Otto Grotewohl (1894-1964)

Nyomdász, keletnémet politikus. 1908-ban belépett a német szociáldemokrata pártba, részt vett az ifjúsági, szakszervezeti és pártmozgalomban. Az első világháborúban katonai szolgálatot teljesített. 1918-1919-es német forradalom idején különböző munkás- és katonatanácsok tagja volt. A weimari köztársaság idején szociáldemokrata politikus, tartományi kormányokban miniszter. Közben diplomát szerzett. A Reichstag (birodalmi parlament) képviselője. Hitler hatalomra jutása után 1938-ig élelmiszer-kereskedő volt, csatlakozott egy illegális szociáldemokrata csoporthoz. 1937-től Berlinben élt, hét hónapot vizsgálati fogságban töltött, szabadon bocsátása után tisztviselőként dolgozott a háború végéig. 1945-ben a Német Szociáldemokrata Párt Központi Vezetőségének elnökévé választották, ebben a tisztségében egyik aláírója volt a kommunista párttal kötött együttműködési szerződésnek. Jelentős szerepe volt a szovjet megszállási övezetben (a későbbi NDK-ban) a két munkáspárt egyesülésében. 1946-ban az egyesített Német Szocialista Egységpárt társelnöke, a pb és a titkárság tagja lett. 1949-től a Népi Kamara képviselője. Az NDK 1949-es megalakításától az ország miniszterelnöke, majd 1960-tól haláláig a államtanács elnökhelyettese.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2000. november 29. szerda
Utolsó módosítás: 2000. november 29. szerda
Copyright © Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére