FELHASZNÁLT ANYAGOK LISTÁJA

FORRÁSOK

Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól (1953. június 13–16.)

Az MDP KV 1953. júniusi határozata (1953. június 28.)

Nagy Imre: Miniszterelnöki expozé (1953. július 4.)

Rákosi Mátyás: Beszéd a budapesti pártaktíván (1953. július 11.)

A Belügyminisztérium jelentése a tiszalöki internálótáborról (1953. október 24.)

A belügyminiszter és a legfőbb ügyész jelentése a közkegyelmi rendelkezések végrehajtásáról (1953. november 10.)

Jegyzőkönyv az SZKP Elnöksége és az MDP PB delegációjának megbeszéléséről (1954. május 5.)

Az MDP PB határozata a rehabilitációról (1954. október 6.)

Nagy Imre: A Központi Vezetőség ülése után (1954. október 20.)

Jegyzőkönyv az SZKP Elnöksége és az MDP PB delegációjának megbeszéléséről (1955. január 12.)

Feljegyzés a büntetésvégrehajtás helyzetéről (1955. szeptember 13.)

Déry Tibor felszólalása a Petőfi Kör sajtóvitáján (1956. június 27.)

Az MDP KV határozata a Petőfi Körről (1956. június 30.)

Mikojan jelentése Budapestről az SZKP Központi Bizottságának (1956. július 14.)

Andropov levele az SZKP KB Elnökségének (1956. augusztus 30.)

Soha többé! (1956. október 6.)

A szegedi MEFESZ felhívása (1956. október 16.)

A műegyetemisták 16 pontja (1956. október 22.)

A Petőfi Kör javaslatai (1956. október 22.)

A Dimávag dolgozóinak 21 pontja (1956. október 23.)

Az Írószövetség kiáltványa (1956. október 23.)

A tüntetés jelszavai (1956. október 23.)

Új, tavaszi seregszemle (1956. október 23.)

Donáth Ferenc és Losonczy Géza levele az MDP KV-hez (1956. október 24.)

Az Írószövetség elnökségének felhívása (1956. október 24.)

Kádár János rádióbeszéde (1956. október 24.)

Nagy Imre rádióbeszéde (1956. október 24.)

Zsukov és Szokolovszkij jelentése (1956. október 24.)

Az Igazság első számának vezércikke (1956. október 25.)

Kádár János rádióbeszéde (1956. október 25.)

Mikojan és Szuszlov jelentése az SZKP Központi Bizottságának (1956. október 25.)

Nagy Imre rádióbeszéde (1956. október 25.)

Az MDP KV nyilatkozata (1956. október 26.)

Nagy Imre tárgyalása a borsodi munkásküldöttséggel (1956. október 26.)

A SZOT kibontakozási javaslata (1956. október 26.)

J. F. Dulles: Beszéd a dallasi Világpolitikai Tanács előtt (1956. október 27.)

Híven az igazsághoz! (1956. október 28.)

A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása (1956. október 28.)

Nagy Imre rádióbeszéde (1956. október 28.)

A SZOT és forradalmi szervezetek közös felhívása (1956. október 28.)

Gimes Miklós: Magyar Szabadság! 1956. október 30.

Kádár János rádióbeszéde (1956. október 30.)

Megalakult a Dunántúli Nemzeti Tanács (1956. október 30.)

Nagy Imre rádióbeszéde (1956. október 30.)

Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt! (1956. október 30.)

A szovjet kormány nyilatkozata (1956. október 30.)

Tildy Zoltán rádióbeszéde (1956. október 30.)

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság és a Budapesti Karhatalmi Parancsnokság közleménye (1956. október 31.)

Futó Dezső: Tiszta párt, tiszta újság, tiszta út (1956. október 31.)

Kéthly Anna: Szociáldemokraták vagyunk! (1956. október 31.)

Andropov jelentése Budapestről (1956. november 1.)

Kádár János rádióbeszéde (1956. november 1.)

Nagy Imre rádióbeszéde (1956. november 1.)

Németh László: Pártok és egység (1956. november 1.)

Firon András: Nyugati újságírók Maléter Pál ezredesnél (1956. november 2.)

Németh László: Emelkedő nemzet (1956. november 2.)

A bordó sapkás Jancsi Interjú a Tompa utcai felkelők vezetőjével (1956. november 3.)

Mindszenty József rádióbeszéde (1956. november 3.)

Bibó István kiáltványa (1956. november 4.)

A Kádár-kormány felhívása (1956. november 4.)

Nagy Imre rádiószózata (1956. november 4.)

Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről (1956. november 4. )

A budapesti szovjet városparancsnok 2. számú parancsa (1956. november 6.)

