___A Petőfi Kör bibliográfiája___Vissza

Vissza a Petőfi Kör főlapjára

A bibliográfiát összeállította: Győri László

FORRÁSOK

DÉRY Tibor felszólalása a Petőfi Kör 1956. június 27-i sajtóvitáján. = Literatura, 15. évf. 1989. 1-2. sz. 91-101. p.

DISZ Petőfi Kör. Vezetőségi ülés napirendi pontok, 1956. október 22. Bp. DISZ Petőfi Kör, 1956. 5 p.
 Stencilezett aprónyomtatvány az Országos Széchenyi Könyvtárban.

A DISZ Petőfi Köre vezetőségének határozata, 1956. július 7. = Jöjjön el a te országod.. Petőfi Sándor politikai utóéletének dokumentumaiból. Vál. és szerk. Margócsy István. Bp. Szabad Tér, 1988. 307-312. p.
 Hegedűs B. András közlése.

Jegyzőkönyv a DISZ Petőfi Körének 1956. június 27-én este 1/2 7 órakor a Néphadsereg Tiszti Házában rendezett újságíró-vitájáról. Bp. Idegennyelvű Folyóirat Kiadó Leányvállalata, [1988]. 64 p.
 A Kapu c. folyóirat különszáma.

LOSONCZY Géza felszólalása a Petőfi Kör 1956. június 27-i sajtóvitájában. = Literatura, 15. évf. 1989. 1-2. sz. 102-113. p.

A Petőfi Kör sajtóvitájának jegyzőkönyve. = Beszélő. Összkiadás, 1981-1989. Sajtó alá rend. Havas Fanny. 2. köt. 11-20. sz. 1984-1987. Bp. AB-Beszélő, 1992. 532-560. p.

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján. Szerk. biz. Bácskai Vera, Bohó Róbert, Litván György, Rainer M. János. Főszerk. Hegedűs B. András.
1. köt. Két közgazdasági vita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bp. Kelenföld-ELTE, 1989. 206 p.
2. köt. Filozófusvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Bohó Róbert. Bp. Kelenföld-ELTE, 1989. 127 p.
3. köt. Történészvita. Szerk. Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Szabó Miklós. Bp. Kelenföld-ELTE, 1990. 203 p.
4. köt. Partizántalálkozó. Sajtóvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Rainer M. János. Bp. Múzsák -1956-os Intézet, 1991. 280 p.
5. köt. Gazdasági vezetés. Műszaki fejlesztés. Kertmagyarország? Szerk., bev., jegyzeteket írta Hegedűs B. András. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 178 p.
6. köt. Pedagógusvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Zibolen Endre. Bp. Múzsák-1956-os Intézet, 1992. 178 p.
7. köt. Iparművészvita. Orvosvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Ember Mária, Bohó Róbert. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 210 p.

Tájékoztató a DISZ Petőfi Kör munkájáról. 1956. július 6. = A DISZ és a KISZ, 1953-1957. Dokumentumok az ifjúsági mozgalom történetéből. Összeáll. Feitl István és Ólmosi Zoltán. Bp. Kossuth, 1987. 134-138. p.
 A DISZ Budapesti Végrehajtó Bizottsága nevében Gönyei Antal írta alá.


FELDOLGOZÁSOK

BENKŐ Zoltán: A Petőfi Kör és a szabadságharc. = ~: Történelmi keresztutak, 1941-1956. Bev. Faludy György. Az utószót Pomogáts Béla írta. Miskolc, Felsőmagyarország, 1996. 141-150. p.

EÖRSI, István: The Petöfi-circle
http://igitur-archive.library.uu.nl/sg/2007-1206-204003/c6.pdf

GYŐRFFY Miklós: Volt egyszer egy Petőfi Kör. Emlékezések és adalékok a Petőfi-kör történetéhez, 1956. május-június. = ~: Bagoly nappal. Válogatás a Bagoly című rádióműsor körkérdéseiből, interjúiból és dokumentum-összeállításaiból. Bp. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 1987. 265-294. p.
Interjú Fekete Sándorral (268-270., 287-289. p.), Vásárhelyi Miklóssal (271-273. p., 286-287. p.), Novobáczky Sándorral (273-275. p.), Hegedűs B. Andrással (277-280., 281-282. p.), Litván Györggyel (280-281. p.), Hegedüs Andrással (282-286. p.), Rényi Péterrel (289-292. p.), Király Istvánnal (292-294. p.).

HALDA Alíz: Közelkép Gimes Miklósról. 10. rész. Ének a Petőfi Körben. = Magyar Nemzet, 53. évf. 1990. 194. sz. 10. p.

HALDA Alíz: [A Petőfi Kör.] = ~: Magánügy. Dokumentum/regény. Bp. Noran, 2002. 93-100. p.

HEGEDŰS B. András: Adalékok a Petőfi Kör történetéhez. Függelék: A Petőfi Kör 1956. november 3-i felhívásának tervezete. = Évkönyv. 1. 1992. Szerk. biz. Bak M. János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 39-53. p.
 Ua: ~: Azon a kedden. Válogatott írások, 1989-1999. Bp. Beszélő, 2000. 60-77. p.

HEGEDŰS B. András: Bevezető sorok a Petőfi Kör-beli vita két felszólalásához. = Literatura, 15. évf. 1989. 1-2. sz. 88-90. p.
 L. Déry Tibor, Losonczy Géza felszólalása elé, amelyek a Literatura ugyanebben a számában jelentek meg.

HEGEDŰS B. András: Expozíció. = Értelmiség - közélet - hatalom, 1955-1995. Közéleti és tudományos konferencia a Kossuth Klubban a Petőfi Kör 40. születésnapján 1995. március 25-26-án. Szerk. Bánki Erika. Bp. TIT, 1995. 10-19. p.
 Bevezető előadás.

HEGEDŰS B. András: The forum of reform in 1956. = Forty years on. Ed. by Terry Cox. London-Portland, Franc Cass, 1997. 108-140. p.

HEGEDŰS B. András: A Petőfi Kör három évtized tükrében. = Világosság, 1989. 7. sz.
481-488. p.
 Ua.: Mozgó Világ, 1989. 8. sz. 97-103. p.
 Ua.: ~: Azon a kedden. Válogatott írások, 1989-1999. Bp. Beszélő, 2000. 44-59. p.

HEGEDŰS B. András: Petőfi Kör - a reformmozgalom fóruma 1956-ban. = Világosság, 30. évf. 1989. 1. 21-33 p.
 Ua.: ~: Azon a kedden. Válogatott írások, 1989-1999. Bp. Beszélő, 2000. 15-43. p.

HEGEDŰS B. András: Síron túli üzenet. Előszó helyett. = Mozgó Világ, 15. évf. 1989. 8. sz. 96. p.
A Petőfi Kör tudományos emlékülése jegyzőkönyvének bevezetője.

HEGEDŰS B. András: Tánczos Gábor a bíróság előtt. = Tánczos Gábor emlékkönyv. Szerk. Ember Mária, Hegedűs B. András. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 281-292. p.
 Ua. ~: Azon a kedden. Válogatott írások, 1989-1999. Bp. Beszélő, 2000. 112-132. p.

HEGEDŰS B. ANDRÁS: „Az újságírók iránti bizalmatlanság ... a közvélemény iránti bizalmatlanságot jelenti”. A Petőfi Kör sajtóvitája, 1956. június 27. = Magyar Sajtó, 30. évf. 1989. 25. sz. 7-8. p.

Jegyzőkönyv a DISZ Petőfi Körének 1956. június 27-én este 1/2 7 órakor a Néphadsereg Tiszti Házában rendezett újságíró-vitájáról. Bp. Idegennyelvű Folyóirat Kiadó Leányvállalata, [1988]. 64 p.
 A Kapu c. folyóirat különszáma.

JÓNÁS Pál: A Petőfi Kör szerepe. = Új Európa, 1966. 10. sz. 15-18. p.

KISS, Károly: Le Cercle Petőfi, instrument de la contre-révolution. = Démocratie Nouvelle, 1957. No. 10. 593-597. p.

KUCZKA Judit: Beszélgetés Sánta Ferenccel, 1989. TV. Szerkesztő-riporter Kuczka Judit. = Sánta Ferenc: A szabadság küszöbén. Bp. FSP Literátor DTP Nyomda Kft., 1993. 92-118. p.
 Elhangzott a Magyar Televízióban.

LENDVAI L. Ferenc: A Petőfi Kör filozófus vitája. = Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica, Tom. 11. 2006. Fasc. 2. 21-27. p.

MÉSZÁROS, István: Il Circolo Petőfi. ~: La Rivolta degli intellettuali in Ungheria. Novara, Giulio Einaudi, 1958. 184-205. p.

MOCSÁR Gábor: [Mi volt az a Petőfi Kör?] = ~: Minden időben. Irodalmi önéletírás 1946-1957. Bp. Magvető, 1989. 369-384. p.

MURÁNYI Gábor: A Petőfi Kör a Magyar Nemzetben. = Magyar Nemzet. 50 év. Emlékkönyv, 1938-1988. Bp. Pallas Lap- és Könyvkiadó, 1989. 205-212. p.
Szemelvények a Magyar Nemzet 1956 áprilisa és októbere közt a Petőfi Körről írott cikkeiből, híreiből.

NAGY Balázs: Sorsdöntő idők. A Petőfi Körben és a forradalomban. Bp. Nagy Imre Alapítvány, 2007. 285 p.
 Emlékirat.

ÓLMOSI Zoltán: A Berzsenyi [!Bessenyei] körtől a Petőfi körig. = Múltunk, 37. évf. 1992. 1. sz. 90-110. p.

ÓLMOSI Zoltán: A Petőfi Kör 1956 nyaráig. = História, 11. évf. 1989. 3. sz. 28. p.

ÓLMOSI Zoltán: A Petőfi Kör sajtóvitája és a hatalom, 1956 nyara. = Múltunk, 35. évf. 1990. 1. sz. 33-61. p.

ÓLMOSI ZOLTÁN: A Petőfi kör sajtóvitája után. Archívnet, 6. évf. 2006. 3. sz.
http://www.archivnet.hu/rovat/cikk.phtml?kiad_kod=40&cikk_kod=201

ÓLMOSI Zoltán: A robbanás előestéjén. A DISZ és a Petőfi Kör. = Magyar Nemzet, 53. évf. 1990. 247. sz. 7. p.

Petőfi Kör - a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Az 1989. március 18-i tudományos emlékülés jegyzőkönyve. 1-2. rész. Szerk. Tóth Pál Péter. = Mozgó Világ, 15. évf. 1989. 8.  sz. 91-114. p., 9. sz. 85-102. p.
A Budai Vigadóban 1989. március 18-án tartott tudományos emlékülés jegyzőkönyve.

RAINER M. János hozzászólása. = Értelmiség - közélet - hatalom, 1955-1995. Közéleti és tudományos konferencia a Kossuth Klubban a Petőfi Kör 40. születésnapján 1995. március 25-26-án. Szerk. Bánki Erika. Bp. TIT, 1995. 38-43. p.

RICHTER, Hans Werner: Der Petőfi-Kreis. Die ungarische Schriftsteller und die Revolution in der sozialistischen Gesellschaft. = Die Kultur, 1956. No. 73. 4-5. p.

RIPP Zoltán: Filozófiai frontok. Az Évkönyv-vitától a Petőfi Körig. = Világosság, 30. évf. 1989. 3. sz. 188-193. p.

STANDEISKY ÉVA: A Petőfi Kör. =  História, 28. évf. 2006. 6-7. sz. 86-87., 90. p.

SZABÓ Miklós: A Petőfi Kör történészvitája. Korfordulók azonosságai és különbözőségei. = Világosság, 30. évf. 1989. 7. sz. 489-496. p.

Tájékoztató a DISZ Petőfi Kör munkájáról. 1956. július 6. = A DISZ és a KISZ, 1953-1957. Dokumentumok az ifjúsági mozgalom történetéből. Összeáll. Feitl István és Ólmosi Zoltán. Bp. Kossuth, 1987. 134-138. p.
 A DISZ Budapesti Végrehajtó Bizottsága nevében Gönyei Antal írta alá.

VÁSÁRHELYI Miklós: Petőfi Kör - 1956. = Magyar Hírlap, 22. évf. 1989. 67. sz. 1., 3. p.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2011. október 17. hétfő

Keresés a honlapon