___A „hatvanas évek” emlékezete___Vissza
A „hatvanas évek” emlékezete
Az Oral History Archívum Gyűjteményéből
Válogatta és összeállította: Molnár Adrienne


A kiadvány letöltése (7.44 MB)

Recenziók, írások, gondolatok a könyvről


Rainer M. János: Előszó


A „hatvanas évek” világa – fotóesszé

 

Október után

hónapokon keresztül a szovjet szuronyok tartották fönn * engem a törvényesség hiánya érdekelt * Nagy Imre személyes sorsán tudják lemérni a Moszkvából érkezett valódi döntést a forradalom ügyében * a börtönben voltak elásva, és 1961-ben hozták ki őket onnan * a fő hangvétel a bizalom erősítése volt * az volt a benyomásom, hogy ez a nép felejt * 1958-ban még nagyon is működött a társadalmi szolidaritás * élni kell hagyni az embereket

 

Menni vagy maradni?

úgy éreztem, hogy semmi bűnt nem követtem el * annál nagyobb honvágy támadt bennem * a táborban egyébként szabályos embervásár folyt * mintha a szürkeállományt szerették volna innen kikaparni * a gyerekekkel együtt megkaptam a kiutazási engedélyt * a szellemi éhség vonzott vagy taszított

 

Országimázs

itt már úgy tartanak a dolgok * megkaptuk az első díjat, az aranycsillagot * ezzel megindult Magyarországon az idegenforgalom * kezdtük kinyitni a kapukat * Kádár letagadott bennünket * a magyar nouvelle vague bemutatkozik * rengeteg javaslatomat valósították meg, amelyek még ma is élnek * azt gondolták, hogy Magyarország egy szabad ország * nem nézték jó szemmel, hogy Kádárék jöttek, láttak és győztek * a Vatikán deferál az ateista államhatalomnak

 

A hatvanas évek börtönében

az ilyen alakokat, mint maguk, csak a szocialista humanizmus végzetes félreértéséből lehetett életben hagyni * megmozgatta az ember lelkét * nekem nagyon sokat jelentett, hogy rengeteg emberrel találkoztam a börtönben * a hatvanas évek börtönének kiszámíthatatlansága * szolidaritást és bizalmat éreztünk egymás iránt * egyik pillanatról a másikra eltűntek a poloskák * mindig minden ellen tiltakoztam

 

Újra szabadon

ezután már magammal fogok törődni * mindenki jól élt, mindenki tvisztet járt * aki nincs ellenünk, az velünk van * az ország már meg volt szotyósodva * túl fiatal voltam ahhoz, hogy belerokkanjak * refem volt, ezért nem vettek fel sehova * azt hittem, minden ötvenhatos kiszabadult 1970-ben * teljesen más ember lett, amikor kijött * nyilván a belügy éberségének köszönhettem az irántam megnyilvánuló fokozott figyelmet * nincs időm a maga ügyével foglalkozni * az embereknek kétfajta életük volt * majdnem olyan rabságban éltem, mint a börtönben * kellett egy ellenforradalom-ellenes nyilatkozatot tenni * ne tegyek semmi olyasmit, ami a rendszer ellen van * én se csináltam botrányt, ők se kellemetlenkedtek

 

A mezőgazdaság szocialista átszervezése

nem ment könnyen, főleg a megszilárdítás * éleződött az ellentét a munkás-paraszt szövetségen belül * fejszével, villával kikergették az agitátorokat * egész nap ott ültek annak a parasztembernek a nyakán, akinek akkor éppen dolgoznia kellett volna * meg kellett duplázni a mezőgazdasági hozamokat * azok a téeszek jártak jól, amelyek nyakló nélkül vették fel a hiteleket, mert azokat elengedték * kihagytam a közvetítő kereskedelmet

 

Szocialista iparfejlesztés

a szovjet kormány javasolta a Barátság olajvezeték kiépítését * a termelés szép fokozatosan ment föl * mire a gép megjött, nem lehetett vele csomagolni * a magyar gyártmány sohasem volt egészen csereszabatos * a hatvanas években még a szovjet gépeket importáltuk * a KGST Végrehajtó Bizottsága döntött * nálunk kizárólag a centralizált és nem a koncentrált elemek jöttek létre

 

A gazdasági reform

Nyers elvtárs azért közölte velünk, a titkársággal, hogy a pártvezetés felfogása szerint mivel szabad foglalkoznunk, mivel nem * nyereségrészesedést fizettem, prémiumot és jutalmat kaptak a munkatársaim * a 68-as reform azt tette lehetővé, hogy a vállalat is kitalálja, mit szeretne megvalósítani * az első hat vállalat közé kerültünk, amelynek a gyengeségét leleplezte az új mechanizmus működése * megtorpant a reform, balos ellentámadás történt

 

1968 – Párizs, Prága

életemben először láttam, hogy egy államrend ellen fel lehet lázadni, és nem lőnek le * és ez megint a homlokunkra nyomta a Júdás-bélyeget * föllángol ismét a politikai érdeklődés * mindenki Dubceknek drukkolt * gazemberség bevonulni! * az esemény szükségszerűnek lett beállítva * a cseh 68-tól teljesen kiborult

 

Kultúra

a kulturális hagyományok ápolása és megmentése * giccsek százszámra készültek * egy pillanat alatt kiebrudaltak bennünket a Jókai Klubból * az előadóesteknek fantasztikus nagy sikerük volt * művészként viszont lehetett létezni * afféle elszigetelt underground prózát műveltem * bizonyos feltűnést keltettek a képeim * ez virágkor volt, a kívülállók számára szinte teljesen észrevétlenül * kellenek nekünk ilyen filmek, elvtársak? * Kádár nagyon kevés magyar filmet látott * végül megtanultam televíziózni * engem Szirmai talált ki a Biszkuék bosszantására

 

Tudományos élet

konklúziókat levonni nem nagyon lehetett * az összes elegáns témát lefoglalta valaki, de az alkoholizmus senkinek sem kellett * vajon nem porhintés-e ez az egész Szentágothai-jelenség? * a szociológia adta meg azt a tudományos keretet, hogy a régi önmagunkhoz valamelyest visszatérjünk * a TMB erős politikai kontroll alatt álló szervezet volt * lassan-lassan sikerült a megyékkel megértetni a levéltárak fontosságát * volt egy csomó pántlikázott pénz

 

Oktatás

itt káderkohó van * egy jó szakmunkás többet ér, mint egy szakközépiskolás * akit nem vettek föl az egyetemre, azonnal elment ipari tanulónak * kimondottan az életre neveltek * tudomásomra hozták, hogy csak akkor maradhatok igazgatóhelyettes, ha belépek a pártba * úgy bántak velem, mintha családtag lettem volna * a társadalmi munka a hatvanas években jellegzetes elvárás volt * utólag derült ki, hogy vannak a tankörnek még egyenlőbb tagjai

 

Tabuk

gyerekek, erről nem beszélünk * ezeket a kényes dolgokat nem feszegetjük * zugírászat az is, amikor a rendszernek nem tetsző irományokat irogatok * ami raktáron volt, azt bezúzatták * a szerkesztőség maga a cenzúra * természetes, hogy vannak határai a mi közléspolitikánknak * a lap legyen bírálóbb, foglalkozzon a magyar sorsproblémákkal * hogy nem a zsidó, az izraeli szempontok érvényesülnek, hanem a magyar dolgok * tisztában volt-e azzal, hogy ez egy pornográf mű?

 

Korlátozott állampolgári jogok

aki ilyen pimasz, hogy ezt a nevet viseli, az megérdemli, hogy éhen haljon * hogy képzeli, hogy egy volt ellenforradalmárnak a leánya fogja a jövő nemzedéket oktatni? * népellenség vagyok, a jogosítványt nem kapom meg * potenciális vásárlókat hajtottam fel illegálisan * azért mind a ketten jól járjunk * folyton vigyázni kellett, nehogy becsússzon valami * nem folytathattam semmilyen politikainak mondható tevékenységet * Gyurkám, az asztalnál egy szót se! * és sorozatosan nem kaptam meg az útlevelemet * kétszer is kértem, hogy befejezhessem az egyetemet * bármennyire is próbálnak mindent elfojtani és eltitkolni, azért ezek a hírek előbb-utóbb elterjednek * egy ilyen csirkefogót ők nem engednek be Magyarországra * a lényeg az, hogy beadtam a derekamat

 

Társadalompolitika, életszínvonal

az életszínvonal is évről évre növekedett * párhuzamosan ment végbe a fejlődés * van olyan falu, ahol régi házat nem is találni * gyerekkorunkban hozzá kellett szokni a nehéz munkához * egy kicsit színesebben vagy modernebbül öltözzünk * sikerült a lakást összehozni * maga csak nem vette ezt az egész akciót komolyan? * egy rendes polgári lakásban éltünk * nem szaporodunk, konszolidálódunk * akkoriban az életszínvonal volt az emberek istene * melyek azok a társadalmi célok, amelyeket a gazdaságnak szolgálnia kell?

 

Szocialista igazságszolgáltatás

fontos volt a bűncselekmények felderítési hányadosának a javítása * nem láttam a szüleimet négy és fél hónapja * a műemlékek megvédését olyan módon vittem túlzásba, hogy a klerikálisoknak segítettem vele * botrány a pártvezetésben * Péter Györgyöt hosszú ideig nem volt szabad rehabilitálni * a budapesti pártbizottság kétkulacsos határozatot hozott

 

Ifjúsági szubkultúra

ebben a lakásban kezdődött voltaképpen a magyarországi Beatles-korszak * fanatikus Illés-rajongó voltam * legális forma volt a tánciskola * volt egy társaságunk, Muskátli-galerinek hívták * a galerik bomlasztását, feloszlatását a budapesti főkapitányság gyors munkával megoldotta * no, fogd be a szád, itt a nyakkendő, kösd föl * farmer, hosszú haj, erre odafigyeltek

 

A rendszer névadója

a tankok tetején jött be, és ez egy gazember * ennyit megengedhet egy államvezetés magának * kegyetlen és kemény is tudott lenni * nem szerette az értelmiségieket * nem szerette azt, ha más beszél * minden kérdésben megtalálja a módját * semmiféle jólétet nem teremtett * Kádár arcára sok minden rá van írva

 

Annotált névmutató


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. október 13. szerda

Keresés a honlapon