___Évkönyv XIII - 2005___Vissza
ÉVKÖNYV XIII. 2005.
A demokrácia reménye. Magyarország, 1945
Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva
Felelős szerk.: Török Gyöngyvér


Bevezető

KOVÁCS GÁBOR: Tervezés és/vagy demokrácia? Demokráciafelfogások a második világháború alatt és után – nemzetközi eszmetörténeti körkép

GYARMATI GYÖRGY: Vámunió, föderáció – új nagyhatalom? Duna menti kisállamok különbéke-víziói a második világháború után

STANDEISKY ÉVA: Remény és szorongás. Demokráciaelképzelések és demokráciaértelmezések

LITVÁN GYÖRGY: Októbristák 1945-ben

RAINER M. JÁNOS: 100 A volt „keresztény középosztály” és a demokrácia reménye

MARGÓCSY ISTVÁN: Líra és rendszerváltás

GYÖRGY PÉTER: „A budapesti német könyvharácsolás”. Hallgatás, írás, elhallgatás

LÉNÁRT ANDRÁS: „Nevet nem szabad kérdezni!” Közvélemény-kutatás Magyarországon 1945 és 1949 között

KENDE PÉTER: Hogyan vált 1945 reményből megosztó erővé? Tézisek

VÁSÁRHELYI MÁRIA: 1945 megítélése a közgondolkodásban

 

CIKKMELLÉKLETEK:
Szekfű Gyula: Keserű tanulság (Világ, 1945. május 14.)
Veres Péter: Demokrácia és becsület (Szabad Szó, 1945. május 16.)
Kassák Lajos: Vissza az életbe (Világ, 1945. május 18.)
Horváth Barna: A mai demokrácia (Világ, 1945. május 25.)
Kassák Lajos: Söprögetés magunk körül (Világ, 1945. június 8.)
Száva István: Közéleti babonák (Népszava, 1945. június 10.)
Kassák Lajos: Demokrácia – vagy demokrácia? (Világ, 1945. június 17.)
Horváth Zoltán: A mi demokráciánk (Népszava, 1945. július 8.)
Márai Sándor: Beszéljünk másról? (Magyar Nemzet, 1945. július 15.)
Szekfű Gyula: A „klasszikus demokrácia” (Világ, 1945. július 22.)
Kovács Imre: Demokrácia és magyarság (Új Magyarország, 1945. július 31.)
Szekfű Gyula: A szabadság hívei (Világ, 1945. augusztus 26.)
Szekfű Gyula: Az egyenlőség hívei (Világ, 1945. szeptember 2.)
(A cikkeket Standeisky Éva válogatta)


BESZÁMOLÓ az 1956-os Intézet 2004. évi tudományos tevékenységéről
Összeállította Germuska Pál

PUBLIKÁCIÓK
Összeállította Győri László

BIBLIOGRÁFIA
Összeállította Győri László

RÖVIDÍTÉSEK

TABLE OF CONTENTS

AZ 1956-OS INTÉZET KAPHATÓ KIADVÁNYAI


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. április 18. szerda

Keresés a honlapon