„Illegális ifjúsági munka”

Cserkészközösségek a diktatúrában
Szerkesztette: Tabajdi Gábor
Magyar Cserkészszövetség,Budapest, 2017
A kiadvány megjelenését az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

A Magyar Cserkészszövetség a Parázs a hamu alatt projekt keretében “Illegális ifjúsági munka - cserkészközösségek a diktatúrában” címmel tanulmánykötetet állított össze. A tanulmánykötetet bemutató és a kutatási eredményeket összefoglaló kerekasztal beszélgetésre ezúton invitáljuk Önt, ahol Grynaeus András, Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián történészek mutatják be a történelmi korszakot. Köszöntőt mond Pótor József országos ügyvezető elnök.
A kerekasztal beszélgetés időpontja: 2017. június 7. 18:00
A kerekasztal beszélgetés helyszíne: Loyola Cafe (1085 Budapest, Horánszky utca 20.)

A pártállami időszakban Magyarországon ifjúságnevelő munkát lényegében csak a kommunista tömegszervezetek végezhettek. A civil szféra felszámolása, valamint az egyházüldözés megindulása után a fiataloknak szóló közösségi programok szervezése illegális tevékenységnek számított. Azonban az üldöztetés, tiltás, diszkrimináció ellenére a korábbi mozgalmak, közösségek élete nem szűnt meg az ország szovjetizálása után sem.

A kiadványunkban közölt esettanulmányok arra a kérdésre keresik a választ, hogy mi történt a cserkészettel, illetve a vele rokon keresztény ifjúsági mozgalmakkal 1945 után. Az összeállítás tanulmányai naplók, visszaemlékezések és a hatalmi szervek iratainak elemzése alapján elevenítik fel az egykori közösségek életét. A legfrissebb kutatási eredményeket összegző írások alulnézetből mutatják be a szovjet típusú rendszer hazai működését. A felidézett történetek egyszerre szólnak a hagyományőrzésről, egy sajátos ellenkultúra kialakulásáról, valamint a személyes és közösségi autonómiáért folytatott küzdelemről.

 

TARTALOM

SZABÓ MÁRTON
Parázs a hamu alatt

TABAJDI GÁBOR
„Illegális ifjúsági munka” (1945–1989)

SOÓS VIKTOR ATTILA
A Regnum Marianum ifjúságnevelő munkája

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA
Újrahasznosítás. A Keresztyén Ifjúsági Egyesület elleni állambiztonsági eljárások

SZVITEK ATTILA IMRE
Evangélikus ifjúsági csoportok (1948–1989)

LÉNÁRT ANDRÁS
Zsidó cserkészek. A Vörösmarty cserkészcsapat a háború előtt és után

SZEGŐ IVÁN MIKLÓS
Az elitharc és a keresztény ifjúság 1945 után

RING ORSOLYA
A cserkészet felszámolása (1948)

PAPANEK GÁBOR
A piarista hagyományokat folytató Pilis cserkészcsapat

SOÓS VIKTOR ATTILA
A Katolikus Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesületének üldözése

VÁRDAI LEVENTE
Katakombacserkészet Pécsett

PETES RÓBERT
Bencés cserkészek a Rákosi-korszakban

VÖRÖS GÉZA
Cserkészként a hálózatban

BIRÓ BENCE
A cserkészettől a cserkészetig. Bogár Károly és a miskolci (munkás)ifjúság

SZEGŐ IVÁN MIKLÓS
Keresztény egyetemisták a létező szocializmusban

KISS GABRIELLA
A magyar cserkészet újjáéledése az 1956-os forradalom napjaiban

CZAJLIK NÓRA
Turistáskodás cserkészszellemben – Kölley György táborai

ERDŐS KRISTÓF
Református ifjúsági élet Pasaréten (1945–1970)

PAPANEK GÁBOR
Rozgonyi Gyurka „baráti köre”

SOÓS VIKTOR ATTILA
Ifjúsági vezetők „begyűjtése”(1961) A „Fekete Hollók”-ügy

HÉVIZI SÁRA
Az angliai magyar cserkészet húsz éve (1950–1970)

SZILÁGYI-KOVÁCS KATA
A montreali magyar cserkészemigráció

KŐRÖSI ZSUZSANNA
Cserkészutak 1945 után

VÖRÖS GÉZA
Regőczi István árvái

ERDŐS KRISTÓF
„Rézangyalok”. Egy ifjúsági kör állambiztonsági megfigyelése

PETES RÓBERT
Tanórán kívüli foglalkozások a pannonhalmi és a győri bencés gimnáziumban a Kádár-korszakban

TABAJDI GÁBOR
Kádár János és a keresztény ifjúság

VÖRÖS GÉZA
Cserkészek a titkosszolgálatok aktáiban

TABAJDI GÁBOR
Az üldözött cserkészek emlékezete

BOKODY JÓZSEF
Cserkészmártírok

A fényképek forrásai