Magyar Közlöny

A 9/2019. (II.5.) Korm. rendelet 4/A. §.-a alapján

 

(1) Az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet - Oral History Archívuma feladatát ellátó szervezeti egysége 2019. június 15. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján beolvadásos kiválással a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárba (továbbiakban: Intézet) beolvad.

(2) Az 1956-os Intézet - Oral History Archívuma tekintetében az Országos Széchényi Könyvtár általános jogutódja az Intézet. A jogutódlás tárgyát képezi valamennyi jogosultság és kötelezettség, valamint

a) az átvett feladatok ellátásával összefüggő vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges könyv szerinti ingó és ingatlan eszközállomány,

c) az átvételre kerülő feladatokat ellátó közalkalmazottak, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint közalkalmazotti jogviszonyuk és munkaviszonyuk.

(3) A jogutódlás keretében történő feladatátadásról, az ahhoz kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról, az (1) bekezdés szerinti feladathoz kapcsolódó kutatási tevékenység átadásáról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az Országos Széchényi Könyvtár és az Intézet 2019. június 15-ig átadás-átvételi megállapodást köt.

(4) A (2) bekezdésen túli, egyéb forrásból finanszírozott, 2019. június 15-én folyamatban lévő projektek vagy pályázatok esetében a projektet átvevő jogutódszerv az adott projektre vagy pályázatra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint jár el.