___Hatalom és társadalmi önszerveződés az átmenetekben___Vissza
Hatalom és társadalmi önszerveződés az átmenetekben Kelet-Németországban, Magyarországon, Csehszlovákiában és Lengyelországban a második világháború után és a nyolcvanas évek végén
Nemzetközi konferencia
A konferencia helye és ideje: Erdőtarcsa–Budapest, 2004. október 1–2.Szeptember 30-a (csütörtök) délután beérkezés

20.00 órától nyitófogadás az előadók részére2004. október 1. (péntek)

1. szekció: Állam, társadalom és a politikai struktúra az átmenetekben – összehasonlító elemzések

09.00

Gerhard Lehmbruch

(Konstanz)

Kényszerpálya? Az állami szerepvállalás különbségei a kelet-európai átmenetekben 1989 után

9.50

Christoph Boyer

(Frankfurt/Berlin)

Kelet-Németország, Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország: a szocialista fejlődés típusainak összehasonlítása

10.40

Kávészünet

11.00

Frank Ettrich

(Erfurt)

A „párt társadalma” – a pártállam és a társadalom társadalomtudományi szempontból

11.50

Arnd Bauerkämper

(Berlin)

Az államhatalom és társadalmi átalakulás a kommunista diktatúrákban – elemzési szempontok

12.40

Ebéd2. szekció: Diktatúra vagy társadalmi önszerveződés? Empirikus tapasztalatok Közép-Kelet-Európából

14.00

Jeannette Michelmann

(Freiburg)

Antifasiszták 1945-ben a szovjet megszálló hatalom és a német kommunista párt szorításában

14.50

Rainer M. János

(Budapest)

A Magyar Kommunista Párt és a társadalom 1945–1949 között

15.40

Kávészünet

16.00

Bódy Zsombor

(Miskolc)

Többpárti totalitarianizmus? Politika és GYOSZ 1945–1948 között

16.50

Valuch Tibor

(Budapest)

A hétköznapi élet változásai Magyarországon a második világháború után.

17.40

Kanyó Tamás Autonóm csoportok a Kádár-korszakban

(Budapest)

18.30

Ö. Kovács József Ellenállás, alkalmazkodás, öntudat. Politika és a vidéki társadalom Magyarországon 1945–1962

(Miskolc)

 

20.00

Vacsora 

2004. október 2. (szombat)

09.00

Thomas Schaarschmidt (Leipzig) –
Detlef Schmiechen–Ackermann (Magdeburg)

Lokális hálózatok és városi tradíciók az 1945 utáni átalakulásban. Módszertani megfontolások a városi régiók imázs-politikájának összehasonlításához lengyel, magyar kelet- és nyugat-német valamint olasz és portugál példák alapján

9.50

Krzysztof Madej

(Warschau)

Lakásszövetkezetek a kommunista Lengyelországban

10.40

Kávészünet

11.00

Rüdiger Ritter

(Bremen)

Zene a szocializmusban. A „Varsói ősz” és a szocialista államok

11.50

Malgorzata Mazurek

(Warschau)

A társadalom önszerveződése. Stratégiák a hiánygazdaság kezelésére a késő hetvenes és a korai nyolcvanas években Lengyelországban.

12.40

Ebéd14.00

Friederike Kind

(Potsdam)

Civil társadalom a komunista diktatúrából való átmenetben. A független sajtó, mint a társadalmak politikai uralom alóli felszabadításának nemzetek feletti eszköze Közép-Európában.

14.50

Eva Sänger

(Frankfurt/Main)

„Régi és új hatalmi harcok között.” A Független Nőszövetség érdekképviseleti tevékenysége a kelet-német kerekasztal-tárgyalások során 1989–90-ben

15.40

Kávészünet

16.00

Armin Owzar

(Münster)

A tehetetlenség hatalma. Állam és társadalom az NDK-ban.

16.50

Záróvita

18.15

Zárás

19.15

Zárófogadás


2004. október 3. (vasárnap)

Elutazás


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. november 22. szerda

Keresés a honlapon