!-- [Median] Functions function rand(n) {return (Math.floor(Math.random()*n));} var same = rand(10000000) // [Median] End hide -->

Csornoky Viktor (1919–1948)

Budapesten született, édesapja ítélőtáblai bíró volt, fiatalon elhunyt. A család eredeti neve Bun, nevét 1945-ben magyarosította. A Fáy András Reálgimnázium elvégzése után a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, 1942-ben jogi, majd egy év múlva államtudományi doktorátust szerzett. 1942-ben belépett a Független Kisgazdapártba, 1943–1944-ben a polgári tagozat titkára. Az 1944. márciusi német megszállást követően illegalitásba vonult, részt vett az ellenállási mozgalomban. 1944. áprilisban házasságot kötött Tildy Erzsébettel, Tildy Zoltánnak, az FKGP vezető politikusának leányával. Budapest felszabadítása után apósa oldalán azonnal bekapcsolódott a közéletbe, 1945. januártól a Független Kisgazdapárt fővárosi főtitkára. Áprilisban bekerült az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, majd a november 4-i választásokon nemzetgyűlési mandátumot szerzett. Még abban a hónapban megbízták az újra felállított washingtoni magyar követség első titkári feladatainak ellátásával. 1946-ban, Szegedy-Maszák Aladár követ távollétében rövid ideig ideiglenes ügyvivő. 1947. januárban visszatért Magyarországra, februártól néhány hétig a Független Kisgazdapárt Politikai Bizottságának titkára volt, de a munkáspártok tiltakozása nyomán le kellett mondania. 1947. februártól novemberig a Demokrácia főszerkesztője. 1945–1947 között részt vett több társadalmi szervezet munkájában, többek között a Kinizsi Sportközpont, illetve a Pannónia Evezős Klub elnöke, a Magyar Evezős Szövetség és az FTC társelnöke, a Magyar Külügyi Társaság, a Magyar–Jugoszláv Baráti Társaság és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökségi tagja. November 22-én kinevezték egyiptomi követté. 1948. július 23-án hazarendelték, 30-án az államvédelmi osztály kémkedés koholt vádjával letartóztatta – apósát erre hivatkozva mondatták le köztársasági elnöki tisztéről –, koncepciós perben december 6-án halálra ítélték, és másnap kivégezték. 1992. június 8-án ítéletét semmisnek nyilvánították.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2000. november 29. szerda
Utolsó módosítás: 2000. november 29. szerda
Copyright © Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére