A magyar október

Szerkesztette: Rainer M. János
A képeket válogatta: Sárközy Réka, Topits Judit
OSZK – Kossuth Kiadó, Budapest, 2016
144 oldal + DVD-melléklet

A bookazine ára: 1990 Ft, kapható az újságárusoknál.
Keménykötésben: 3400 Ft, kapható a könyvesboltokban.

„A forradalom már a saját korában történelmet írt” – olvashatjuk a kiadvány beköszöntőjében –, hiszen 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatná az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy az áldozat, amit követel – mondta Kennedy elnök már a forradalom napjaiban a magyar kérdés ENSZ-beli megvitatásakor.

Több mint harminc évig azonban nemcsak a történelmi feldolgozások többségében, hanem az emberek történelemképében is a meghamisított forradalom képzete élt. Szerencsére az utóbbi majd’ három évtized alatt ez a kép sokat változott a tények bővülésének, a korszellem formálódásának, a megközelítések árnyalódásának köszönhetően.

Könyvtárunk és a Kossuth Kiadó együttműködése révén, Rainer M. János, az OSZK 1956-os Intézet vezetője szerkesztésében jelent meg az a DVD-melléklettel ellátott kiadványunk, amely elsődlegesen a hatvan éve történtek előzményeivel, lefolyásával és utóéletével foglalkozik. Bejárja a történések színtereit, felvázolja a – neves és névtelen – főszereplők portréját, számba veszi a forradalmi cselekvés változatait. A forradalmi Magyarország tablója mögé illeszti az egykori világpolitika keretét. Az ötvenhatos Budapest és vidék képét idézi fel – a szó szoros értelmében is, száznál több egykorú fényképpel, neves fotóriporterektől és névtelen szemtanúktól. Az írások szerzői – egy egykori brit diplomata kivételével – történész kollégáink, akiknek többsége most nem az értékelést tartotta fő feladatának, hanem azt, hogy összegyűjtse mindazt az ismeretanyagot, amely alapján a nemzet a Magyar Októbert a magáénak vallhatja.

A kiadvány kapható az OSZK könyvesboltjában vagy megrendelhető az OSZK Kiadványtárától az alábbi elérhetőségeken: Budai-Király Tímea, Tudományos Igazgatóság Kiadványtár, Országos Széchényi Könyvtár; 1827 Budapest, Budavári Palota F épület; Tel.: 22-43-878, Fax: 22-43-744, email: kiadvanytar@oszk.hu.