Bibó István: Tervezet (1956. november 8.)

Kádár János rádióbeszéde (1956. november 11.)

Tito pulai beszéde (1956. november 11.)

Az Írószövetség kiáltványa (1956. november 12.)

A debreceni munkástanácsok követelése (1956. november 13.)

A Nagy-budapesti Központi Munkástanács határozata (1956. november 14.)

A KMT küldöttségének tárgyalása Kádár Jánossal (1956. november 15.)

Szerov jelentése az SZKP KB-nak (1956. november 19.)

A Magyar Írók Szövetségének nyilatkozata (1956. november 21.)

A Nagy-budapesti Központi Munkástanács felhívása a munka felvételére (1956. november 23.)

Malenkovék jelentése az SZKP KB-nak (1956. november 24.)

Kádár János rádióbeszéde (1956. november 26.)

Malenkovék jelentése az SZKP KB-nak (1956. november 30.)

6/1956. (XII. 1.) korm. rendelet a rögtönbíráskodás részletes szabályainak megállapításáról (1956. december 1.)

Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának határozata (1956. december 5.)

A Nagy-budapesti Központi Munkástanács memoranduma (1956. december 6.)

Bibó István: Nyilatkozat (1956. december 8.)

1956/28. törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodás elrendeléséről (1956. december 11.)

1956/32. törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodásról szóló 1956/28. törvényerejű

rendelet kiegészítéséről (1956. december 13.)

Nezvál Ferenc megnyitója az országos bírósági vezetői értekezleten (1957. február 15.)

Domokos József megnyitója az országos bírói értekezleten (1957. március 28.)

Molnár László előterjesztése az országos bírói értekezleten (1957. március 28.)

A Belügyminisztérium tervezete az ellenforradalom vezető erői elleni harc további feladatairól (1957. május 15.)

Az MSZMP PB tájékoztatója a büntetéspolitikai határozatról (1957. december 10.)

Utasítás a büntetőpolitika egyes kérdéseiről (1958. január 8.)

Feljegyzés az ellenforradalom büntetőjogi felszámolásáról (1969. november 11.)

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Abod László: Szorongva vártuk a reggelt

Bogár Károly: A miskolci munkásság a forradalomban

Ebinger Endre: Sortűz Mosonmagyaróváron

Erdélyi Tibor: A budapesti műegyetem

Fazekas György: A jugoszláv nagykövetségtől Snagovig

Földvári Rudolf: Moszkvától Miskolcig

Garab Imre: A forradalom Debrecenben

Gíber Katalin: Sortűz mosonmagyaróváron

Hegedüs András: Menekülés Magyarországról

Horváth Csaba: Sortűz Esztergomban

Kabelács Pál: A fegyveres felkelés

Kende Péter: A Szabad Nép szerkesztőségében

Lambrecht Miklós: Az önkéntes mentőszolgálat

Lukách Krisztina: A börtön

Lukách Tamás: A váci éhségsztrájk

Marosán György: Letartóztatásom története

Marosán György: A pártvezetés október 23-án

Nagy Elek: A munkástanács alakulása és működése Csepelen

Parádi Gyula: Sortűz Tiszakécskén

Pártay Tivadar: A kisgazdapárt a forradalomban

Pokol Zoltán: A forradalom Záhonyban

Puchert János: Honvédek a forradalomban

Rácz Sándor: A Nagy-budapesti Központi Munkástanács

Rákosi Mátyás: Döntés a Kremlben

Révész András: A Szociáldemokrata Párt a forradalomban

S. Szabó Ferenc: A Petőfi Párt a forradalomban

Tóth Miklós: A deportálások ellen

Szász Béla: Változások a börtönéletben

Széll Jenő: Rajk László temetése

Szűcs István: Veszprém szovjet megszállása

Tátrai János: A forradalom falun

Turbók Gyula: A DIMÁVAG munkástanácsa

Ungváry Rudolf: A megtorlás Miskolcon

Váradi Gyula: A Honvédelmi Minisztérium november 4-én

Vásárhelyi Miklós: A Nagy Imre-csoport október 23-án

Wittner Mária: Börtönévek

Zimándi Pius: Október huszonharmadika

Zólomy László: A Rádió ostroma

SZAKIRODALOM

Beck Tibor: Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság október végén

Békés Csaba: Hidegháború, enyhülés és az 1956-os magyar forradalom

Borbándi Gyula: A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom

Hajdu Tibor: A szovjet és a magyar vezetés kapcsolata, 1945–1953

Horváth Miklós: A nemzetőrség megalakulása

Valerij Muszatov: Szovjet–magyar kapcsolatok, 1953–1956

Rainer M. János: Döntés a Kremlben, 1956

Ripp Zoltán: A magyar-jugoszláv viszony és a Nagy Imre-kérdés (1957–1958)

Vjacseszlav Szereda: Szovjet döntéshozatal, 1956. október 23–30.

Tischler János: A lengyel Október és az 56-os magyar forradalom kölcsönhatása

Varga László: A Kossuth téri sortűz

FÉNYKÉPEK

J. V. Sztálin 1950. körül

Rákosi Mátyás választási nagygyűlést tart a Kossuth Lajos téren. 1953. május 10. MTI felv.

Az Országgyűlés ülésén Nagy Imre ismerteti a kormányprogramot. 1953. július 4.

Az MDP III. Kongresszusa 1954. május 24-30. Rákosi Mátyás beszámolóját tartja május 24-én. MTI felv.

A Hazafias Népfront alakuló kongresszusa 1954. október 23. az Erkel Színházban MTI felv.

Hegedüs András aláírja a Varsói Szerződés alapokmányát Varsóban. 1955. május 14.

Az SZKP XX. Kongresszusa 1956. február 14-25.

Tüntetők a Tanács körúton 1956. október 23. MTI felv.

Az ELTE diákjai a Bem szobornál 1956. október 23. MTI felv.

A rádió ostroma. 1956. október 23. este

A ledöntött Sztálin-szobor a Blaha Lujza térnél. 1956. október. Bojár Sándor felv.

Orosz katonák a Szabadság híd pesti hídfőjénél. 1956. október 25.

Tüntetők a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren. 1956. október 25. Bojár Sándor felv.

Hullák összeszedése a harcok szünetében a József körút – Pál utca sarkánál. 1956. október 28.

Corvin közi csendélet a zsákmányolt 122 mm-es szovjet tarackkal

Elek László ÁVH-s sorkatona kínzása és felakasztása a Köztársaság téren. 1956. október 30.

Kivonuló szovjet egységek a Hősök terénél. 1956. október 31. MTI felv.

A Ráday utca – Boráros tér sarka 1956. november 10-én. A háttérben ég a csepeli finomító

A jugoszláv nagykövetséget a Hősök terénél szovjet harckocsik őrzik. 1956. november Virág Jenő felv.

Az 1956. december 4-i nőtüntetés résztvevői a Kálvin térnél

A Nagy Imre-per vádlottai az ítélethirdetéskor. 1958. június 15.

Szétlőtt lakóházak a X. kerületi Élessaroknál 1956 novemberében Herczeg István felv.

Úttorlaszként kitolt vasúti kocsik a Széna téren

A Szabad Nép-székház és a Nemzeti Színház

A Magyar Rádió szétlőtt épülete

Utcaköveket felszedő járókelők

TÉRKÉPEK

A Cartographia Kft. „Történelmi atlasz a 12–16 éves tanulók számára” című kiadványa 40. oldalán található „Népmozgások 1945–1956”, „Az 1956-os forradalom és szabadságharc” valamint „Az 1956-os forradalom és szabadságharc Budapesten” című térképlapok

TÁBLÁZATOK

1956 Kézikönyve. Főszerk. Hegedűs B. András; a főszerk. munkatársai Beck Tibor, Germuska Pál. – Budapest : 1956-os Intézet, 1996. I. köt. Kronológia. Írta és összeáll. Hegedűs B. András, Beck Tibor, Germuska Pál. 433 p. II. köt. Bibliográfia. Szerk. Litván György; összeáll. Litván György, Buda Attila, Győri László, H. Karpiák Teréz, Sárközy Réka, Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne. 309 p. III. köt. Megtorlás és emlékezés. Szerk. Kende Péter; összeáll. Szakolczai Attila, Germuska Pál, Boros Géza. 389 p.

Cseh Zita–Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom büntetőjogi megtorlása. Kézirat, 1956-os Intézet.

Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Szerk.: VjacseszlavSzereda–Alekszandr Sztikalin., Bp., 1993, Móra Ferenc Könyvkiadó

A KSH nyilvánosságra nem került felmérése az 1956-os disszidálásokról. In: Regio, 1991/4. sz.

Központi Statisztikai Hivatal. Az október 23-ai és az azt követő eseményekkel kapcsolatos sérülések és halálozások. 1957. május 15.

Pető Iván – Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–1985. 1. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka. Bp. Közgazdasági és Jogi Kvk., 1985.

Szakolczai Attila: A forradalmat követő megtorlás során kivégzettekről. In: Évkönyv III. 1994. Bp., 1956-os Intézet, 1994.

Törvénytelen szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság jelentése. Zrínyi Kiadó – Új Magyarország, Budapest, é. n.