Ordass Lajos, eredetileg Wolf (1901–1978)

Torzsán született, apja evangélikus tanító volt. A bonyhádi gimnázium elvégzése után teológiát tanult, Budapesten, Wittenbergben és Sopronban folytatott tanulmányokat. 1924-ben evangélikus lelkésszé szentelték, Hartára, Lovasberénybe, Budapestre és Soltvadkertre helyezték segédlelkészként. Az 1920-as évek végén svédországi tanulmányutat tett, majd két évig tábori lelkész volt. 1931-től gyülekezeti lelkész Cegléden, 1937-től egyházmegyei esperes. 1939-től a Bányai Egyházkerület lelkészegyesülete elnöke. 1941-ben Budapestre került, a kelenföldi gyülekezet lelkésze volt. Cikkeiben egyházi megújulást hirdetett, gyakran írt szociális kérdésekről, és élesen bírálta a nemzetiszocializmust. A német megszállás után megváltoztatta német vezetéknevét. A zsidóüldözések idején bekapcsolódott az embermentésbe. 1945. augusztus 15-én megválasztották a Bányai Evangélikus Egyházkerület püspökévé. A kommunista hatalommal szemben védelmezte egyháza függetlenségét, a hitélet szabadságát. Mivel ellenezte az egyházi iskolák államosítását, 1948. augusztus 24-én házi őrizet alá helyezték. Szeptember 8-án koholt vádak alapján letartóztatták, és az evangélikus egyház több világi vezetőjével együtt elítélték; őt két év fegyházra. 1950. május 30-án szabadult. Még áprilisban az egyházi fegyelmi bíróság az állami hatóságok intézkedése alapján megfosztották püspöki hivatalától. 1956. október 5-én ítéletét semmissé nyilvánították, ezután egyháza is rehabilitálta. 1956. október 31-én elfoglalta a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalát. 1958. június 24-én ismét eltávolították, ezután visszavonult a közélettől. 1957-ben az Evangélikus Világszövetség első alelnökévé (korábban az alapító gyűlés résztvevője, második alelnök volt), 1963-ban az elnökség tiszteletbeli tagjává választották. Az allentowni és a reykjaviki egyetem díszdoktora. Személye a kommunista vallásüldözéssel szembeni helytállás egyik jelképévé vált. Budapesten hunyt el. 1990-ben, illetve 1991-ben jogilag és egyházjogilag is rehabilitálták.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2000. november 29. szerda
Utolsó módosítás: 2000. november 29. szerda
Copyright © Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére