Emlék – Emlékmű – Műemlék. Tudományos ülésszak

2018. november 22-én és 23-a
az Országos Széchényi Könyvtár tudományos konferenciája
 
Kollégáink előadásai a konferencián:
 
November 22., csütörtök
II. szekció: Múlt a jelenben. Szekcióelnök: Szegő Iván
 
14.00–14.30 PLENÁRIS ELŐADÁS Erdősi Péter: Történeti nézőpontok a kulturális örökség kutatásában
14.30–14.50 Kőrösi Zsuzsanna: Szemelvények cserkészek narratív identitásaiból
14.50–15.10 Somlai Katalin: A Századoktól Rugonfalváig: Mester Miklós emlékezete
15.10–15.30 Lénárt András: Shutzpass
15.30–15.50 Vita és kávészünet
 
15.50–16.10 Tabajdi Gábor: Az állambiztonságról alkotott kép változásai (1990–2018). Historiográfiai áttekintés és problématérkép   
16.10–16.30 Eörsi László: 1956 megítélése a rendszerváltás idején
16.30–16.50 Keller Márkus: A hatvanas évek mint emlékezeti hely
16.50–17.10 Rainer M. János: Valóságból emlék, avagy mi marad (ha egyáltalán) a „szocializmusból”?
17.10–17.30 Vita
 
A konferencia teljes programja itt tekinthető meg: