AZ AKTÁK ÉLETE

Kedves Olvasó!
Itt az állambiztonsági akták keletkezéséről, iratmegsemmisítésekről, iratfeltárásról olvashat.

Baráth Magdolna
Az állambiztonsági iratok selejtezése, megsemmisítése

Trezor 3. Az átmenet évkönyve (Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára évkönyve) 2003, Bp. 2004. 421 old. Szerk.: Gyarmati György

Markó György
„Az iratok megsemmisítéséhez jegyzőkönyv nem kell”. Dokumentumok az állambiztonsági iratok 1989. évi megsemmisítéséről

A tanulmány az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára honlapján olvasható.

Belügyminisztériumi Iratfeltáró Bizottság jelentése
1995. június 30.
A tanulmány a Nyilvánosság Klub honlapján olvasható.

Petrikné Vámos Ida
Iratok a Történeti Hivatalban.
Vázlat a volt állambiztonsági szervek iratanyagának irattani feltárásához
A tanulmány az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára honlapján olvasható.

Kenedi János
„Stasi-operett” Magyarországon

Kenedi János: K. belügyi iratfelmérő jelentése a Kastélyból, Magvető Kiadó, Budapest, 2000

Rainer M. János
A titkosszolgálati archívumok megnyitása - magyarországi tapasztalatok
Vázlat a volt állambiztonsági szervek iratanyagának irattani feltárásához XIX. Történettudományi Világkongresszus, Oslo, 2000. augusztus

Kenedi János:
Levélváltás besúgó és besúgott között (Az oldalon a negyedik írás)

Élet és Irodalom,1999. november 12. 45. szám

Kenedi János:
Tévedtem

Élet és Irodalom, 2005. február 6. 6. szám

Révész Béla:
Dunagate I. Előzmények és a botrány a sajtó tükrében
Beszélő, 2004. december

Révész Béla:
Dunagate II. A rendszerváltás forgatókönyvei és az állambiztonság
Beszélő, 2005. január

Révész Béla:
Dunagate III. A jogállam árnyékában
Beszélő, 2005. február
Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Utolsó módosítás: 2005. június 24. péntek
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány