Néhány statisztikai adat a forradalomról

(1956 Kézikönyve III. kötete alapján)


A fegyveres harcok áldozatai

A sebesültek száma (fő)1956. október 23. - december 31. között

A gyógykezelés helye

Budapest

Vidék

Összesen

Kórház

10 000

1 746

11 746

Rendelőintézet

6 600

610

7 210

Egyéb egészségügyi intézmény

100

170

270

Összesen

16 700

2 526

19 226

A sebesültek százalékos megoszlása nem és életkor szerint

Nem

14 éven

15–18

19–24

25–30

31–50

51 éven

Összesen

aluli

év

közötti

felüli

Férfi

4,3

14,5

23,6

18,3

19,5

6,0

86,2

0,8

2,9

2,8

2,4

3,1

1,8

13,8

Összesen

5,1

17,4

26,4

20,7

22,6

7,8

100,0

Halálozások száma 1956. október 23.–1957. január 16. között

Haláleset helye

Anyakönyvezett,

exhumált,

bejelentett

Egyéb

Összesen

haláleset (fő)

Budapest

1945

kb. 100

kb. 2045

Vidék

557

kb. 50

kb. 607

Összesen

2502

kb. 150

kb. 2652

Megjegyzés: A KSH statisztikái a korabeli anyakönyvi és temetői nyilvántartásokon alapulnak. Több esetben az anyakönyvi bejegyzéskor természetes halálesetnek tüntették fel a harcok vagy sortüzek áldozatait. Ezért a fegyveres események áldozatainak száma a közöltnél nagyobb. Kb. 350 ember esett áldozatul az ÁVH, a Magyar Néphadsereg, a Szovjet Hadsereg, a Honvéd és Belügyi Karhatalom sortüzeinek 1956. október 23. és 1956. december 12. között; 37 ÁVH-s, rendőr, katona esett áldozatul népítéletnek, vagy lőtték agyon fogolyként.

Halálozások területi megoszlása Budapesten

Haláleset helye

Halálesetek száma (fő)

Az összes halálozás

százalékában

VIII. kerület

435

22,4

IX. kerület

234

12,1

VII. kerület

176

9,0

V. kerület

106

5,5

XXI. kerület

94

4,8

XX. kerület

71

3,6

X. kerület

68

3,5

XIII. kerület

61

3,1

XIV. kerület

54

2,8

XI. kerület

52

2,7

Egyéb kerület

273

14,0

Ismeretlen

321

16,5

Összesen

1945

100,0

Vidéken a legtöbb haláleset Pest (68 fő), Bács-Kiskun (64 fő), Győr-Sopron (62 fő), Komárom (53 fő), Nógrád(52 fő) és Fejér megyében (50 fő) történt.

A halálozások idő szerinti megoszlása

A halál-

A haláleset ideje

eset

helye

Október

Novem-ber

Decem-ber

Január

Ismeret-len

Össze-sen

a)

száma

(fő)

Budapest

757

926

36

6

220

1945

Vidék

233

242

80

2

557

Összesen

990

1168

116

8

220

2502

b) százalékos megoszlása

Budapest

39,0

47,5

1,9

0,3

11,3

100,0

Vidék

41,8

43,5

14,4

0,3

0,0

100,0

Összesen

39,6

46,7

4,6

0,3

8,8

100,0

A halottak életkor szerinti megoszlása

Korcsoport

Halálesetek

Ebből: Budapesten

száma (fő)

százalékban

száma (fő)

százalékban

15 éven aluli

97

3,9

77

3,9

15–19 éves

414

16,5

323

16,7

20–24 éves

516

20,7

357

18,4

25–29 éves

302

12,1

216

11,2

30–39 éves

340

13,6

266

13,7

40–49 éves

299

11,9

228

11,7

50–59 éves

190

7,6

162

8,3

60 éven felüli

169

6,7

145

7,4

Ismeretlen

175

7,0

171

8,7

Összesen

2502

100,0

1945

100,0

A halálos áldozatok foglalkozás szerinti megoszlása*

Foglal-

Budapest

Vidék

Összesen

Budapest

Vidék

Összesen

kozás

száma (fő)

százalékos aránya

Fizikai

dolgozó

1021

309

1330

52,6

55,5

53,2

Szellemi

dolgozó

235

46

281

12,0

8,2

11,2

Katona

172

69

241

8,8

12,4

9,6

BM-alkalmazott

90

31

121

4,6

5,6

4,8

Egyetemi, főiskolai

hallgató

33

11

44

1,7

1,9

1,8

Tanuló,

ipari tanuló

155

41

196

8,0

7,4

7,8

Önálló

25

40

65

1,3

7,2

2,6

Ismeret-len**

214

10

224

11,0

1,8

9,0

Összesen

1945

557

2502

100,0

100,0

100,0

*Az eltartottak az eltartó foglalkozása szerint (az egyetemi-főiskolai hallgatók és tanulók nélkül.)

**Az ismeretlen foglalkozásúak csoportjában feltehetően magas a katonák és BM alkalmazottak száma.

Központi Statisztikai Hivatal. Az október 23-ai és az azt követő eseményekkel kapcsolatos sérülések és halálozások. 1957. május 15.

A Szovjet Hadsereg veszteségei a magyarországi hadműveletben (fő)

Rendfokozati

kategória

A hadműveletben részt vett

Halott

Sebesült

Eltűnt

A veszteség a résztvevők százaléká-ban

Tiszt

7 349

85

138

2

3,06

Tiszthelyettes

és sorkatona

51 472

584

1 402

49

3,95

Összesen

58 821

669

1 540

51

3,84

Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Szerk.: VjacseszlavSzereda–Alekszandr Sztikalin., Bp., 1993, Móra Ferenc Könyvkiadó, 142. o.Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Utolsó módosítás: 2001. december 1.
Copyright © 2000 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány