Háborús veszteségek adatai

 

A légitámadásokat elszenvedett települések

A kárt szenvedett városok, községek száma

Százalék

A bombatámadások száma

847

82,7

1–5 alkalommal

85

8,3

6–10 alkalommal

29

2,8

11–15 alkalommal

20

2,0

16–20 alkalommal

43

4,2

20-nál több alkalommal

Összesen: 1047

100,0

 

Megjegyzés: Az ország trianoni területén levő településeinek száma 1945-ben 3121 volt.

Forrás: Stark Tamás: Magyarország második világháborús embervesztesége. Budapest, 1989. MTA TTI, 20. o.

 

A II. világháború által okozott gazdasági károk megoszlása

 

A háborús kár

 

összege millió pengőben, 1938. Évi értékén

az összes kár százalékában

az 1944. évi becsült nemzeti vagyon százalékában

Mezőgazdaság

3 682

16,8

21,4

Bányászat, kohászat

65

0,3

3,6

Gyáripar

2 042

9,3

54,2

Közlekedés

3 689

16,8

59,0

Lakóházak

1 854

8,4

18,0

Magánháztartások

5 249

23,9

Egyéb összesen

5 370

24,5

Összesen

21 951

100,0

Forrás: Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I. Budapest, 1985, KJK, 18. o.


Vélemények, javaslatok

Az oldal létrehozásának dátuma: 2000. november 29. szerda
Utolsó módosítás: 2000. november 29. szerda
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Elejére