A BALOLDALI BLOKK PÁRTJAINAK AKCIÓPROGRAMJA
Budapest, 1946. március 5.

A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztpárt képviselői 1946. március 5-én közös megbeszélést tartottak a politikai helyzetről, és a következőkben állapodtak meg:

1. A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztpárt együttes erővel veszi fel a harcot az előretörő reakcióval szemben, amely elsősorban a Független Kisgazdapárt jobbszárnyán gyülekezik, és amely a magyar demokrácia vívmányait veszélyezteti, továbbfejlődését akadályozza, az ország gazdasági talpraállását hátráltatja, és hazánk elszigetelésével demokratikus szomszédjaitól a béketárgyalások küszöbén mérhetetlen károkat okoz a nemzet külpolitikai érdekeinek. A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztpárt kijelenti, hogy a Független Kisgazdapárt reakciós jobbszárnyával nem hajlandó együttműködni, de továbbra is állja a szövetséget a Független Kisgazdapárt demokratikus elemeivel.

2. A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztpárt együttes erővel veszi fel a harcot minden kísérettel szemben, amely a földreform reakciós revízióját célozza, és kész a munkásság és parasztság egész tömegerejét mozgósítani a magyar demokrácia legnagyobb vívmányainak, a földreformnak megvédésére.

3. A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztpárt az ország gazdasági talpraállítására a nagytőke reakciós szabotálásának leküzdésére a következő rendszabályokat tartja szükségesnek, amelyeknek végrehajtásáért közös erővel küzd:

a) A közigazgatás megtisztítását a reakciós közhivatalnokoktól. A tisztogatást végző bizottságokban részt kell venniük a Szakszervezeti Tanács képviselőinek.

b) A szénbányák államosítása mellett a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztpárt ragaszkodik a Függetlenségi Front teljes államosítási programjának végrehajtásához, tehát a bauxitbányák, olajforrások és energiatelepek államosításához. Ezenfelül a reakciós nagytőkés szabotázs letörésére, a termelés fokozása és jóvátételi kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükségesnek tartja a magyar nehézipar legfontosabb üzemeinek (csepeli Weiss Manfréd, Rimamurányi Vasmű, a Ganz-konszern) sürgős állami kezelésbe vételét.

c) A pénzügyi téren folyó reakciós aknamunka és a spekuláció elleni harc feltétele: a bankok egész ügyvitelének állami ellenőrzése.

Mindezek a gazdasági rendszabályok elválaszthatatlanul összefüggnek a politikai reakció elleni erélyes harccal. A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztpárt megállapodik abban, hogy a gazdasági és politikai reakció elleni harcot a magyar dolgozó nép tömegeire támaszkodva, közösen vívja meg, és felszólítja a Kisgazdapárt demokratikus elemeit, hogy a nemzetmentő harcból ők is teljes erővel vegyék ki részüket.

Ennek a közös harcnak a jegyében a fenti követelések kivívására a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztpárt 1946. március 7-re, csütörtökre tömegtüntetésre szólítja fel Budapest dolgozó népét.

In: Magyar Történeti Szöveggyűjtemény 1914-1999. Szerk. Romsics Ignác, I. köt. 461–462. o.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2001. január 16. kedd
Utolsó módosítás: 2001. április 5. csütörtök
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére