-os Institute, 2001, 2950 Ft

László Eörsi: 1956 - Corvinisták [1956 – Corvinities]
Budapest, 1956 Institute, 2001, 2950 Ft

Piros a vér a pesti utcán [Red is the blood on the streets on Pest]
Verses and Lampoons about the 1956 Revolution
Compiled by László Győri
Budapest, Magyar Napló (Hungarian Journal) and the 1956 Institute, 2001, 2492 Ft

Magyarország 1944-1956. Európa közepén -- Magyarország a jelenkorban [CD–ROM Hungary 1944–56. In the Centre of Europe–Hungary in the Present Period]
The 1956 Institute Multimedia CD–ROM Series No. 2 (Hungarian)
Edited by Pál Germuska, Zoltán Lux and János Rainer M.
Budapest, 1956-os Intézet, 2001, 7990 Ft

Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból [Gorbacsov's negotiations with Hungarian leaders. Documents from the Archives of the one-time Soviet Communist Party and Hungarian Socialist Workers Party]
Edited by Magdolna Baráth and János Rainer M.
Budapest, 1956-os Intézet, 2000, 365 pages, 2000 Ft

Évkönyv - 2000 [Yearbook 2000] - Hungary in modern times
Edited by Zsuzsanna Kőrösi, Éva Standeisky, János Rainer M.
Budapest, 1956-os Intézet, 2000, 486 pages, 2000 Ft

Zsuzsanna Kőrösi - Adrienne Molnár: I leaved hiding secret in my soul. The fate of the children convinced in '56.
Budapest:1956-os Intézet, 1200, 272 pages, 2000 Ft

„Nagyon jó egyetemre jártam, a magyar forradalom egyetemére” Georgiosz Vasziliu elmondja életét Hegedűs B. Andrásnak. [”It was a very good university, the university of the Hungarian Revolution. Georgios Vasiliu tells his life story to András B. Hegedűs.]
Edited and annotated by András B. Hegedűs and Zsuzsanna Kőrösi. Bp., 1956-os Intézet, 1999, 112 o.

János M. Rainer: Nagy Imre. Politikai életrajz. Második kötet 1953-1958 [Imre Nagy. Political biography. Vol. II. 1953-1958]
Budapest: 1956-os Intézet, 1999. (486 pages)

Évkönyv - 1999 [Yearbook 1999]
János M. Rainer and Éva Standeisky eds.
Budapest:1956-os Intézet, 1997. (400 pages)

Az egykori állambiztonsági szervek és azok iratai Németországban és Magyarországon [The former secret services and their files in Germany and in Hungary] Az 1997. október 8-i konferencia jegyzőkönyve [Minutes of the conference hold on October 8, 1997]
Edited by András B. Hegedűs.
Budapest: 1956-os Intézet, 1998. (168 pages)

A fordulat évei, 1947-1949 [Political transition, 1945-1949]
Edited by Éva Standeisky, Gyula Kozák, Gábor Pataki, János Rainer M.
Budapest: 1956-os Intézet, 1998. (343 pages)

György Kövér: Losonczy Géza 1917-1957 [Géza Losonczy 1917-1957]
Budapest: 1956-os Intézet, 1998. (405 pages)

István Csicsery-Rónay, Géza Cserenyey: Koncepciós per 1947. A Független Kisgazdapárt szétzúzása [Show trial 1947. The destruction of the Independent Smallholders´ Party]
Budapest: 1956-os Intézet, 1998. (459 pages)

Tánczos Gábor emlékköny [Gábor Tánczos Album]
Edited by Mária Ember and András B. Hegedűs.
Budapest: 1956-os Intézet, 1998. (335 pages)

(The 1956 Institute's basic history of the Revolution has been published in four versions, in Hungarian, in German, in English and in Polish. Each version has been updated with new scholarship.)

Pártok 1956 [Political Parties - 1956] Válogatás 1956-os pártvezetők visszaemlékezéseiből
Szerkesztette: Kozák Gyula, Kőrösi Zsuzsanna, Tóth Pál Péter
Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 332 o.

Évkönyv V - 1996/1997 [Yearbook 1996/1997]
András B. Hegedűs, Péter Kende, Gyula Kozák, György Litván and János M. Rainer eds.
Budapest:1956-os Intézet, 1997. (400 pages)

Rendőrségi napi jelentések 1956. december 13. - december 31.[Police reports. December 13, 1956 - December 31.]
Edited by Szakolczai, A. and Kajári, E.
Budapest: Jointly published by the Ministry of the Interior and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1997. (476 pages)

Eörsi László: Ferencváros 1956 Freedom fighters in Ferencváros.
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1997. (340 pages)

Beck Tibor - Germuska Pál. Forradalom a bölcsészkaron.[Revolution at the Faculty of Arts]
Edited by András B. Hegedűs. Revised by Éva Standeisky.
Budapest: 1956-os IntézetBudapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1997. (248 pages)

Boros Géza: Emlékművek ‘56-nak[1956 Monuments]
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1997. (286 pages)
Litván, György, ed. The Hungarian Revolution of 1956; Reform, Revolt and Repression 1953-1963.
Eds. and transl. Bak, János M., and Lyman H. Legters. Contributors: János M. Bak, Csaba Békés, Gyula Kozák, György Litván, and János M. Rainer.
London, New York: Longman, 1996. (221 pages)

Rewolucja. Wegierska 1956 roku. Reformy, bunt i represje 1953-1963
Pod redakcja György Litvána. Przeklad z jezyka angielskiego Janusz Stawinski
Warszawa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1996. (292 pages)

A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról. [The prisoner István Bibó's confessions on the 1956 Revolution]
Edited by János Kenedi.
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (216 pages)

Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. [Decision in the Kremlin, 1956. The Soviet party Presidium's debates about Hungary.]
Edited by Vyatcheslav Sereda and János M. Rainer.
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (256 pages)

Győr 1956. I-II. Dokumentumgyűjtemény [Győr 1956. I-II. A collection of documents]
Edited by József Bana, János Borbély, Gyula Szakál, Attila Szakolczai, Jenő Vörös. Introduction: Attila Szakolczai.
Győr: Győr Megyei Jogú Város Polgármsteri Hivatal kiadványa, 1996. 575 (pages)

Rendőrségi napi jelentések 1956. október 23. - december 12.[Police reports. October 23, 1956 - December 12.]
Edited by Szakolczai, A. and Kajári, E.
Budapest: Jointly published by the Ministry of the Interior and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (572 pages)

Békés, Csaba. Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában.[The Hungarian Revolution of 1956 in international politics]
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (184 pages)

Rainer, János M. Nagy Imre. Politikai életrajz. Első Kötet. 1896-1953. [Imre Nagy; a political biography, Volume I, 1896-1953]
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (556 pages)

The Budapest Oral History Archives 1981-1996.
Written and edited by Gyula Kozák, Zsuzsanna Kőrösi and Adrienne Molnár.
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (154 pages)

Standeisky, Éva. Az írók és a hatalom 1956-1963. [Writers and the political power, 1956-1963]
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (484 pages)

1956 Kézikönyve. I kötet: Kronológia, II kötet: Bibliográfia, III kötet: Megtorlás és emlékezés[The 1956 Handbook. I. Vol.: Chronology, II. Vol.: Bibliography, III. Reprisals and Memory.]
Edited by András B. Hegedűs. Contributors: Tibor Beck and Pál Germuska.
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (436, 312 and 392 pages)

Egy francia diplomata a forradalomban. Guy Turbet-Delof 1956-os naplója.[A French diplomat in the revolution. Guy Turbet-Delof's diary on 1956]
Edited by György Litván.
Budapest: Jointly published by the French Cultural Institute and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (180 pages)

Tischler János: Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai [Polish Documents on the 1956 Hungarian Revolution]
Budapest: Jointly published by Windsor Kiadó and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. 264 (pages)
1956-ról a rendszerváltás küszöbén (Széchenyi Füzetek IX.)[About 1956 on the eve of the change of the regime]
Edited by András B. Hegedűs and Péter Baló.
Budapest: Jointly published by Széchenyi István Szakkollégium and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. 168 (pages)

Andrzej Paczkowski: Fél évszázad Lengyelország történetéből. 1939-1989 [Half century from the history of Poland. 1939-1989]
Translated by Lajos Pálfalvi. Revised by János Tischler.
Budapest: 1956-os IntézetBudapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution

Tükörcserepek. Magyarország, 1956 (Video-cassette) [Shivers. Hungary, 1956]
Directed by Gábor Vitéz, contributor: András B. Hegedűs.
Produced by the Fővárosi Oktatástechnikai Központ - Magyar Tudományos Média Műhely.
Évkönyv IV - 1995[Yearbook 1995]
András B. Hegedűs, Péter Kende, György Litván, János M. Rainer and Katalin S. Varga eds.
Budapest, 1956-os Intézet, 1995. (440 pages)

„Bibó István (1911-1979)”. Életút dokumentumokban. [”István Bibó (1911-1979)”. Documents of his life and career]
Collected and compiled by Tibor Huszár. Edited by György Litván and Katalin S. Varga.
Budapest: Jointly published by Osiris, Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1995. (757 pages)

Horváth, Miklós. Maléter Pál.
Budapest: Jointly published by Osiris, Századvég, and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1995. (399 pages)

Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. [Power and society in twentieth-century Hungarian history]
Edited by Tibor Valuch.
Budapest: Jointly published by Osiris and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1995. (702 pages)

Bibó István (1911–1979) Életút dokumentumokban. [István Bibó (1911-1979. A life story in documents]
Documents selected by Tibor Huszár, interviews made by Tibor Huszár and Gábor Hanák. Edited by György Litván and Katalin S. Varga.
Bp. 1956-os Intézet–Osiris-Századvég, 1995. 757 o.

Bak, János M., and György Litván, eds.
Die Ungarische Revolution 1956; Reform - Aufstand - Vergeltung.
Contributors: János M. Bak, Gyula Kozák, György Litván, and János M. Rainer.
Vienna: Passagen Verlag, Passagen Politik, 1994. (211 pages)

Évkönyv III - 1994 [Yearbook 1994]
Bak, János M., András B. Hegedűs, György Litván, János M. Rainer and Katalin S. Varga eds.
Budapest: 1956-os Intézet, 1994. (380 pages)

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján [The debates of the Petőfi Circle based on authentic minutes] V. Gazdaságpolitikai viták [The debate on economic policies]
Documents arranged, notes written, and edited by András Hegedűs B.
Budapest: 1956 Institute, 1994. (176 pages)

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján [The debates of the Petőfi Circle based on authentic minutes]
VII. Iparművész vita–Orvosvita [The debate on applied arts and health care]
Documents arranged, notes written, and edited by András Hegedűs B. Also contributed: Mária Ember and Róbert Bohó.
Budapest: 1956 Institute, 1994. (212 pages)

Pesti utca - 1956. Válogatás fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből. [Budapest streets - 1956. Selected memoirs of armed revolutionaries]
Edited by Gyula Kozák, Gyöngyi Bindorffer and Pál Gyenes.
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1994.

Tyekvicska, Árpád. A bíboros és a katona. Mindszenty József és Pálinkás-Pallavicini Antal a forradalomban. [The Cardinal and the Soldier. József Mindszenty and Antal Pálinkás-Pallavicini in the Revolution]
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1994. (178 pages)

Woroszylski, Wiktor. Magyarországi napló, 1956. [Hungarian diary, 1956]
Edited by András Hegedűs B. and Katalin S. Varga.
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1994. (123 pages)

Évkönyv II - 1993 [Yearbook 1993]
Bak, János M., András B. Hegedűs, György Litván and Katalin S. Varga eds.
Budapest: 1956-os Intézet, 1993. (361 pages)

A „Jelcin-dosszié”. Szovjet dokumentumok 1956-ról.[The ”Yeltsin Dossier”; Soviet Documents on 1956]
Edited by Éva Gál, András Hegedűs B., György Litván, János M. Rainer
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1993. (242 pages)

1956 dokumentumai Hajdú-Biharban. [Documents of 1956 in Hajdú-Bihar County]
Editor-in-chief: István Gazdag. Edited by Tibor Valuch and Tibor Filep.
Debrecen: Research Group of the 1956 Revolution in Hajdú-Bihar County, 1993. (509 pages)

„Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni”. Válogatás 1956 munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből. [”You can't work at gun-point”; memoirs of 1956 Workers Council leaders]
Edited by Gyula Kozák, Adrienne Molnár and Zsuzsanna Kőrösi.
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1993. (356 pages)

Az 1956-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. [The role of the Hungarian Revolution of 1956 in the decline of Soviet Communism]
Minutes of the international conference held in the National Széchényi Library June 13-15, 1991. Published as a manuscript. Edited by Csaba Békés with the assistance of institute staff.
Budapest: the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1993. (155 pages)

Eörsi, László. A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban. [The fighting group of Tűzoltó Street in the Revolution]
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1993. (99 pages)

Évkönyv I - 1992 [Yearbook 1992]
Bak, János M., Csaba Békés, András B. Hegedűs and György Litván eds.
Budapest: 1956-os Intézet, 1992. (354 pages)

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján [The debates of the Petőfi Circle based on authentic minutes]
VI. Pedagógusvita [The debates on pedagogy]
Documents arranged, notes written, and edited by András Hegedűs B. Also contributed: János M. Rainer.
Budapest: Jointly published by Múzsák and the 1956 Institute, 1992. (178 pages)

Ötvenhatról nyolcvanhatban. Az 1956-os forradalom előzményei, alakulása és utóélete című, 1986. december 5-6-án Budapesten rendezett tanácskozás jegyzőkönyve. [About fifty-six in eighty-six. The minutes of a discussion held in Budapest on December 5 and 6, 1986, on ”The antecedents, events and aftermath of the 1956 Revolution”]
Edited and annotated by András B. Hegedűs.
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1992. (334 pages)

A vidék forradalma. [Revolution in the countryside].
Edited by Zoltán Simon and Tibor Valuch.
Debrecen: Research Group of the 1956 Revolution in Hajdú-Bihar County, 1992. (114 pages)

Szemle. Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából. [Survey. A digest of the journal of the Imre Nagy Institution of Brussels]
Edited by Gyula Kozák. Foreword by Péter Kende.
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1992. (307 pages)

Várallyay, Gyula. Tanulmányúton. Az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után. [Learning one's way. The emigrant Hungarian student movement after 1956]
Edited by Gábor Murányi.
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1992. (339 pages)

Zimándi, Pius. A forradalom éve. Krónika 1956-ból.[The Year of the Revolution. A Chronicle of 1956]
Edited by György Litván.
Budapest: Jointly published by Századvég and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1992. (390 pages)

Litván, György, ed. Az 1956-os magyar forradalom. Reform - Felkelés - Megtorlás - Szabadságharc. [The Hungarian Revolution of 1956. Reform - uprising - war of independence - repression]
Contributors: János M. Bak, Gyula Kozák, György Litván, and János M. Rainer.
Budapest: Tankönyvkiadó, 1991. (223 pages)

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján [The debates of the Petőfi Circle based on authentic minutes] IV. Partizántalálkozó–Sajtóvita [The debate on the press]
Documents arranged, notes written, and edited by András Hegedűs B. Also contributed: János M. Rainer.
Budapest: Jointly published by Múzsák and the 1956 Institute, 1991. (280 pages)

Ungváry, Rudolf. Utána néma csönd. A miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története. [The rest is silence... History of the student parliament at Miskolc University in 1956]
Budapest: Jointly published by the Committee for Historical Justice and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1991. (243 pages)

1956. A forradalom kronológiája és bibliográfiája. [1956: The chronology and bibliography of the Hungarian Revolution]
Budapest: Jointly published by Századvég, Atlanti Publishing, and the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1990. (182 pages) Bp., Tankönyvkiadó, 1991,(223 o.)

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján [The debates of the Petőfi Circle based on authentic minutes] III. Történészvita [The debate on history]
Documents arranged, notes written, and edited by András Hegedűs B. Also contributed: János M. Rainer.
Budapest: Jointly published by Kelenföld Publishing and the 1956 Institute, 1990. (203 pages)

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján [The debates of the Petőfi Circle based on authentic minutes] I. Két közgazdasági vita [Two debates on economics]
Documents arranged, notes written, and edited by András Hegedűs B. Also contributed: János M. Rainer.
Budapest: Jointly published by Kelenföld Publishing and the 1956 Institute, 1989. (127 pages)

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján [The debates of the Petőfi Circle based on authentic minutes] II. Filozófusvita [The debate on philosophy]
Documents arranged, notes written, and edited by András Hegedűs B. Also contributed: János M. Rainer.
Budapest: Jointly published by Kelenföld Publishing and the 1956 Institute, 1989. (206 pages)

Please send comments or suggestions.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Last updated:  Wednesday, 28-October-2015

Search website