Nemzeti Főtanács felállítása

1945. március 7.


A „ Magyar Közlöny” közli az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 59/1945 Eln. számú rendelkezését a Nemzeti Főtanács felállításáról. A rendelkezés szó szerinti szövege a következő:

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1944. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján a Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága és az Ideiglenes Nemzeti Kormány Debrecenben 1945. évi január hó 26. napján tartott együttes tanácskozás alapján kinyilvánítja a következőket:

Addig, amíg a magyar nép az államfői hatalom gyakorlásának módja felől nem dönt, az alkotmány szerint az államfőt megillető egyes jogokat az ezennel felállítandó háromtagú Nemzeti Főtanács gyakorolja.

A Nemzeti Főtanács tagjai:

az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke vagy helyettese,

az Ideiglenes Nemzeti Kormány elnöke vagy helyettese,

az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága által választás útján kiküldött politikai bizottsági tag vagy póttag, aki nem tagja a kormánynak.

A Nemzeti Főtanács jogköre kiterjed:

1. Az elítélteknek kegyelemben részesítésére;

2. azon közhivatali és más tisztségekre való kinevezésekre, amelyek a fennálló törvények szerint a kormány vagy a miniszterelnök kinevezési jogát meghaladják, és a Nemzetgyűlés elnökségének jogkörébe utalva nincsenek, valamint a kormány tagjainak felmentésére;

a miniszterek kinevezésére a miniszterelnök javaslatára a Politikai Bizottság szótöbbséggel hozott határozata alapján;

3. az 1894. évi XXXI. tc. 11., 20., 23. §-aiban az államfő részére fenntartott akadályok alóli felmentések megadására;

4. az 1939. II. tc. 6. §-ának 4. pontja szerint a honvédség kötelékébe tartozóknak az állampolgársági kötelékből elbocsátására.

Az 1. pontban és a 3. pontban meghatározott jogok gyakorlásánál a Nemzeti Főtanács előadója az igazságügy-miniszter, akinek javaslattételre van joga.

Általános kegyelmet (amnesztia) csak az Ideiglenes Nemzetgyűlés adhat.


Debrecen, 1945. évi január hó 26. napján

Dr. Zsedényi Béla s. k.,

az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke, úgy

is, mint a Politikai Bizottság elnöke.

Dálnoki Miklós Béla s. k.,

az Ideiglenes Nemzeti Kormány elnöke.

(Közli: Népszava, 1945. március 7. 1. o.)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.

Utolsó módosítás: 2000. november 27. hétfő
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére