___Évkönyv II - 1993___Back
Kende Péter az ötvenhatról mint hagyományról szóló és az 1993-as Évkönyvben megjelent esszéjében helyesen mutat rá arra, hogy „a demokrácia intézményrendszerét illetően az 56-os forradalom nem hagyott világos örökséget maga után; nem is hagyhatott, lévén, hogy demokrácián a forradalom különböző szereplői mást és mást értettek„. Ebből kiindulva arra a következtetésre jut, hogy „1956 és 1989 között nincsen számottevő kontinuitás„.

Borbándi Gyula, Hitel, 1994 április.


Please send comments or suggestions.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Last updated:  Monday, 18-September-2006

Search website