___Germuska Pál: Indusztia bűvöletében___Vissza
Germuska Pál
Indusztria bűvöletébenBEVEZETÉS

 

I. fejezet

IPARI VÁROS, ÚJ VÁROS, SZOCIALISTA VÁROS

Monumentális propagandaeszköz: a szocialista város

A szocialista város mint funkcionális fogalom

Lehetséges párhuzamok: az új városok

A szocialista város fogalma és a magyarországi szocialista városok

II. fejezet

IPAROSODÁS, IPAROSÍTÁS ÉS URBANIZÁCIÓ, 1890–1944

Iparosodás és ipartámogatás a dualista korszakban

Urbanizáció a XIX–XX. század fordulóján

Iparfejlesztés és ipari decentralizáció 1920–1944 között

Az iparosodás urbanizációs hatásai 1920–1944 között

III. fejezet

A SZOCIALISTA IPAROSÍTÁS ÉS A SZOCIALISTA VÁROSOK, 1948–1953

Az átmeneti időszak – az ipar szerepének növekedése

Az I. ötéves terv előkészítése és kidolgozása, 1948–1949

Az I. ötéves terv véglegesítése

Az ötéves terv első éve és előirányzatainak felemelése

Országos ipartelepítési és szocialista országrendezési terv

A legnehezebb év: 1952

Településfejlesztési tervezetek és a településosztályozás

A szocialista iparosítás első éveinek hatása

IV. fejezet

TERÜLET-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, URBANIZÁCIÓ ÉS A SZOCIALISTA VÁROSOK, 1954–1989

A visszafogás évei: 1954–1958

Az első koherens területfejlesztési program, iparosítás a hatvanas években

Az Országos településhálózat-fejlesztési koncepció és hatásai

Korrekciók az OTK-n, a nyolcvanas évek folyamatai

A szocialista városok helyzete az 1970–1980-as években

A fejlesztéspolitika négy évtizedének mérlege

Urbanizációs folyamatok Magyarországon 1945–1989 között

V. fejezet

VÁROSTERVEZÉSI ELMÉLETEK ÉS A HAZAI SZOCIALISTA VÁROSOK TÉRBELI SZERKEZETE

Városépítési elméletek és szovjet előképek

Irányelvek a magyarországi szocialista városok építéséhez

A magyarországi szocialista városok térbeli szerkezete

 

Képjegyzék

Irodalom

Rövidítések


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon