AZ ÉLETRAJZOK LISTÁJA

Ács Lajos

Ádám György

Andropov, Jurij Vlagyimirovics

Angyal István

Apró Antal

Bali Sándor

Bárány János

Bata István

Berija, Lavrentyij Pavlovics

Bibó István

Brezsnyev, Leonyid Iljics

Brusznyai Árpád

Csoóri Sándor

Déry Tibor

Devecseri Gábor

Dobi István

Donáth Ferenc

Dudás József

Dulles, John Foster

Eisenhower, Dwight David

Eörsi István

Erdei Ferenc

Farkas Ferenc

Farkas Mihály

Fekete Sándor

Field, Noel Haviland

Fischer József

Földes Gábor

Földvári Rudolf

Für Lajos

Gerő Ernő

Gheorghiu-Dej, Gheorghe

Gimes Miklós

Gomulka, Wladyslaw

Göncz Árpád

Grősz József

Gyenes Antal

Gyöngyösi Miklós

Gyurkó Lajos

Hegedüs András

Horváth Géza

Horváth István

Hruscsov, Nyikita Szergejevics

Iván Kovács László

Janza Károly

Kádár János

Kaganovics, Lazar Mojszejevics

Kállai Gyula

Kardos László

Kelemen Gyula

Kende Péter

Kéri József

Kéthly Anna

Király Béla

Kiss Károly

Konyev, Ivan Sztyepanovics

Kopácsi Sándor

Kosáry Domokos

Kovács Béla

Kovács István

Kovács István vezérőrnagy

Kővágó József

Köböl József

Kuczka Péter

Litván György

Losonczy Géza

Lőcsei Pál

Malenkov, Georgij Makszimilianovics

Maléter Pál

Malinyin, Mihail Szergejevics

Marosán György

Menon, Kumara Pladmanabha Sivasankava

Méray Tibor

Mező Imre

Mikojan, Anasztaz Ivanovics

Mindszenty József

Molnár Miklós

Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics

Münnich Ferenc

Nagy Imre

Németh László

Obersovszky Gyula

Örkény István

Pálinkás (Pallavicini) Antal

Papp Simon

Péter Gábor

Piros László

Pongrátz Gergely

Pozsár István

Rácz Sándor

Rajk László

Rákosi Mátyás

Révai József

Rokossowski, Konstanty

Silye Sámuel

Somogyvári Lajos

Steiner Lajos

Szabó János

B. Szabó István

Szántó Zoltán

Szász Béla

Szerov, Ivan Alekszandrovics

Szigethy Attila

Szilágyi József

Szirmai Ottó

Sztálin, Joszif Visszarionovics

Szuszlov, Mihail Andrejevics

Tamási Áron

Tánczos Gábor

Tildy Zoltán

Tito, Joszip Broz

Ujhelyi Szilárd

Varga János

Vas Zoltán

Veres Péter

Wyszynski, Stefan

Zsukov, Georgij Konsztantyinovics


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Utolsó módosítás: 2001. december 1.
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány