Dobi István (1898-1968)

1898. december 31-én született Szőnyben. Szegényparaszti származású, gyerekkorában napszámosként dolgozott. Harcolt az I. világháborúban, majd a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben, Szolnoknál román fogságba esett. Hazatérése után kubikos- és napszámosmunkát végzett. Kapcsolatba került a szakszervezeti mozgalommal, belépett a Földmunkások Országos Szövetségébe és a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1930-ban az MSZDP szőnyi elnöke lett, de 1936-ban átlépett a Független Kisgazdapártba. Támogatásukkal jutott álláshoz a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamaránál. A párt szervezőtitkára lett és bekerült a nagyválasztmányba. 1941-ben a Parasztszövetség országos titkárává választották. 1943-tól 1947-ig a Földmunkás Szakosztály elnöke, valamint a Kisgazdapárt ügyvezető elnöke. 1944-ben, az német megszállás után bekapcsolódott a magyar pártok antifasiszta szövetségének, a Magyar Frontnak a munkájába. 1945. november 15-én a Tildy-kormány államminiszterévé nevezték ki. 1946. február 23. és november 20. között földművelésügyi miniszter, 1946 novemberétől államminiszter, majd ismét az FM élére kerül. Tagja lett a kisgazdapárti képviselők ellen emelt vádak kivizsgálására felállított öttagú bizottságnak. 1947 májusában a Kisgazdapárt elnökévé választották. 1948. december 10-től 1952. augusztus 14-ig miniszterelnök. 1949-től a Magyar Függetlenségi Népfront alelnöke. 1952. augusztus 14-től 1967-ig az Elnöki Tanács elnöke. 1956. október 24-én ő nevezte ki a Nagy Imre-kormányt. A forradalom napjaiban nem hagyta el az Országház épületét. A második szovjet intervenciót követően lényegében egyedül gyakorolta az Elnöki Tanács jogait: 1956. november 7-én alkotmányellenesen mentette fel a Nagy Imre-kormányt és nevezte ki a Magyar Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány tagjait. 1957-ben a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnökévé választották. 1959-ben formálisan is belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba. Az MSZMP VII. kongresszusán beválasztották a Központi Bizottságba. 1961-ben Nemzetközi Lenin-békedíjat, 1967-ben „A Szocialista Munka Hőse” kitüntetést kapott. 1968-ban kinevezték az Országos Szövetkezeti Tanács elnökévé. 1968. november 24-én hunyt el Budapesten.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2000. november 29. szerda
Utolsó módosítás: 2000. november 29. szerda
Copyright © Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére