Konferencia felhívás: 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei

Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia
Szeged, 2019. november 28-30.                                             
Szekciótervek határideje: 2019. június 16.                                             
Előadástervek határideje: 2019. június 30. 
 
 
Interdiszciplináris témák és 1989
A konferencia a jelenkor-történeti, a politológiai kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1989 előzményeit, hatásait és emlékezetét tág időkeretben elhelyezve több tudományág nézőpontjából is értelmezve. A konferencia a társadalmi cselekvés lehetőségeire helyezi a hangsúlyt, a rendszerváltás történetét hosszú időtávban (az 1960-as évektől kezdve), alulnézetből és a mindennapok felől vizsgálja.
 
A konferenciára szekció (panel) és előadástervekkel lehet jelentkezni.
 
Kifejezetten várjuk nem csupán történész és politológus, hanem más tudományágak művelőinek (pl. szociológia, irodalomtörténet, néprajz, művészettörténet, zenetörténet) szekció- és előadásterveit, valamint kutató-levéltárosok, doktoranduszok és végzős egyetemi hallgatók jelentkezését. A konferencia előadásainak publikálását témánként tervezzük. 
 
A szekció- és előadásterveket a következő címre várjuk: 1989.konferencia@gmail.com
 
Lehetséges témakörök, amelyekhez kapcsolódóan szekcióterveket várunk:
 • helyi autonóm közösségek, társadalmi mozgalmak és mindennapok 1968-1989 között (hazai és nemzetközi összehasonlítással)
 • ellenzékiség a mindennapokban és ellenzéki kultúrák 1968-tól;
 • határokon átívelő mindennapi kapcsolatok (csempészet, bevásárlóturizmus, ellenzéki kapcsolatok);
 • gazdasági szereplők mozgástere és cselekvési lehetőségei 1989 előtt és után;
 • a szocializmus válságának diskurzusai: az 1968-as reformtól az 1980-as évek gazdasági válságáig;
 • távolodás Kelet-Európától: szimbolikus geográfia és ellenzéki nyelv 1968-tól 1990-ig;
 • a társadalmi nemek és nőmozgalmak szerepe az ellenzékiségben;
 • rendszerváltás a családokban (gyermekvállalás, társadalmi biztonság, demográfia);
 • társadalomkritika, értelmiség, autonóm tudományos diskurzusok 1989 előtt és után;
 • 1956 emlékezete és szerepe a rendszerváltásban;
 • vallási közösségek önmeghatározási lehetőségei a szocializmusban és a rendszerváltásban;
 • határon túli magyar közösségek szerepe;
 • környezetvédő mozgalmak és civil szervezetek;
 • 1989 és előzményei a kultúrában (művészet, irodalom, zene);
 • 1989 emlékezete a politológiában, irodalomban, politikában, mindennapokban;
 • a politikai részvétel és magatartás társadalmi tapasztalata 1989 előtt és után;
 • a vegyes választási rendszer hétköznapi percepciója; választások a demokrácia első évtizedeiben.
A szervezők örömmel várnak egyéb, a témához kapcsolódó jelentkezéseket.
 
A konferenciára szekció és előadástervekkel lehet jelentkezni.
 
További információ, jelentkezés:
 
 
Szervezők: 
1956-os Intézet Alapítvány
ELTE BTK Új-, és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
Eszterházi Károly Egyetem Történettudományi Doktori Iskola
MTA BTK Történettudományi Intézet
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Politológiai Tanszék