___Eörsi László: Széna tériek 1956___Vissza
Eörsi László:
Széna tériek 1956
Budapest, 2004, 1956-os Intézet– Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára


Recenziók, interjúk


E tanulmánykötet az 1956-os fegyveres felkelés budai központjának eseményeit, az ellenállás résztvevőinek tevékenységét, sorsát tárgyalja. A környékbeli fiatalok és a hozzájuk nagyszámban csatlakozó bányászok és ipari tanulók a legendás Szabó bácsi vezetésével harcoltak a sztálinista diktatúra és a megszálló szovjet csapatok ellen. Egy ízben azonban a nagy túlerőben lévő szovjet-magyar erők ideiglenesen elűzték őket a környékről.
A Széna téri csoport – amelynek nagyobb része a fegyverszünet idején átköltözött a Maros utcai kormányőrség-laktanyába – a corvinisták után a második legnépesebb és leghíresebb fegyveres ellenálló egység volt, amely a legnagyobb területet tartotta ellenőrzése alatt, és mintegy 150 ÁVH-st, pártfunkcionáriust ejtett foglyul.
Talán ma már hihetetlennek tűnik: e felkelők döntő többsége (akárcsak másutt) a függetlenségért, és egy desztalinizált valamiféle harmadikutas, jugoszláv-mintájú szocialista rendszer megvalósításáért küzdött. A forradalom leverése után a Széna tériek közül többen elhagyták az országot. Az itthon maradtak nagy részét 1956–59 között letartóztatták, tizennégyüket halálra ítéltek, és kivégeztek, a többiekre hosszabb-rövidebb börtönbüntetés várt.

Tartalom:

ÖSSZEFOGLALÓ

BEVEZETÉS

 

A SZÉNA TÉRI CSOPORT TÖRTÉNETE

A csoport megalakulása

Az első napok

A „Hídőrség”

A pilisszentiváni bányászok és az ipari tanulók

Harci események

Tűzszüneti tárgyalások

A Nemzeti Bizottmány és az „ideiglenes” parancsnokság

A bányászbrigád megalakulása

 

A Széna tériek a fegyverszünet idején

A csoport újjászerveződése és a „végleges” parancsnokság

A Széna tériek külső kapcsolatai

A Maros utcai laktanya elfoglalása

A Nemzeti Bizottmány és a felkelők

Az I. század (bányászbrigád) tevékenysége

A II. század tevékenysége

A III. század tevékenysége

ÁVH-sok a Maros utcai fogságban

A Széna téren maradt század tevékenysége

A hűvösvölgyi ÁVH-s objektum

A Karhatalmi Bizottság gyűlésén

Az „illegális” győri-szombathelyi út

 

A Széna tériek és a szovjet intervenció

A november 4-i bevonulás

A fegyverben maradt alegységek

A hegyekben

 

SZÉNA TÉRIEK A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

ÉLETRAJZOK

NÉVMUTATÓ

FORRÁSJEGYZÉK ÉS BIBLIOGRÁFIA

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

FÜGGELÉK

 

A Széna téri felkelők főbb életrajzi adatai

A Széna téri felkelők peradatai

A harcok áldozatai az I., II., XII. kerületben

A Széna tériek emléktáblái


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon