Szerov, Ivan Alekszandrovics: (1905–1990). 1926-ban lépett be a kommunista pártba. 1928–1935 között a Vörös Hadseregben parancsnoki beosztásokat töltött be. 1935-től katonai akadémiákon tanult. 1939 végétől Ukrajna belügyi népbiztosa (minisztere), 1941-ben a Szovjetunió állambiztonsági népbiztosának helyettese. 1941 és 1954 között a SZU belügyi népbiztosának helyettese. Ő irányította 1944-ben a csecsenek, az ingusok, a kalmükök és a krími tatárok deportálását, valamint tárgyalások címén ő csalta tőrbe és tartóztatta le a lengyel polgári ellenállás tizenhat politikai és katonai vezetőjét, akiket azután Moszkvában egy koncepciós perben súlyos börtönbüntetésre ítéltek. 1954 és 1958 között a szovjet állambiztonsági titkosszolgálat, a KGB elnöke, Hruscsov egyik bizalmi embere. 1956 októberében és novemberében az állambiztonsági szervek működését irányította Magyarországon. 1958 decemberétől 1962 végéig a Szovjet Hadsereg Vezérkarának felderítési főigazgatóságát vezette. 1956 és 1961 között az SZKP KB, 1946-tól 1962-ig a SZU Legfelsőbb Tanácsának tagja. 1963 elején egyik beosztottjának, O. V. Penykovszkijnak, amerikai és angol kémnek a leleplezése után fölmentették tisztségeiből, hadseregtábornoki rangjából vezérőrnaggyá fokozták le. 1965-ben kizárták a pártból és nyugdíjba küldték.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Utolsó módosítás: 2001. december 1.
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány