___Tíz éve szabadon___Vissza
Tíz éve szabadon
1956 a magyar történetírásban, 1989-1999

Kiállítás a Centrális Galériában
(Budapest, Nádor u. 11.)
1999. január 28 - február 27-ig

A Centrális Galériában rendezendő kiállítás a forradalmat feltáró történeti kutatómunka elmúlt tíz évben elért eredményeit kívánja a közönség elé tárni. A kiállítást keresetlen alkalom szülte: a kormány váratlan döntése, amellyel lényegében megvonták a pénzügyi támogatást az 1956-os Intézettől. Amikor egy tudományos műhely szakmai és erkölcsi hitelét megkérdőjelezik, helyénvaló, hogy összehasonlító formában tegyük közszemlére mindazt, ami az utóbbi tíz évben 1956 kapcsán szakmai ambíción alapulva létrejött. Ezért a kiállítás anyagát a rendezők szándékosan nem korlátozták az 1956-os Intézet tevékenységére és működésére. A cél az volt, hogy helyet kapjon minden olyan műhely és kiadvány, amely a korszakkal kapcsolatos történeti ismereteink gyarapításához szakmailag is értékelhető módon járult hozzá. A reprezentatív bemutató remélhetőleg képet ad a korszak kutatásával kapcsolatos szakmai kérdésekről és vitákról is, és a látogatók maguk formálhatnak véleményt a hazai jelenkor-kutatás helyzetéről.

Úgy véljük, kötelesek vagyunk előrebocsátani, mit tekintünk szakmailag értékelhető munkának: azokat a könyveket, tanulmányokat és kiadványokat, amelyek a forrás vagy lelőhely megjelölésével és a forráskritika eszköztárát alkalmazva tesznek közzé dokumentumokat; amelyek történeti források és dokumentumok alapján, pontos és viszakereshető jegyzetek segítségével próbálnak rekonstruálni egy történeti problémát. A memoárok és visszaemlékezések esetében a válogatás szempontjai természetesen ettől eltérőek. Ezekben az esetekben a már elvégzett forráskritikai munka, a megnyilatkozó történelmi súlya és személyes hitele lehet az irányadó. A válogatás során bizonyára nem lehet kiküszöbölni a történészi intuíciót sem.

Természetesen nem hisszük azt, hogy a szakmai jelleg megítélése kizárólagos joga és képessége volna a kiállítás rendezőinek. Ezért levélben fordultunk több, a korszakkal foglalkozó történészhez, illetve intézményhez, hogy tegyenek javaslatot, mely munkáknak és műhelyeknek van feltétlenül helye egy ilyen kiállításon. A levelet elküldtük Glatz Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, Vida Istvánnak, az MTA Történettudományi Intézet osztályvezetőjének, Földes Györgynek, a Politikatörténeti Intézet igazgatójának, Kahler Frigyesnek, a Történelmi Tényfeltáró Bizottság elnökének és Tellér Gyulának, a Történetkutatásért Közalapítvány kuratóriumi elnökének.

A kiállítás tartalmáról

A Centrális Galéria historiográfiai kiállításán láthatóak lesznek az 1956-os forradalomra vonatkozó vagy azzal kapcsolatos tudományos szakmunkák, monográfiák, tanulmánykötetek, forráskiadványok, amelyek 1989 után jelentek meg hazai kutatók tollából. A kiadványok a forradalom kutatásával kapcsolatos témakörök szerint lesznek csoportosítva. Ahol szükséges és releváns, röviden bemutatjuk az egyes kutatóhelyek történetét és tevékenységét is.

A kiállítás alkalmi kutató- és olvasóteremként működik, ahol a látogatók közvetlenül tanulmányozhatják a forradalomról szóló nyomtatott és elektronikus szakirodalmat, forráskiadványokat. A kiállítás idejére az 1956-os Intézet rendelkezésre bocsátja számítógépes adatbázisait, mindenekelőtt a forradalommal kapcsolatos fényképgyűjteményt. Számítógépen hozzáférhető lesz az 1956-os Intézet internetes oktatási anyaga, valamint a közeljövőben megjelenő CD-ROM anyaga is. A tájékozódást korabeli dokumentumfilmekből és a forradalom 1989 utáni historiográfiáját bemutató filmekből összeállított szemelvénygyűjtemény segíti. Az Oral History Archívum néhány fontos darabja - természetesen másolatban - szintén kézbevehető és olvasható lesz.

Megnyitó: 1999. január 28-án, csütörtökön este 6 órakor. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnökének jelenlétében a kiállítást megnyitja Kosáry Domokos, akadémikus, az MTA volt elnöke.

A kiállításról további információkat a (06-1) 327-3250 telefonszámon kaphat.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon