Az OSZK 1956-OS INTÉZET – ORAL HISTORY ARCHÍVUM MUNKATÁRSAINAK KONFERENCIASZEREPLÉSEI ÉS ELŐADÁSAI 2018. JÚLIUS- DECEMBER

2018. augusztus 25.
Tabajdi Gábor: Újratervezés korszakokon át: Pálffy József pályaképe. „Útkeresés két korszak határán” című konferencia 
Közi Horváth József Népfőiskola, Győr
 
2018. augusztus 29-szeptember 1.
Keller Márkus: Inventing postwar modern mass housing in East and West. The Experimental Housing Estate in Óbuda and the Hansviertel Berlin in comparative perspective, 
EAUH Conference, Berlin
 
2018. szeptember 11.
Rainer M. János: Bencsik Péter – Mitrovits Miklós (szerk.) 1956 csehszlovák dokumentumai c. forráaskiadvány bemutatása
MTA BtK Történettudományi Intézete, Budapest
 
2018. szeptember 20.
Ungváry Krisztián: Das parlamentarische System in Ungarn zwischen 1920-2018
Freya von Moltke Stiftung, Kreisau
 
2018. szeptember 23.
Rainer M. János: Kerekasztal-beszélgetése a Nagy Imre-szobor áthelyezéséről (Ungváry Rudolffal, Donáth Annával, Jánosi Katalinnal, Hegedüs Istvánnal, Eörsi Lászlóval, moderátor Rényi Ágnes).  Nagy Imre-szobor, Eleven emlékmű, Budapest
 
2018. szeptember 24.
Keller Márkus: A lakástulajdon szerzésének állami támogatása, Az Intézményi és kulturális transzferek a 20. századi Magyarországon: átvétel, hibridizáció és elutasítás műhelykonferencia
Budapest
 
2018. október 3.
Rainer M. János: kerekasztal-beszélgetés a kultúrharcról (Lövei Pállal, Bán Zsófiával, Radnóti Sándorral, moderátor Pikó András)
Fapados Szalon, Budapest
 
2018. október 13.
Ungváry Krisztián: Zwischen Amboß und Hammer. Geschichte der Deutschen in Ungarn
Konferenz der Verband der Ungarndeutschen, Gerlingen
 
2018. október 22.
Rainer M. János: Ünnepi beszéd október 23-ára (a város polgármesteri hivatala felkérésére)
Tiszaújváros
 
2018. október 23.
Rainer M. János: A Nagy Imre-per filmje c. bevezető előadás
Vera and Donald Blinken Open Society Archives (CEU), Budapest
 
2018. október 25.
Rainer M. János: 1918-19 egri krónikása: Somfai János c. előadás
EKE ÉK-Magyarország kutatócsoport + EKE Történelemtudományi Intézete nemzetközi régiótörténeti tudományos konferenciája, Eger
 
2018. november 6.
Lénárt András: Pataki Éva: Másutt – a korda testvérek című filmjének bemutatója 
Nyitott műhely, Budapest
 
2018. november 6.
Rainer M. János: Századosok – kollektív és személyes biográfia c. előadás
Rotary Club Szt. Gellért, Budapest
 
2018. november 8.
Ungváry Krisztián: „Köztünk élő ügynökeink?” kerekasztal beszélgetés az LMP és a Momentum XI. kerületi szervezete rendezésében
Budapest
 
2018. november 10-11.
Keller Márkus: Versuchswohnsiedlungen in Wien und Budapest, Stadträume des 20. Jahrhunderts in den Donaumetropolen Wien und Budapest"
Budapest
 
2018. november 13.
Rainer M. János: Beszélgetés a Századosok c. könyvről, Molnár Ferenccel. Kepes Irodalmi Estek
Kepes Központ, Eger
 
2018. november 15.
Rainer M. János: A Kádár-korszak – újabb megközelítések és értelmezések c. nyitó előadás. 5. Magyar Közigazgatástörténeti Konferencia,  
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest
 
2018. november 16.
Rainer M. János: Így tévedünk mi – Segíti-e a múltfeldolgozást a tévhitek cáfolata? c. kerekasztal-beszélgetés (Ablonczy Balázs,Máté Gábor, Rainer M. János, Zsigmond Zsolt). Megnyitó és köszöntő beszédek
Közös Halmaz Filmfesztivál, Budapest
 
2018. november 18.
Eörsi László: 1918 és a sajtószabadság. Felkért hozzászóló Hajdú Tibor előadása után 
Wesley JánosFőiskola, Budapest
 
2018. november 19-20.
Lénárt András: The Yellow Star Houses of Budapestprojectin 2014. Transnational meets Local. 
Vienna Wiesenthal Institute - EHRI, Bécs
 
2018. november 21.
Ungváry Krisztián: Der Frieden von Trianon in der ungarischen Erinnerungskultur
Egyetem, Hamburg
 
2018. november 22.
Eörsi László: 1956 megítélése a rendszerváltás idején
Keller Márkus: A hatvanas évek mint emlékezeti hely
Kőrösi Zsuzsanna: Szemelvények cserkészek narratív identitásaiból
Lénárt András: Schutzpass. Emlék – Emlékmű – Műemlék
Rainer M. János: Valóságból emlék, avagy mi marad (ha egyáltalán) a „szocializmusból”
Somlai katalin: A Századoktól Rugonfalváig. Mester Miklós emlékezete
Szegő Iván Miklós (szervező és levezető elnök)
Tabajdi Gábor: Az állambiztonságról alkotott kép változásai (1990–2018). Historiográfiai áttekintés és problématérkép
Emlék – Emlékmű – Műemlék című konferencia, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
 
2018. november 28.
Ungváry Krisztián: Die Monarchie in der ungarischen Erinnerungskultur
Bad Kissingen
 
2018. december 4.
Rainer M. János: Nagy Imre első miniszerelnöksége c. bevezető előadás a Nagy Imre kormányának jegyzőkönyvei I. köt. c. forráskiadás bemutatóján. Kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest
 
2018. december 13.
Somlai Katalin: A kulturális és tudományos kapcsolatok, mint a nyugati nyitás előkészítője, különös tekintettel a magyar-olasz relációra. A szovjet blokk és a hidegháború c. tudományos konferencia. 
Cold War History Research Center, Budapest
 
2018. december 17-19.
Lénárt András: Race against time.TheTime Dimension During and Regarding the Holocaust: In realTime and in Retrospect International Conference
Yad Vashem, Jeruzsálem