Dessewffy Gyula (1909–2000)

Budapesten született, történelmi grófi családban. Párizsi és bécsi egyetemi tanulmányok után Debrecenben gazdálkodási ismereteket, illetve Miskolcon jogot hallgatott; végül nem szerzett diplomát. Apja halála után 3000 kat. holdas birtokán gazdálkodott. Teleki Pál második miniszterelnöksége idején Szatmár megyei szociális tanácsadó. 1937-től 1943-ig alapító szerkesztője Az Ország Útja folyóiratnak. 1937-ben a konzervatív-liberális Deák Ferenc Társaság elnökévé választották. 1939-ben Teleki Pál segítsége révén sikerült megvásárolnia a Kis Újságot, amelyet fő-, illetve felelős szerkesztőként a kisgazdapárt félhivatalos lapjává tett. A német megszállás után, megelőzve a betiltást, önként beszüntette a megjelenést. Részt vett az ellenállási mozgalomban, Pfeiffer Zoltánnal együtt az FKGP képviselője a Magyar Front Intézőbizottságában, majd részt vett a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága munkájában. 1945-ben előbb az FKGP budapesti intézőbizottsága tagja, majd I. kerületi elnök. A földreform során birtokából 300 kat. hold ellenállási érdemei miatt mentesült a kisajátítás alól. 1945-től az immár hivatalosan pártlap, Kis Újság főszerkesztője, egyben a pártban a sajtóosztály vezetője. 1945. augusztustól a kisgazdapárt intézőbizottsági tagja. 1945 nyarától parlamenti képviselő, 1945. októbertől a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja. 1946. március 12-én a Baloldali Blokk követelésére leváltották a Kis Újság éléről. Nagy Ferenc miniszterelnök emigrációba kényszerítése után elmenekült az országból. Kezdetben Franciaországban a magyar rádióadás vezetője. 1951-ben a müncheni Szabad Európa Rádió magyar osztálya vezetőjeként a rendszeres adások elindítója. 1949-től a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja. Az Európai Egységmozgalom résztvevőjeként kelet-európai titkár. 1954-től a SZER New York-i központjában az igazgató tanácsadója. 1961-ben felhagyott a politizálással, Brazíliába költözött, előbb bátyjával közösen gazdálkodott, majd egy iparcikkgyártó kisüzem tulajdonosa lett. 1990-ben visszakapta 1949-ben elvett magyar állampolgárságát. Brazíliában érte a halál.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2000. november 29. szerda
Utolsó módosítás: 2000. november 29. szerda
Copyright © Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére