___Évkönyv X - 2002. Magyarország a jelenkorban___Vissza
ÉVKÖNYV X. 2002. MAGYARORSZÁG A JELENKORBAN
Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva
Felelős szerk.: Török Gyöngyvér


 1. HATVANAS ÉVEK

KOZÁK GYULA
A hatvanas évek társadalmáról

HORVÁTH SÁNDOR
Urbanizáció és társadalmi integráció a hatvanas években

VALUCH TIBOR
A lódentől a miniszoknyáig. Az öltözködés és a divat Magyarországon az 1950-es és az 1960-as években

TÓTH ESZTER ZSÓFIA
Változó identitások munkásnők élettörténeti elbeszéléseiben

SÁRKÖZY RÉKA
A Kádár-albumok

MOLNÁR ADRIENNE
Elévülés nélkül. Válogatás az Oral History Archívum gyűjteményéből

RAINER M. JÁNOS
Lemerülés vagy megkapaszkodás? Idősb és ifjabb Antall József az 1956 utáni években (részletek)

STANDEISKY ÉVA
Üldözött értelmiségiek a kora Kádár-korszakban. Zsigmond Gyula, Püski Sándor és társaik pere

 

2. 1956 EMLÉKEZETE

KENDE PÉTER elnöki megnyitója

GYÁNI GÁBOR
Emlékezeti kánonok – emlékező közösségek

KENDE PÉTER
1956 historiográfiája az emigrációban, 1956–1989

GÖMÖRI GYÖRGY
Az 1956-os forradalom emlékezete az angol nyelvű sajtóban és irodalomban

HORVÁTH SÁNDOR
1956 történetírása a rendszerváltás óta

BORHI LÁSZLÓ
1956 helye a nemzetközi szakirodalomban

RIPP ZOLTÁN
1956 emlékezete és az MSZMP

RAINER M. JÁNOS
Másnap. Az intézményesült emlékezés, 1989–1992

LITVÁN GYÖRGY
Politikai beszéd 1956-ról – 1989 után

POMOGÁTS BÉLA
1956 az irodalom emlékezetében

SÜMEGI GYÖRGY
A forradalom vizuális emlékezete

 

3. „ELEGYES DARABOK” TANULMÁNYOK 1944-től 2002-ig

UNGVÁRY KRISZTIÁN
„Nagy jelentőségű szociálpolitikai akció” – adalékok a zsidó vagyon begyűjtéséhez és elosztásához Magyarországon 1944-ben

MAJTÉNYI GYÖRGY–METRO-ROLAND, DINI
Emlékezés a kollégiumra. Népi kollégisták –szakérettségisek

EÖRSI LÁSZLÓ
A Széna téri felkelők tűzszüneti tárgyalása

HOLGER FISCHER
Az 1956-os magyar forradalom a korabeli nyugatnémet médiában

TISCHLER JÁNOS
Az 1980–1981-es lengyel válság és Magyarország a szemtanúk és résztvevők visszaemlékezései alapján

GERMUSKA PÁL
Válságkezelési utak a magyarországi szocialista városokban. Szerkezetváltás Tatabányán és Ózdon 1990 és 2000 között

LUX ZOLTÁN
A digitális történeti adatarchívum

 

4. SZEMLE

UNGVÁRY KRISZTIÁN
Háború –élelmezés – népirtás. A holokauszt-kutatás legújabb eredményei Németországban

STANDEISKY ÉVA
Költészet a Rákosi-korszakban és az 1956-os forradalom idején

SZAKOLCZAI ATTILA
Feledendő emlék. Kisfogház Emlékhely

EÖRSI LÁSZLÓ
Koncepciók. Jobbágyi Gábor: A néma talp (Tóth Ilona az orvosi kar mártírja)

KENEDI JÁNOS
Komparatív spionisztika

KOZÁK GYULA
A Fortinbras and Fortinbras Koronaszállító Rt.

TISCHLER JÁNOS
A lengyel rendszerváltás –1989

GERMUSKA PÁL
Válságok és megoldások

 

5. BESZÁMOLÓ ÉS A MUNKATÁRSAK PUBLIKÁCIÓI (Germuska Pál – Győri László)

6. BIBLIOGRÁFIA (Győri László)

 

 

Angol nyelvű tartalomjegyzék

Rövidítésjegyzék


recenzió

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. április 18. szerda

Keresés a honlapon