Mikojan, Anasztaz Ivanovics (1895-1978)

Örmény származású szovjet politikus a tifliszi kormányzóság területén található Szavainban született. Hittudományi tanulmányokat folytatott. 1915-től belépett a pártba. 1917-től propagandista volt Bakuban és Tbilisziben, a tifliszi pártbizottságának tagja, majd a bolsevikok bakui bizottsága elnökségi tagja. Szerkesztette az örmény nyelvű Szociáldemokrata című újságot. 1918 nyarán a Vörös Hadsereg 3. brigádjának komisszárja, majd az illegális bolsevik párt bakui bizottságának elnöke lett. 1919. márciusban megbízták az OK(b)P kaukázusi határvidéki bizottsága bakui irodájának vezetésével. 1920–1922 között az OK(b)P Nyizsnij Novgorod-i tartományi bizottsága, majd 1924-ig Rosztovban a Központi Bizottság délkeleti irodája, ezután az észak-kaukázusi területi pártbizottság titkára lett. 1926. augusztus–1930. november között bel- és külkereskedelmi, ezután 1934-ig közellátási, majd 1938-ig élelmiszer-ipari népbiztos volt. 1937. július–1946. március között a Szovjetunió Népbiztosok Tanácsa elnökhelyettesi, egyidejűleg 1938-tól külkereskedelmi népbiztosi posztján állt. 1942–1945 között tagja volt a Szovjetunió Állami Honvédelmi Bizottságának. 1946. márciustól 1953. márciusig miniszterelnök-helyettes, miközben 1946–1949 között külkereskedelmi miniszter volt. 1953-ban márciustól augusztusig a bel- és külkereskedelmi tárca élén állt, ezután 1955. januárig kereskedelmi miniszter, 1954. április–1955. február között pedig újra a minisztertanács elnökhelyettese volt. 1955 februárjától az első miniszterelnök-helyettes posztján állt 1964 júliusáig. Ezután 1965. decemberig a Legfelsőbb Tanács Elnökségének az elnöke lett, majd 1974-ig a testület tagja. 1923–1976 között a KB, 1935–1966 között a PB-tagja volt.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2000. november 29. szerda
Utolsó módosítás: 2000. november 29. szerda
Copyright © Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére