Szalai Béla (1922-)

Kutason született. Közgazdaságtant tanult, egyetemi évei alatt diákvezető volt. 1943-ban belépett a Magyar Parasztszövetségbe, és a Parasztfőiskolások Közössége tagja lett. A Györffy-kollégistákkal együtt részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945 januárjában, a MADISZ alakuló ülésén a gazdasági ügyek intézőjévé választották, ugyanekkor tagja lett a Györffy-kollégiumnak, és felvették az MKP-be. 1948 júliusától 1957 májusáig parlamenti képviselő volt. 1947–1948-ban a MEFESZ elnöke, 1948-tól a NÉKOSZ főtitkára, majd elnöke volt. 1949-ben, az ifjúsági mozgalom egységesítése idején a rétegszervezeteket összefogó Magyar Ifjúság Népi Szövetsége főtitkára lett. 1949-től az MDP KV apparátusában dolgozott az államgazdasági osztály munkatársaként, majd alosztályvezetőjeként. 1952–1953-ban a Minisztertanács titkárságvezetője volt. 1953. júniusban bekerült az MDP KV-be, egyben a PB póttagjává választották. 1953. július 4-től 1954. október 30-ig az Országos Tervhivatal elnöke volt, ezután könnyűipari miniszterré nevezték ki; tisztét 1955. szeptember 8-ig látta el. Az MDP III. kongresszusán, 1954 májusában a PB rendes tagjává választották. Az MDP KV 1955. szeptemberi ülésén bekerült a Titkárságba. Az 1956. október 23–24-én éjjel lezajlott KV-ülésen nem választották be sem a PB-be, sem a Titkárságba, 28-án KV-tagsága is megszűnt. 1957. májustól a berlini magyar kereskedelmi kirendeltség vezetőjévé, majd 1960-tól a Hungarotex igazgatójává nevezték ki. 1963. december 7-től 1975. július 17-ig külkereskedelmi miniszterhelyettes, majd 1980. augusztus 1-jéig a tárca államtitkára volt. 1980. szeptember 18-tól berlini magyar nagykövet volt, diplomáciai megbízatásának 1985. október 18-i lejártáig; ekkor nyugdíjba vonult.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2000. november 29. szerda
Utolsó módosítás: 2000. november 29. szerda
Copyright © Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére