Sárközy Réka: Kinek a történelme?

Emlékezet-Politika-Dokumentumfilm
 
Gondolat Kiadó- Országos Széchényi Könyvtár, 2018
 
Könyvbemutató:
2018. december 18-a (kedd) 16 óra
ART + CINEMA (1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.)
 
A kötet kapcsán történelem, politika és dokumentumfilm kapcsolatáról beszélget a szerzővel Dr. Gelencsér Gábor filmesztéta, majd levetítünk egy részletet Halmos Ádám: Nemzeti trip című filmjéből
 
Trianon, Don-kanyar, Holokauszt, 1956 és az azt követő megtorlás. A 20. századi magyar történelem nagy traumái. A múlt olyan eseményei, amelyeket máig nem dolgozott fel a társadalom; az emlékezeti munka hiánya rányomja bélyegét mindennapjainkra, tisztázatlan múltbéli történeteink nyomasztó árnyékként vetülnek a jelenre. Sokféle módja lehet a kollektív emlékezet ápolásának, a múlt feldolgozásának. A történelem megítélésének és művelésének lehetőségei átalakultak az elmúlt évtizedekben. Egyre inkább elfogadott, hogy a történelem társadalmi diskurzus, és nem kizárólag a tudományosság szűk keretei között lehet értelmezni, hanem meg lehet jeleníteni, sőt létre lehet hozni történeti narratívát más médiumon, kulturális szférában is. A dokumentumfilm az egyik lehetséges eszköz ehhez: segíthet megszabadulni a múlt nyomasztó terheitől. Ez a könyv azt vizsgálja, hogy az elmúlt harminc év magyar történelmi dokumentumfilmjei milyen szerepet játszottak a magyar nemzeti emlékezeti narratívák megfogalmazásában, az emlékezeti közösség megteremtésében, a traumák feldolgozásában.
 
Sárközy Réka az ELTE Bölcsészkarán és a Színház és Filmművészeti Egyetemen szerzett diplomát. 1995 óta az OSZK 1956-os Intézet munkatársa, kutatási területe a történelmi dokumentumfilm és a történelmi fényképek. Producerként vett részt 16 dokumentumfilm elkészítésében.  Az 1956-os Intézet több mint 15.000 digitális fényképet tartalmazó jelenkortörténeti fotóadatbázisának egyik létrehozója.  A Színház és Filmművészeti Egyetemen doktorált 2011-ben, „Elbeszélt múltjaink” címmel jelent meg monográfiája a magyar történelmi dokumentumfilm történetéről.  2011-2014. Bolyai Jánoskutatóiösztöndíjas. Óraadóként tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetében, és a Színház és Filmművészeti Egyetemen.
 
TARTALOM
 
Bevezetés 
 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ (A DON-KANYAR ÉS A HOLOKAUSZT)
Lenyomatok. A Don-kanyar emlékezetének filmes narratívája 
A Krónika után 
Áldozatok, bűnösök, szemtanúk
 
TRIANON
Trianon Horror Picture Show. Koltay Gábor Trianonja
 
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS AZ AZT KÖVETő MEGTORLÁS
A forradalmár arcai
Bűn és számonkérés. A „Biszku-film”
 
Következtetések
 
Bibliográfia