RÉSZLETES SEGÍTSÉG ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS


INDÍTÁS

1956-os Intézet honlapja

SULINET-honlap

Továbblépés

NYITÓOLDAL / FŐMENÜ

Információ

Tartalom

Felhasznált anyagok listája

Javasolt bejárási útvonal

Segítség

1956-os Intézet

LECKESZÖVEG

Kis bélyegek

Hotwordök/forrószavak

Kezelőgombok/bélyegek

Információ

Tartalom

Segítség

Időrend

Források

Szakirodalom

Életrajzok

Lexikon

Memoárok

Térképek / Táblázatok

Ajánló irodalom

Főlap

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK


INDÍTÁS Most az első, bejelentkező képernyőn vagyunk.

Ha az órát készítő 1956-os Intézetről szeretnél többet tudni, vagy kérdésed, javaslatod van hozzánk, kattints a képernyő bal felső sarkában található 1956-os Intézet logóra! Így az 1956-os Intézet honlapjára jutsz. A bejelentkező képernyőre úgy tudsz majd visszajutni, ha megnyomod a böngészőprogram BACK (VISSZA) gombját.

Ha információkat szeretnél a SULINET-programról, vagy kérdésed, javaslatod van, akkor kattints a képernyő jobb felső sarkában található SULINET-logóra! Így az MKM Sulinet Iroda honlapjára jutsz. A bejelentkező képernyőre úgy tudsz majd visszajutni, ha megnyomod a böngészőprogram BACK (VISSZA) gombját.

Ha el akarsz jutni a nyitóképernyőhöz, a főmenühöz kattints a „Bem József tér” táblára, azaz a TOVÁBB gombra, amelyet a képernyő jobb alsó sarkában találsz!

Ötlet, javaslat: Hogy ne barangolj el túlságosan a hálón, vagyis ne kalandozz el a lecke témájától, tegyél BOOKMARK-ot (könyvjelzőt) ide a digitális órához! Így könnyebben visszatalálsz!

NYITÓOLDAL / FŐMENÜ Most a nyitóképernyőn – a főmenüben – vagyunk. Innen többféle úton navigálhatsz a különböző tananyagok között.

Ha a képernyő közepén található öt leckecím közül bármelyikre rákattintasz, akkor az egyes leckeszövegekhez jutsz el. Az egyes leckéken belüli navigálásról lásd alább, a LECKESZÖVEG című részben.

Ha a képernyő bal felső sarkában található SULINET-logóra, az Információ gombra kattintasz, akkor az ún. kolofonoldalhoz érkezel, amelyen részletes adatokat találsz a felhasználói jogokról, az alkotókról, a felelős kiadóról, a programfejlesztőkről, a fejlesztőeszközökről, az ajánlott böngészőprogramokról, valamint egy továbblépési pontot a felhasznált anyagok listájához.

Ha a képernyő bal oldalán, középen található TARTALOM gombra kattintasz, akkor a tartalomjegyzékhez érkezel, ahol a digitális óra minden fejezete, alfejezete, részlete tagoltan, címszerűen megtalálható. A tartalomjegyzékben bármelyik címre rákattintasz, az adott fejezethez vagy részhez jutsz. Továbbá két továbblépési pontot találsz 1. a felhasznált anyagok listájához, 2. a javasolt bejárási útvonalhoz.

  1. A felhasznált anyagok listája tételesen, tematikusan felsorolja a leckékhez és a segédanyagokhoz átvett, felhasznált minden szöveg(részlet), kép és szoftver(elem) forrását pontos megjelöléssel.
  2. A javasolt bejárási útvonalnál javaslatot teszünk neked és szaktanárodnak: milyen navigációs lehetőségek vannak a leckék bejárásához.

Ha a képernyő bal alsó sarkában található SEGÍTSÉG gombra kattintasz, akkor erre a részletes segítség oldalra jutsz.

Ha a képernyő jobb alsó sarkában található 1956-os Intézet bélyegre kattintasz, akkor az Intézet honlapjára jutsz. A bejelentkező képernyőre úgy tudsz majd visszajutni, ha megnyomod a böngészőprogram BACK (VISSZA) gombját.

LECKESZÖVEG Itt a képernyőt három részre osztottuk: a felső sávban találhatóak a kezelőgombok/bélyegek, a jobb oldali ablakban olvasható mindig a lecke szövege (törzsszöveg), és a bal oldali ablakban jelennek meg a szövegközi kis bélyegekkel (ezekről lásd alább részletesen) és a kezelőgombokkal/bélyegekkel behívott kiegészítő, illusztráló szövegek, táblázatok.

Minden egyes lecke elején továbblépési pontokat találsz az alfejezetekhez, tehát a leckeszöveget tagoló címek forrószóként működnek: rájuk kattintva azonnal az adott szövegrészhez jutsz. A lecke elejére a böngészőprogram BACK (VISSZA) gombjának lenyomásával juthatsz vissza.

A kezelőgombok (bélyegek) megnyomásával érhető el: az információ, a tartalom, a segítség, az időrendi, a források, a szakirodalom, az életrajzok, a (kis)lexikon, a memoárok (visszaemlékezések), térképek / táblázatok és az ajánló irodalom (ezeket lásd alább részletesen); a FŐLAP gombbal visszajuthatsz a nyitóoldalra, a főmenühöz.

Egy-egy lecke szövege 15–20 gépelt oldal hosszúságú, ezért hogy folyamatosan olvasni tudjad, ún. scrollbar-t (gördítősávot) helyeztünk el a képernyő jobb szélén: az egérrel csak rá kell menned a felső vagy alsó nyílra és máris fel–le tudsz haladni a szövegben.

Alaphelyzetben a bal oldali ablakban mindig az adott leckéhez tartozó időrendi tábla (kronológia) jön be, amelyet szintén a gördítősáv használatával tudsz továbbolvasni. Ha olvasás, feldolgozás közben új(abb) kiegészítő szöveget hívsz be a bal oldali ablakba, akkor mindig a legutolsót látod ott, az előző eltűnik. A leckeszöveget és a bal oldali ablakban található kiegészítő szöveget elválasztó vonal jobbra–balra mozgatható (azaz a képernyőrész átméretezhető): aszerint, hogy a leckeszöveget vagy a segédszöveget olvasod éppen. A nyitóoldalra, a főmenübe való visszatérés és újabb lecke behívása után az eredeti képernyőméretezés áll helyre.

A folyó leckeszövegben kis bélyegeket, nyomógombokat helyeztünk el (források, szakirodalom, memoárok, térképek/táblázatok), amelyek – az egyszerűség kedvéért – megegyeznek a felső sávban látható bélyegekkel (kezelőgombokkal). Ha az egeret a bélyegre állítod, akkor kis ablakban megjelenik az ott elérhető forrás, szakirodalom, visszaemlékezés vagy táblázat címe. Ha rákattintasz az adott bélyegre, akkor a bal oldali ablakban ezek a kiegészítő szövegek illetve ábrák jelennek meg:

források: korabeli, hiteles írott források – párt- és állami iratok, újságcikkek, felhívások, röplapok, beszédek, amelyek az adott esemény kapcsán vagy róla keletkeztek;

szakirodalom: a korszak kutatóinak, történészeknek könyv-, tanulmány-, előadásrészletei, amelyek bővebben megmagyarázzák az adott esemény(sorozat) hátterét, tágabb összefüggésekbe helyezik és behatóbban vizsgálják azokat;

memoárok: a korszak szereplőinek szubjektív, több évtizeddel későbbi visszaemlékezései, amelyek plasztikusan és sokkal átélhetőbben mutatják be az adott eseményt;

térképek/táblázatok: a középiskolai történelmi térképatlasz e témához kapcsolódó lapjai, illetve levéltári források és a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján összeállított statisztikai adatsorok, amelyek a korszak demográfiai, gazdasági jelenségeit mutatják be.

A leckeszövegben az események legfontosabb szereplőinek az életrajza (életrajzok) és a fontos vagy kevéssé ismert szervezetek, intézmények, fogalmak meghatározása, magyarázata (lexikon) ún. hotwordökkel, forrószavakkal hívható elő: az adott név (például:Maléter Pál) vagy szervezet (például: Magyar Dolgozók Pártja) alá van húzva, és rákattintva a bal oldali ablakba bejön az adott életrajz, illetve magyarázat.

Kezelőgombok / bélyegek

Az információ gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban megjelenik az ún. kolofonoldal (lásd részletesen feljebb).

A tartalom gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban megjelenik a részletes, tagolt tartalomjegyzék (lásd részletesen feljebb).

A segítség gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban megjelenik ez a segítségoldal.

Az időrend gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban egyszerre jelenik meg az öt leckéhez tartozó időrendi tábla, kronológia: ez a korszak legfontosabb bel- és külpolitikai eseményeinek rövid leírását tartalmazza.

A források gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban megjelenik az öt leckéhez csatolt források teljes jegyzéke, amelyből a címre rákattintva kiválaszthatod a megfelelőt. A dokumentum ezután a lista helyére, a bal oldali ablakba jön be.

A szakirodalom gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban megjelenik az öt leckéhez csatolt könyv-, tanulmány- és előadásrészletek teljes jegyzéke, amelyből a címre rákattintva kiválaszthatod a megfelelőt. A szakirodalmi szöveg ezután a lista helyére, a bal oldali ablakba jön be.

Az életrajzok gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban megjelenik az öt leckéhez csatolt életrajzok teljes jegyzéke, amelyből az adott névre rákattintva kiválaszthatod a megfelelőt. Az életrajz ezután a lista helyére, a bal oldali ablakba jön be.

A lexikon gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban megjelenik a teljes kislexikon: alfabetikus rendben az öt leckében előforduló fontos vagy kevéssé ismert szervezetek, intézmények, fogalmak meghatározása, magyarázata.

A memoárok gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban megjelenik az öt leckéhez csatolt visszaemlékezések teljes jegyzéke, amelyből az adott névre rákattintva kiválaszthatod a megfelelőt. A visszaemlékezés, interjú ezután a lista helyére, a bal oldali ablakba jön be.

A térképek/táblázatok gomb lenyomását követően a bal oldali ablakban megjelenik az öt leckéhez csatolt térképek és statisztikai táblázatok teljes jegyzéke, amelyből az adott címre rákattintva kiválaszthatod a megfelelőt. A térkép és a táblázat ezután a lista helyére, a bal oldali ablakba jön be.

Az ajánló irodalom gomb lenyomását követően a bal oldali ablakba bejön a teljes ajánló irodalom (bibliográfia): az 1953–1963 közötti évek és az 1956-os forradalom történetét feldolgozó magyar nyelvű könyvek, tanulmányok – szerzők, illetve cím szerint – alfabetikus sorba rendezett, válogatott jegyzéke.

A főlap gombbal visszajuthatsz a nyitóoldalra, a főmenühöz.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Ha az iskoládban lehetőség van a tananyag Web-szerverről történő szolgáltatására, akkor tanárod az ellenőrző kérdések segítségével képet kaphat arról, hogy miként sajátítottad el a tananyagot. Ehhez kattints rá a leckeszövegek végén található ellenőrző kérdések gombra. Ekkor ugyanebben az ablakban megjelenik egy kérdéssorozat. Először a „nevem” ablakba írd be a saját nevedet vagy azonosítódat. Minden kérdés alatt gördíthető ablakot találsz. Ezekbe az ablakokba írhatod be válaszaidat. Ha valamennyivel végeztél, akkor a kérdések végén lévő továbbít gomb megnyomásával juttathatod el válaszaidat tanárodnak.

Vissza az elejére!