___Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom___Vissza
 

Standeisky Éva: Gúzsba kötve
A kulturális elit és a hatalom
1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Ára: 4500 Ft


Recenziók a könyvről

Ez a könyv a hatalom és a szellemi elit – mindenekelőtt az írók – ellentmondásos és bonyolult kapcsolatáról, szándékos és akaratlan egymásrautaltságáról szól. A XX. század nagy változásai többször átrendezték a politikusok és az értelmiségiek viszonyát. A döntő változást a régi világ, a csökevényes magyar polgári demokrácia felszámolása hozta a negyvenes évek végén. A háborút követő évek szellemi nyitottságát, alkotói lendületét az ötvenes évek elejére végképp felváltotta az értelmiségieket is jármába fogó totalitárius diktatúra. Ne gondoljuk, hogy csupán kényszer következménye volt a politikai vezetés és az írók közötti szoros kapcsolat: sokan az utópiák megvalósulásának biztosítékát látták abban, hogy a hatalom a piaci kiszolgáltatottságtól megszabadította őket. A Kádár-korszakban még a korábbiaknál is nehezebben választhatók szét az összefonódott szálak. Az 1945 előtti és az ötvenes évek eleji rosszhoz képest sokak számára valóban fellélegzést hoztak a nagyobb megrázkódtatásoktól mentes kádári békeévek. A szellemi elit többsége is méltányolta a nyugalmat, az egzisztenciális és az alkotói biztonságot. A kiegyensúlyozottnak tűnő viszonyok ellenére azonban mind a hatalmon lévők, mind az alkotók korlátozva érezték magukat. Többen – kihasználva a korábbiaknál viszonylag nagyobb mozgási lehetőségeket – feszegetni kezdték a kereteket. A gúzs lazult ugyan, de megmaradt...

 

Tartalom

 

Előzmény

Nemzetféltők. Írók, politikusok, katonák 1942-ben Lillafüreden

 

A remény és a csalódás évei

Hivatás és pártpolitika. Kommunista értelmiségi magatartásformák

Autonómia és elkötelezettség. Művészetpolitikai elképzelések a Szociáldemokrata Pártban

Alkotók közszerepben. A Magyar Művészeti Tanács

A kígyó bőre. Politika és ideológia a fordulat éveiben

Félelem és fölényérzet. A magyar írók és a szovjet (b)irodalompolitika

 

Az Írószövetség történetéből

„Apukám házat épít...” Írószövetség, írói csoportok és a hatalom 1945–1958

Lánc-reakció. A magyar irodalmi élet szovjetizálása 1949 és 1951 között

Hit-viták. Az írók és az 1953-as „új szakasz”

 

Látleletek a Kádár-korszakból

Tükrök. Népi írók, parasztpárti politikusok és a hatalom, 1960–1973

Bomlás. A hatalom és a kulturális elit a hatvanas években

Cipő fűzővel. A hatalom és az irodalmi elit a hetvenes években

 

Ügyek, perek, emberek

Bűnbocsánat. Erdélyi József pere és költői rehabilitálása

Déry Tibor és Nagy Imre

Veres Péter, az irodalompolitikus

Besúgók a vendégek között. Egy születésnap következményei

Üldözött értelmiségiek a kora Kádár-korszakban. Zsigmond Gyula, Püski Sándor és társaik pere

Honvágy és szabadságvágy szorításában. Zilahy Lajos hazacsalogatása: kísérlet és kudarc

 

Irodalom

Levéltári források

Névmutató

Rövidítések

 

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon